การสอบวัดระดับภาษาจีน HSK

การสอบวัดระดับความรู้ภาษาจีนทั่วไป HSK

ตั้งแต่ปี 2010 สำนักงานเผยแพร่ภาษาจีนระหว่างประเทสได้เปลี่ยนระบบการสอบวัดความรู้ภาษาจีน HSK เป็นระบบใหม่ โดยแบ่งการสอบออกเป็นสองส่วนคือ สอบข้อเขียน และสอบการพูด การสอบข้อเขียนมี 6 ระดับ คือ HSK ระดับ 1 – HSK ระดับ 6 ส่วนการสอบพูดมี 3 ระดับ คือ HSK- Speaking (ขั้นต้น), HSK- Speaking (ขั้นกลาง), HSK- Speaking (ขั้นสูง) ในการสอบปากเปล่านั้น จะสอบโดยใช้วิธีบันทึกเสียงของผู้เข้าสอบ โดยดำเนินการในห้องสอบ

การสอบข้อเขียน แบ่งออกเป็น 6 ระดับดังนี้

 • HSK ระดับ 1 วัดความรู้ความสามารถการใช้ประโยคง่ายๆ เพื่อการสื่อสารในเรื่องเฉพะทาง และ มีพื้นฐานที่จะศึกษาภาษาจีนในระดับต่อไป ระดับ 1 รู้คำศัพท์อย่างน้อย 150 คำ มีข้อสอบทั้งหมด 40 ข้อ แบ่งแกเป็น ฟังและอ่าน อย่างละ 20 ข้อ คะแนนเต็ม 200 สอบได้ 120 ถือว่าผ่าน
 • HSK ระดับ 2 วัดความรู้ความสามารถการใช้คำศัพท์และประโยตง่ายๆ เพื่อการสื่อสารเรื่องทั่วไปเฉพาะที่จำเป็นในชีวิตประจำวัน การสอบระดับนี้ถือว่าเป็นการสอบขั้นสูงขึ้นสำหรับผู้เริ่มเรียน ระดับ 2 รู้คำศัพท์อย่างน้อย 300 คำ มีข้อสอบทั้งสอบทั้งหมด 60 ข้อ แบ่งออกเป็น ฟัง 35 ข้อ และอ่าน 25 ข้อ คะแนนเต็ม 200 สอบได้ 120 ถือว่าผ่าน
 • HSK ระดับ 3 วัดความรู้ความสามารถการใช้ภาษาเพื่อการสื่อสารเรื่องทั่วไปในชีวิตประจำวัน รวมทั้ง เรื่องการเรียน และการทำงาน หากผู้เข้าสอบระดับนี้เดินทางอยู่ในประเทศจีน ต้องสามารถใช้ภาษาสื่อสารเรื่องพื้นฐานทั่วไปได้ ระดับ 3 รู้คำศัพท์อย่างน้อย 600 คำ มีข้อสอบทั้งสอบทั้งหมด 80 ข้อ แบ่งออกเป็น ฟัง 40 ข้อ อ่าน 30 ข้อ และการเขียน 10 ข้อ คะแนนเต็ม 300 สอบได้ 180 ถือว่าผ่าน
 • HSK ระดับ 4 วัดความรู้ความสามารถการใช้ภาษาในระดับที่สามารถอธิบายเรื่องราวที่กว้างขวางได้มากขึ้น และ สามารถสื่อสารกับชาวจีนผู้เป็นเจ้าของภาษาได้ ระดับ 4 รู้คำศัพท์อย่างน้อย 1,200 คำ มีข้อสอบทั้งสอบทั้งหมด 100 ข้อ แบ่งออกเป็น ฟัง 45 ข้อ อ่าน 40 ข้อ และการเขียน 15 ข้อ คะแนนเต็ม 300 สอบได้ 180 ถือว่าผ่าน
 • HSK ระดับ 5 วัดความรู้ความสามารถการใช้ภาษาในระดับที่สามารถอ่านหนังสือพิมพ์และวารสารภาษาจีนได้ สามารถดูภาพยนตร์และโทรทัศน์ได้อย่างเข้าใจ รวมทั้งสามารถเขียนและพูดได้อย่างครบถ้วน ระดับ 5 รู้คำศัพท์อย่างน้อย 2,500 คำ มีข้อสอบทั้งสอบทั้งหมด 100 ข้อ แบ่งออกเป็น ฟัง 45 ข้อ อ่าน 45 ข้อ และการเขียน 10 ข้อ คะแนนเต็ม 300 สอบได้ 180 ถือว่าผ่าน
 • HSK ระดับ 6 วัดความรู้ความสามารถการใช้ภาษาในระดับที่มีทักษะ สามารถเข้าใจเรื่องที่ได้ฟัง ได้อ่านโดยทันที รวมถึงสามารถสื่อสารเรื่องราวต่างๆได้อย่างคล่องแคล่วทั้งการพูดและการเขียน ครบถ้วน ระดับ 6 รู้คำศัพท์อย่างน้อย 5,000 คำ มีข้อสอบทั้งสอบทั้งหมด 101 ข้อ แบ่งออกเป็น ฟัง 50 ข้อ อ่าน 50 ข้อ และการเขียน 1 ข้อ คะแนนเต็ม 300 สอบได้ 180 ถือว่าผ่าน

