เรียนต่อประเทศเยอรมนี Germany

เรียนต่อประเทศเยอรมนี Germany

Germany

เยอรมนี

ประเทศเยอรมนี

ได้ชื่อว่า เป็นมหาอำนาจของโลกทั้งในด้านเศรษฐกิจ การเมือง และอุตสาหกรรม เป็นศูนย์กลางเทคโนโลยีที่ทันสมัยที่สุดของยุโรป มีขนาดเศรษฐกิจที่ใหญ่ที่สุดเป็นอันดับ 4 ของโลก และเป็นแกนนำก่อตั้งสหภาพยุโรป
ที่นี่มีสวัสดิการรัฐที่เข้มแข็ง ประชาชนของประเทศเป็นที่รู้จักกันดี ในเรื่องความมีวินัยและตรงต่อเวลา มีประชากรมากที่สุดเป็นอันดับสองของยุโรป รวมถึงยังติดอันดับ 4 ของประเทศอนุรักษ์ธรรมชาติที่สุดในโลก

 1. ประเทศเยอรมนีมีรายได้เฉลี่ยต่อหัวประชากร อยู่ที่ประมาณ 41,936 ดอลลาร์ต่อปี (1,400,000 บาท) มากกว่าของประเทศไทยที่อยู่ราว 200,000 บาทอยู่ประมาณ 7 เท่า
 2. มีการคมนาคมที่ทันสมัย ประเทศเยอรมนีมีความก้าวหน้าเรื่องรถไฟเป็นอย่างมาก เส้นทางรถไฟกว่า 35,000 กิโลเมตรทั่วประเทศ ทำให้สามารถเดินทางไปมาในประเทศ และประเทศอื่นๆ ในยุโรปได้ง่าย
 3. ที่นี่ยังเป็นต้นกำเนิดของแบรนด์รถหรูหลายแบรนด์ เช่น Audi, BMW, Mercedes หรือ Volkswagen
 4. เยอรมนียังเป็นประเทศที่เหมาะสำหรับคนที่ชื่นชอบการปั่นจักรยาน เพราะทุกเมืองนั้นจะมีเลนสำหรับรถจักรยาน
 5. เยอรมนีแบ่งออกเป็น 16 รัฐ ซึ่งในแต่ละท้องถิ่นก็มีความสวยงาม อาหาร และเครื่องดื่ม อันเป็นเอกลักษณ์
 6. สำหรับคนที่รักธรรมชาติ ประเทศเยอรมนีมีอุทยานแห่งชาติหลายแห่ง โดยไฮไลท์หลักก็อย่างเช่น อุทยานแห่งชาติ Saxon Switzerland หรืออุทยานแห่งชาติ Jasmund
 7. ปราสาท Hohenzollern หรือปราสาท Hohenschwangau รวมถึงปราสาท Neuschwanstein ที่โด่งดังที่สุดและเป็นแรงบันดาลใจให้กับปราสาทในการ์ตูนดิสนีย์
 8. ประเทศนี้มีพิพิธภัณฑ์ศิลปะกว่า 630 แห่ง ยังไม่รวมถึงโรงละคร 300 แห่ง
 9. Oktoberfest เป็นเทศกาลเบียร์ที่ใหญ่ที่สุดในโลก
 10. ไม่รู้ภาษาเยอรมัน ก็ไปอยู่ได้ แม้ภาษาทางการจะเป็นภาษาเยอรมัน แต่คนแทบทั้งประเทศพูดอังกฤษได้เป็นอย่างดี
 11. คนเยอรมันขึ้นชื่อเรื่องความจริงจังในการทำงาน แต่ผู้คนที่นี่มีความเฟรนลี่และพร้อมช่วยเหลือ

ค้นหาหลักสูตรของคุณ

Get Free Consultation

Apex Education บริการแนะแนว เรียนต่อต่างประเทศ เพื่อให้ความรู้และแนะแนวการศึกษาต่อ

8 + 1 =

เรียนต่อประเทศฟินแลนด์ Finland

เรียนต่อประเทศฟินแลนด์ Finland

Finland

ฟินแลนด์

สาธารณรัฐฟินแลนด์ (Republic of Finland)

เป็นประเทศในกลุ่มสหภาพยุโรป เป็นประตูการค้า (gateway) ไปสู่รัสเซีย ซึ่งการค้าของยุโรปกับรัสเซียส่วนใหญ่จะผ่านทางฟินแลนด์ นอกจากนี้ ประเทศในกลุ่มบอลติก (เอสโทเนีย ลัตเวีย และลิทัวเนีย) ก็ยังเป็นประเทศคู่ค้าที่สำคัญของฟินแลนด์ ดังนั้น การเข้าไปเจาะตลาดฟินแลนด์จึงหมายถึงการเปิดประตูไปสู่ตลาดอื่นๆ ที่น่าสนใจอีกด้วย

ด้านการศึกษา นักเรียนประเทศฟินแลนด์ ถูกจัดอันดับให้เป็นนักเรียนที่มีคุณภาพดีที่สุดในโลก ชาวฟินแลนด์จะไม่เน้นการเรียนระดับอนุบาล แต่จะให้เข้าเรียนช่วง 6-7 ขวบ ซึ่งเด็กจะได้มีเวลาอยู่กับครอบครัว ชาวฟินแลนด์เชื่อว่า ครอบครัวจะสามารถให้ความรักความอบอุ่น, ความรู้และวัฒนธรรมได้มากกว่าโรงเรียนอนุบาล และช่วงประถมเด็กจะเรียนไม่เกินวันละ 5 ชั่วโมง เพื่อให้นักเรียนสามารถทำในสิ่งที่ตนเองชอบ ค้นหาตัวเองให้เจอ เป็นการปลูกฝังให้นักเรียนเข้าใจว่าการเรียนคือการพัฒนาคน ไม่ใช่ให้เกรดเพื่อการแข่งขัน ด้วยเหตุนี้จึงทำให้ฟินแลนด์ เป็นประเทศที่มีนักเรียนมีคุณภาพมากที่สุด

ทำไมต้องฟินแลนด์?

