×
 • Course

 • Country

Bodwell High School

ที่อยู่: 955 Harbourside Drive, Nortg Vancouver, BC V7P 3S4
เว็บไซต์: https://bodwell.edu/

ข้อมูลทั่วไป study in Canada เรียนมัธยมที่แคนาดา

เป็นโรงเรียนเอกชนประจำแบบ Co-Education ของประเทศแคนาดา รับนักเรียนในระดับ Grade 8-12 และหลักสูตรการเตรียมความพร้อมเพื่อเข้าสู่มหาวิทยาลัย ก่อตั้งขึ้นในปี 1991 ตั้งอยู่ในพื้นที่ที่มีทัศนียภาพสวยงามของเมือง Vancouver, British Columbia ได้รับการรับรองและตรวจสอบโดยกระทรวงการศึกษาของ British Columbia และเป็นผู้นำที่ได้รับการยอมรับในบรรดาโรงเรียนประจำของแคนาดา นักเรียนที่จบการศึกษาส่วนใหญ่ของ Bodwell (97%) ประสบความสำเร็จในการเข้าศึกษาต่อในระดับมหาวิทยาลัย และหลาย ๆ คนเป็นนักเรียนที่ได้รับทุนการศึกษา

มีสิ่งอำนวยความสะดวกมากมาย เช่น โรงยิมอเนกประสงค์ 2 แห่ง สระว่ายน้ำในร่ม โรงละคร หอประชุมมัลติมีเดียอันทันสมัย ห้องดนตรี ห้องสมุดแบ่งระดับ และโรงอาหารกว้างขวาง 2 แห่ง พร้อมลานบนชั้นดาดฟ้า ทั้งโรงเรียนมีอินเทอร์เน็ตไร้สายความเร็วสูงทำให้มีอิสระในการเข้าถึงข้อมูลได้ทุกที่ในโรงเรียน

หลักสูตรของ Bodwell High School ได้รับการตรวจสอบความถูกต้องอย่างละเอียดรอบคอบ โดยเป็นหลักสูตรที่มีความหมาย มีความหลากหลาย มีความสมดุล และที่สำคัญที่สุดเป็นหลักสูตรที่ส่งเสริมการพัฒนาส่วนบุคคล ทางสติปัญญาและทางร่างกายที่ประสานสอดคล้องกัน Bodwell ยังดำเนินการปรับปรุงและดำเนินหลักสูตรที่ยึดถือมาตรฐานของกระทรวงศึกษาธิการแห่ง British Columbia

มีการจัดหาแล็บท็อปที่เหมาะสมสำหรับใช้งานเพื่อการศึกษาวิจัยทางด้านวิชาการให้แก่นักเรียนทุกคน รวมถึงซอฟต์แวร์อย่างเช่น  Microsoft Office 365, Adobe Creative Cloud เป็นต้น ทีมงานเฉพาะด้าน IT ของโรงเรียนจะให้ความช่วยเหลือที่ครอบคลุมทั่วถึง รวมทั้งการจัดตารางเวลา และตรวจติดตามการใช้งานอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงสำหรับเนื้อหาที่เหมาะสมอีกด้วย

ครูผู้สอนที่ Bodwell มีการส่งเสริมให้นักเรียนมีความคิดริเริ่ม และช่วยให้นักเรียนพัฒนาทักษะความเป็นผู้นำและแนวทางแก้ปัญหาที่เป็นไปในทางสร้างสรรค์ นอกจากนี้โรงเรียนยังมีที่ปรึกษาที่มีประสบการณ์ ผู้ที่พร้อมที่จะรับฟังและให้ความช่วยเหลือเมื่อเกิดปัญหา

มีชมรมเพื่อให้นักเรียนสำรวจความสนใจของตัวเองมากมาย ช่วยให้นักเรียนเป็นผู้เรียนที่กระตือรือร้น และเป็นพลเมืองที่จะมีส่วนช่วยโลกในแง่บวก นักเรียนทุกคนจะต้องเข้าร่วมในหลักสูตรร่วมอย่างน้อยหนึ่งกิจกรรมต่อเทอม ส่วนใหญ่เลือกที่จะเข้าร่วมมากกว่าหนึ่ง แบ่งเป็น

