×
  • Course

  • Country

ประเทศดูไบ

ดูไบ เมืองที่ใหญ่สุดของสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ มีความสำคัญทางเศรษฐกิจและเป็นเมืองท่าอันดับต้นๆของโลก ดูไบไม่ได้มีชื่อเสียงเพียงด้านเศรษฐกิจ แต่รวมไปถึงด้านความปลอดภัย คุณภาพชีวิตที่ดี ความทันสมัย การเเปรเปลี่ยนผืนทรายเป็นเเผ่นดินอันเป็นที่ตั้งของตึกระฟ้าระดับโลก และห้างสรรพสินค้าชั้นนำจากต่างประเทศ อารยธรรมอาหรับที่น่าสนใจถูกผสมผสานกับวัฒนธรรมสมัยใหม่ ทำให้ยูเออีมีความเจริญทางด้านศิลปะมากขึ้นเป็นอย่างมาก โดยเห็นได้ชัดจาก พิพิธภัณฑ์หอศิลป์ การจัดนิทรรศการศิลปะ กิจกรรมทางวัฒนธรรมต่างๆ จนกลายเป็นประเทศที่มีความสากลและได้รับความสนใจจากนักท่องเที่ยวจากต่างชาติมากขึ้นทุกปี รวมไปถึงความล้ำสมัยของเทคโนโลยี ที่ทำให้ดูไบเป็นศูนย์รวมการศึกษาอันหลากหลายทั้งทางด้านธุรกิจ การตลาด และไอทีโปรแกรม

ระบบการศึกษาใน UAE (ดูไบ)

จากการเปลี่ยนเเปลงทางเศรษฐกิจ เป็นผลทำให้ UAE (ดูไบ) ได้มีการยกระดับการศึกษาให้สูงและเป็นสากลมากขึ้น โดยปัจจุบันได้รับการตอบรับเป็นอย่างดีจากนักเรียนต่างชาติ ทั้งอังกฤษ, ฝรั่งเศส, แคนาดา, ออสเตรเลีย, อินเดีย ในหลักสูตรด้านไอที และการจัดการธุรกิจและการตลาด รวมไปถึงด้านการสอนภาษาอื่นๆ อย่างภาษาอาหรับ และภาษาอังกฤษ ด้วยความทันสมัยและหลากหลายนี้เอง จึงทำให้ดูไบ เป็นเมืองที่นักเรียนต่างชาติต่างนิยมไปเรียนต่อกันอย่างมาก

เอกสารเตรียมยื่นวีซ่านักเรียน UAE (ดูไบ)

  1. Copy หน้าพาสปอร์ตสี ไม่ต้องเซ็นชื่อกำกับ สามารถ scan สีส่งทาง email ได้ขอไฟล์ชัดๆ
  2. รูปถ่ายปัจจุบันขนาด 5 cm x 5 cm (2 นิ้ว) เปิดหน้าผากและเปิดใบหูทั้งสองข้าง 2 รูป ฉากหลังต้องเป็นสีขาว ไม่ใส่เครื่องประดับ

หมายเหตุ:

  • ค่าวีซ่านักเรียน 6 เดือน USD 680
  • ค่าวีซ่านักเรียน 3 เดือน USD 340
  • ระยะเวลาพิจารณาผลใช้เวลา 10 วันทำการ
  • นักเรียนจะต้องมีอายุ 18 ปีขึ้นไป

ขอรับคำปรึกษาฟรี

@apexstudyabroad

@apexstudyabroad

TEL:
FAX:
Apex Education Consultant Co.,Ltd.

126/27 ถนน สุขุมวิท 63 (เอกมัย) แขวง คลองตันเหนือ เขต วัฒนา กรุงเทพ 10110

Available Course

ประเทศที่น่าสนใจ