 • เป็นประเทศที่มีการคอรัปชั่นต่ำอันดับต้นๆของโลก
 • มีรายได้ต่อคนสูง
 • มีอัตราความไม่เสมอภาคต่ำ
 • อัตราการรู้หนังสือของคนในประเทศมีเกือบร้อยเปอร์เซนต์
 • มีการจัดอันดับความสำคัญของประเด็นด้านสิทธิมนุษยชน เช่น ความเท่าเทียมทางเพศ, เสรีภาพในการติดต่อสื่อสารที่ดี
 • รัฐมีบริการด้านสาธารณสุขและการศึกษาฟรีให้กับประชาชน จัดที่พักอาศัยในราคาที่คนส่วนใหญ่สามารถเช่าได้
 • ให้พ่อแม่มีสิทธิ์เลี้ยงดูลูกหลังคลอดได้เป็นเวลานาน เพื่อส่งเสริมให้ผู้ชายมีความรับผิดชอบในการเลี้ยงลูกมากขึ้น รวมทั้งยังจัดสวัสดิการทางสังคมที่เพียงพอกับประชาชน
 • การศึกษาของประเทศฟินแลนด์ เชื่อว่าเป็นอันดับ 1 ของโลก
 • ฟินแลนด์ได้คะแนนเฉลี่ยของการสอบ PISA ด้านการอ่านคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ของเด็กอายุ 15 ปี สูงที่สุดในโลกทั้งๆที่เด็กฟินแลนด์เข้าไปในสถาบันศึกษาหลัง 7 ขวบ, ชั่วโมงเรียนต่ำ, การบ้านน้อย, ไม่มีการสอบวัดผล

Pisa คืออะไร

Programme for International Student Assessment เป็นการประเมินผลการศึกษาของประเทศสมาชิก ที่ดำเนินการโดย OECD จุดประสงค์เพื่อสำรวจระบบการศึกษาของนานาชาติว่ามีความพร้อมสำหรับการใช้ชีวิต และการมีส่วนร่วมในสังคมในอนาคต Pisa มีการประเมินสมรรถนะที่เรียกว่า Literacy 3 ด้าน คือ การอ่าน (Reading Literacy), คณิตศาสตร์ (Mathematical Literacy), วิทยาศาสตร์ (Scientific Literacy) โดยจะทดสอบกับเด็กอายุ 15 ปี ฟินแลนด์ซึ่งเป็นหนึ่งในประเทศที่ได้รับการยกย่องว่ามีระบบการศึกษาดีที่สุดในโลก กำลังทบทวนระบบการศึกษาของประเทศให้ก้าวทันโลกยุคดิจิทัล ด้วยการเปลี่ยนรูปแบบการสอนเพื่อส่งเสริมด้านทักษะและเทคโนโลยีให้แก่เยาวชน

นับตั้งแต่เดือนสิงหาคมปีที่แล้วเป็นต้นมา ฟินแลนด์กำหนดให้ทุกโรงเรียนต้องใช้รูปแบบการสอนที่เด็กจะได้ทำงานร่วมกันเป็นกลุ่มมากขึ้น โดยให้เด็กเลือกหัวข้อที่สนใจและเกี่ยวข้องกับสิ่งที่เรียน แล้วนำเทคโนโลยีและแหล่งความรู้จากภายนอก เช่น ข้อมูลจากผู้เชี่ยวชาญหรือพิพิธภัณฑ์ มาประกอบการศึกษา เพื่อให้เด็กมีทักษะที่พร้อมสำหรับการใช้ชีวิตในศตวรรษที่ 21

ค้นหาหลักสูตรของคุณ

Get Free Consultation

Apex Education บริการแนะแนว เรียนต่อต่างประเทศ เพื่อให้ความรู้และแนะแนวการศึกษาต่อ

10 + 14 =

เรียนต่อประเทศฟิลิปปินส์ Philippines

เรียนต่อประเทศฟิลิปปินส์ Philippines

Philippines

ฟิลิปปินส์

ฟิลิปปินส์ดินแดนแห่งหมู่เกาะในมหาสมุทรแปซิฟิก

ลักษณะพิเศษคือเป็นประเทศเพียงหนึ่งเดียวที่มีพรมแดนทางทะเลที่ติดต่อระหว่างกันยาวมากที่สุดในโลก ฟิลิปปินส์แบ่งเป็น 3 หมู่เกาะใหญ่ๆ หมู่เกาะเหนือ ประกอบด้วย สองเกาะใหญ่ ๆ คือ เกาะลูซอน (Luzon) และเกาะมินโดโร (Mindoro) หมู่เกาะกลาง เรียกว่า Visa Yas และหมู่เกาะใต้ ประกอบด้วย เกาะมินดาเนา (Mindanao) และ Sulu Archipa lago หมายถึง หมู่เกาะต่าง ๆ ประมาณ 400 กว่าเกาะ ซึ่งอยู่เรียงรายทางใต้ของเกาะมินดาเนา ไปจนถึงทางทิศตะวันตกของเกาะบอร์เนียว

ประเทศฟิลิปปินส์ให้ความสำคัญกับภาษาอังกฤษในระบบการศึกษาอย่างมาก ภาษาทางการที่ใช้ในการเรียนการสอนในโรงเรียนคือภาษาอังกฤษ ซึ่งในปัจจุบัน นโยบายการศึกษาของฟิลิปปินส์ยังคงเป็นไปในรูปแบบที่เน้นภาษาอังกฤษเป็นภาษาหลักในการเรียนการสอน ระบบการศึกษาของฟิลิปปินส์จึงมีคุณภาพ มีมาตรฐาน รวมไปถึงประชาชนภายในประเทศมีระดับความสามารถทางภาษาอังกฤษสูงถึง 80% ทำให้มีนักศึกษาต่างชาติ ที่ต้องการเรียนภาษาอังกฤษ นิยมไปเรียนที่ประเทศฟิลลิปปินส์มากขึ้น เนื่องด้วย ค่าครองชีพไม่สูงมาก และเดินทางไม่ไกลจากประเทศไทย เพียง 3 ชั่วโมงจากสุวรรณภูมิถึงมะนิลา