 • Train Your Body: Science Club, Mathematics, Peer Mediation, Debate Club, Book Club, Robotics, Military History, Chess Club, University & Career Guidance / U&CG Leaders, Learning Centre, Computers, Finance
 • Enhance Your Body: Soccer, Basketball, Volleyball, Swimming, Ultimate Frisbee, Badminton, Tennis, Softball, Fitness, Floor Hockey, Futsal, Cross-Country, Ski / Snowboard, Adventure, Yoga, Managers / Scorekeepers, Sports Photography, Self Defense for Ladies, Jiu Jitsu, Dance
 • Create Art: Painting, Art Studio, Knitting, AP Art Portfolio, Craft Club, Karaoke, Digital Media/ Yearbook, Photography, Rock Band, Jazz Band, Advance Band, Guitar Club
 • Be A Leader: Student Parliament, House Captains, Volunteer, Green Team, Model U.N., Community Club, Habitat for Humanity, Harvest Project

 

เปิดสอนหลักสูตร study in Canada เรียนมัธยมที่แคนาดา

Academic Year

Bodwell มีหลักสูตรที่เข้มงวดจะท้าทายสำหรับนักเรียน แต่ใช้วิธีการสอนที่ยืดหยุ่นและสมดุล เพื่อช่วยให้นักเรียนสามารถสำรวจหัวข้อการเรียนรู้อย่างอิสระ หรือได้รับคำแนะนำจากยทเรียน นักเรียนจะสามารถค้นหาสไตล์และจังหวะการเรียนรู้ที่เป็นเอกลักษณ์ของตนเองในขณะที่มีการช่วยเหลือในห้องเรียนกลุ่มการศึกษา และการสอนแบบตัวต่อตัวอยู่เสมอ โดยนักเรียนสามารถที่จะจบมัธยมศึกษาตอนปลายภายในระเวลาเพียง 2.5 ปีได้ นักเรียนสามารถเลือกเรียนในเทอมช่วงฤดูร้อน (July) ช่วงฤดูใบไม้ผลิ (February-June) และฤดูใบไม้ร่วง (September-February) นักเรียน AEP ที่ลงทะเบียนเรียนในภาคเรียน September สามารถเข้าเรียนหลักสูตรเร่งรัดเพื่อเสริมสร้างทักษะภาษาอังกฤษ และยังช่วยให้ทันกับเพื่อนร่วมชั้นที่ลงทะเบียนในโปรแกรมการศึกษาภาคปกติ

Bodwell High School 01

Saturday Courses

หลักสูตรที่มีเรียนการสอนเสริมในวันเสาร์

REQUIRED FOR ALL AEP STUDENTS – Grade 8-11 and Levels 2-3
Explore Vancouver: English Around Town Explore beautiful Vancouver while improving your English. Students will engage in discussions and activities both inside and outside the classroom. Get ready for an active English experience!
Speaking with Confidence Improve your speaking skills through pronunciation practice alongside projects such as podcasts and drama activities. Build your confidence so you can be ready for tests, interviews and socializing with others.
Acting and Improv Acting is a great way to gain confidence and practice your speaking and listening in English. Experience unique warm-up activities, games and interactive exercises, and build the skill of speaking “on the fly”!

 

