×
  • Course

  • Country

Abbotsford School District

ที่อยู่: 2790 Time Street, Abbotsford, BC V2T 4M7
เว็บไซต์: https://www.abbyschools.ca/

ข้อมูลทั่วไป study in Canada เรียนมัธยมที่แคนาดา

 

Abbotsford School District ตั้งอยู่ในเมือง Abbotsford รัฐ British Columbia ซึ่งเป็น 1 ในเมืองที่ความเจริญเติบโตเร็วที่สุดเมืองหนึ่งของประเทศแคนาดา ด้วยจำนวนนักเรียนต่างชาติที่ต่ำกว่า 25% ทำให้เมืองนี้เป็นเมืองที่มีความแตกต่างจากเมืองอื่นๆ จะได้สัมผัสชีวิตทั้งในรูปแบบชาวเมืองและชาวท้องถิ่น ประกอบไปด้วยโรงเรียนมัธยมปลายในเขตทั้งหมด 9 แห่ง ทำการสอนใน Grade 9-12 เมืองนี้ตั้งอยู่ห่างจาก Vancouver เพียง 1 ชั่วโมง มีประชากรโดยประมาณ 142,000 คน และเป็นที่ตั้งของ the University of the Fraser Valley เขตการศึกษา Abbotsford มีชื่อเสียงอันยาวนานสำหรับความเป็นเลิศทางด้านวิชาการ รวมถึงการฝึกให้นักเรียนมีสภาวะผู้นำ เพื่อเป็นประโยชน์แก่นักเรียนเองทั้งขณะที่ศึกษาอยู่ และสำหรับการเรียนมหาวิทยาลัย และสามารถใช้ในชีวิตการทำงานในอนาคต มีโปรแกรมที่หลากหลายให้เลือก และโดดเด่นในเรื่องของโปรแกรม Advance Placement (AP) นักเรียนจะได้รับการสนับสนุนทางด้านภาษาอังกฤษและเตรียมความพร้อมในวิชาและทักษะเพื่อศึกษาต่อในระดับมหาวิทยาลัย โรงเรียนทั้งหมดได้รับการรับรองจากกระทรวงศึกษา ชั้นเรียนมีขนาดเล็ก อาจารย์สามารถดูแลนักเรียนได้อย่างทั่วถึง มีเทคโนโลยีที่ทันสมัยเพื่อช่วยในการศึกษา อีกทั้งมีกิจกรรมและวิชาเลือกให้นักเรียนเลือกมากมาย เช่นกีฬา, ชมรมกิจกรรมต่างๆ, ศิลปะการแสดงในหลากหลายหลักสูตร หลังจากเรียนจบนักเรียนทุกคนมีสิทธิที่จะได้เข้าเรียนต่อในมหาวิทยาลัยอันมีชื่อเสียงของแคนาดาและสหรัฐอเมริกาอีกด้วย

เป็นที่ตั้งของโรงเรียนจำนวน 46 แห่งที่ได้รับการดูแลเป็นอย่างดี โดยแบ่งเป็น

  • Elementary Schools 30 แห่ง
  • K-12 1 แห่ง
  • Middle Schools 7 แห่ง
  • Middle & Secondary Schools 2 แห่ง
  • Secondary Schools 7 แห่ง

 

เปิดสอนหลักสูตร study in Canada เรียนมัธยมที่แคนาดา

 

เขตการศึกษา Abbotsford มีโรงเรียนมัธยมปลายทั้งหมดจำนวน 7 โรงเรียน ได้แก่

Abbotsford Senior Secondary School

ที่อยู่: 33355 Bevan Avenue, Abbotsford, B.C, Canada V2S 0E7
Website:  https://abbysenior.abbyschools.ca/

เป็นโรงเรียนใหม่ล่าสุด ก่อตั้งในปี 2012 ได้รับการยอมรับว่าเป็นโรงเรียนที่ก้าวหน้าทางเทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อมมากที่สุดแห่งหนึ่งในอเมริกาเหนือ เปิดสอนระดับชั้น Grade 9-12 มีนักเรียนประมาณ 1,100 คน