General Information

เมืองเซบู

เมืองเซบู (Cebu) เป็นเมืองเก่าแก่ที่มีประวัติศาสตร์อันยาวนาน เซบูเป็นเมืองเก่าในอดีตของประเทศฟิลิปปินส์ เมืองเซบูตั้งอยู่ทางตะวันออกเฉียงใต้ในภูมิภาค Visa Yas มีฐานะเป็นจังหวัดหนึ่งของประเทศฟิลิปปินส์ ห่างจากกรุงมะนิลาประมาณ 365 ไมล์ เป็นเมืองที่มีธรรมชาติหลากหลาย ทั้งท้องทะเล และป่าเขา เอกลักษณ์อันโดดเด่นของเมืองแห่งนี้ก็คือแนวชายฝั่งที่แคบและมีที่ราบสูงหินปูน พร้อมกับที่ราบชายฝั่งอันงดงาม มีภูเขาสูงชันอันโดดเด่น สูงถึง 1,000 เมตร ประกอบด้วย 44 ชุมชน และ 7 เมือง ซึ่งรวมทั้งพื้นที่เกาะต่าง ๆ ที่อยู่รอบ ๆ เมืองเซบูมีท้องทะเลสีฟ้าครามใส กับหาดทรายสีขาวละเอียดเนียนนุ่มที่รายล้อมอยู่รอบ ๆ เมืองเซบูเป็นสวรรค์ของนักท่องเที่ยว ,นักผจญภัย โดยเฉพาะนักดำน้ำที่ยกให้เซบูเป็นหนึ่งในแหล่งดำน้ำที่ดีที่สุดในโลก ด้วยมีแนวปะการังที่สมบูรณ์ อีกทั้งมีสัตว์ทะเลมากมายหลายชนิดให้ได้แหวกว่ายลงไปชื่นชม และไฮไลท์กิจกรรมที่โดดเด่น นั่นคือการดำน้ำชมฉลามวาฬ

สกุลเงิน

สกุลเงินของฟิลิปปินส์ ใช้เป็น ฟิลิปปินส์เปเซ (PHP) 1 เปโซ = 0.59 บาท

Visa

เอกสารเตรียมยื่นวีซ่านักเรียน Philippines Embassy

วีซ่านักเรียนประเทศฟิลิปปินส์

ประเทศฟิลิปปินส์  ยกเว้นวีซ่า สำหรับคนไทย โดยสามารถท่องเทียว ไม่เกิน 30 วัน หากต้องการที่จะท่องเที่ยว หรืออยู่นานเกิน 30 วัน ต้องขอวีซ่าในการพำนัก

สิ่งที่ต้องเตรียมในการยื่นขอ VISA สำหรับการอยู่ในฟิลิปปินส์ 59 วัน

1.หนังสือเดินทางที่มีอายุการใช้งานไม่ต่ำกว่า 6 เดือน โดยนับจากวันที่เดินกลับ

2.สำเนา passport 1 ชุด

3..รูปถ่ายสี 2 นิ้ว 1 ใบ

4.สำเนาตั๋วเครื่องบินไปกลับ 1 ชุด

5.หนังสือรับรองการเป็นนักเรียนจากทางโรงเรียนของฟิลิปปินส์ ( ทางสถาบันจะออกให้หลังจากที่ลงทะเบียนสมัคร)

6.ใบสมัครยื่นขอวีซ่า NON-IMMIGRANT VISA APPLICATION FORM

ขั้นตอนในการยื่นขอวีซ่าฟิลิปปินส์

 1. เมื่อเดินทางไปถึงสถาน ฑูตฟิลิปปินส์ ผู้ประสงค์ที่จะยื่นขอวีซ่าฟิลิปปินส์จะต้องแลกบัตรประชาชนกับเจ้าหน้าที่ รปภ.ทางด้านหน้าประตูทางเข้า พร้อมลงทะเบียนข้อมูลติดต่อและระบุวัตถุประสงค์ว่ามายื่น VISA
  2. เดินเข้าไปยังสถานฑูต เข้าไปในอาคารของกงสุล และกดบัตรคิว
  3. เมื่อถูกเรียกตามหมายเลขคิวที่ได้ เดินไปยังช่องหมายเลขที่ถูกเรียก ยื่นเอกสารที่เตรียมไว้ในการขอวีซ่าทั้งหมด รวมถึงใบสมัครให้กับเจ้าหน้าที่เพื่อทำการตรวจเช็คเอกสาร
  4. หากเอกสารถูกต้องเรียบร้อย เจ้าหน้าที่สถานฑูตจะยื่นใบนัดหมายในการรับ passport พร้อม VISA 59 วัน ใช้ระยะเวลา ดำเนินการ ประมาณ 1-2 วัน จะเดินทางไปรับเอกสารด้วยตนเอง หรือจะให้ผู้อื่นมารับแทนก็ได้เพียงแค่มีใบรับเอกสาร

ที่อยู่ของสถานฑูตฟิลิปปินส์ (PHILIPPINES EMBASSY) ประจำประเทศไทย

ที่อยู่ 760 ถ.สุขุมวิท ซอยฟิลิปปินส์ (ซอย 30/1) คลองตัน กทม. 10110

เบอร์โทรศัพท์: 0-2259-0139-40

Website : http://www.bangkokpe.dfa.gov.ph/visa

ค้นหาหลักสูตรของคุณ

Get Free Consultation

Apex Education บริการแนะแนว เรียนต่อต่างประเทศ เพื่อให้ความรู้และแนะแนวการศึกษาต่อ

10 + 1 =

เรียนต่อประเทศมอลต้า Malta

เรียนต่อประเทศมอลต้า Malta

Malta

มอลต้า

Malta มอลต้า

สาธารณรัฐมอลต้า มีเมืองหลวงชื่อเมืองวัลเลตตา (Valletta) เป็นประเทศที่มีลักษณะเป็นหมู่เกาะ อยู่ทางใต้ของประเทศอิตาลีอยู่ใจกลางทะเลเมดิเตอร์เรเนียน ประกอบไปด้วย 3 เกาะ คือ มอลต้าโกโซ และโคมิน่า เกาะมอลต้าตั้งอยู่ระหว่างเมืองซิซิลีและชายฝั่งของแอฟริกา อีกทั้งยังขึ้นชื้อว่าเป็นประเทศที่มีอากาศดีที่สุดในโลก มีความหลากหลายทางวัฒนธรรม และมีค่าครองชีพถูกมากๆเมื่อเทียบกับเมืองอื่นในยุโรป