OPEN TO ALL STUDENTS – Except AEP Levels 2-3
Adventurous Learning Focus on hiking, teamwork, leadership, survival, knowing yourself, exploring, volunteering, & much more. Working through the four sections of the Duke of Edinburgh program: physical recreation, volunteering, skill building, & an overnight adventurous journey. NOTE: Participation in an overnight camping excursion is an expectation for this class.
Electronic Music Making Learn to compose & perform digital music for use in various media. Explore a variety of musical genres & ways to express yourself through creating your own songs. No experience necessary!
Intro to Volunteering We will focus on bridging student’s individual passions and use of English with work that is meaningful in our community. Students will get out in the community and gain an understanding of the importance of contribution, plus focus on how volunteering can enhance personal and professional growth and career exploration.
Intro to French Bonjour! Begin to learn to speak, listen, read and write in Canada’s other official language, while learning through French global culture. Speaking French can open a lot of opportunities both in Canada and around the world.
Intro to Korean Anyoung haseyo! Begin to learn to speak, listen, read and write in the Korean language, while learning through Korean culture. Speaking Korean can open a lot of opportunities academically and it can lead to a lot of friends and connections.
Design & Photography Discover creative photography and new media skills by taking a hands-on approach in the world of design. Learn how to express yourself and find your own style in original ways.
Intro to Programming Computer programming, or coding, is an essential skill for the future. Jump into the language of logic by learning a coding language!
Marketing, Design & Photography Discover creative photography and new media skills by taking a hands-on approach in the world of design. Learn how to express yourself and find your own style in original ways.
Masterchef Bodwell Passionate about food & exploring healthy and delicious ingredients? Then MasterChef is a fit for you! Through this hands-on cooking course, you’ll be able to cook up some stunning looking, nourishing and tasty meals in addition to developing your life skills!
Physical Conditioning Ready to learn how successful athletes train and get their bodies and minds prepared? Your own body will be the focus as you gain insights into nutrition, exercise and attitude.
Team Sports & Beyond *Volleyball* Improve your knowledge as a player & leader through a sport education approach. Students will join unique games & activities promoting leadership, fitness, health & English, with a special focus on volleyball.
Travel & Hospitality Get to know popular tourist sites around the world and in Vancouver. Explore different types of special interest tourism and discuss the latest breaking news in Tourism. Be ready to go outside into the community!
Volunteering for a Better World Explore your sense of self and your understanding of societal issues in this social justice focused course. This is a safe space for self-exploration and artistic expression to build on your understanding of self-expression, inclusion and service learning.

 

OPEN TO ALL REGULAR STUDENTS – Grade 10-12 Only
Digital Career Skills Skills in digital technology are essential for every career and field of study. Power up your ability to be productive and effective using software via creative projects. You will learn to impress!
English 10 Support Priority for students taking English 10 in Fall 2019 or soon. Students will focus on reading & writing in a variety of formats. Individual support offered in learning literary devices & grammar skills. Expect interactive activities.
English 11 Support Priority for students taking English 11 in Fall 2019 or soon. Students will focus on reading & writing in a variety of formats. Individual support offered in learning literary devices & grammar skills. Expect interactive activities.
English 12 Support Priority for students taking English 12 in Summer 2019 or soon. Students will focus on reading & writing in a variety of formats. Individual support offered in learning literary devices & grammar skills. Expect interactive activities.
G.I.V.E. (Guided Independent Volunteering Experience) Find support and guidance as you seek a volunteer/work experience placement in the community. Note: Instructor communication is partly online and via appointment, with only a few class meetings. Volunteer hours are not guaranteed – it depends on you!
IELTS Exam Prep You will not only be given the chance to prepare for the challenging IELTS exam, but you will also be provided with the necessary tools to develop your confidence and fluency in the English language. Through various interactive activities, you will be able to practice your verbal, reading, listening and writing skills and hopefully develop a positive feel and love for the English language.
Intro to Health Sciences Are you considering a career in medicine or health sciences? Do you have an interest in health and the human body? This exploration course will give you a taste of the world of health care.
Intro to Psychology Are you interested in the world of human psychology? This general survey course is designed to provide students with an understanding of the basic concepts and techniques of modern psychology as a behavioral science.
Politics & Debate Politics & Debate will involve having classroom debates on political issues ranging from local issues to global ones. Class will have weekly debates revolving around political issues that are of personal interest to students’ interests.

 

FOR STUDENT PARLIAMENT MEMBERS ONLY
Global Leadership Global Leadership equips Bodwell’s Student Parliament with the skills necessary to become a critical thinker, active bystander and effective leader in global or multicultural contexts. Course participants develop various aspects of personal growth and achievement throughout the term. Together, we critically explore leadership theories, examples, scenarios, case studies and history.

