The Emirate Academy of Hospitality Management

The Emirate Academy of Hospitality Management

The Emirate Academy of Hospitality Management

The Emirate Academy of Hospitality Management

เอมิเรตส์ Academy of Hospitality Management (EAHM) เชี่ยวชาญในด้านการจัดการและบริหารธุรกิจด้วยการให้ความสำคัญกับการต้อนรับและมุ่งมั่นที่จะกลายเป็นโรงเรียนบริหารการต้อนรับชั้นนำของโลก EAHM ตั้งอยู่ในเมืองดูไบซึ่งเป็นเมืองที่ได้รับการยอมรับจากทั่วโลกสำหรับอุตสาหกรรมการโรงแรมและการท่องเที่ยว EAHM ตั้งอยู่ในใจกลางเมืองสวรรค์ของนักท่องเที่ยวเช่น Burj Al Arab ซึ่งเป็นโรงแรมที่หรูหราที่สุดในโลก Madinat Jumeirah, Dubai Arabian Five Star Resort, สวนน้ำ Wild Wadi และ Jumeirah Beach Hotel

ในฐานะที่เป็นส่วนหนึ่งของกลุ่ม Jumeirah ซึ่งเป็นผู้บริหารโรงแรมหรูหลายแห่งนักเรียนจะได้รับประสบการณ์โดยตรงจากการฝึกงานและสร้างความสัมพันธ์กับผู้คนในอุตสาหกรรม EAHM ยังทำงานใกล้ชิดกับเครือข่ายโรงแรมระดับนานาชาติอื่น ๆ และช่วยให้ผู้สำเร็จการศึกษาจาก EAHM สามารถอยู่ได้อย่างดีในการประกอบอาชีพในอนาคตและยังได้รับการต้อนรับจากอุตสาหกรรมการบริการอย่างต่อเนื่อง

ความแตกต่างของสถาบัน

 • หลักสูตรระดับปริญญาที่ได้รับการยอมรับและเป็นที่รู้จักทั่วโลก
 • นักเรียนที่มีผลการเรียนดีสามารถเรียนจบหลักสูตรได้ภายใน 3 ปี
 • เป็นส่วนหนึ่งของกลุ่มโรงแรมระดับ 5 ดาว
 • นักเรียนสามารถเลือก เรียน 1 ปี ที่ Ecole Hoteliere de Lausanne ที่ประเทศ สวิตเซอร์แลนด์ หรือ เรียน 1 เทอม ที่ Cornell University ประเทศ สหรัฐอเมริกา
 • ทางสถาบันดูแลเรื่องวีซ่า
 • ฝ่ายประสานงานสถาบันช่วยนักเรียนในการจัดหางาน
 • มีความหลากหลายทางวัฒณธรรมมีนักเรียนมากกว่า 60 ประเทศ
 • สามารถแบ่งจ่ายค่าเรียนได้ทั้งแบบรายเดือนและรายปี
 • มีหอพักในวิทยาลัย ที่พักมีความสะดวกสบายทั้งห้องน้ำและห้องครัวในตัว
 • ที่ตั้งของสถาบัน อยู่ตรงข้ามกับโรงแรมที่หรูหราที่สุดในโลก Burj Al Arab ซึ่งตั้งอยู่ใจกลาง Jumeirah Beach Resort และ Madinat Souk Area

หลักสูตรที่เปิดสอน

Undergraduate

Bachelor of Business Administration (Honours) in International Hospitality Management Program Structure

หลักสูตร 3 ปี

สำหรับหลักสูตรนี้เหมาะสำหรับนักเรียนที่มีผลการเรียนดีและต้องการที่จะประหยัดเวลาและค่าใช้จ่ายนักเรียนที่เรียนหลักสูตร 3 ปี จะต้องลงเรียน 5 วิชาขึ้นไปในแต่ละภาคเรียนการศึกษา และ ต้องมีเกรดเฉลี่ยอยุ่ที่ 2.5 – 4.00

เรียนต่อ ประเทศดูไบ:

Get Free Consultation

Apex Education บริการแนะแนว เรียนต่อต่างประเทศ เพื่อให้ความรู้และแนะแนวการศึกษาต่อ

10 + 4 =

เรียนต่อประเทศนิวซีแลนด์ New Zealand Institute of Science and Techonology

เรียนต่อประเทศนิวซีแลนด์ New Zealand Institute of Science and Techonology

New Zealand Institute of Science and Techonology

New Zealand Institute of Science and Techonology

NZIST ตั้งอยู่ใจกลางเมือง Auckland ได้รับการจดทะเบียน โดย New Zealand Qualifications Authority (NZQA) และอยู่ภายใต้การดูแล ของ Private Training Establishment (PTE) เปิดสอนหลักสูตร ภาษา และ ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงด้านธุรกิจ และ สามารถที่จะ Pathway To University ใน นิวซีแลนด์, ออสเตรเลีย,แคนาดา และ อังกฤษ (อาทิ London Metropolitan University,Huddersfield University etc.)

