×
  • Course

  • Country

ประเทศดูไบ

ดูไบ เมืองที่ใหญ่สุดของสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ มีความสำคัญทางเศรษฐกิจและเป็นเมืองท่าอันดับต้นๆของโลก ดูไบไม่ได้มีชื่อเสียงเพียงด้านเศรษฐกิจ แต่รวมไปถึงด้านความปลอดภัย คุณภาพชีวิตที่ดี ความทันสมัย การเเปรเปลี่ยนผืนทรายเป็นเเผ่นดินอันเป็นที่ตั้งของตึกระฟ้าระดับโลก และห้างสรรพสินค้าชั้นนำจากต่างประเทศ อารยธรรมอาหรับที่น่าสนใจถูกผสมผสานกับวัฒนธรรมสมัยใหม่ ทำให้ยูเออีมีความเจริญทางด้านศิลปะมากขึ้นเป็นอย่างมาก โดยเห็นได้ชัดจาก พิพิธภัณฑ์หอศิลป์ การจัดนิทรรศการศิลปะ กิจกรรมทางวัฒนธรรมต่างๆ จนกลายเป็นประเทศที่มีความสากลและได้รับความสนใจจากนักท่องเที่ยวจากต่างชาติมากขึ้นทุกปี รวมไปถึงความล้ำสมัยของเทคโนโลยี ที่ทำให้ดูไบเป็นศูนย์รวมการศึกษาอันหลากหลายทั้งทางด้านธุรกิจ การตลาด และไอทีโปรแกรม

ระบบการศึกษาใน UAE (ดูไบ)

จากการเปลี่ยนเเปลงทางเศรษฐกิจ เป็นผลทำให้ UAE (ดูไบ) ได้มีการยกระดับการศึกษาให้สูงและเป็นสากลมากขึ้น โดยปัจจุบันได้รับการตอบรับเป็นอย่างดีจากนักเรียนต่างชาติ ทั้งอังกฤษ, ฝรั่งเศส, แคนาดา, ออสเตรเลีย, อินเดีย ในหลักสูตรด้านไอที และการจัดการธุรกิจและการตลาด รวมไปถึงด้านการสอนภาษาอื่นๆ อย่างภาษาอาหรับ และภาษาอังกฤษ ด้วยความทันสมัยและหลากหลายนี้เอง จึงทำให้ดูไบ เป็นเมืองที่นักเรียนต่างชาติต่างนิยมไปเรียนต่อกันอย่างมาก

เอกสารเตรียมยื่นวีซ่านักเรียน UAE (ดูไบ)

  1. Copy หน้าพาสปอร์ตสี ไม่ต้องเซ็นชื่อกำกับ สามารถ scan สีส่งทาง email ได้ขอไฟล์ชัดๆ
  2. รูปถ่ายปัจจุบันขนาด 5 cm x 5 cm (2 นิ้ว) เปิดหน้าผากและเปิดใบหูทั้งสองข้าง 2 รูป ฉากหลังต้องเป็นสีขาว ไม่ใส่เครื่องประดับ

หมายเหตุ:

  • ค่าวีซ่านักเรียน 6 เดือน USD 680
  • ค่าวีซ่านักเรียน 3 เดือน USD 340
  • ระยะเวลาพิจารณาผลใช้เวลา 10 วันทำการ
  • นักเรียนจะต้องมีอายุ 18 ปีขึ้นไป

ขอรับคำปรึกษาฟรี

@apexstudyabroad

@apexstudyabroad

TEL:
FAX:
Apex Education Consultant Co.,Ltd.

126/27 ถนน สุขุมวิท 63 (เอกมัย) แขวง คลองตันเหนือ เขต วัฒนา กรุงเทพ 10110

Available Course

ประเทศที่น่าสนใจ

Germany
เรียนต่อ ประเทศเยอรมัน
Malta
เรียนต่อ ประเทศมอลตา
Philippines
เรียนต่อ ประเทศฟิลิปปินส์
Finland
เรียนต่อ ประเทศฟินแลนด์
singapore
เรียนต่อ ประเทศสิงคโปร์
Switzerland
เรียนต่อ ประเทศสวิตเซอร์แลนด์
Japan
เรียนต่อ ประเทศญี่ปุ่น
Canada
เรียนต่อ ประเทศแคนาดา
เรียนต่อประเทศนิวซีแลนด์ New Zealand
เรียนต่อ ประเทศนิวซีแลนด์
United-Kingdom
เรียนต่อ ประเทศอังกฤษ
Australia
เรียนต่อ ประเทศออสเตรเลีย
USA
เรียนต่อ ประเทศอเมริกา
China
เรียนต่อ ประเทศจีน