เขียน GTE อย่างไรให้น่าสนใจ และวีซ่าผ่าน

ในการยื่นวีซ่านักเรียนประเทศออสเตรเลีย GTE เป็นเอกสารที่สำคัญในการใช้ยื่นวีซ่า เป็นข้อกำหนดในการทำให้หลักฐานน่าเชื่อถือว่านักเรียนกำลังเข้าประเทศด้วยวัตถุประสงค์เพื่อการศึกษาและไม่มีแผนการอื่นใด หรืออีกนัยหนึ่งคือต้องพิสูจน์ว่านักเรียนวางแผนที่จะกลับไปที่บ้านเกิดของตัวเองทันทีที่หลักสูตรจบลงแล้ว และเมื่อจบหลักสูตรแล้วเราจะนำทักษะความรู้ที่ได้เรียนมาไปใช้ทำอะไรและสถานที่ใด

ฎข้อแรกของการเขียน GTE คือการเขียนความจริง!

  • GTE ควรสะท้อนเหตุผลของเราในการยื่นขอวีซ่า แผนการ และความตั้งใจจริง พร้อมคำอธิบายสั้น ๆ เกี่ยวกับบุคลิกภาพของเราด้วย (ข้อควรระวังอย่าใช้คำสแลงหรือการหลอกลวง ควรเขียน GTE เป็นภาษาอังกฤษ หรือใช้บริการนักแปลมืออาชีพแปล)

วัตถุประสงค์ของการเข้าประเทศ

  • นักเรียนจำเป็นต้องกำหนดเหตุผลในการเลือกโปรแกรมการศึกษา สถาบันการศึกษา อธิบายถึงข้อมูลที่นักเรียนทราบ หรือรู้จักสถาบันการศึกษานี้อย่างไร เช่นจากเพื่อน ญาติ จากโฆษณา หรือจากตัวแทน
  • เหตุผลที่เลือกเรียนออสเตรเลีย เช่นสภาพภูมิอากาศ วัฒนธรรม ระดับการศึกษาเพื่อน ญาติที่อาศัยอยู่ที่นั่น
  • ระบุระยะเวลาของการศึกษาที่ตั้งใจไว้
  • กล่าวถึงโอกาสที่ได้รับการศึกษาหรือการฝึกอบรมในออสเตรเลีย จะมีประโยชน์อย่างไรเมื่อตัวนักเรียนกลับประเทศไทย

ความสนใจในการศึกษาในออสเตรเลีย/นิวซีแลนด์

  • สิ่งสำคัญคือการเน้นโอกาสที่จะเปิดขึ้นเมื่อนักเรียนเดินทางกลับประเทศ เช่นคะแนนการศึกษา ความสามารถทางภาษา ระดับของรายได้ที่ดีขึ้นเมื่อได้ศึกษาที่ออสเตรเลียและ / หรือความสามารถทางภาษาอังกฤษ สถิติการจ้างงานหรือการขาดโปรแกรมการฝึกอบรมในประเทศไทย ที่เป็นข้อเท็จจริงที่สำคัญที่อาจจะอธิบายไว้ในจดหมายได้

ตั้งใจจะกลับประเทศหลังจากเรียนที่ออสเตรเลีย

  • ควรจะยืนยันอย่างชัดเจนในจดหมายและควรสอดคล้องกับความเป็นจริง การรับประกันที่เป็นไปได้สำหรับการกลับไปบ้านเกิด อาจจะเป็นเรื่องพันธะครอบครัวที่แน่นแฟ้น เอกสารเกี่ยวกับการครอบครองทรัพย์สิน ทรัพย์สมบัติในประเทศ สำเนาสัญญาจ้างงานระยะยาว จดหมายจากนายจ้างระบุความสนใจในการทำงานร่วมกับเราหลังจากได้รับการศึกษาในประเทศออสเตรเลีย การมีส่วนร่วมในโครงการทางสังคมและวัฒนธรรม เอกสารประกอบธุรกิจที่มีอยู่และทำธุรกิจในประเทศไทย

ข้อควรระวัง

  • ควรจะหลีกเลี่ยงการใช้คำแบบนี้นะคะ I dreamed from childhood …, if you would give me …, I would like to try

สรุปคือ GTE เป็นเอกสารที่ดีในการอธิบายสถานการณ์ เพื่อชี้แจงสาเหตุที่จะไปศึกษาต่อที่ประเทศออสเตรเลีย เหมือนเป็นเอกสารแทนตัวของผู้สมัครขอวีซ่า

สนใจสมัครเรียนที่ประเทศออสเตรเลีย

ขอข้อมูลเพิ่มเติมหรือติดต่อฝากคำถามได้ที่
@apexstudyabroad
หรือ Tel. 02-002-8855, 02-012-8585

Get Free Consultation

Apex Education บริการแนะแนว เรียนต่อต่างประเทศ เพื่อให้ความรู้และแนะแนวการศึกษาต่อ

3 + 14 =

You have Successfully Subscribed!