หลักสูตร foundation คืออะไร

หลักสูตร Foundation เป็นหลักสูตรการเรียนปรับพื้นฐานสำหรับ นักเรียนที่จบการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายที่ไม่ได้เรียนระบบการศึกษาแบบอังกฤษ แต่มีความต้องการในการศึกษาต่อระดับปริญญาที่มหาวิทยาลัยในสหราชอาณาจักร อีกทั้งหลักสูตร Foundation ยังช่วยนักเรียนที่มาจากระบบกาศึกษาที่แตกต่างกันทั่วโลก เพื่อให้สอดคล้อง กับคุณสมบัติ ของระบบการศึกษาของประเทศที่เข้ามาเรียน

คุณสมบัติผู้เข้าศึกษาหลักสูตร Foundation

  • ผลคะแนนการสอบ IELTS ไม่ต่ำกว่า 5 (หรือถ้าหากต่ำกว่าสามารถเรียนภาษาก่อนได้ตาม requirement ของสถาบัน)
  • ใบประกาศนียบัตรสำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
  • ใบแสดงผลการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (Transcript)
  • Recommendation Letter จดหมายรับรองจากอาจารย์ที่สอนในระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
  • SOP (Statement of Purpose) หรือจดหมายแนะนำตัว
  • สำเนาพาสปอร์ต

สถาบันที่สอนหลักสูตร Foundation และ Apex เป็นตัวแทน

  • INTO เป็นสถาบันสำหรับนักเรียนที่เตรียมตัวในการเข้ามหาวิทยาลัยชั้นนำของโลกในประเทศอังกฤษ โดย INTO และมหาวิทยาลัยได้ร่วมกันออกแบบโปรแกรมเพื่อสนับสนุนในนักเรียนมีโอกาสในการศึกษาต่อในมหาวิทยาลัยนั้นๆ เช่น INTO Exeter, INTO Manchester, INTO Queen’s Belfast เป็นต้น

สามารถดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่  www.intostudy.com

  • Kings Education ก่อตั้งสาขาแรกที่เมือง Bournemouth ในประเทศอังกฤษ ปี 1957 เป็นสถาบันในการสอนภาษาอังกฤษ และ pathways โปรแกรมที่มีคุณภาพ มี 4 campus ในประเทศอังกฤษ คือ London, Bournemouth, Brighton และ Oxford

สามารถดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่  www.kingseducation.com

  • Bellerbys College สถาบันที่มีประวัติมากว่า 50 ปี โดยได้รับการจัดอันดับให้เป็นสถาบันเอกชนที่มีคุณภาพติด Top จากโรงเรียน 2,000 กว่าโรงเรียนและวิทยาลัยในประเทศอังกฤษ มี 3 campus ในประเทศอังกฤษ คือ Brighton, London และ Cambridge

สามารถดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่  www.bellerbys.com

  • Kaplan Pathways สถาบันที่ช่วยให้นักเรียนต่างชาติสามารถเข้าเรียนต่อในระดับมหาวิทยาลัยในประเทศอังกฤษ นักเรียนที่จบจาก Kaplan International College จะสามารถเข้าเรียนในมหาวิทยาลัยที่เป็นพันธมิตรกับ Kaplan ได้ เช่น University of Brighton, Canfield University, University

สนใจสมัครเรียนต่อ ขอข้อมูลเพิ่มเติมหรือติดต่อฝากคำถามได้ที่

@apexstudyabroad
หรือ Tel. 02-002-8855, 02-012-8585

Get Free Consultation

Apex Education บริการแนะแนว เรียนต่อต่างประเทศ เพื่อให้ความรู้และแนะแนวการศึกษาต่อ

6 + 5 =

You have Successfully Subscribed!