Marlborough Girls’ College

Marlborough Girls’ College

ตั้งอยู่ที่เมืองเบลนเนม เป็นโรงเรียนสตรีของรัฐบาล ก่อตั้งเมื่อปี 1900 มีจำนวนนักเรียนทั้งสิ้น 1,050 คน เน้นมาตรฐานระดับสูงในการศึกษา พฤติกรรม และการใส่เครื่องแบบนักเรียนดังที่ยึดปฏิบัติมาในอดีต มีอาคารสถานที่และสิ่งอำนวยความสะดวกที่เพรียบพร้อมแก่นักเรียน สามารถจัดหาที่พักแบบโฮมสเตย์ที่เอาใจใส่ปละปลอดภัย เปิดรับนักเรียนตั้งแต่ Y.9 – 13


เรียนต่อ ประเทศนิวซีแลนด์:

www.mgc.school.nz

สอบถามราคาอัพเดต

Make sure you enter the(*)required information

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม

พี่ปุ้ย 086-677-2014 พี่ยุ้ย 086-677-2013 หรือ พี่เม 086-563-2910

TEL. 0-2168-6777 (6 คู่สาย) FAX. 0-2168-7147