Co-Op Program ดีอย่างไร

วีซ่านักเรียนกับ Co-Op Program หมายถึงอะไร

Co-Op Program ขอแยกเป็น 2 ส่วน

Co-Op program ในระดับ Certificate, Diploma และ Advance Diploma คือ โปรแกรมที่น้องๆสามารถเรียน และทำงานไปด้วยได้ถูกกฎหมาย โดยในช่วงระหว่างเรียนทำงานเป็น part time (20 ชั่วโมง/สัปดาห์) และช่วงทำงาน full time จะสามารถทำงานได้ถึง 41 ชั่วโมง/สัปดาห์ แบ่งเป็นงานที่ตรงตามสาขาที่เรียน 21 ชั่วโมง/สัปดาห์ และงาน part time ทั่วไป 20 ชั่วโมง/สัปดาห์ เหมาะสำหรับน้องๆที่ต้องการไประยะยาว และได้ประโยชน์สูงสุดจากการฝึกงานอย่างเต็มที่  Co-Op program จะมี 2 สาขาที่เปิดสอนคือ Tourism and Hospitality และ Business โดยจะเป็น Certificate course, Diploma course และ Advance Diploma course ตามลำดับ

Tourism and Hospitality course จะเป็นงานที่ได้รับค่าจ้าง (paid job)  น้องๆสามารถหางานเองได้ หรือจะใช้บริการให้โรงเรียนเป็นคนจัดหาให้ก็ได้

Business course ถ้าเลือกเรียนที่ Toronto จะเป็นงานที่ไม่ได้รับค่าจ้าง (un-paid job) แต่ที่ Vancouver จะได้งานที่ได้รับค่าจ้าง (paid job) เลือกเรียนเหมือนกับ Hospitality course ที่น้องๆจะสามารถหางานเองได้ ซึ่งจะได้รับค่าตอบแทนที่พึงพอใจหรือให้โรงเรียนเป็นผู้จัดหาให้ได้

Co-Op Program ดีอย่างไร 004

Co-Op Program ดีอย่างไร 001

 

Co-Op program ในระดับ Degree คือ การสมัครเรียนในระดับปริญญาตรีขึ้นไป เมื่อสอบเสร็จในปีที่ 2 สามารถขอพักการเรียนปีเพื่อยื่นเข้าโครงการ Co-Op program

เหตุผลที่แคนาดาสนับสนุนให้นักเรียนทำโครงการนี้ เพราะในประเทศแคนาดามีการขาดแคลนแรงงานวัยรุ่นที่จะทำงาน และเด็กส่วนใหญ่ที่จบมาไม่มีประสบการณ์ในการทำงานเมื่อเรียนจบก็ไม่สามารถทำงานได้ทันที

ดังนั้นจึงเป็นโปรแกรมที่ดีสำหรับนักเรียนทุกคนด้วย ทำให้ได้ทั้งวุฒิการศึกษาและได้ประสบการณ์ในการทำงาน เพื่อโอกาสที่ดีกว่าในการสมัครงานในอนาคต เนื่องจากจะมีคนที่เรียนจบการศึกษาในต่างประเทศกลับมาทำงานเพิ่มขึ้น การที่เรามีประสบการณ์ในการทำงานที่ต่างประเทศมาด้วย ก็จะส่งผลดีในการพิจารณารับเป็นพนักงานและได้รับค่าตอบแทนที่สูงกว่า

ระหว่างที่ทำงานน้องๆจะได้ประสบการณ์และได้รายได้เพื่อเป็นเงินทุนสำรอง น้องๆหลายคน สามารถเก็บเป็นเงินค่าใช้จ่ายในการเรียนหรือค่าใช้จ่ายอื่นๆ ได้สบายๆ และที่สำคัญที่สุดคือประสบการณ์ที่จะได้รับ

สนใจสมัครเรียนต่อที่ประเทศแคนาดา ขอข้อมูลเพิ่มเติมหรือติดต่อฝากคำถามได้ที่  @apexstudyabroad   หรือ Tel. 02-002-8855, 02-012-8585

ขอข้อมูลเพิ่มเติมหรือติดต่อฝากคำถามได้ที่

@apexstudyabroad
หรือ Tel. 02-002-8855, 02-012-8585

Get Free Consultation

Apex Education บริการแนะแนว เรียนต่อต่างประเทศ เพื่อให้ความรู้และแนะแนวการศึกษาต่อ

14 + 13 =

You have Successfully Subscribed!