ประเทศมอลต้าเป็นที่ประเทศที่น่าสนใจเเละเหมาะแก่นักเรียนนักศึกษาที่ต้องการมาเรียนภาษาอังกฤษเพราะที่นี่เคยตกเป็นอนาณิคมของประเทศอังกฤษจึงใช้ภาษาอังกฤษเป็นภาษาราชการ ระบบการศึกษาก็เป็นแบบอังกฤษ นอกจากนั้นสถาบันสอนภาษาของประเทศมอลต้าจึงได้รับความนิยมเป็นอย่างมากในยุโรป ดังนั้นการมาเรียนภาษาอังกฤษที่ประเทศมอลต้าจึงได้รับการยอมรับอย่างมากในทวีปยุโรป

General Information

ระบบการศึกษาประเทศ Malta

ระบบการศึกษาในมอลต้าจะมีระบบคล้ายกับประเทศอังกฤษ โรงเรียนระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษาในมอลต้าแบ่งออกเป็นสองประเภทคือโรงเรียนรัฐบาลและเอกชนเด็กๆที่นี่อายุระหว่าง 6 ถึง 14 ปีจะได้เรียนฟรีในระบบการศึกษาภาคบังคับของโรงเรียนรัฐบาล

ระบบการศึกษาในมอลต้าแบ่งออกเป็น 4 ระดับ

 • ก่อนปฐมวัย (อายุ 3-5 ปี) pre-primary (ages three to five)
 • ประถมศึกษา (อายุ 5-11 ปี) primary (ages five to 11)
 • มัธยมศึกษา(อายุ 11-18 ปี) secondary (ages 11 to 18)
 • อุดมศึกษา (ปริญญาตรี, ปริญญาโทและปริญญาเอก) tertiary education

Visa

วีซ่านักเรียนประเทศมอลต้า (Malta)

วีซ่านักเรียนจะออกให้กับนักเรียนที่เรียนอยู่สถาบันในประเทศมอลต้า

วีซ่านักเรียนสามารถเข้าออกได้หลายครั้งและมีระยะเวลาครอบคลุมคอสเรียนซึ่งได้รับการอนุมัติจากสถาบันการศึกษาในประเทศมอลต้า

เอกสารทั้งหมดที่ยื่นผู้สมัคร ควรแปลเป็นภาษาอังกฤษหรือภาษาเยอรมัน และเป็นข้อมูลที่ไม่นานกว่า 1 เดือน

รายการเอกสารที่ต้องใช้

 1. กรอกแบบฟอร์มใบคำร้องขอวีซ่าให้สมบูรณ์ (ทาง Apex เป็นผู้กรอกให้) พร้อมเซ็นชื่อในใบคำร้องขอวีซ่าของท่านด้วย
 2. ค่าธรรมเนียมวีซ่าท่องเที่ยว 2,330 บาท (ด็กอายุระหว่าง 6 ขวบ ขึ้นไป แต่ไม่เกิน 12 ขวบ ค่าธรรมเนียม 1,360 บาท) ผู้ยื่นคำร้องทุกท่านจะต้องชำระค่าดำเนินการท่านละ 484 บาทต่อการยื่นคำร้องขอวีซ่า
 3. รูปถ่ายที่ถ่ายล่าสุด จำนวน 2 รูป (ภาพถ่ายต้องมีขนาดกว้าง: 35 มม. ยาว 45 มม., รูปภาพจะต้องเหมือนกับตัวจริงในปัจจุบัน, หน้าตรง,ห้ามยิ้มเห็นฟัน, ห้ามเปิดปาก,ศีรษะอยู่ระหว่าง 2/3 ของภาพ แต่ต้องสูงไม่เกิน 36 มม. ดวงตาจะต้องอยู่กึ่งกลางของรูป, สีของดวงตาชัดเจนและมีระยะห่างอยู่ระหว่าง 8 มม. และ 10 มม. และพื้นหลังสีขาวเท่านั้น)
 4. Passport เล่มจริงทุกเล่ม ต้องมีอายุเหลือไม่ต่ำกว่า 6 เดือน ก่อนวีซ่าจะหมดอายุ
 5. สำเนาทะเบียนบ้าน บัตรประชาชน ทั้งผู้สมัครและ Sponsor
 6. ใบเปลี่ยนชื่อ- นามสกุล กรณีมีการเปลี่ยนชื่อ หรือนามสกุล ทั้งผู้สมัครและ Sponsor
 7. ประกันภัยการเดินทาง ประกันภัยการเดินทางและประกันอุบัติเหตุที่ครอบคลุมในประเทศเชงเก้น (ยอดเงินประกันสุขภาพอย่างน้อย 30,000 ยูโร ซึ่งรับรองโดยบริษัทประกัน)
 8. เอกสารการจองตั๋วเครื่องบินแบบไป – กลับ ต้องตั้งแต่เดินทางออกจากประเทศไทย และเดินทางกลับเข้ามาที่ประเทศไทย (Ticket Reservation) (จะต้องส่งตั๋วเครื่องบินด้วย ณ วันที่ยื่นใบคำร้องขอวีซ่า
 9. เอกสารที่พักในประเทศมอลต้าหรือจดหมายรับรองที่พักจากโรงเรียน/วิทยาลัย/มหาวิทยาลัยที่ประเทศมอลต้า
 10. Transcript (ตัวจริง) ที่ออกมาจากโรงเรียน/วิทยาลัย/มหาวิทยาลัย (เป็นภาษาอังกฤษ หรือ เยอรมัน)
 11. จดหมายAdmission ( ตัวจริงและถ่ายเอกสาร 1 ชุด) ที่ออกมาจากโรงเรียน/วิทยาลัย/มหาวิทยาลัยที่ประเทศมอลต้า
 12. สำหรับพนักงานบริษัท ให้ทำหนังสือรับรองการทำงาน ให้ระบุ อาชีพ เงินเดือน และระยะเวลาในการทำงาน (เป็นภาษาอังกฤษ หรือ ภาษาเยอรมัน)
 13. สำหรับนักเรียน นักศึกษา จะต้องมีใบรับรองจากสถาบันการศึกษา เช่น เอกสารยืนยันการลงทะเบียนเรียนกับทางโรงเรียนหรือทางมหาวิทยาลัย
 14. สำหรับเจ้าของกิจการ ผู้ประกอบธุรกิจส่วนตัว จะต้องมีเอกสารรับรองการจดทะเบียนธุรกิจการค้า โดยต้องมีชื่อของผู้สมัครและวัตถุประสงค์ของบริษัทระบุอยู่บนเอกสารดังกล่าว
 15. ใบรับรองสถานภาพทางการเงินจากธนาคาร (Bank letter) (ตัวจริงเป็นภาษาอังกฤษ หรือภาษาเยอรมัน) และสำเนาสมุดบัญชีย้อนหลัง 6 เดือน (Bank Statement) ของผู้ออกค่าใช้จ่ายทั้งหมดในระกว่างที่ศึกษาอยู่ที่ประเทศมอลต้า ในกรณีที่มีการ support หรือออกค่าใช้จ่ายให้ จำเป็นที่จะต้องทำหนังสือ Sponsor letter (เป็น บิดา มารดา หรือ สามี ภรรยา) พร้อมแนบเอกสารเชื่อมโยงความสัมพันธ์ อาทิ เช่น ทะเบียนสมรส หรือ สูติบัตร พร้อมแปล ภาษาอังกฤษ หรือ ภาษาเยอรมัน)
 16. เอกสารการทำงานของผู้ออกค่าใช้จ่ายในกรณีที่ผู้สมัครไม่ได้เป็น sponsor เอง
 17. ตั้งแต่วันที่ 11 พฤศจิกายน 2556 เป็นต้นไป ทางสถานฑูตออสเตียรประจำประเทศไทยและประเทศในกลุ่มโซนเช้งเก้น  จะมีการเริ่มใช้ระบบ สแกนลายนิ้วมือ เพื่อใช้ในการจำแนกคุณลักษณะรายบุคคลในระบบการทำวีซ่า  บุคคลทั่วไปที่มีความจำนงต้องการยื่นคำร้องขอวีซ่าในกลุ่มประเทศโซนเช้งเก้น ผู้ยื่นมีความจำเป็นที่จะต้องมายื่นคำร้องขอวีซ่าด้วยตนเองเท่านั้น เพราะผู้สมัครมีความจำเป็นที่จะต้องสแกนลายนิ้วมือ  เพื่อระบุลายนิ้วมือของผู้สมัครทั้ง 10 นิ้วเพื่อเก็บเป็นข้อมูลที่สามารถนำมาใช้ได้ภายใน 5 ปี หากผู้สมัครมีความประสงค์ที่จะเดินทางไปในกลุ่มประเทศโซนเช้งเก้น

