ระบบการศึกษาของประเทศสิงคโปร์
ระบบการศึกษาของประเทศสิงคโปร์

การเรียนการสอนของประเทศสิงคโปร์ ถือว่ามีคุณภาพสูงมาก โดยทั่วไปเด็กจะเริ่มต้นเรียนตอนอายุ 4 ปี ในระดับชั้น อนุบาล จะเรียนภาษาอังกฤษเป็นหลัก และภาษาจีนก็จะได้เรียนควบคู่กันไป พร้อมกับภาษาเมเลย์ และภาษาทมิฬ เพราะประเทศสิงคโปร์ มีพลเมืองอาศัยอยู่ 2 สัญชาติ หลักๆคือ จีน และอินเดีย จะเน้นพัฒนาศักยภาพของเด็กในทุกด้านอย่างเข้มข้นตามมาตรฐานสากล นักเรียน นักศึกษา ที่จบจากสิงคโปร์จะมีมาตรฐานทางการศึกษาสูงแห่งหนึ่งของโลก นอกจากการศึกษาที่เข้มข้นแล้ว ยังเป็นประเทศที่เคร่งครัดเรื่องกฎระเบียบ ความสะอาด ความปลอดภัย และฝึกฝนวินัยตั้งแต่เด็กจนโต สิงคโปร์ เป็นประเทศที่มีความมั่นคงทางเศรษฐกิจ และมีรายได้ประชากรต่อคนสูง จึงทำให้สิงคโปร์กลายเป็นศูนย์กลางทางเศรษฐกิจ และการแลกเปลี่ยนเงินตรา และเป็นท่าเรือปลอดภาษีที่สำคัญของโลกอีกด้วย

ระบบการศึกษาของประเทศสิงคโปร์

Study in Singapore

อายุระดับชั้น
4 -5 ปีอนุบาล (Kindergarten)
6 -9 ปีประถมศึกษาตอนต้น (ป. 1 – ป.4)
10 – 11 ปี 

ประถมศึกษาตอนปลาย (ป.5 – ป.6)

ทดสอบวัดผลระดับชาติ PSLE (Primary School Leaving Examination)

12 – 15 ปี

มัธยมศึกษา

แบ่งออกเป็น 3 หลักสูตร ใช้เวลาเรียน  4-5 ปี

หลักสูตรพิเศษ (Special Course) เรียน 4 ปี (ม. 1 – ม.4)

หลักสูตรเร่งรัด (Express Course)

หลักสูตรปกติ (Normal Course) เรียนทั้งสายวิชาการ หรือสายเทคนิคศึกษา (ม.1 – ม.4)

สอบวัดระดับการศึกษา

เรียนโพลีเทคนิค (3ปี)

 

GCE “O” Level

ศึกษาต่อในระดับเตรียมอุดม (2 -3 ปี)

สอบวัดระดับ GCE “A” Level

18 ปีมหาวิทยาลัย ( 3 – 4 ปี)

APEX ผู้เชียวชาญด้านการเรียนต่อสิงคโปร์ สนใจสอบถาม Course เรียนต่อได้ที่

ขอข้อมูลเพิ่มเติมหรือติดต่อฝากคำถามได้ที่
@apexstudyabroad
หรือ Tel. 02-002-8855, 02-012-8585

Get Free Consultation

Apex Education บริการแนะแนว เรียนต่อต่างประเทศ เพื่อให้ความรู้และแนะแนวการศึกษาต่อ

9 + 15 =

You have Successfully Subscribed!