ELS Language Centers

ELS Language Centers

สถาบันสอนภาษาขนาดใหญ่ที่เปิดมานานกว่า 45 ปี อุปกรณ์การเรียนการสอนและสิ่งอำนวยความสะดวกที่ทันสมัย สถานที่ตั้งอยู่ในเมือง 40 แห่งในสหรัฐอเมริกา และเป็นที่ยอมรับของมหาวิทยาลัย , วิทยาลัย และโรงเรียนสายอาชีพกว่า 550 ในผลการเรียนภาษา ELS แทนผลการสอบของ TOEFL ที่ ELS เจ้าหน้าที่จะได้รับการฝึกฝนมาเป็นอย่างดีและมีความเอาใจใส่ สามารถให้บริการแนะแนวและคำแนะนำด้านการศึกษาได้อย่างยอดเยี่ยม มีบริการสมัคร

มหาวิทยาลัยของ ELS เป็นหนทางที่มีง่ายและสะดวก ในการสมัครเข้าศึกษาต่อกับวิทยาลัยและมหาวิทยาลัยของสหรัฐอเมริกา อาจารย์ผู้สอนทุกท่านล้วนจบการศึกษาในระดับ ปริญญาตรี โท และบางท่านจบการศึกษาในระดับปริญญาเอก ทางด้านการสอนภาษาอังกฤษและจะต้องมีประสบการณ์ในด้านการสอนนักเรียนต่างชาติอย่างน้อยอีก 2 ปี ทางสถาบันมีการปรับปรุงแผนในด้านการเรียนการสอนให้ทันสมัยอย่างต่อเนื่อง และในแต่ละชั้นเรียนจำนวนนักเรียน ไม่เกิน10- 12คน/ห้อง

หลักสูตรที่เปิดสอนพร้อมอัตราค่าเล่าเรียน

Intensive , Premier Intensive , TOEIC , IELTS, TOEFL , Fast Track , University Preparation , Graduate Preparation , Business , English for Executives


เรียนต่อ ประเทศอเมริกา:

www.els.edu

สอบถามราคาอัพเดต

Make sure you enter the(*)required information

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม

พี่ปุ้ย 086-677-2014 พี่ยุ้ย 086-677-2013 หรือ พี่เม 086-563-2910

TEL. 0-2168-6777 (6 คู่สาย) FAX. 0-2168-7147