วีซ่า c (วีซ่านักเรียน) ยื่นคำร้องขอวีซ่าที่อยู่พำนักได้ติดต่อกันไม่เกิน 90 วีซ่า D (วีซ่านักเรียน) ยื่นคำร้องขอวีซ่าอยู่พำนักได้ติดต่อกันตั้งแต่ 91 ถึง180 วัน วีซ่าทั้งสองประเภทนี้ ผู้สมัครไม่สามารถขอขยายเวลาหรือต่ออายุในประเทศออสเตรียได้ หากผู้สมัครต้องการที่จะพำนักอยู่ติดต่อกันนานกว่า 6 เดือน จะต้องทำเรื่องขอใบอนุญาตถิ่นพำนัก (“Aufenthaltstitel”)

วีซ่าท่องเที่ยวประเทศมอลต้า (Malta)

วีซ่าระยะสั้น สำหรับคนต่างด้าว ที่ไม่ได้ถือใบพำนักพักพิง และต้องการอยู่ในประเทศออสเตรียเป็นระยะเวลานึงติดต่อกันแต่ไม่นานกว่า 90 วัน ในทุกทุก 6 เดือน นับตั้งแต่วันเข้าประเทศวันแรก โดยต้องไปยื่นวีซ่าที่สถานทูตออสเตรีย

เอกสารทั้งหมดที่ยื่นผู้สมัคร ควรแปลเป็นภาษาอังกฤษหรือภาษาเยอรมัน และเป็นข้อมูลที่ไม่นานกว่า 1 เดือน

