การสอบ AEAS

การประเมินผลของ AEAS Test Assessment ประกอบด้วย 3 ส่วนคือ

  1. ความสามารถด้านภาษาอังกฤษ 5 – 2 ชั่วโมง
  2. ความสามารถเชิงเหตุผลทางคณิตศาสตร์ 45 นาที
  3. ความสามารถทั่วไปที่ไม่ใช่ภาษาหรือการทดสอบตรรกะ (Non-Verbal Reasoning) 30 นาที

ใช้เวลาในการสอบทั้งหมด 3 ชั่วโมง

น้องๆที่สมัครสอบ AEAS Test Assessment สามารถใช้ยื่นเข้าเรียนต่อโรงเรียนมัธยมในประเทศออสเตรเลีย เพราะสถาบันหลายๆแห่งไม่รับผลสอบ IELTS น้องๆต้องสอบ AEAS Test Assessment เท่านั้น เพื่อประเมินและพิจารณาความสามารถของนักเรียน สามารถตรวจสอบสถาบันที่ตอบรับเข้าเรียนโดยใช้ผลสอบ AEAS Test Assessment ได้ที่ www.aeas.com.au

ใครต้องสอบ AEAS

การสอบ AEAS เหมาะกับน้องๆที่ต้องการไปเรียนต่อระดับมัธยมที่ Australia ระยะยาว ถ้าต้องการไปเรียนต่อระดับมัธยมศึกษาที่ประเทศออสเตรเลีย Study Highschool in Australia ในการยื่นใบสมัครเรียนทั้งโรงเรียนมัธยมของรัฐบาลและเอกชน ส่วนใหญ่ต้องมีผลสอบ AEAS และยื่นผลการเรียนควบคู่กันไป ผลสอบ AEAS จะแสดงผลของระดับภาษาอังกฤษ อีกทั้งผลการทดสอบตรรกะหรือวัดผล IQ คือการวัดความสามารถที่แท้จริงของนักเรียน ในโรงเรียนมัธยมหลายแห่งจะให้ความสำคัญของผลสอบส่วนนี้เป็นพิเศษ เรียกว่าอาจมากกว่าผลสอบวัดระดับภาษาอังกฤษเลยด้วยซ้ำ เนื่องจากถาผลภาษาอังกฤษต่ำกว่ามาตรฐานที่กำหนดทางโรงเรียนสามารถออกใบตอบรับแบบมีเงื่อนไขให้ไปเรียนเพิ่มเติมได้ หลังจากสอบต้องรอผลประมาณ 2 สัปดาห์เป็นอย่างน้อย

ดาวน์โหลดใบสมัครสอบ AEAS

http://aeas.com.au/wp-content/uploads/2016/06/AEAS-Application-Form-for-Testing-please-type-details.pdf

http://aeas.com.au/wp-content/uploads/2013/09/Practice-Test-Order-Form-May-2017.pdf

วิธีการสมัคร

การทดสอบมีจัดขึ้น 25 ประเทศทั่วโลก เช่น จีน ฮ่องกง อินโดนีเซีย ญี่ปุ่น เกาหลี มาเลเซีย สิงคโปร์ ไต้หวัน ไทย และเวียดนาม สามารถดูข้อมูลศูนย์สอบทั้งหมดได้ที่ http://www.aeas.com.au/testcenters

เอกสารที่ใช้สมัครสอบ

  1. รูปถ่าย 2 นิ้ว 1 รูป (ต้องเป็นรูปถ่ายไม่เกิน 6 เดือนและต้องชัดเจน พร้อมเขียนชื่อ-นามสกุลหลังรูปถ่าย)
  2. ผลการเรียนเป็นภาษาอังกฤษ ย้อนหลัง 2 ปี (ต้นฉบับ+สำเนา)
  3. สำเนาบัตรประชาชนหรือสำเนาหนังสือเดินทาง 1 ชุด
  4. ค่าสมัครสอบ AEAS AUD $520

สำหรับประเทศไทยน้องๆสามารถสมัครสอบได้ที่

  • RMIT English Worldwide Bangkok

ที่อยู่: ชั้น 7 อาคารสยาม ถนนพระราม 1 ปทุมวัน กทม. 10330

โทร. 02-658-0284

Get Free Consultation

Apex Education บริการแนะแนว เรียนต่อต่างประเทศ เพื่อให้ความรู้และแนะแนวการศึกษาต่อ

8 + 12 =

You have Successfully Subscribed!