VISA นักเรียนประเทศญี่ปุ่น สามารถทำงานได้

การไปเรียนต่อที่ประเทศญี่ปุ่นระยะยาว น้องๆทุกคนต้องยื่นเรื่องขอ VISA นักเรียนก่อนไป ควรยื่นเอกสารแต่เนิ่นๆ อย่างน้อย 3 -6 เดือน เพราะทาง ตม. ของญี่ปุ่นแต่ละภูมิภาค จะมีกำหนดปิดรับเอกสารเมื่อได้รับ Student Visa เรียบร้อย ส่วนใหญ่จะระบุให้พำนักและเรียนที่ญี่ปุ่นได้เป็นเวลา 1 ปี 3 เดือน หากต้องการต่อ ต้องยื่นเอกสาร เปอร์เซ็นต์ การเข้าเรียนไม่ต่ำกว่า 80% จะเอา VISA นักเรียนไปทำงาน อย่างเดียวไม่ได้ต้องระวัง

VISA นักเรียนของญี่ปุ่น

  • ใช้ในการซื้อตั๋วโดยสารรถบัสม รถไฟ ได้ในราคาพิเศษ
  • ใช้เข้าชมพิพิทภัณฑ์บางแห่งได้ฟรี และเป็นส่วนลดตามระบุของแต่ละสถานที่
  • ใช้ขออนุญาต ทำงาน Part time ได้ไม่เกิน 28 ชม. / สัปดาห์

เมื่อเรียนจบหรือลาออกก่อนกำหนด ถือว่าสิ้นสุดสถานะการทำงานไปด้วย ห้ามใช้ VISA อยู่ต่อเพื่อทำงาน จะถือว่าผิดกฎหมาย แต่ถ้าสมัครเรียนต่อในวิทยาลัย หรือมหาลัย เมื่อเรียนจบสามารถยื่นขอ VISA ทำงานในญี่ปุ่นต่อไปได้ การเปลี่ยนสถานภาพนักเรียนไปเป็นคนทำงาน ควรจะมีนายจ้างตกลง รับเข้าทำงานเป็นที่เรียบร้อย

การทำงาน Part time ที่ประเทศญี่ปุ่น ก็จะมีงานมากมาย หลากหลายประเภท แต่โดยส่วนใหญ่ นักเรียนจะเลือกทำงานในร้านอาหารไทย หรือร้านอาหารฝรั่ง ถ้าพอได้ภาษาค่าตอบแทนก็จะขึ้นอยู่กับลักษณะของงานที่ได้รับ ถ้าทำครบ 28 ชั่วโมง / สัปดาห์ ก็น่าจะพอค่าอยู่ค่ากินกันเลยทีเดียวล่ะ

สนใจสมัครเรียนต่อที่ประเทศญี่ปุ่น Study in Japan

ขอข้อมูลเพิ่มเติมหรือติดต่อฝากคำถามได้ที่
@apexstudyabroad
หรือ Tel. 02-002-8855, 02-012-8585

Get Free Consultation

Apex Education บริการแนะแนว เรียนต่อต่างประเทศ เพื่อให้ความรู้และแนะแนวการศึกษาต่อ

2 + 4 =

You have Successfully Subscribed!