About APEX

คำตอบเดียวของการเรียนต่อต่างประเทศ

Responsive image

สุวิทย์ คุณกิตติ

อดีตรองนายกรัฐมนตรี

SUWIT KHUNKITTI

Former Deputy Prime Minister

การที่เราจะเลือกบริษัทเอเจนซี่แนะแนวศึกษาต่อที่ไว้ใจได้และทำงานได้อย่างถูกต้องแม่นยำ ไม่ใช่เรื่องง่าย บริษัท เอเพ็กซ์ เอ็ดยูเคชั่น คอนซัลแตนท์ จำกัด จึงเป็น บริษัทแนะแนว แห่งเดียวที่ผมไว้ใจใช้บริการให้กับครอบครัวของผมมาโดยตลอด นอกจากบริการได้อย่างรวดเร็วแล้ว Apex ยังมีทีมงาน ที่มีประสบการณ์คอยให้บริการอย่างต่อเนื่อง

เป็นสถาบันที่ก่อตั้งขึ้น เมื่อพ.ศ. 2539 โดยเจ้าหน้าที่ที่มีความรู้ความชำนาญในหลากหลายสาขาวิชาซึ่งมีประสบการณ์ในการใช้ชีวิต ในต่างประเทศมาโดยตรง โดยมีวัตถุประสงค์ในการให้คำปรึกษา และให้ข้อมูลเกี่ยวกับการศึกษาต่อต่างประเทศ ทั้งภาครัฐและเอกชน

ตระหนักดีถึงความสำคัญทางการศึกษา และการสร้างอนาคตที่ดีให้กับนักเรียนทุกคน APEX จึงเน้นการบริการที่รวดเร็ว และเที่ยงตรงด้วยระบบคอมพิวเตอร์ โดยไม่คิดค่าใช้จ่ายใดๆ ในการให้บริการทั้งสิ้นจากการทำงานที่เน้นคุณภาพในการให้บริการ ทำให้ APEXเป็นที่ยอมรับและได้รับความไว้วางใจจาก นักเรียน นักศึกษา ผู้ปกครอง และจากเจ้าหน้าที่ของสถาบันต่างๆ รวมถึงสถานทูตของประเทศต่างๆ ในไทย ด้วยดีเสมอมา

มีความภูมิใจเป็นอย่างยิ่งที่มีส่วนในการสนับสนุนให้นักเรียน นักศึกษา ประสบความสำเร็จได้ดังมุ่งหวัง และเรายืนยันที่จะให้บริการที่ดีแก่ทุกท่านดั่งบุตรหลาน

APEX Services

Apex บริการฟรี! ทุกขั้นตอน

บริการที่จะได้รับจาก APEX ฟรี โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใด ๆ ทั้งสิ้น

แนะแนว ให้คำปรึกษา พร้อมเอกสารข้อมูลที่ถูกต้องเกี่ยวกับการศึกษาต่อต่างประเทศทุกระดับ

แนะนำ จัดหาสถาบันการศึกษา ที่เหมาะสม โดยยึดจากความต้องการของนักศึกษาเป็นหลัก พร้อมดำเนินการสมัครเรียนให้ตามขั้นตอน

จัดหาที่พัก ที่เหมาะสม และปลอดภัย ทั้งพักร่วมกับครอบครัว หรือหอพักนักศึกษา เพื่อให้มั่นใจในการดูแลใส่ใจสวัสดิภาพของนักศึกษา จองตั๋วเครื่องบิน ในราคานักศึกษา และราคาพิเศษสำหรับผู้ปกครอง จัดเจ้าหน้าที่รอรับที่สนามบิน ดำเนินการด้านวีซ่า โดยทีมงานที่มีประสบการณ์ และชำนาญในด้านนี้โดยเฉพาะ จัดปฐมนิเทศ เตรียมความพร้อมก่อนการเดินทาง อำนวยความสะดวก โดยเป็นตัวแทนประสานงานระหว่างผู้ปกครอง และสถาบันการศึกษา ในทุกด้าน ดูแลนักศึกษาทุกขั้นตอน ตั้งแต่ก่อน ออกเดินทางจนถึงเดินทางกลับด้วยความเรียบร้อย
บริการที่จะได้รับจาก APEX ฟรี โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใด ๆ ทั้งสิ้น

ทั้งยังมีเจ้าหน้าที่คนไทยคอยดูแล และให้ความช่วยเหลือนักเรียนในเมือง Brisbane , Melbourne , Gold Cost และ Sydney บางเมืองใน New Zealand และประเทศอังกฤษ ที่ London

