×
  • Course

  • Country

30 | May | 2019

มาทำความรู้จักกับ SAT กัน

การสอบ SAT คืออะไร

การสอบ SAT เป็นการสอบวัดความรู้ความสามารถของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย สำหรับการรับบุคคลเข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษาในระบบการศึกษาของสหรัฐอเมริกา ปัจจุบันนักเรียนไทยเริ่มรู้จัก SAT มากขึ้นเนื่องจากมหาวิทยาลัยหลายแห่งในประเทศไทยได้เปิดหลักสูตรนานาชาติและเป็นที่นิยมของนักเรียนและผู้ปกครอง

SAT ย่อมาจาก Scholastic Aptitude Test หรือ Scholastic Assessment Test จัดโดยหน่วยงานของสหรัฐอเมริกาชื่อ College Board ข้อสอบนี้จัดสอบครั้งแรกในปี ค.ศ.1926 จากนั้นก็มีการพัฒนาข้อสอบและเปลี่ยนชื่อหลายครั้ง จนกระทั่งในปัจจุบันก็คือ การสอบ SAT ถูกเรียกว่า SAT Reasoning Test หรือ SAT Subject Test ข้อสอบ SAT เป็นข้อสอบที่ได้รับมาตรฐานสากลได้รับการยอมรับไปทั่วโลก ประเทศต่างๆ รวมถึงประเทศไทยจึงนิยมคัดเลือกนักเรียนโดยพิจารณาจากผลสอบ SAT ซึ่งนักเรียนสามารถใช้ยื่นประกอบการสมัครเข้าเรียนในระดับมหาวิทยาลัยได้ในต่างประเทศและในประเทศไทย สำหรับการสอบ SAT นั้นมีการจัดการสอบในหลายประเทศ ซึ่งจะใช้ข้อสอบชุดเดียวกันและสอบในเวลาเดียวกันทั่วโลก

สามารถสมัครผ่านเวปนี้เท่านั้น www.collegereadiness.collegeboard.org/sat

 

คุณสมบัติของผู้เข้าสอบ

การสอบ SAT ไม่จำกัดอายุของผู้เข้าสอบ แต่จำกัดอายุของผลคะแนนสอบให้มีอายุใช้งานได้ 2 ปี นับตั้งแต่วันที่เข้าไปยื่นและสามารสอบได้ไม่จำกัดจำนวนครั้ง

ข้อสอบ SAT มี 2 ประเภท คือ

  • SAT Reasoning Test คือข้อสอบที่ใช้วัดทักษะนักเรียนที่จบระดับมัธยมศึกษาตอนปลายควรมี ประกอบไปด้วยข้อสอบ 3 ส่วน มีคะแนนเต็ม 2400 คะแนน ดังนี้คือ
  • Critical Reading เป็นการอ่านเชิงวิเคราะห์แล้วตอบคำถาม โจทย์จะครอบคลุมทั้งวิชาวิทยาศาสตร์สังคมศาสตร์ และวรรณกรรม (คะแนนเต็ม 800 คะแนน)
  • Mathematics คณิตศาสตร์ มีเนื้อหาครอบคลุม พีชคณิต ตรีโกณมิติ สถิติ ความน่าจะเป็น การวิเคราะห์ข้อมูลต่างๆ (คะแนนเต็ม 800 คะแนน)
  • Writing มีเนื้อหาเกี่ยวกับการเขียนทั่วไป มีทั้งแบบเลือกคำตอบที่ถูกต้องและเขียนเรียงความ(Essay) (คะแนนเต็ม 800 คะแนน)
  • SATSubject Test คือข้อสอบที่ออกแบบเพื่อวัดทักษะ ความรู้ ความสามารถในการนำความรู้ไปประยุกต์ใช้ในสาขาวิชาเฉพาะในหมวดต่างๆ ดังนี้ ภาษาอังกฤษ, คณิตศาสตร์, ประวัติศาสตร์, วิทยาศาสตร์, ภาษาต่างประเทศ ซึ่งไม่จำเป็นต้องสอบ ยกเว้นว่ามหาวิทยาลัยที่ต้องการสมัครเข้าเรียนต้องการ ทั้งนี้ควรตรวจสอบกับทางมหาวิทยาลัยเสียก่อน

ขอข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่

📌สำนักงาน

🗺️ 126/27 อาคาร Park Avenue, (ระหว่างซอยเอกมัย 12 กับ 14) หรือ

line💬: @apexstudyabroad หรือ
Tel📞. 02-002-8855

ขอรับคำปรึกษาฟรี

@apexstudyabroad

@apexstudyabroad

 
TEL:
 
FAX:
 
 
Apex Education Consultant Co.,Ltd.

126/27 ถนน สุขุมวิท 63 (เอกมัย) แขวง คลองตันเหนือ เขต วัฒนา กรุงเทพ 10110