×
  • Course

  • Country

ที่พักประเทศญี่ปุ่น

ที่พักประเทศญี่ปุ่น

น้องๆที่แพลนจะไปศึกษาต่อที่ประเทศญี่ปุ่น พี่ๆ Apex ยินดีให้คำแนะนำและช่วยจัดหาที่พักที่ประเทศญี่ปุ่น “จะอยู่ที่ไหน จะอยู่อย่างไร” ปัญหาเหล่านี้จะหมดไป!!!

read more
หลักสูตร ป.ตรี ของคนรุ่นใหม่ จบไว ทำงานได้จริง

หลักสูตร ป.ตรี ของคนรุ่นใหม่ จบไว ทำงานได้จริง

เรียนป.ตรีในต่างประเทศไม่จำเป็นต้องเรียน 4 ปี พบกับหลักสูตรป.ตรียุค 4.0 หลักสูตรของคนรุ่นใหม่ ค่าเรียนไม่แพง คุณสมบัติไม่สูง จบมาหางานไม่ยาก

read more
TCAS คืออะไร

TCAS คืออะไร

ระบบการคัดเลือกนักเรียนเพื่อศึกษาต่อในระดับปริญญาสู่รั้วมหาวิทยาลัย สำหรับนักเรียนที่กำลังจะจบการศึกษาระดับมัธยมปี 2561 (2018) จะมีการรวมการรับนักศึกษา 5 รูปแบบไว้ด้วยกัน และมีระบบการยืนยันสิทธิ์รับตรงร่วมกันเพิ่มขึ้น เพื่อเป็นการป้องกันการ “กันที่” คนอื่น

read more
Tier 4 Visa ประเภท Pilot Scheme

Tier 4 Visa ประเภท Pilot Scheme

Tier 4 Visa แบบ Pilot Scheme นั้น เป็นวีซ่าสำหรับนักเรียนที่ไปเรียนในระดับปริญญาโท ที่ประเทศอังกฤษและต้องเรียนในมหาวิทยาลัยที่เข้าร่วมโครงการ โดยการยื่นเอกสารวีซ่าจะน้อยกว่าในการยื่นวีซ่า Tier 4 แบบปกติ ซึ่งทำให้การพิจารณาวีซ่าง่าย และรวดเร็วขึ้น

read more
GMAT GRE คือ อะไร และแตกต่างกันอย่างไร

GMAT GRE คือ อะไร และแตกต่างกันอย่างไร

GREและ GMAT คือข้อสอบพื้นฐานสำหรับศึกษาต่อปริญญาโทในประเทศสหรัฐอเมริกา GMAT คือผลสอบที่ใช้ในการเข้าเรียนต่อในมหาวิทยาลัยในสาขาวิชา MBA และสาขาที่เกี่ยวกับสาขาธุรกิจ GRE คือข้อสอบที่ใช้ในการเรียนต่อปริญญาโทในทุกสาขาวิชาส่วนใหญ่

read more
มาทำความรู้จักกับ SAT กัน

มาทำความรู้จักกับ SAT กัน

การสอบ SAT เป็นการสอบวัดความรู้ความสามารถของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย สำหรับการรับบุคคลเข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษาในระบบการศึกษาของสหรัฐอเมริกา

read more
MSc, MA, MRes, and MPhil ต่างกันยังไง

MSc, MA, MRes, and MPhil ต่างกันยังไง

หลักสูตรปริญญาโทในสหราชอาณาจักร มีหลากหลายรูปแบบไม่ว่าจะเป็น MSc, MA, MRes หรือ MPhil ซึ่งอาจทำให้สับสนว่าแต่ละหลักสูตรแตกต่างกันยังไง และหลักสูตรไหนที่เหมาะกับตัวเรา ลองมาดูกันว่าแต่ละหลักสูตรต่างกันตรงไหน

read more
มาตรฐานการศึกษาในนิวซีแลนด์

มาตรฐานการศึกษาในนิวซีแลนด์

นิวซีแลนด์ มีขั้นตอนการรับประกันคุณภาพการศึกษา เพื่อที่จะมั่นใจได้ว่าผู้ที่เข้ามาศึกษาในสถาบันนั้น ๆ จะได้รับความรู้ทักษะตามความต้องการและคุ้มค่ากับค่าเล่าเรียน

read more
foundation

foundation

หลักสูตร Foundation เป็นหลักสูตรการเรียนปรับพื้นฐานสำหรับ นักเรียนที่จบการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายที่ไม่ได้เรียนระบบการศึกษาแบบอังกฤษ แต่มีความต้องการในการศึกษาต่อระดับปริญญาที่มหาวิทยาลัยในสหราชอาณาจักร

read more