การสอบพูด แบ่งออกเป็น 3 ระดับดังนี้

 • HSK- Speaking (ขั้นต้น)
 • HSK- Speaking (ขั้นกลาง)
 • HSK- Speaking (ขั้นสูง)

การสมัครสอบข้อเขียนและสอบพูด จะต้องสมัครสอบแยกกัน โดยผู้ที่สมัครสอบข้อเขียนระดับ 4 ขึ้นไปถึงจะสามารถสมัครสอบพูดได้

ประโยชน์ของการสอบ HSK

 • เพื่อใช้รับนักศึกษาใหม่ ใช้แบ่งห้องเรียนตามระดับความรู้ และยกเว้นการเรียน
 • เพื่อใช้คัดเลือกคนเข้าทำงาน ฝึกอบรม และเลื่อนตำแหน่ง
 • เพื่อใช้วัดมาตรฐานของผู้สอบเองว่ามีความรู้ภาษาจีนอยู่ในระดับใด
 • เพื่อสถานศึกษาใช้วัดมาตรฐานการสอนของสถาบันตัวเอง

สถาบันสอนภาษาจีนในประเทศจีน  Study in China ที่ Apex แนะนำ

สำหรับน้องๆที่อยากเรียนภาษาจีนทั้งที่มีพื้นฐานและไม่มีพื้นฐาน พี่ๆ Apex แนะนำ

 • Sprachcaffe Language Plus ตั้งอยู่ใจกลางเมืองปักกิ่ง Beijing นักเรียนจะสามารถเรียนรู้ภาษาจีนในสภาพแวดล้อมพร้อมทั้งเรียนรู้วัฒนธรรมที่เก่าแก่ของประเทศจีน สามารถเลือกเรียนหลักสูตรทั้งระยะสั้นและระยะยาวได้

สามารถดูข้อมูลเพิ่มเติม www.sprachcaffe.com/english/adults-chinese-courses-china/beijing.htm

 • Silk Mandarin เป็นโรงเรียนสอนภาษาจีนในเซี่ยงไฮ้ นักเรียนสามารถเรียนรู้ภาษาจีนกลางได้อย่างรวดเร็วง่ายดายและชาญฉลาด จัดกิจกรรมที่แตกต่างกันเพื่อให้นักเรียนรู้สึกและสัมผัสวัฒนธรรมจริงของประเทศจีน โรงเรียนจะพานักเรียนไปยังเทือกเขาสีเหลือง, สวนซูโจว, ทะเลสาบตะวันตกของหางโจวและสถานที่น่าทึ่งอีกมากมายหลายแห่ง นอกจากนี้เรายังมีกิจกรรมต่างๆเช่น ไทชิ, ภาพวาดและการประดิษฐ์ตัวอักษรและอื่นๆ อีกมากมาย

สามารถดูข้อมูลเพิ่มเติม  www.silkmandarin.cn

 • Qingdao Technological University, Qingdao College มีหลักสูตรการฝึกอบรมภาษาจีนระยะสั้นและระยะยาวโดยมีหลักสูตรภาษาจีน 5 ระดับสำหรับนักเรียนต่างชาติตั้งแต่ระดับ ศูนย์ ถึงขั้นสูง ตามขั้นพื้นฐานภาษาจีนของนักเรียน สามารถเรียนในชั้นเรียนที่เหมาะสม อาจารย์ทุกคนมีประสบการณ์การสอนในต่างประเทศที่หลากหลาย เปิดสอนเป็น ฤดูกาล

สนใจสมัครเรียนต่อโรงเรียนภาษาจีนที่ประเทศจีน Study in China

ขอข้อมูลเพิ่มเติมหรือติดต่อฝากคำถามได้ที่
@apexstudyabroad
หรือ Tel. 02-002-8855, 02-012-8585

Get Free Consultation

Apex Education บริการแนะแนว เรียนต่อต่างประเทศ เพื่อให้ความรู้และแนะแนวการศึกษาต่อ

7 + 2 =

You have Successfully Subscribed!