รายการเอกสารที่ต้องใช้

 1. กรอกแบบฟอร์มใบคำร้องขอวีซ่าให้สมบูรณ์ (ทาง Apex เป็นผู้กรอกให้) พร้อมเซ็นชื่อในใบคำร้องขอวีซ่าของท่านด้วย
 2. ค่าธรรมเนียมวีซ่าท่องเที่ยว 2,330 บาท (ด็กอายุระหว่าง 6 ขวบ ขึ้นไป แต่ไม่เกิน 12 ขวบ ค่าธรรมเนียม 1,360 บาท) ผู้ยื่นคำร้องทุกท่านจะต้องชำระค่าดำเนินการท่านละ 484 บาทต่อการยื่นคำร้องขอวีซ่า
 3. รูปถ่ายที่ถ่ายล่าสุด จำนวน 2 รูป (ภาพถ่ายต้องมีขนาดกว้าง: 35 มม. ยาว 45 มม., รูปภาพจะต้องเหมือนกับตัวจริงในปัจจุบัน, หน้าตรง,ห้ามยิ้มเห็นฟัน, ห้ามเปิดปาก,ศีรษะอยู่ระหว่าง 2/3 ของภาพ แต่ต้องสูงไม่เกิน 36 มม. ดวงตาจะต้องอยู่กึ่งกลางของรูป, สีของดวงตาชัดเจนและมีระยะห่างอยู่ระหว่าง 8 มม. และ 10 มม. และพื้นหลังสีขาวเท่านั้น)
 4. Passport เล่มจริงทุกเล่ม ต้องมีอายุเหลือไม่ต่ำกว่า 3 เดือน
 5. สำเนาทะเบียนบ้าน บัตรประชาชน ทั้งผู้สมัครและ Sponsor
 6. ใบเปลี่ยนชื่อ- นามสกุล กรณีมีการเปลี่ยนชื่อ หรือนามสกุล ทั้งผู้สมัครและ Sponsor
 7. ประกันภัยการเดินทาง ประกันภัยการเดินทางและประกันอุบัติเหตุที่ครอบคลุมในประเทศเชงเก้น (ยอดเงินประกันสุขภาพอย่างน้อย 30,000 ยูโร ซึ่งรับรองโดยบริษัทประกัน)
 8. เอกสารการจองตั๋วเครื่องบินแบบไป – กลับ ต้องตั้งแต่เดินทางออกจากประเทศไทย และเดินทางกลับเข้ามาที่ประเทศไทย (Ticket Reservation) (จะต้องส่งตั๋วเครื่องบินด้วย ณ วันที่ยื่นใบคำร้องขอวีซ่า
 9. เอกสารเกี่ยวกับที่พัก (Hotel Booking) จำเป็นต้องครอบคลุมตลอดระยะเวลาการเดินทาง ให้ต่อเนื่องกับตั๋วเครื่องบินของผู้สมัคร พร้อมทั้ง ระบุชื่อของผู้เดินทางให้ชัดเจน
 10. รายละเอียดการเดินทางที่เตรียมไว้สำหรับการเดินทางในครั้งนี้ หากมีการเดินทางเข้าออกหลายประเทศ
 11. สำหรับพนักงานบริษัท ให้ทำหนังสือรับรองการทำงาน ให้ระบุ อาชีพ เงินเดือน และระยะเวลาในการทำงาน (เป็นภาษาอังกฤษ หรือ ภาษาเยอรมัน) (อายุของเอกสารต้องไม่เกิน 1 เดือน)
 12. สำหรับนักเรียน นักศึกษา จะต้องมีใบรับรองจากสถาบันการศึกษา เช่น เอกสารยืนยันการลงทะเบียนเรียนกับทางโรงเรียนหรือทางมหาวิทยาลัย
 13. สำหรับเจ้าของกิจการ ผู้ประกอบธุรกิจส่วนตัว จะต้องมีเอกสารรับรองการจดทะเบียนธุรกิจการค้า โดยต้องมีชื่อของผู้สมัครและวัตถุประสงค์ของบริษัทระบุอยู่บนเอกสารดังกล่าว
 14. สำหรับผู้ที่ไม่ได้ประกอบอาชีพ ผู้สมัครจำเป็นต้องทำหนังสือชี้แจงถึงที่มาของรายได้ในชีวิตประจำวัน
 15. ใบรับรองสถานภาพทางการเงินจากธนาคาร (Bank letter) (ตัวจริงเป็นภาษาอังกฤษ หรือภาษาเยอรมัน) (เอกสารอายุไม่เกิน 1 เดือน) และสำเนาสมุดบัญชีย้อนหลัง 6 เดือน (Bank Statement) ของผู้ออกค่าใช้จ่าย ในกรณีที่มีการ support หรือออกค่าใช้จ่ายให้ จำเป็นที่จะต้องทำหนังสือ Sponsor letter (เป็น บิดา มารดา หรือ สามี ภรรยา) พร้อมแนบเอกสารเชื่อมโยงความสัมพันธ์ อาทิ เช่น ทะเบียนสมรส หรือ สูติบัตร พร้อมแปล ภาษาอังกฤษ หรือ ภาษาเยอรมัน)
 16. ในกรณีที่ท่านได้รับเชิญเป็นการส่วนตัว ถ้าท่านไม่สามารถแสดงหลักฐานการเงินเองของตัวท่านได้ ท่านต้องส่งจดหมายการันตีซึ่งรับรองโดยสถานีตำรวจที่ซึ่งผู้ที่ให้การสนับสนุนการเดินทางของท่านที่อาศัยอยู่ โดย แสดง Code เชิญจากสถานีตำรวจที่ ออสเตรีย พร้อมทั้งแสดงหน้าหนังสือเดินทางของคนเชิญ (ในกรณีที่ไปพักกับเพื่อน ญาติ หรือคู่สมรส)
 17. เอกสารการทำงานของผู้ออกค่าใช้จ่ายในกรณีที่ผู้สมัครไม่ได้เป็น sponsor เอง
 18. ในกรณีเป็นผู้เยาว์ จะต้องใช้สูติบัตรฉบับจริงพร้อมทั้งแปลเป็นภาษาอังกฤษ หรือ เยอรมัน
 19. ในกรณีที่ เด็กอายุต่ำกว่า20 ปี ถ้าไม่ได้เดินทางพร้อม บิดา หรือ มารดา จำเป็นที่จะต้องมีหนังสือยินยอมที่ออกจากอำเภอ พร้อม แปล ภาษาอังกฤษ
 20. สำเนาใบสูติบัตร พร้อมแปล ภาษาอังกฤษ เพื่อเชื่มโยงความสัมพันธ์
 21. ถ้าเดินทางพร้อมกันแต่ บิดาหรือมารดา มี วีซ่าอยู่แล้ว สามารถที่จะแสดง หน้าสำเนาหนังสือเดินทางของ บิดาหรือ มารดา พร้อมกับ สำเนา หน้าวีซ่าSchengen ที่ยังมีอายุการใช้งานได้ พร้อม ตั๋วเครื่องบินโดยสารที่สามารถยืนยันได้ว่าไปพร้องกันจึงจะสามารถ ยกเว้น  หนังสือยินยอม
 22. ในกรณีที่บิดามารดา ได้แยกทางกันนั้น จำเป็นที่ บิดา หรือ มารดา จะต้องแสดงหนังสือ ปกครองบุตรที่ถูกต้องทางกฏหมาย (ป.ค.14) พร้อม แปลเป็นภาษาอังกฤษ หรือ ภาษา เยอรมัน
 23. ในกรณีทะเบียนหย่า ระบุชัดเจนว่า ผู้เยาว์ อยู่ในอำนาจการปกครอง ของ บิดา หรือ มารดา ก็ใช้แทนกันได้ พร้อม แปลเป็น ภาษา อังกฤษ หรือ ภาษา เยอรมัน พร้อมทะเบียน เกิดของผู้เยาว์ เพื่อใช้ในการเชี่ยมโยงความสัมพันธ์ พร้อมแปลเป็นภาษาอังกฤษ
 24. ตั้งแต่วันที่ 11 พฤศจิกายน 2556 เป็นต้นไป ทางสถานฑูตออสเตรียประจำประเทศไทยและประเทศในกลุ่มโซนเช้งเก้น  จะมีการเริ่มใช้ระบบ สแกนลายนิ้วมือ เพื่อใช้ในการจำแนกคุณลักษณะรายบุคคลในระบบการทำวีซ่า  บุคคลทั่วไปที่มีความจำนงต้องการยื่นคำร้องขอวีซ่าในกลุ่มประเทศโซนเช้งเก้น ผู้ยื่นมีความจำเป็นที่จะต้องมายื่นคำร้องขอวีซ่าด้วยตนเองเท่านั้น เพราะผู้สมัครมีความจำเป็นที่จะต้องสแกนลายนิ้วมือ  เพื่อระบุลายนิ้วมือของผู้สมัครทั้ง 10 นิ้วเพื่อเก็บเป็นข้อมูลที่สามารถนำมาใช้ได้ภายใน 5 ปี หากผู้สมัครมีความประสงค์ที่จะเดินทางไปในกลุ่มประเทศโซนเช้งเก้น

