Design and Arts College of New Zealand (D&A)

Design and Arts College of New Zealand (D&A)

D & A ตั้งอยู่ที่เมือง Christchurch ซึ่งเป็นเมืองที่มีบรรยากาศของศิลปะที่มีอายุเก่าแก่ สถาบันตั้งอยู่ภายในอาคาร Art Deco ที่มีความงดงามทางศิลปะและมีประวัติความเป็นมาอันยาวนาน ในใจกลางเมือง และชั้นล่างของอาคารเรียนเป็นศูนย์กลางในการจัดแสดงผลงานทางด้านศิลปะทุกแขนง


เรียนต่อ ประเทศนิวซีแลนด์:

www.dac.ac.nz

สอบถามราคาอัพเดต

Make sure you enter the(*)required information

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม

พี่ปุ้ย 086-677-2014 พี่ยุ้ย 086-677-2013 หรือ พี่เม 086-563-2910

TEL. 0-2168-6777 (6 คู่สาย) FAX. 0-2168-7147