Southern Cross Education Institute

Southern Cross Education Institute

ตั้งอยู่ในเมือง Adelaide Melbourne และ Perth ทั้งสามเมืองถือว่าเป็นเมืองที่สวยงามและน่าอยู่ และ เป็นเมืองชื่อใหญ่ของออสเตรเลีย ทุกสถาบันนั้นตั้งอยู่ในเขตใจกลางธุรกิจของเมือง รอยล้อมไปด้วยสิ่งความสะดวกต่างๆไม่ว่าจะเป็นการคมนาคม ห้างสรรพสินค้า ร้านอาหารหลายหลากประเภท และแห่งให้ความบันเทิง SCEIมุ่งเน้นในเรื่องการเรียนการสอนให้นักเรียนมีประสิทธิภาพเพื่อประสบความสำเร็จในอนาคต เพื่อให้ความมุ่งมั่นนั้นบรรลุหลักการ ทางวิทยาลัยได้มีการจัดการเรียนการสอน ตึกอาคาร และสภาพแวดล้อมของสภาบันนั้นดี และเหมาะสมต่อการศึกษา ห้องเรียนและอุปกรณ์การเรียนนั้นก็มีความทันสมัยเพื่อการเรียน หลักสูตรการเรียนนั้นอาจจะมีไม่มากหลากหลายเหมือนวิทยาลัยอื่นๆ แต่วิชาเรียนถือว่าน่าสนใจเป็นพิเศษ อย่างเช่น Diploma of Interactive Digital Media และ Diploma of Multimedia เป็นต้น

หลักสูตรการสอน

English Language Courses:

 • Certificate I in ESL (Access)
 • Certificate II in ESL (Access)
 • Certificate III in ESL (Access)
 • Certificate IV in ESL (Access)

Vocational Courses:

 • Certificate III in Printing and Graphic Arts (Graphic pre-press)
 • Diploma of Multimedia
 • Diploma of Interactive Digital Media
 • Certificate III in Automotive Mechanical Technology
 • Certificate in Hairdressing
 • Certificate in Business
 • Diploma of Business

เรียนต่อ ประเทศออสเตรเลีย:

www.scei.com.au

สอบถามราคาอัพเดต

Make sure you enter the(*)required information

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม

พี่ปุ้ย 086-677-2014 พี่ยุ้ย 086-677-2013 หรือ พี่เม 086-563-2910

TEL. 0-2168-6777 (6 คู่สาย) FAX. 0-2168-7147