ค้นหาหลักสูตรของคุณ

Get Free Consultation

Apex Education บริการแนะแนว เรียนต่อต่างประเทศ เพื่อให้ความรู้และแนะแนวการศึกษาต่อ

7 + 4 =

เรียนต่อประเทศจีน China

เรียนต่อประเทศจีน China

China

ดินแดนแห่งมังกร

General Information

China ดินแดนแห่งมังกร

สาธารณรัฐประชาชนจีน ประเทศที่มีประชากรมากที่สุดในโลก และมีขนาดใหญ่เป็นอันดับ3 รองจากแคนาดาและรัสเซีย ด้วยอาณาเขตอันกว้างขวาง ที่ครอบคลุมทั้งภูเขา แม่น้ำ และในเมืองใหญ่ ทำให้ประเทศจีนมีสถาปัตยกรรม และวัฒนธรรมที่หลากหลายและเป็นเอกลักษณ์เฉพาะของคนในแต่ละพื้นที่ โดยในแต่ละภูมิภาคของประเทศจีนได้ถูกพัฒนาให้มีความโดดเด่นที่แตกต่างกัน ไม่ว่าจะเป็นเมืองแห่งเศรษฐกิจ เมืองแห่งการคมนาคม อุตสาหกรรม และเมืองแห่งประวัติศาสตร์ โดยทุกเมืองใหญ่ของประเทศจะมีการคมนาคมที่เชื่อมต่อกัน เพื่อให้สามารถเดินทางได้อย่างสะดวก จนทำให้ชาวต่างชาติเข้าไปลงทุนกันมากขึ้น และด้วยความยิ่งใหญ่และโดดเด่นนี้เอง จึงทำให้ภาษาจีน เป็นอีกภาษาที่คนต่างชาติให้ความสนใจกันมากขึ้นเพื่อประโยชน์ทางการค้าและการศึกษา

ระบบการศึกษา

ระบบการศึกษาในประเทศจีนเป็นไปในแนวทางเดียวกันทั้งประเทศ คือมีการศึกษาภาคบังคับในระดับประถมศึกษา 6ปี จนถึงมัธยมศึกษาต้นตอนต้น3ปี รวม9ปี โดยรัฐบาลจีนให้ความสำคัญกับการรับนักเรียนต่างชาติเข้ามาศึกษาในประเทศอย่างมาก เพื่อเป็นการสร้างความสัมพันธ์อันดีงามระหว่างประเทศ ในปัจจุบันมีนักเรียนจากประเทศไทยกำลังศึกษาอยู่ในประเทศจีนกว่า 2,500 คน โดยระบบการศึกษาจีนแบ่งออกเป็น 4 ระดับ ได้แก่

 1. การศึกษาขั้นพื้นฐาน คือ การศึกษาระดับประถมศึกษา และมัธยมศึกษา โดยส่วนมากนักเรียนจะเข้าเรียนที่โรงเรียนรัฐบาลในเขตพื้นที่ของตัวเอง
 2. การศึกษาด้านวิชาชีพ คือ โรงเรียนด้านวิชาชีพเฉพาะด้าน เช่น พลศึกษา, ศิลปกรรม ฯลฯ
 3. การศึกษาระดับอุดมศึกษา คือ การศึกษาระดับอนุปริญญา ระดับปริญญาตรี โท และเอก
 4. การศึกษาผู้ใหญ่ คือ การศึกษาประเภทต่างๆ จัดทำให้สำหรับผู้ใหญ่ และผู้ที่ไม่รู้หนังสือ

Visa

เอกสารเตรียมยื่นวีซ่านักเรียน China ที่เรียนน้อยกว่า 180 วัน

 1. แบบฟอร์มวีซ่าจีน Version 2013 ( กรอกครบถ้วนเป็นภาษาอังกฤษโดย Apex เป็นผู้กรอกให้ )
 2. ค่าธรรมเนียมวีซ่านักเรียนแบบ 4 วันทำการค่าวีซ่า 1500 บาท (ขอแบบเร่งด่วน 2 วันทำการค่าวีซ่า 2550 บาท ยื่นก่อน 11.00น.)
 3. ใบตอบรับจากสถาบันที่ต้องการไปศึกษาต่อ ตัวจริงพร้อมสำเนา
 4. หนังสือเดินทาง ( พาสปอร์ต ) ที่มีอายุมากกว่า 6 เดือนนับจากวันเดินทาง ( เล่มจริงทุกเล่ม )
 5. รูปถ่ายปัจจุบันขนาด 5 cm x 5 cm (2 นิ้ว) เปิดหน้าผากและเปิดใบหูทั้งสองข้าง 2 รูป ฉากหลังต้องเป็นสีขาว ห้ามใส่ เครื่องประดับและแต่งกายสุภาพ
 6. สำเนาหน้าวีซ่าจีนครั้งล่าสุด (ถ้าเคยมีวีซ่าจีนมาแล้ว)
 7. สำเนาบัตรประชาชนและทะเบียนบ้านของผู้สมัคร ถ้ามีอายุต่ำกว่า 18 ปีต้องใช้สูติบัตรด้วย
 8. ใบเปลี่ยนชื่อ – นามสกุล ( ถ้ามี )
 9. ใบมอบอำนาจเป็นภาษาอังกฤษ พร้อมสำเนาหน้าบัตรประชาชนของผู้รับมอบอำนาจที่ยื่นวีซ่าแทน

