UNACCOMPANIED MINOR (UM)

UNACCOMPANIED MINOR (UM) หมายถึงเด็กอายุต่ำกว่า 12 ปี เดินทางโดยไม่มีผู้ใหญ่ร่วมเดินทางไปด้วย ผู้โดยสารเด็กจะได้รับตั๋วตามปกติแต่จะมีคำว่า  UM  ตามด้วยอายุหลังชื่อของเด็ก ในช่อง Name of Passenger บิดา มารดา หรือผู้ปกครองของผู้โดยสารจะต้องกรอกแบบฟอร์ม  Handling Advice for Unaccompanied Minor  ให้เรียบร้อย แนบสำเนาหนึ่งฉบับติดไว้กับตั๋วของผู้โดยสาร ตั๋วและเอกสารต่าง ๆ ถ้าเป็นไปได้ ต้องบรรจุไว้ในกระเป๋า UM หรือมอบให้พนักงานต้อนรับบนเครื่องบินเป็นผู้ดูแล และเมื่อมาถึงจุดหมายปลายทาง พนักงานต้อนรับบนเครื่องบินจะดูแลเด็กตั้งแต่อยู่บนเครื่องจนกระทั่ง ได้พบกับผู้ปกครองของเด็ก ซึ่งผู้ปกครองของเด็กต้องมีบัตรประชาชนที่ถูกต้องมารับเด็ก เพื่อการยืนยันความปลอดภัยในตัวเด็ก

ยกตัวอย่างของการบินไทยผู้โดยสารที่เป็นเด็กอายุ 5-17 ปี กรุณาติดต่อสำนักงานขายการบินไทย เพื่อสำรองบัตรโดยสารและแจ้งข้อมูล Special Assistance & Handling Form ซึ่ง Handling Form จะระบุอายุ วันเกิดของเด็ก และเบอร์โทรศัพท์ของผู้ปกครองที่พาเด็กมาส่งสถานีต้นทางและมารับสถานีปลาย ทาง เพื่อที่จะได้สามารถติดต่อกับเด็กได้ตลอดทั้งทางเข้า-ออกของสนามบิน
อัตราค่าธรรมเนียมสำหรับการบริการจะระบุไว้ และต้องชำระในเที่ยวบินที่เด็กเดินทาง

เงื่อนไข

การบินไทยไม่อนุญาตให้เด็กเดินทางคนเดียวในทุกๆเส้นทางรวมทั้งการเคลื่อนย้ายระหว่างสุวรรณภูมิและดอนเมือง
การบินไทยไม่อนุญาตให้เด็กเดินทางคนเดียวในทุกๆเส้น ทาง ซึ่งเป็นเส้นทางที่มีจุดแวะพักข้ามคืน หรือจุดแวะพักที่นานกว่า 6 ชั่วโมง ยกเว้นผู้โดยสารได้ติดต่อบริการเลี้ยงเด็ก ณ จุดที่แวะพัก

หากเดินทางด้วยสายการบินชาติอื่นอาจมีกฎระเบียบเพิ่มเติม โดยจำกัดอายุเด็ก บริษัทฯจึงขอแนะนำผู้โดยสารให้ติดต่อสายการบินนั้นๆ

การบริการนี้ เด็กที่มีปัญหาทางด้านสภาพจิตใจไม่สามารถใช้บริการได้
เด็กที่ไม่มีผู้ปกครองไม่อนุญาตให้เดินทางกับสัตว์เลี้ยง

กรุณาตรวจเช็ควีซ่าและระเบียบการเดินทางให้เรียบร้อย
ในบางประเทศอาจมีเอกสารเพิ่มเติม เช่น เอกสารสำหรับคนต่างด้าวที่จะเดินทางเข้าประเทศฟิลิปปินส์ จะต้องได้รับใบ Waiver of Exclusion จากสถานทูตฟิลิปปินส์

Ticket Fare and Service Fee

เส้นทางต่างประเทศ

เด็กที่ใช้บริการ Unaccompanied Minor ที่อายุระหว่าง 5-17 ปี จะคิดในราคาผู้ใหญ่ โดยอัตราค่าบริการคิดเป็น 60 ดอลล่าร์สหรัฐต่อเที่ยวบิน

เส้นทางในประเทศไทย

เสียค่าบริการ 50% สำหรับอายุระหว่าง 5-12 ปี หากต้องการใช้บริการ Unaccompanied At the airport

หากผู้โดยสารอยู่ที่สนามบินกับเด็กจนกระทั่ง เครื่องออก ผู้โดยสารต้อง check-in ให้เรียบร้อย เพื่อยืนยันการเดินทางของเด็ก พนักงานต้อนรับบนเครื่องบินที่ตรงทางออก จะพาเด็กไปยังบนเครื่อง ซึ่งก็จะมี พนักงานต้อนรับบนเครื่องบิน ดูแลเด็กเป็นอย่างดี

เมื่อมาถึงจุดหมายปลายทาง พนักงานต้อนรับบนเครื่องบินจะดูแลเด็กของท่านตั้งแต่อยู่บนเครื่องจนกระทั่ง ได้พบกับผู้ปกครองของเด็ก ซึ่งผู้ปกครองของเด็กต้องมีบัตรประชาชนที่ถูกต้องมารับเด็ก เพื่อการยืนยันความปลอดภัยในตัวเด็ก และการบินไทยจะรับรองความปลอดภัยจนกระทั่งผู้โดยสารเดินทางมาถึง

ขอข้อมูลเพิ่มเติมหรือติดต่อฝากคำถามได้ที่

@apexstudyabroad
หรือ Tel. 02-002-8855, 02-012-8585

Get Free Consultation

Apex Education บริการแนะแนว เรียนต่อต่างประเทศ เพื่อให้ความรู้และแนะแนวการศึกษาต่อ

11 + 9 =

You have Successfully Subscribed!