ABC College of English

ABC College of English

ก่อตั้งขึ้นเมือ่ปี 1994 เป็นโรงเรียนสอนภาษาอังกฤษเอกชนทันสมัย และ ตั้งอยู่ในใจกลางของเมืองควีนสทาวน์เกาะใต้ของ นิวซีแลนด์. โรงเรียนเปิดสอนภาษาอังกฤษระดับสูงในหลักสูตรต่างๆ ซึ่งหลักสูตรที่ได้ถูกนำมาใช้นำจากชื่อของโรงเรียน

A: Adventure English- ภาษาอังฤษเพื่อการท่องเที่ยว

B : Business English –ภาษาอังกฤษเพื่อธุรกิจ

C: Communicative English –ภาษาอังกฤษเพื่อสื่อสารในชีวิตประจำวัน

สนุกกับการเรียนภาษาอังกฤษในท่ามกลางธรรมชาติอันงดงาม ณ เมือง ควีนส์ทาวน์ ๙งได้ขึ้นชื่อว่าเป็นเมืองหลวงแห่งการผจญภัยของโลก ( The Adventure Capital of the World ) และ ยังเป็นเมืองแห่งการผักผ่อนและ เล่นสกีที่ได้รับความนิยมมากของนิวซีแลนด์ ดังนั้น ABC College จึงมีสภาพแวดล้อมที่สวยงาม และ ตื่นเต้นน่าสนใจในการเรียนภาษาอังกฤษ โรงเรียนตั้งอยู่ใจกลางเมือง มีความสะดวกสบายและไกล้กลับสถานีรถประจำเมือง ร้านค้าต่างๆ ร้านอาหารมากมาย ที่ทำการไปรษณีย์ และสถานที่สำหรับทำกิจกรรมกลางแจ้งมากมายตลอดทั้งปี จากห้องเรียนและห้องพักสำหรับนักเรียนสามารถเห็นทิวทรรศน์ของเมือง และแนวเทือกเขาโดยรอบ

จุดเด่นของโรงเรียน

โรงเรียนตั้งอยู่ใจกลางเมือง Auckland มีการคมนาคมสะดวกสบาย และ แวดล้อมไปด้วยสิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆ มีคุณภาพมารตราฐานในการเรียนการสอนสูง และในปี 2010 ที่จะถึงนี้ Sheffield จะมีการขยายหลักสูตรการเรียนการสอนในระดับ ประกาศนียบัตร .อนุปริญญาบัตร ทางด้านธุรกิจ .ไอที และที่น่าสนใจอย่างยิ่งคือหลักสูตรการเลี้ยงและสอนเด็กเล็ก ซึ่งหลักจากจบหลักสูตรนี้นักเรียนสามารถได้รับโอกาสสมัครเป็นประชากรนิวซีแลนด์โดยทันที

หลักสูตรภาษาอังกฤษทั่วไป

*เต็มเวลา : 25 ชั่วโมงต่อสัปดาห์ (9:00 am-3:00pm)

เรียนต่อ ประเทศนิวซีแลนด์:

Get Free Consultation

Apex Education บริการแนะแนว เรียนต่อต่างประเทศ เพื่อให้ความรู้และแนะแนวการศึกษาต่อ

10 + 11 =

You have Successfully Subscribed!