Philippines

ฟิลิปปินส์

ฟิลิปปินส์ดินแดนแห่งหมู่เกาะในมหาสมุทรแปซิฟิก

ลักษณะพิเศษคือเป็นประเทศเพียงหนึ่งเดียวที่มีพรมแดนทางทะเลที่ติดต่อระหว่างกันยาวมากที่สุดในโลก ฟิลิปปินส์แบ่งเป็น 3 หมู่เกาะใหญ่ๆ หมู่เกาะเหนือ ประกอบด้วย สองเกาะใหญ่ ๆ คือ เกาะลูซอน (Luzon) และเกาะมินโดโร (Mindoro) หมู่เกาะกลาง เรียกว่า Visa Yas และหมู่เกาะใต้ ประกอบด้วย เกาะมินดาเนา (Mindanao) และ Sulu Archipa lago หมายถึง หมู่เกาะต่าง ๆ ประมาณ 400 กว่าเกาะ ซึ่งอยู่เรียงรายทางใต้ของเกาะมินดาเนา ไปจนถึงทางทิศตะวันตกของเกาะบอร์เนียว

ประเทศฟิลิปปินส์ให้ความสำคัญกับภาษาอังกฤษในระบบการศึกษาอย่างมาก ภาษาทางการที่ใช้ในการเรียนการสอนในโรงเรียนคือภาษาอังกฤษ ซึ่งในปัจจุบัน นโยบายการศึกษาของฟิลิปปินส์ยังคงเป็นไปในรูปแบบที่เน้นภาษาอังกฤษเป็นภาษาหลักในการเรียนการสอน ระบบการศึกษาของฟิลิปปินส์จึงมีคุณภาพ มีมาตรฐาน รวมไปถึงประชาชนภายในประเทศมีระดับความสามารถทางภาษาอังกฤษสูงถึง 80% ทำให้มีนักศึกษาต่างชาติ ที่ต้องการเรียนภาษาอังกฤษ นิยมไปเรียนที่ประเทศฟิลลิปปินส์มากขึ้น เนื่องด้วย ค่าครองชีพไม่สูงมาก และเดินทางไม่ไกลจากประเทศไทย เพียง 3 ชั่วโมงจากสุวรรณภูมิถึงมะนิลา

General Information

เมืองเซบู

เมืองเซบู (Cebu) เป็นเมืองเก่าแก่ที่มีประวัติศาสตร์อันยาวนาน เซบูเป็นเมืองเก่าในอดีตของประเทศฟิลิปปินส์ เมืองเซบูตั้งอยู่ทางตะวันออกเฉียงใต้ในภูมิภาค Visa Yas มีฐานะเป็นจังหวัดหนึ่งของประเทศฟิลิปปินส์ ห่างจากกรุงมะนิลาประมาณ 365 ไมล์ เป็นเมืองที่มีธรรมชาติหลากหลาย ทั้งท้องทะเล และป่าเขา เอกลักษณ์อันโดดเด่นของเมืองแห่งนี้ก็คือแนวชายฝั่งที่แคบและมีที่ราบสูงหินปูน พร้อมกับที่ราบชายฝั่งอันงดงาม มีภูเขาสูงชันอันโดดเด่น สูงถึง 1,000 เมตร ประกอบด้วย 44 ชุมชน และ 7 เมือง ซึ่งรวมทั้งพื้นที่เกาะต่าง ๆ ที่อยู่รอบ ๆ เมืองเซบูมีท้องทะเลสีฟ้าครามใส กับหาดทรายสีขาวละเอียดเนียนนุ่มที่รายล้อมอยู่รอบ ๆ เมืองเซบูเป็นสวรรค์ของนักท่องเที่ยว ,นักผจญภัย โดยเฉพาะนักดำน้ำที่ยกให้เซบูเป็นหนึ่งในแหล่งดำน้ำที่ดีที่สุดในโลก ด้วยมีแนวปะการังที่สมบูรณ์ อีกทั้งมีสัตว์ทะเลมากมายหลายชนิดให้ได้แหวกว่ายลงไปชื่นชม และไฮไลท์กิจกรรมที่โดดเด่น นั่นคือการดำน้ำชมฉลามวาฬ