Abbotsford 01 Abbotsford 02

 

Abbotsford Traditional Secondary School

ที่อยู่: 2272 Windsor Street, Abbotsford, B.C, Canada V2T 6M1
Website:  https://atss.abbyschools.ca/

ก่อตั้งในปี 2004 เป็นโรงเรียนรัฐบาล 1 ในตัวเลือกของโรงเรียนที่ในเขตการศึกษา  Abbotsford ด้วยจำนวนนักเรียนในปัจุบัน 540 คน ด้วยการคัดสรรโปรแกรมการเรียนที่หลากหลาย รวมถึง โปรแกรม one-to-one computer program โดยการใช้คอมพิวเตอร์โน็ตบุ๊คเป็นสื่อเครื่องมือในการเรียนการสอน ใช้ในการติดต่อกับคุณครู, ส่งการบ้าน และศึกษาค้นคว้าหาข้อมูลในการเรียน  ทุกห้องเรียนมีอุปกรณ์การเรียนการสอนที่ครบครัน ด้วยจอโปรเจ็คเตอร์ดิจิตอล แท็บเลต และพีซีที่ครูผู้สอนใช้ในการสนับสนุนการเรียนการสอนและเป็นแนวทางให้นักเรียนศึกษาค้นคว้าในสิ่งที่เกี่ยวข้องกับการเรียนวิชานั้น ๆ

Abbotsford 03 Abbotsford 04

 

Bakerview Centre for Learning

ที่อยู่: 32622 Marshall Raod, Abbotsford, B.C, Canada V2T 4A2
Website: https://bakerview.abbyschools.ca/

เปิดสอนระดับชั้น Grade 9-12 เปิดรับนักเรียนตั้งแต่อายุ 14 จนถึง 65 ปี ถือว่าเป็นโรงเรียนทางเลือกสำหรับนักเรียนที่ต้องการศึกษาต่อในระดับมัธยมปลาย หรือผู้ใหญ่ที่อยากศึกษาต่อ หลักสูตรมุ่งเน้นการเรียนการสอนที่สามารถประยุกต์ใช้กับสถานการณ์จริง และหลักสูตรจำเป็นต้องมีความหลากหลายและเหมาะกับความสนใจของนักเรียนแต่ละคน

Abbotsford 05 Abbotsford 06

 

Rick Hansen Secondary

ที่อยู่: 31150 Blueridge Drive, Abbotsford, B.C, Canada V2T 5R2
Website:  https://rickhansen.abbyschools.ca/

เปิดสอนระดับชั้น Grade 9-12 มีนักเรียนประมาณ 650 คน โรงเรียนมีการเตรียมความพร้อมให้กับนักเรียนในการเข้าศึกษาต่อระดับมหาวิทยาลัยหรือเข้าสู่ชีวิตการทำงาน โดยโรงเรียนจะมีการทำกิจกรรมที่สามารถให้นักเรียนฝึกหัดใช้ทักษะต่างๆที่จำเป็นต่อการใช้ชีวิต อีกทั้งมี Science School และ Business School ซึ่งเปิดโอกาสให้นักเรียนมีความเชี่ยวชาญในสาขาแต่ละสาขาในช่วงปีสุดท้ายซึ่งเป็นช่วงเปลี่ยนผ่านสำหรับนักเรียนเพื่อเข้าสู่มหาวิทยาลัย ยังมีกิจกรรมและกีฬามากมายให้นักเรียนได้เลือกเข้าร่วม เช่น ฟุตบอล, บาสเกตบอล, ชมรมกิจกรรมต่างๆ เป็นต้น

Abbotsford 07 Abbotsford 08

 

Robert Bateman Secondary

ที่อยู่: 35045 Exbury venue, Abbotsford, B.C, Canada V2S 7L1
Website: https://robertbateman.abbyschools.ca/

