×
 • Course

 • Country

Brisbane College of Australia

ที่อยู่: Brisbane CBD Campus
160 Edward St, Brisbane City QLD 4000, Australia
เว็บไซต์: www.bc.edu.au

ข้อมูลทั่วไป study in Australia เรียนภาษาที่ออสเตรเลีย

Brisbane College of Australia (BC) เปิดสอนหลากหลายหลักสูตร เช่นหลักสูตรประกาศนียบัตร อนุปริญญาและอนุปริญญาขั้นสูงด้านธุรกิจ การเป็นผู้นำและการจัดการ การบัญชี การศึกษาปฐมวัย การบริการชุมชน เทคโนโลยีเกี่ยวกับสัตว์ การพยาบาลสัตว์ และ TESOL
BC มีทีมการสอนที่มีประสบการณ์ ทุ่มเทวัสดุที่ดีเยี่ยมและสิ่งอำนวยความสะดวกครบครัน BC ซึ่งประกอบด้วยวิทยาลัยภาษาอังกฤษบริสเบน และสถาบัน TESOL ของออสเตรเลียได้รวมเข้าเป็นหนึ่งโรงเรียนซึ่งตั้งอยู่ในใจกลางเมืองบริสเบน

Brisbane College of Australia 01

วิทยาเขตเมืองบริสเบน ใช้เวลาเดินเพียง 2 นาทีจากสถานีรถไฟกลาง และป้ายรถประจำทางของเมือง มีร้านอาหารและสถานบันเทิงหลายแห่งตั้งอยู่ในบริเวณใกล้เคียง และรายล้อมไปด้วยร้านกาแฟ ร้านค้า เป็นศูนย์กลางของแหล่ง
ช้อปปิ้ง และย่านธุรกิจหลัก และเชื่อมต่อกับเครือข่ายการขนส่งสาธารณะของบริสเบน ซึ่งประกอบด้วยรถโดยสารรถไฟ และเรือข้ามฟาก โหมดการขนส่งที่แตกต่างกันเหล่านี้เชื่อมต่อใจกลางเมืองกับพื้นที่ใกล้เคียง เช่น Southbank, Spring Hill, Fortitude Valley และ Kangaroo Point และชานเมืองด้านนอก

หลักสูตรแนะนำ study in Australia เรียนภาษาที่ออสเตรเลีย

BC เปิดสอนหลากหลายหลักสูตรในระดับประกาศนียบัตรและอนุปริญญา ซึ่งทั้งหมดได้รับการยอมรับในระดับประเทศเนื่องจาก BC เป็นองค์กรฝึกอบรมที่ขึ้นทะเบียน RTO (Registered Training Organisation) เป็นองค์กรที่ให้การศึกษาระดับอาชีวศึกษาและการฝึกอบรมแก่นักศึกษา ส่งผลให้มีวุฒิการศึกษาหรือประกาศนียบัตร ได้รับการยอมรับจากภาคอุตสาหกรรมและสถาบันการศึกษาอื่น ๆ ทั่วประเทศออสเตรเลีย หลักสูตรทั้งหมดของ BC เป็นส่วนหนึ่งของคุณวุฒิการศึกษาของออสเตรเลีย ซึ่งหมายความว่าการลงทะเบียนกับ BC ย่อมเสมือนว่าผู้เรียนกำลังศึกษาและฝึกอบรมกับสถาบันที่มีคุณภาพนั่นเอง โปรแกรมและหลักสูตรที่ BC แนะนำ:

 1. Accounting (โปรแกรมด้านบัญชี การเงิน)
  • Certificate IV in Accounting & Bookkeeping: วัตถุประสงค์ของหลักสูตรนี้เพื่อผู้ที่ต้องการเสริมสร้างคุณวุฒิและประสบการณ์จากหลักสูตร Certificate III จะได้รับการพัฒนาการบัญชีที่เกี่ยวข้องกับรายงานกิจกรรมทางธุรกิจ รายงานการปฏิบัติงาน รายงานการจัดการที่ไม่ซับซ้อน การเก็บรักษาบันทึกสินค้าคงคลัง การจัดการสำนักงานขนาดเล็ก และระบบการเงินพื้นฐาน เมื่อสำเร็จการรับรอง Certificate IV ด้านการบัญชีและการทำบัญชี นักเรียนสามารถศึกษาต่อระดับอนุปริญญาการบัญชี หรือทำงานด้านบัญชีได้ หลักสูตรประกอบด้วย 13 หน่วยกิต ระยะเวลาเรียน: 45 สัปดาห์ เงื่อนไขการรับสมัคร: คะแนน IELTS 5.5 และคะแนนในแต่ละทักษะไม่น้อยกว่า 5.0 หรือเทียบเท่า และประกาศนียบัตรมัธยมปลาย
  • Diploma Of Accounting: หลักสูตรมีวัตถุประสงค์เพื่อผู้ที่ต้องการเสริมสร้างคุณวุฒิและประสบการณ์ของจาก Certificate IV และสามารถทำงานเป็นผู้ช่วยด้านบัญชีที่เกี่ยวข้องเช่น แนะนำและบำรุงรักษาระบบบัญชี การบำรุงรักษาระบบการควบคุมภายใน การเตรียมการคืนภาษีและงบการเงิน การรายงานและการพัฒนาแผนธุรกิจ หลังจากสำเร็จการศึกษาหลักสูตรนี้แล้ว นักศึกษาสามารถเลือกศึกษาต่อในระดับสูงกว่านั้น เช่นอนุปริญญาขั้นสูงสาขาการบัญชี หรือได้รับเครดิตในระดับมหาวิทยาลัยเช่นปริญญาตรีสาขาการบัญชี เงื่อนไขการรับสมัคร: คะแนน IELTS 5.5 และคะแนนแต่ละทักษะไม่น้อยกว่า 5.0 หรือเทียบเท่า และประกาศนียบัตรมัธยมปลายหรือผ่านหลักสูตร Certificate IV In Accounting & Bookkeeping มาแล้ว ระยะเวลาเรียน: 52 สัปดาห์
  • Advanced Diploma of Accounting: หลักสูตรถูกออกแบบมาเพื่อให้เห็นถึงบทบาทของบุคคลที่ทำงานด้านการบัญชีอย่างมืออาชีพ เมื่อสำเร็จการศึกษาระดับอนุปริญญาขั้นสูงด้านการบัญชีนี้แล้ว สามารถทำงานด้านบัญชีได้หลากหลาย เช่นการจัดการด้านภาษี การจัดการด้านการเงินการบัญชี เจ้าหนี้และลูกหนี้ กิจกรรมการกำกับดูแลบริการทางการเงินสำหรับงานและหน้าที่ต่าง ๆ โดยใช้สถิติและข้อมูลในอุตสาหกรรมการเงิน การเตรียมการคืนภาษีและการวิเคราะห์ข้อมูลบัญชี หรือนักเรียนอาจเลือกที่จะไปศึกษาต่อในระดับปริญญาตรีสาขาการบัญชีได้เลย
   หลักสูตรประกอบด้วย 14 หน่วยกิต เงื่อนไขการรับสมัคร: คะแนน IELTS 5.5 โดยมีคะแนนแต่ละทักษะไม่น้อยกว่า 5.0 (หรือเทียบเท่า) และอนุปริญญาสาขาการบัญชี ระยะเวลาเรียน: 52 สัปดาห์
 2. Business (โปรแกรมด้านธุรกิจ)
  • Certificate IV in Business เป็นหลักสูตรที่เหมาะอย่างยิ่งสำหรับผู้ที่ต้องการได้รับความรู้และทฤษฎีเชิงลึกในขอบเขตธุรกิจที่หลากหลาย นักเรียนที่สำเร็จการศึกษาหลักสูตรนี้สามารถทำงานในองค์กรธุรกิจ เป็นผู้ดูแลระบบหรือเจ้าหน้าที่โครงการ หรือดำเนินการศึกษาต่อทางธุรกิจเพิ่มเติมเช่นอนุปริญญาธุรกิจ หรือหลักสูตรปริญญามหาวิทยาลัย หลักสูตรมี 10 หน่วยกิต เงื่อนไขการรับสมัคร: คะแนน IELTS 5.5 โดยมีคะแนนแต่ละทักษะไม่น้อยกว่า 5.0 (หรือเทียบเท่า) และประกาศนียบัตรมัธยมปลาย ระยะเวลาเรียน: 26 สัปดาห์