 

FOR AP ART STUDENTS
AP Art and University Portfolio The AP Art and University Portfolio course is MANDATORY for students who plan to take Advanced Placement Art in the Fall 2019 semester. Get working on your AP Art and university art portfolio through guided time and support. Learn the basics of Photoshop and photography improving the presentation of your artwork.

 

Academic Preparation โปรแกรมการเตรียมความพร้อมด้านการศึกษา (APP) เป็นการแนะนำหลักสูตรมัธยมปลายของแคนาดาสำหรับนักเรียนอายุ 13-17 ปี นักเรียนจะพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษของพวกเขาอย่างรวดเร็ว ชั้นเรียนรวมถึงคณิตศาสตร์วิทยาศาสตร์สังคมศึกษาและวิจิตรศิลป์เช่นเดียวกับพลศึกษา โปรแกรมช่วยให้นักเรียนเข้าสู่ปีการศึกษาใหม่โดยกำหนดมาตรฐานความคาดหวังที่สงวนไว้สำหรับโปรแกรมระดับมัธยมศึกษาSummer Program สนุกกับการเรียนสำหรับเด็กอายุ 9 ถึง 17 ปีโปรแกรมภาคฤดูร้อน Bodwell เป็นโปรแกรมการภาคฤดูร้อนในวิทยาเขตแห่งแรกสำหรับเยาวชนนานาชาติในแคนาดาตะวันตก ภายใต้สภาพแวดล้อมการเรียนรู้ทั้งในร่มและกลางแจ้ง เพื่อสร้างประสบการณ์การศึกษาที่เป็นเอกลักษณ์ของแคนาดาอย่างแท้จริงด้วยโปรแกรมที่แตกต่างกัน 4 แบบ นักเรียนจะได้เรียนรู้ภาษาอังกฤษในสภาพแวดล้อม และบริบทที่ไม่เหมือนใคร ให้นักเรียนได้สัมผัสกับชีวิตนอกบ้าน และมีโอกาสที่จะได้เพื่อนจากทั่วโลก โอกาสที่ดีในการพัฒนาความมั่นใจในตนเองUniversity PreparationFocus Program เปิดโอกาสให้นักเรียนได้เรียนภาษาอังกฤษโดยมีความเข้มข้น 3 แบบ ซึ่งออกแบบมาสำหรับเด็กและวัยรุ่นโดยเฉพาะ ตั้งแต่อายุ 9 ถึง 12 ปีBodwell High School 07Explore Program เปิดโอกาสให้นักเรียนได้เรียนภาษาอังกฤษในขณะที่ยังคงกระตือรือร้นและเพลิดเพลินกับสิ่งแวดล้อมของสิ่งที่บริติชโคลัมเบียมอบให้Bodwell High School 08
ทำไมถึงต้องเรียนที่ Bodwell

 • ภาคการศึกษา September เป็นตัวเลือกที่ดี อนุญาตให้นักเรียนเสริมสร้างทักษะภาษาอังกฤษและติดตามนักเรียนคนอื่นๆ ในปีการศึกษาปกติ
 • มีชั้นเรียนขนาดเล็ก นักเรียนประมาณ 24 คนต่อก้อง โดยมีค่าเฉลี่ยอยู่ที่ 18 ชั้นเรียน ด้านวิชากา รและการเตรียมความพร้อมภาษาอังกฤษนั้นมีขนาดเล็ก เพื่อส่งเสริมการเรียนภาษาอังกฤษที่เน้นความเชี่ยวชาญ
 • อาจารย์มีประสบการณ์ความเชี่ยวชาญในการให้การสนับสนุนนักศึกษาต่างชาติ ผ่านการรับรอง BC หลายคนสอนและอาศัยอยู่ในต่างประเทศ อาจารย์แต่ละคนให้คำปรึกษานักเรียนประมาณ 15 คนเพื่อให้มั่นใจว่าจะได้รับการสนับสนุนและความสำเร็จในอนาคต
 • การเรียนรู้ที่กระตือรือร้น บรรลุความเข้าใจที่แท้จริงของเรื่องจะต้องผ่านการมีส่วนร่วมอย่างแข็งขัน นักเรียนจะได้รับประสบการณ์อันมีค่า และการควบคุมการเรียนรู้ผ่านงานชุมชนการทัศนศึกษาและการลงมือปฏิบัติจริง
 • การเรียนเสริมวันเสาร์ นักเรียนเข้าร่วมชั้นเรียนเสริมคุณค่าสามชั่วโมงทุกเช้าวันเสาร์ในหนึ่งในสาขาต่อไปนี้ English Language Enrichment & Academic and English Preparation, Service & Global Citizenship, Career & Post- Secondary Exposure, Outdoor Education & Sports, New Media and Performing Arts
 • การใช้เทคโนโลยี นักเรียนมีการเรียนและทำงานร่วมกันผ่านแล็ปท็อปที่ออกโดยโรงเรียนที่สามารถเข้าถึง Office365, Adobe Creative Cloud และ com บอร์ดอัจฉริยะในห้องเรียนจำนวนมาก อนุญาตให้นักเรียนสร้างแบบจำลองและจัดการกับแนวคิดของหลักสูตร
 • สโมสร / กิจกรรม สโมสรและกิจกรรมของ Bodwell เสนอความท้าทาย และให้รางวัลแก่นักเรียนทั้งทางร่างกายจิตใจและอารมณ์ มีความสำคัญในการสร้างผู้สำเร็จการศึกษารอบด้านที่เตรียมพร้อมสำหรับโลกหลังระดับมัธยมศึกษาและระดับมืออาชีพ