ตั้งอยู่ในเขต Fraser Valley ห้อมล้อมไปด้วยทิวทัศน์แห่งขุนเขา ความเขียวขจีของต้นไม้ เปิดสอนระดับชั้น Grade 9-12 มีนักเรียนประมาณ 1,100 คน มีจุดมุ่งหมายที่ต้องการดึงความสามารถในตัวนักเรียนแต่ละคนออกมา หาแนวทางไปสู่ความสำเร็จในอนาคตโรงเรียนห้อมล้อมไปด้วยสภาพบรรยากาศที่สวยงามและเป็นธรรมชาติ ตกแต่งด้วยน้ำตกที่ถูกสร้างขึ้นมาในขนาด 10 acres เพื่อสร้างบรรยากาศภายในโรงเรียนเหมาะแก่การเรียนรู้

Abbotsford 09 Abbotsford 10

 

W.J Mouat Secondary

ที่อยู่: 32355 Mouat Drive, Abbotsford, B.C, Canada V2T 4E9
Website:  https://wjmouat.abbyschools.ca/

เป็นโรงเรียนมัธยมที่ใหญ่ที่สุดใน Abbotsford และเป็นโรงเรียนมัธยม French Immersion แห่งเดียวในเขตนี้ ถูกจัดให้อยู่ 1 ใน 10 อันดับที่สุดของโรงเรียนแห่งนวัตกรรมในแคนาดา โดยการจัดอันดับจาก Maclean’s Magazine เปิดสอนระดับชั้น Grade 9-12 มีนักเรียนประมาณ 1,400 คน เปิดสอนหลักสูตรวิชาการ วิชาเลือก และหลักสูตรเตรียมเข้ามหาวิทยาลัย เช่น Calculus, Specialized Science และ English Literature

Abbotsford 11 Abbotsford 12

 

Yale Secondary

ที่อยู่: 34620 Old Yale Road, Abbotsford, B.C, Canada V2S 7S6
Website: https://yale.abbyschools.ca/

ก่อตั้งแต่ปี 1971  เปิดสอนระดับชั้น Grade 9-12 มีนักเรียนประมาณ 1,200 คน มีชื่อเสียงในเรื่องของคุณภาพการศึกษาและการดูแลนักเรียนอย่างใกล้ชิด โดยอาจารย์จะประกบนักเรียนรายบุคคลเพื่อแนะนำหนทางที่นักเรียนสนใจหรือเหมาะสม  มีโปรแกรมการเรียนการสอนที่มีความหลากหลาย เพื่อเป็นการรองรับความสนใจของนักเรียนที่มีความต้องการเรียนรู้ และความสนใจที่แตกต่างกัน โดยในปี 2011 ถูกจัดให้อยู่ในอันดับท๊อปของโรงเรียนรัฐบาลเขต Abbotsford

Abbotsford 13 Abbotsford 14

 

Accommodation (ที่พัก)

นักเรียนต่างชาติที่มีอายุตั้งแต่ 12 ปีขึ้นไป สามารถพักกับครอบครัว Homestay ที่คัดสรรมาเป็นอย่างดี ขณะเรียนที่ Abbotsford (นักเรียนที่อายุน้อยกว่า 12 ปีต้องอยู่กับพ่อแม่ตามกฎหมายหรือญาติสายตรง เช่น ป้า ลุง หรือ ปู่ ย่า ตา ยาย) Homestay 1 หลัง รองรับนักเรียนต่างชาติได้สูงสุด 2 คน นักเรียนจะมีห้องส่วนตัวของตนเอง และนักเรียนมักมาจากประเทศที่มีภาษาต่างกัน homestay ทุกครอบครัวต้องพูดภาษาอังกฤษเท่านั้น

Abbotsford 15 Abbotsford 16

ขอข้อมูลเพิ่มเติม และราคาค่าเรียนได้ที่

📌สำนักงานใหม่ที่

🗺️ 126/27 อาคาร Park Avenue, (ระหว่างซอยเอกมัย 12 กับ 14) หรือ

line💬: @apexstudyabroad หรือ
Tel📞. 02-002-8855