สถาบัน Aspire2International มอบส่วนลดพิเศษสำหรับนักเรียนไทย!!


        สถาบัน Aspire2International มอบส่วนลดพิเศษสำหรับนักเรียนไทย!! เมื่อลงเรียนคอร์สภาษาอังกฤษ และ คอร์สไอเอล ลดทันที 20% และงดเว้นค่าสมัครเรียน และพิเศษสุดเมื่อลงเรียน 24 สัปดาห์ขึ ้นไป แถมฟรี!! Airport Pickup มูลค่า90$ และคอร์สเรียนชงกาแฟ2 อาทิตย์ มูลค่า 550$


ส่วนเครื่องนุ่งห่มอื่นๆ และรายการของทั่วไปที่ไม่เจาะจงประเทศ

(อันนี้เราจะไม่แยกประเทศเพราะไม่ว่าจะไปประเทศไหนก็มีความจำเป็นทั้งนั้น)

General English and
IELTS preparation
Auckalnd Campus
(23Hours/week)
Auckalnd and Christchurch
Campus (20Hours/week)
Resource
Fee
2-5 weeks 360-> 320 360-> 300 100
6-10 weeks 340->300 340->280 200
11-15 weeks 330->280 330->260 200
16-20 weeks 320->260 320->240 200
21-30 weeks 310->250 310->230 200
31+ weeks 300->240 300->220 300


รายละเอียดที่เรียนเพิ่มเติม

  • 23 ชั่วโมงต่อสัปดาห์ เรียนที่ Ntec Tower (โรงเรียน Concordia Institute of Business)
  • 20 ชั่วโมงต่อสัปดาห์ เรียน Ntec Christchurch ( โรงเรียน Concordia Institute of Business)
  • 20 ชั่วโมงต่อสัปดาห์ เรียน ชั ้น 8 เลขที่ 246 Queen Street (โรงเรียน Foundation English)

ด้วยจ านวนคนไทยน้อย และถูกผสมผสานด้วยนักเรียนจากหลากหลายเขื ้อชาติ ท าให้นักเรียนได้ประสบการณ์การเรียนรู้ เพิ่มเติม และพบเพื่อนใหม่อีกมากมาย ด้วยLocation ใจกลางเมืองทั ้งสองแคมปัส ทั ้ง Auckalnd และChristchurch จึงท าให้สะดวกต่อการ เดินทาง พร้ อมศูนย์บริการ การเรียนรู้ อย่าง Student Center ที่เป็นทั ้งห้องอ่านหนังสือและให้บริการคอมพิวเตอร์ และแก้ไขปัญหา คอมพิวเตอร์ นอกจากนี ้ยังมี Reception และ Student Services คอยช่วยดูแลนักเรียนเรื่องการหางานท า รวมทั ้งยังมีCafe ที่เป็นที่ ฝึกงานของนักเรียนให้บริการ อาหารและเครื่องดื่มอีกด้วย

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม

พี่ปุ้ย 086-677-2014 พี่ยุ้ย 086-677-2013 หรือ พี่เม 086-563-2910

TEL. 0-2168-6777 (6 คู่สาย) FAX. 0-2168-7147