×
 • Course

 • Country

30 | May | 2019

GMAT GRE คือ อะไร และแตกต่างกันอย่างไร

GREและ GMAT คือข้อสอบพื้นฐานสำหรับศึกษาต่อปริญญาโทในประเทศสหรัฐอเมริกา

 • GMAT คือผลสอบที่ใช้ในการเข้าเรียนต่อในมหาวิทยาลัยในสาขาวิชา MBA และสาขาที่เกี่ยวกับสาขาธุรกิจ
 • GRE คือข้อสอบที่ใช้ในการเรียนต่อปริญญาโทในทุกสาขาวิชาส่วนใหญ่ และปัจจุบันหลายๆมหาวิทยาลัย

นักเรียนยังต้องใช้ผลสอบ GRE ในสาขา MBA และสาขาธุรกิจเพิ่มขึ้นอีกด้วย ผู้สอบจะต้องดูว่ามหาวิทยาลัยที่ตนสนใจนั้นเปิดรับข้อสอบไหน หรืออยากให้เราสอบแบบใหนมากกว่ากัน

โครงสร้างข้อสอบ

 • GRE มีเฉพาะการสอบผ่านเครื่องคอมพิวเตอร์เท่านั้น ประกอบด้วย
 • การเขียนเชิงวิเคราะห์ 60 นาทีโดยจะมีบทความ 2 บท บทละ 30 นาที
 • การใช้ภาษา 30 นาที 2 ชุด
 • การวัดความสามารถทางด้านคณิตศาสตร์ 35 นาที 2 ชุด

รวมใช้เวลาทั้งสิ้น 3.30 ชั่วโมง

 • GMAT ผู้สมัครสอบยังสามารถสอบแบบกระดาษได้ (แต่มีให้สอบไม่กี่ครั้งต่อปี)ประกอบด้วย
 • ส่วนของการเขียนเชิงวิเคราะห์ 30 นาที (เขียน essay 1 เรื่อง)
 • การใช้เหตุผลแบบบูรณาการ 30 นาที
 • การวัดความสามารถทางด้านคณิตศาสตร์ 75 นาที
 • การส่วนเชิงปริมาณ 62 นาทีและส่วน Verbal 65 นาที
 • การใช้ภาษา 75 นาที

รวมใช้เวลาทั้งสิ้น 3.30 ชั่วโมง

ราคาค่าสอบ

GRE 205$
GMAT 250$

ขอข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่

📌สำนักงาน

🗺️ 126/27 อาคาร Park Avenue, (ระหว่างซอยเอกมัย 12 กับ 14) หรือ

line💬: @apexstudyabroad หรือ
Tel📞. 02-002-8855

ขอรับคำปรึกษาฟรี

@apexstudyabroad

@apexstudyabroad

 
TEL:
 
FAX:
 
 
Apex Education Consultant Co.,Ltd.

126/27 ถนน สุขุมวิท 63 (เอกมัย) แขวง คลองตันเหนือ เขต วัฒนา กรุงเทพ 10110