เอกสารเตรียมยื่นวีซ่าท่องเที่ยว China

 1. แบบฟอร์มวีซ่าจีน Version 2013 ( กรอกครบถ้วนเป็นภาษาอังกฤษโดย Apex เป็นผู้กรอกให้ )
 2. ค่าธรรมเนียมวีซ่าท่องเที่ยวแบบ 4 วันทำการค่าวีซ่า 1500 บาท (ขอแบบเร่งด่วนแบบ 2 วันทำการค่าวีซ่า 2550 บาท ยื่นก่อน 11.00น.)
 3. Travel Plan, ใบคอนเฟิร์มที่พัก , หรือ Hotel Booking
 4. หนังสือเดินทาง ( พาสปอร์ต ) ที่มีอายุมากกว่า 6 เดือนนับจากวันเดินทาง ( เล่มจริงทุกเล่ม )
 5. รูปถ่ายปัจจุบันขนาด 5 cm x 5 cm (2 นิ้ว) เปิดหน้าผากและเปิดใบหูทั้งสองข้าง 2 รูป ฉากหลังต้องเป็นสีขาว ไม่ใส่เครื่องประดับ และต้องแต่งกายสุภาพ
 6. สำเนาหน้าวีซ่าจีนครั้งล่าสุด (ถ้าเคยมีวีซ่าจีนมาแล้ว)
 7. ใบรับรองการทำงานและจดหมายลางานภาษาอังกฤษ ( ตัวจริงพร้อมสำเนา )
 8. ในกรณีที่จะไปเยี่ยมญาติต้องมีหน้าวีซ่าของญาติ, จดหมายเชิญที่ระบุวันที่เดินทางเข้าประเทศและวันที่เดินทางออกจากประเทศและต้องระบุที่อยู่ของผู้เชิญพร้อมเบอร์โทรและอิเมล์ , Passport , Visa
 9. สำเนาบัตรประชาชนและทะเบียนบ้านของผู้สมัคร ถ้ามีอายุต่ำกว่า 18 ปีต้องใช้สูติบัตรด้วย
 10. ใบเปลี่ยนชื่อ – นามสกุล ( ถ้ามี )
 11. ใบจองตั๋วเครื่องบินไป-กลับ
 12. ใบมอบอำนาจเป็นภาษาอังกฤษ พร้อมสำเนาหน้าบัตรประชาชนของผู้รับมอบอำนาจที่ยื่นวีซ่าแทน

แบบกรอกข้อมูล China ประเภทท่องเที่ยว

  China ประเภทท่องเที่ยว

 1. ประวัติส่วนตัว

ชื่อ-นามสกุล_____________________________วัน/เดือน/ปีเกิด____/______/______เพศ_______

สถานที่เกิด____________สัญชาติ___________สถานภาพ________________________________

 1. ครอบครัว

บิดา

ชื่อ-นามสกุล_____________________________วัน/เดือน/ปีเกิด____/______/______เพศ_______

สถานที่เกิด____________สัญชาติ___________สถานภาพ________________________________

มารดา

ชื่อ-นามสกุล_____________________________วัน/เดือน/ปีเกิด____/______/______เพศ_______

สถานที่เกิด____________สัญชาติ___________สถานภาพ________________________________

คู่หมั้น

ชื่อ-นามสกุล_____________________________วัน/เดือน/ปีเกิด____/______/______เพศ_______

สถานที่เกิด____________สัญชาติ___________สถานภาพ________________________________

บุตร

ชื่อ-นามสกุล_____________________________วัน/เดือน/ปีเกิด____/______/______เพศ_______

สถานที่เกิด____________สัญชาติ___________สถานภาพ________

บุตร

ชื่อ-นามสกุล_____________________________วัน/เดือน/ปีเกิด____/______/______เพศ_______

สถานที่เกิด____________สัญชาติ___________สถานภาพ________________________________

บุตร

ชื่อ-นามสกุล_____________________________วัน/เดือน/ปีเกิด____/______/______เพศ_______

สถานที่เกิด____________สัญชาติ___________สถานภาพ________________________________

 1. Passport Number_____________________________________________________________
 2. อาชีพปัจจุบัน__________________________________________________________________
 3. ระดับการศึกษา_________________________________________________________________
 4. ชื่อสถาบัน/ชื่อบริษัท_____________________________________________________________

ที่อยู่________________________________________________________________________

เบอร์โทรติดต่อ_________________________________________________________________

 1. กำหนดการวันที่จะเข้าประเทศ____________________________ระยะเวลา____________________
 2. ใครเป็นผู้ออกค่าใช้จ่ายในการเดินทางครั้งนี้______________________________________________
 3. ชื่อ-นามสกุลของผู้เชิญ____________________________________________________________

ที่อยู่________________________________________________________________________

เบอร์โทรติดต่อ___________________________Email__________________________________

ความสัมพันธ์__________________________________________________________________

 1. ถ้าเคยมีวีซ่าประเทศจีนมาก่อนหรือไม่__________________________________________________

ค้นหาหลักสูตรของคุณ

Get Free Consultation

Apex Education บริการแนะแนว เรียนต่อต่างประเทศ เพื่อให้ความรู้และแนะแนวการศึกษาต่อ

2 + 4 =

You have Successfully Subscribed!