Aspire2 International

Aspire2 International

เป็นสถาบันเอกชนขนาดใหญ่ มี 3 วิทยาเขตได้แก่ Auckland, Christchurch และ Tauranga ให้บริการมากว่านักเรียน 4000 คน A2I ได้รวมหลักสูตรที่มีคุณภาพจากทั้ง Ntec และ QAGs นักเรียนสามารถเลือกเรียนได้ตามความสนใจทั้งภาษาอังกฤษ และดิพโพม่าทั้งสาขา Business, Hospitality, Accounting, Computing, Engineering, Health Service Management และ Cookery ที่ A2I เป้าหมายของเราคือให้บริการการศึกษาเพื่อให้นักเรียนประสบความสำเร็จในการทำงาน โดยนักเรียนจะได้เรียนกับทีมอาจาร์ยที่ยอดเยี่ยม Expert Tutor เมื่อจบการศึกษาจะได้สามารถหางานทำตรงสาขา Relevant Job Outcome รวมทั้งประสบการณ์การเรียนที่ A2I จะเต็มไปด้วยความสนุกสนาน Happy Campus และนอกจากนี้ เรามีทีมงานสนับสนุนการศึกษา มีห้องสมุด ห้องคอมพิวเตอร์และสื่อสนับสนุนการเรียนการสอนอื่นๆ รวมทั้งเรายังมีทีม Aspire2 Work เพื่อช่วยแนะนำ นักเรียนหางานในระหว่างเรียนและหลังจากจบการศึกษา

Why Choose Aspire2 International:

  • Teachers who make a difference: อาจาร์ยทำให้การเรียนที่ A2I แตกต่างจากที่อื่น
  • An up-to-date range of study: เนื้อหาหลักสูตรที่ทันสมัย
  • Counselling and support: เรามีทีมงานให้คำปรึกษาและบริการอื่นๆ เพื่อสนับสนุนการเรียนการสอน
  • Study for real jobs in real industries: ความรู้ที่ได้จากการเรียนสามารถใช้งานได้จริง
  • Time for work and play: ที่ A2I เราเน้นทั้งวิชาการและกิจกรรม
  • Campuses in exciting locations: แต่ละวิทยาเขตมีอยู่ในเมืองใหญ่ เดินทางสะดวก สิ่งอำนวยความสะดวกมากมาย
  • Help into employment: เรามีทีมงานแนะนำการหางานทำให้นักเรียน

เรียนต่อ ประเทศนิวซีแลนด์:

Get Free Consultation

Apex Education บริการแนะแนว เรียนต่อต่างประเทศ เพื่อให้ความรู้และแนะแนวการศึกษาต่อ

3 + 7 =

You have Successfully Subscribed!