Study Tour in UK April 2017


Study Tour 2017 @Cambridge , London , Oxford Brighton , Stratford Upon Avon UK
เดินทาง 1 APR - 2 MAY 2017


เรียนภาษาอังกฤษแบบเข้มข้น 15 ชั่วโมงต่อสัปดาห์ ที่ EC Cambridge (เรียนภาคเช้า บ่าย ท่องเที่ยว) ในการท่องเที่ยว ทัศนศึกษา น้องๆจะได้เรียนรู้วัฒนธรรมของชาวอังกฤษ ได้อย่างเต็มเปี่ยม พร้อมท่องเที่ยวแบบชิวๆ ใช้ชีวิตเหมือนเด็กอังกฤษในเมืองการศึกษาหลักๆข้างต้น แบบเน้นๆเต็มวัน รับน้องๆตั้งแต่อายุ 11 ปีขึ้นไป หมดกังวลเรื่องความปลอดภัย เพราะ Apex มีเจ้าหน้าที่มีประสบการณ์มากกว่า 10 ปี ดูแลอย่างใกล้ชิด รายงานผลโดยตรงต่อผู้ปกครองระหว่างที่น้องๆ อยู่ที่อังกฤษ และน้องจะได้กพักโฮลต์ ครอบครัวชาวอังกฤษ ในบ้านหลังล่ะ 2 คน ได้รับโอกาสในการฝึกภาษาและวัฒนธรรมแบบเต็มที่ ฝึกการใช้ภาษาในการสนทนาในตัวเพิ่มเติมจากเรียนในห้องเรียน


ประสบการณ์การดีๆแบบนี้จัดเพียงปีล่ะ 1 ครั้ง รับจำนวนจำกัด 15 ที่นั่งเท่านั้น เพื่อการดูแลอย่างทั่วถึง ราคาเพียง 179,000 บาท


ราคานี้รวมทุกอย่างแล้ว ทั้ง ค่าทดสอบพื้นฐานภาษาอังกฤษทุกๆ สัปดาห์ 4 ครั้ง, ค่าเรียน 4 สัปดาห์ , ค่าตั๋วเครื่องบินไป-กลับ, ค่าวีซ่านักเรียน, ค่าประกาศนียบัตร ,ค่าท่องเที่ยวและค่ากิจกรรมตามโปรแกรมที่ระบุ , ค่าที่พักกับครอบครัวชาวอังกฤษ, ค่าอาหาร 3 มื้อ, ค่าประกันสุขภาพ และเจ้าหน้าที่ดูแลอย่างใกล้ชรเดินทางิดตลอดการเดินทาง


*ราคานี้รวมทุกอย่าง และไม่มีค่าใช้จ่ายแอบแฝง*
Apex คำตอบเดียวของการเรียนต่อ

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม โทร. 021686777
Line ID. @apexstudyabroad
IG. apexstudyabroad
FB. @ApexEducationConsultant
www.apexeducate.com

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม

พี่ปุ้ย 086-677-2014 พี่ยุ้ย 086-677-2013 หรือ พี่เม 086-563-2910

TEL. 0-2168-6777 (6 คู่สาย) FAX. 0-2168-7147