สกุลเงิน

สกุลเงินของฟิลิปปินส์ ใช้เป็น ฟิลิปปินส์เปเซ (PHP) 1 เปโซ = 0.59 บาท

Visa

เอกสารเตรียมยื่นวีซ่านักเรียน Philippines Embassy

วีซ่านักเรียนประเทศฟิลิปปินส์

ประเทศฟิลิปปินส์  ยกเว้นวีซ่า สำหรับคนไทย โดยสามารถท่องเทียว ไม่เกิน 30 วัน หากต้องการที่จะท่องเที่ยว หรืออยู่นานเกิน 30 วัน ต้องขอวีซ่าในการพำนัก

สิ่งที่ต้องเตรียมในการยื่นขอ VISA สำหรับการอยู่ในฟิลิปปินส์ 59 วัน

1.หนังสือเดินทางที่มีอายุการใช้งานไม่ต่ำกว่า 6 เดือน โดยนับจากวันที่เดินกลับ

2.สำเนา passport 1 ชุด

3..รูปถ่ายสี 2 นิ้ว 1 ใบ

4.สำเนาตั๋วเครื่องบินไปกลับ 1 ชุด

5.หนังสือรับรองการเป็นนักเรียนจากทางโรงเรียนของฟิลิปปินส์ ( ทางสถาบันจะออกให้หลังจากที่ลงทะเบียนสมัคร)

6.ใบสมัครยื่นขอวีซ่า NON-IMMIGRANT VISA APPLICATION FORM

ขั้นตอนในการยื่นขอวีซ่าฟิลิปปินส์

  1. เมื่อเดินทางไปถึงสถาน ฑูตฟิลิปปินส์ ผู้ประสงค์ที่จะยื่นขอวีซ่าฟิลิปปินส์จะต้องแลกบัตรประชาชนกับเจ้าหน้าที่ รปภ.ทางด้านหน้าประตูทางเข้า พร้อมลงทะเบียนข้อมูลติดต่อและระบุวัตถุประสงค์ว่ามายื่น VISA
    2. เดินเข้าไปยังสถานฑูต เข้าไปในอาคารของกงสุล และกดบัตรคิว
    3. เมื่อถูกเรียกตามหมายเลขคิวที่ได้ เดินไปยังช่องหมายเลขที่ถูกเรียก ยื่นเอกสารที่เตรียมไว้ในการขอวีซ่าทั้งหมด รวมถึงใบสมัครให้กับเจ้าหน้าที่เพื่อทำการตรวจเช็คเอกสาร
    4. หากเอกสารถูกต้องเรียบร้อย เจ้าหน้าที่สถานฑูตจะยื่นใบนัดหมายในการรับ passport พร้อม VISA 59 วัน ใช้ระยะเวลา ดำเนินการ ประมาณ 1-2 วัน จะเดินทางไปรับเอกสารด้วยตนเอง หรือจะให้ผู้อื่นมารับแทนก็ได้เพียงแค่มีใบรับเอกสาร

ที่อยู่ของสถานฑูตฟิลิปปินส์ (PHILIPPINES EMBASSY) ประจำประเทศไทย

ที่อยู่ 760 ถ.สุขุมวิท ซอยฟิลิปปินส์ (ซอย 30/1) คลองตัน กทม. 10110

เบอร์โทรศัพท์: 0-2259-0139-40

Website : http://www.bangkokpe.dfa.gov.ph/visa

ค้นหาหลักสูตรของคุณ

Get Free Consultation

Apex Education บริการแนะแนว เรียนต่อต่างประเทศ เพื่อให้ความรู้และแนะแนวการศึกษาต่อ

2 + 15 =

You have Successfully Subscribed!