นอกจากนี้ APEX ยังพร้อมให้คำแนะนำ ในการทำงาน Part-time หลังเวลาเรียน หรือร่วมโครงการ AU-Pair Program ซึ่งเป็นโครงการช่วยเหลือนักเรียนที่ต้องการมีรายได้เสริม

เส้นทางการศึกษาต่อในต่างประเทศของท่าน จะใกล้ และมั่นใจกว่า กับ APEX นอกจากนี้ APEX ยังเป็นตัวแทน สถาบันการศึกษาที่มีคุณภาพอีกกว่า 300 แห่งทั่วโลก พร้อมบริการท่าน เสมือนติดต่อกับสถาบันโดยตรง

ขั้นตอนสู่ความสำเร็จกับ APEX

รับคำแนะนำและคำปรึกษาข้อมูลเกี่ยวกับการศึกษาต่อต่างประเทศ เรามีเจ้าหน้าที่ที่คอยให้คำปรึกษาอย่างละเอียด เกี่ยวกับสถานที่เรียนต่างๆ พร้อมทั้งหลักเกณฑ์ และมาตรฐานในการตอบรับนักศึกษาเข้าเรียน

เลือกสถานที่เรียนและกรอกใบสมัคร หลังจากรับฟังคำแนะนำแล้วน้องๆจึงตัดสินใจเลีอกที่เรียนตามความต้องการและความเหมาะสม สำหรับน้องๆที่มีงบประมาณจำกัด เรามีหลักสูตรค่าเล่าเรียนราคาประหยัดในโรงเรียนที่มีมาตรฐานทางด้านการศึกษา

ส่งใบสมัคร ทางบริษัทเอเพ็กซ์จะเป็นผู้ดำเนินการในการจัดส่งใบสมัครและเอกสารต่างๆไปให้กับทางโรงเรียน สำหรับน้องๆที่ต้องการให้จัดหาที่พักและรับที่สนามบินสามารถแจ้งกับเราในวันที่สมัครเรียนได้ค่ะ

รับใบตอบรับจากทางโรงเรียน หลังจากส่งใบสมัครทางบริษัทสามารถที่จะตามใบตอบรับได้ภายใน 2 - 5 วัน (สำหรับโรงเรียนสอนภาษา) และ 3 - 4 สัปดาห์ (สำหรับมหาวิทยาลัย) ทันทีที่ได้รับใบตอบรับ ทางบริษัทจะแจ้งให้นักเรียนมารับใบตอบรับหรือจัดส่งเอกสารให้ทางไปรษณีย์หรือทางแฟกซ์

ชำระค่าเล่าเรียน หลังจากที่ได้ใบตอบรับ นักเรียนต้องทำการชำระเงินค่าเล่าเรียน โดยการโอนเงิน หรือส่ง Bank Draft ในนามของสถาบันการศึกษานั้นๆ ทางบริษัทจะทำการจัดส่งไปยังสถาบัน

เตรียมเอกสารเพื่อยื่นขอวีซ่า หลังจากชำระค่าเล่าเรียนแล้ว ทางบริษัทจะตามใบ Confirmation of Enrolment จากทางสถาบันเพื่อใช้ในการขอวีซ่า ส่วนนักเรียนเตรียมเอกสารที่จำเป็นทั้งหมดมาให้ที่บริษัท ทาง Apex จะเป็นผู้ดำเนินการขอวีซ่า และกรอกเอกสารในใบ A157 Form ให้กับนักเรียนเอง สำหรับผู้ปกครองที่ต้องการไปส่งน้องๆ เรามีบริการยื่นวีซ่าผู้ติดตาม หรือท่องเที่ยวให้ด้วย

ตรวจสุขภาพ สำหรับน้องๆที่จะไปเศึกษาต่อที่ประเทศออสเตรเลีย ต้องไปตรวจสุขภาพตามโรงพยาบาลที่สถานฑูตออสเตรเลียกำหนด โดยสามารถมารับแบบฟอร์มที่บริษัทได้

จองตั๋วเครื่องบินราคานักเรียน ทางบริษัทมีบริการจองตั๋วเครื่องบินราคานักเรียน และตํ๋วเครื่องบินราคาประหยัด ให้กับผู้ปกครองที่เดินทางไปส่งน้องๆ

จองตั๋วเครื่องบินราคานักเรียน ทางบริษัทมีบริการจองตั๋วเครื่องบินราคานักเรียน และตํ๋วเครื่องบินราคาประหยัด ให้กับผู้ปกครองที่เดินทางไปส่งน้องๆ

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม

พี่ปุ้ย 086-677-2014 พี่ยุ้ย 086-677-2013 หรือ พี่เม 086-563-2910

TEL. 0-2168-6777 (6 คู่สาย) FAX. 0-2168-7147