เรียนต่อ ประเทศนิวซีแลนด์:

Get Free Consultation

Apex Education บริการแนะแนว เรียนต่อต่างประเทศ เพื่อให้ความรู้และแนะแนวการศึกษาต่อ

7 + 13 =

เรียนต่อประเทศนิวซีแลนด์ Eastern Institute of Technology (EIT)

เรียนต่อประเทศนิวซีแลนด์ Eastern Institute of Technology (EIT)

Eastern Institute of Technology (EIT)

Eastern Institute of Technology (EIT)

ตั้งอยู่ที่เมือง Napier เป็นวิทยาลัยของรัฐบาล เปิดสอนหลักสูตรภาษาอังกฤษ,Certificate (ประกาศนียบัตร),Diploma(ประกาศนียบัตรชั้นสูง),ปริญญาตรี (Bachelor) เปิดสอนในรายวิชา ธุรกิจ,คอมพิวเตอร์,พยาบาล,วิทยาการด้านสุขภาพ,ด้านความงาม,จิตวิทยา,การศึกษา ,ศิลปะ,โรงแรมและการท่องเที่ยว, ด้านการผลิตไวน์,การเกษตร และ เครื่องกล

เรียนต่อ ประเทศนิวซีแลนด์:

Get Free Consultation

Apex Education บริการแนะแนว เรียนต่อต่างประเทศ เพื่อให้ความรู้และแนะแนวการศึกษาต่อ

6 + 6 =

เรียนต่อประเทศนิวซีแลนด์ Design and Arts College of New Zealand (D&A)

เรียนต่อประเทศนิวซีแลนด์ Design and Arts College of New Zealand (D&A)

Design and Arts College of New Zealand (D&A)

Design and Arts College of New Zealand (D&A)

D & A ตั้งอยู่ที่เมือง Christchurch ซึ่งเป็นเมืองที่มีบรรยากาศของศิลปะที่มีอายุเก่าแก่ สถาบันตั้งอยู่ภายในอาคาร Art Deco ที่มีความงดงามทางศิลปะและมีประวัติความเป็นมาอันยาวนาน ในใจกลางเมือง และชั้นล่างของอาคารเรียนเป็นศูนย์กลางในการจัดแสดงผลงานทางด้านศิลปะทุกแขนง

เรียนต่อ ประเทศนิวซีแลนด์:

Get Free Consultation

Apex Education บริการแนะแนว เรียนต่อต่างประเทศ เพื่อให้ความรู้และแนะแนวการศึกษาต่อ

15 + 13 =

Red River College

Red River College

Red River College

Red River College

เป็นวิทยาลัยที่ใหญ่ที่สุดในมณฑล Manitoba โดยได้รับการสนับสนุนจากรัฐบาล ตั้งอยู่ในเมือง Winnipeg ที่เป็นเมืองหลวงของมณฑลนั้นอีกด้วย ทางวิทยาลัยนั้นมีหลักสูตรการเรียนที่ได้การรับรองทั้งในและต่างประเทศในระดับ Certificate, Diploma, Advanced Diploma และปรีญญาตรี จำนวนนักเรียนของเขานั้นมีทั้งหมดเป็นจำนวน 36,000 คน และมีหลักสูตรเรียนทั้งหมดเป็นจำนวน 110 หลักสูตรที่เน้นให้มีคุณภาพสูงโดยการเรียนรู้จากประสบการณ์จริง Red River College ได้มีความมุ่งมั่นส่งเสริมเด็กนักเรียนของเขาให้มีความสำเร็จของนักเรียน เพราะนั้นก็ถือว่าเป็นการประสบความสำเร็จของวิทยาลัยเช่นกัน

หลักสูตรการเรียน

ESL Programs:

 • Intensive English for International Student
 • English for Trades
 • English for Business Purposes
 • English for Health Care Aids
 • English for Professional Purposes
 • Academic English for Uni/College Entrance

Academic Programs:

 • 3D Computer Graphic
 • Aircraft Maintenance Engineer
 • Applied Accounting
 • Automotive Technician – Certificate/Diploma
 • Aviation Management
 • Business Administration
  • Accounting
  • Administration
  • Marketing
  • Office Management
 • Business Information Technology
 • Civil Engineering Technology
 • Commerce/Industry Sales & Marketing
 • Digital MultiMedia Technology
 • Electrical Engineering Technology
 • Greenspace Management
 • Hospitality & Tourism Management
 • International Business Mechanical Engineering Technology
 • Professional Banking
 • Technology Communication
 • Technology Management

เรียนต่อ ประเทศแคนาดา:

Get Free Consultation

Apex Education บริการแนะแนว เรียนต่อต่างประเทศ เพื่อให้ความรู้และแนะแนวการศึกษาต่อ

10 + 15 =

You have Successfully Subscribed!