Bodwell High School 09 Bodwell High School 10 Bodwell High School 11Accommodation (ที่พัก)โรงเรียนมีบริการที่พัก 2 แบบ คือ

 • Boarding นักเรียนจะอาศัยอยู่ในหอพักที่ตั้งอยู่ในพื้นที่โรงเรียนที่ได้รับการออกแบบให้รองรับนักเรียนได้มากกว่า 550 คน ห้องพัก 1 ห้องสามารถรองรับนักเรียนได้ 3-4 คน มีวิวที่สวยงามของเทือกเขาและอ่าว โดยหอพักแยกจะชาย-หญิง อยู่ภายใต้การดูแลจากผู้ดูแลอย่างสม่ำเสมอ แต่ละห้องมีสำนักงานสำหรับการสนทนาส่วนตัว และการให้คำปรึกษาจากพนักงาน หอพักทุกแห่งมีห้องรับรองนักศึกษาพร้อมห้องครัวขนาดเล็กห้องน้ำรวมเครื่องซักผ้าและห้องเก็บของ มีแม่บ้านทำความสะอาดเครื่องนอนและสุขอนามัยโดยรวม ในขณะที่หอพักหญิงมีตรวจสอบห้องพักเพื่อความเป็นระเบียบเรียบร้อย นักเรียนจะทำซักรีดของตัวเองและรักษาพื้นที่ให้สะอาดและเป็นระเบียบตลอดเวลา นักเรียนประจำจะได้รับทักษะที่จะติดตัวไปตลอดชีวิต ทั้งทักษะในการดูแลรับผิดชอบตนเอง ทักษะในด้านมนุษยสัมพันธ์ การวางแผนส่วนบุคคล และความเป็นผู้นำ
 • Homestay อีกหนึ่งตัวเลือกคือการเข้าพักในโฮมสเตย์ โดยครอบครัวในแคนาดาที่ได้รับการคัดเลือกอย่างละเอียดถี่ถ้วน นักเรียนจะได้เข้าพักในห้องพักส่วนตัวของตน

นักเรียนใหม่ทุกคนจะเริ่มต้นด้วยโปรแกรมนักเรียนประจำ เมื่อสำเร็จโปรแกรมนักเรียนประจำแล้ว นักเรียนสามารถสมัครเพื่อย้ายไปสู่โปรแกรม homestay ของ BodwellBodwell High School 12 Bodwell High School 13 Bodwell High School 14

ขอข้อมูลเพิ่มเติม และราคาค่าเรียนได้ที่

📌สำนักงานใหม่ที่

🗺️ 126/27 อาคาร Park Avenue, (ระหว่างซอยเอกมัย 12 กับ 14) หรือ

line💬: @apexstudyabroad หรือ
Tel📞. 02-002-8855