×
  • Course

  • Country

MSc, MA, MRes, and MPhil ต่างกันยังไง

MSc, MA, MRes, and MPhil ต่างกันยังไง

หลักสูตรปริญญาโทในสหราชอาณาจักร มีหลากหลายรูปแบบไม่ว่าจะเป็น MSc, MA, MRes หรือ MPhil ซึ่งอาจทำให้สับสนว่าแต่ละหลักสูตรแตกต่างกันยังไง และหลักสูตรไหนที่เหมาะกับตัวเรา ลองมาดูกันว่าแต่ละหลักสูตรต่างกันตรงไหน

read more
มาตรฐานการศึกษาในนิวซีแลนด์

มาตรฐานการศึกษาในนิวซีแลนด์

นิวซีแลนด์ มีขั้นตอนการรับประกันคุณภาพการศึกษา เพื่อที่จะมั่นใจได้ว่าผู้ที่เข้ามาศึกษาในสถาบันนั้น ๆ จะได้รับความรู้ทักษะตามความต้องการและคุ้มค่ากับค่าเล่าเรียน

read more
foundation

foundation

หลักสูตร Foundation เป็นหลักสูตรการเรียนปรับพื้นฐานสำหรับ นักเรียนที่จบการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายที่ไม่ได้เรียนระบบการศึกษาแบบอังกฤษ แต่มีความต้องการในการศึกษาต่อระดับปริญญาที่มหาวิทยาลัยในสหราชอาณาจักร

read more
ระบบการศึกษาประเทศอังกฤษ (UK)

ระบบการศึกษาประเทศอังกฤษ (UK)

การศึกษาภาคบังคับของประเทศอังกฤษนั้นเริ่มตั้งแต่อายุ 5 ถึง 16 ปี ซึ่งระบบการศึกษาของที่นี่แบ่งออกเป็น 4 ระดับ คือ ระดับประถมศึกษา มัธยมศึกษา อาชีวศึกษา และปริญญา

read more
ตามรอย Harry Potter ที่ UK

ตามรอย Harry Potter ที่ UK

Harry Potter พูดถึงชื่อนี้ไม่มีใครไม่รู้จัก พ่อมดน้อยแห่งฮอกวอตสต์ และ1ในสถานที่สำคัญที่ถ่ายทำภาพยนตร์ฟอร์มยักษ์เรื่องนี้ก็คือ ประเทศอังกฤษที่เมืองลอนดอนและเมืองอ๊อกซฟอร์ด ซึ่ง 2 เมืองนี้ยังมีสถานบันสอนภาษาชั้นนำหลายแห่งให้น้องๆได้เลือกเรียน ซึมซับบรรยากาศไปพร้อมกับพัฒนาภาษา

read more
Co-Op Program

Co-Op Program

Co-Op Program คือ การเรียนใน certificate ขึ้นไปที่มีการฝึกงานเป็นส่วนหนึ่งของการเรียน เมื่อเรียนจบแล้วมีประสบการณ์ จึงสามารถทำงานได้เลย ส่งผลให้ได้งานได้ค่าตอบแทนที่สูงขึ้น

read more
NCUK

NCUK

NCUK ย่อมาจาก Northern Consortium United Kingdom เป็นองค์กรการกุศลที่ก่อตั้งขึ้นในปี พ. ศ. 2530 เพื่ออำนวยความสะดวกในการเข้าถึงการศึกษาของอังกฤษในระดับนานาชาติของนักเรียนต่างชาติ

read more
GED

GED

การสอบ GED นั้นเหมาะสำหรับนักเรียนที่ต้องการวุฒิการศึกษาในระดับมัธยมปลาย (ม.6) ตามหลักสูตรการศึกษาของประเทศสหรัฐอเมริกา เพื่อนำผลสอบที่ได้ไปในสมัครเรียนต่อมหาวิทยาลัยระดับปริญญาตรี

read more
IELTS

IELTS

IELTS หรือ International English Language Testing System คือ การสอบวัดผลความสามารถด้านภาษาอังกฤษเพื่อใช้ในการเรียนต่อหรือการทำงาน โดยทดสอบทั้ง 4 ทักษะ คือ ฟัง พูด อ่าน และเขียน

read more
NewPassport

NewPassport

หนังสือเดินทาง หรือ Passport สำหรับการเดินทางไปต่างประเทศนั้น เป็นเอกสารที่จำเป็นและสำคัญมากๆเป็นอีกหลักฐานในการขอหนังสือลงตรา หรือที่เรียกว่า Visa นั่นเอง

read more