Embassy CES Auckland

Embassy CES Auckland

เป็นหนึ่งในผู้นำด้านสถาบันเอกชนคุณภาพสูง สะดวก โรงเรียนตั้งอยู่ย่านใจกลางธุรกิจของเมืองโอ๊คแลนด์ใช้เวลาเดินเพียง 10 นาที ออกแบบตกแต่งทันสมัยหรูหรา บริเวณรอบๆสถาบันมีร้านค้าต่างๆมากมาย และ มีการคมนาคมที่สะดวก มีหลักสูตรเปิดสอนดังนี้ หลักสูตรภาษาอังกฤษทั่วไป, หลักสูตรภาษาอังกฤษตัวต่อตัว และ IELTS preparation นอกจากนี้ทางสถาบันยังมีกิจกรรมต่างๆเสริมให้ในวันเสาร์ อาทิตย์ โดยบางกิจกรรมไม่มีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม รวมถึงพาไปเที่ยวตามสถานที่ท่องเที่ยวต่างๆ อีกด้วย


เรียนต่อ ประเทศนิวซีแลนด์:

www.embassyenglish.com

สอบถามราคาอัพเดต

Make sure you enter the(*)required information

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม

พี่ปุ้ย 086-677-2014 พี่ยุ้ย 086-677-2013 หรือ พี่เม 086-563-2910

TEL. 0-2168-6777 (6 คู่สาย) FAX. 0-2168-7147