  • Diploma of Business หลักสูตรนี้เหมาะสำหรับผู้ที่ต้องการทำงานในองค์กรธุรกิจตั้งแต่ระดับกลางถึงระดับบนของธุรกิจ หรือผู้ที่ต้องการขยายการรับรองวุฒิมากกว่าระดับหลักสูตร Certificate IV ผู้เรียนจะได้รับความเข้าใจอย่างลึกซึ้งในสาขาธุรกิจที่หลากหลาย อนุปริญญาสาขาธุรกิจนี้เหมาะสำหรับนักเรียนที่ต้องการพัฒนาทักษะในการทำงานทางธุรกิจ หรืออาจไปศึกษาต่อในระดับอนุปริญญาขั้นสูงหรือใช้คุณสมบัตินี้เพื่อรับเครดิตสำหรับปีแรกของการสำเร็จการศึกษาระดับมหาวิทยาลัย หลักสูตรประกอบด้วย 8 หน่วยกิต ระยะเวลาเรียน: 26 สัปดาห์ หรือ 52 สัปดาห์ เมื่อรวมกับหลักสูตร Certificate IV in Business
  • Advanced Diploma of Business เป็นหลักสูตรเพื่อพัฒนาความเชี่ยวชาญในหน้าที่ทางธุรกิจที่หลากหลาย เพิ่มคุณสมบัติที่เหมาะสมหรือพัฒนาเพื่อสร้างโอกาสทางการศึกษาหรือการจ้างงานเพิ่มเติม เมื่อสำเร็จหลักสูตรนี้นักเรียนอาจได้งานทำในสาขาอุตสาหกรรมที่หลากหลาย ตำแหน่งงานที่เป็นไปได้ที่เกี่ยวข้องกับคุณสมบัตินี้รวมถึงผู้ดูแลระบบอาวุโสและผู้บริหารระดับสูง ประกอบด้วย 8 หน่วยกิต เงื่อนไขการรับสมัคร: คะแนน IELTS 5.5 โดยมีคะแนนในแต่ละทักษะไม่น้อยกว่า 5.0 (หรือเทียบเท่า) และประกาศนียบัตรมัธยมปลาย นักศึกษาจะต้องมีประสบการณ์สายอาชีพด้านธุรกิจหรือการศึกษาที่เกี่ยวข้อง ระยะเวลาเรียน: 40 สัปดาห์ หรือ 2 ปีรวมกับหลักสูตร Diploma of Business
 3. Management Studies
  • Diploma of Leadership and Management หลักสูตรนี้จะเป็นการเตรียมบทบาทของผู้เรียนที่ใช้ความรู้ทักษะการปฏิบัติและประสบการณ์ในการเป็นผู้นำและการจัดการในบริบทขององค์กรและอุตสาหกรรม ผู้เรียนจะได้แสดงความคิดริเริ่มและการตัดสินในการวางแผนการจัดระเบียบ การนำไปใช้และการตรวจสอบภาระงานของตนเอง และภาระงานของผู้อื่น หลักสูตรนี้เหมาะสำหรับนักเรียนที่มีความสนใจในการสนับสนุนบุคคลและทีมเพื่อตอบสนองความต้องการขององค์กร เมื่อสำเร็จหลักสูตรนี้นักเรียนอาจได้รับการจ้างงานในธุรกิจระดับกลางถึงบนในฐานะผู้จัดการธุรกิจ ผู้จัดการฝ่ายทรัพยากรมนุษย์ หรือผู้จัดการทีมขาย หรืออาจเลือกใช้คุณสมบัตินี้เพื่อรับเครดิตสำหรับการศึกษาต่อระดับปริญญาตรีทางธุรกิจในปีแรกของมหาวิทยาลัย หลักสูตรประกอบด้วย 12 หน่วยกิต เงื่อนไขการรับสมัคร: คะแนน IELTS 5.5 โดยมีคะแนนในแต่ละทักษะไม่น้อยกว่า 5.0 (หรือเทียบเท่า) และประกาศนียบัตรมัธยมปลาย ระยะเวลาเรียน: 40 สัปดาห์ (52 สัปดาห์ รวมกับหลักสูตร Certificate IV)
  • Advanced Diploma of Leadership and Management หลักสูตรนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อผู้เรียนที่ต้องการได้รับตำแหน่งผู้นำหรือการจัดการ หรือต้องการขยายคุณสมบัติ ต้องการพัฒนาความเชี่ยวชาญในการเป็นผู้นำและการจัดการในบริบทขององค์กรและอุตสาหกรรมที่กว้างขึ้น นักเรียนที่สำเร็จหลักสูตรนี้อาจพบว่ามีการจ้างงานเป็นหัวหน้าทีมผู้จัดการฝ่ายปฏิบัติการ ผู้จัดการแผนก หรือผู้บริหารอาวุโส หลักสูตรประกอบด้วย 12 หน่วยกิต เงื่อนไขในการสมัคร: คะแนน IELTS 5.5 โดยมีคะแนนในแต่ละทักษะไม่น้อยกว่า 5.0 (หรือเทียบเท่า) และประกาศนียบัตรมัธยมปลาย นักศึกษาจะต้องมีประสบการณ์สายอาชีพด้านการจัดการหรือการศึกษาที่เกี่ยวข้อง ระยะเวลาเรียน: 40 สัปดาห์ หรือ 2 ปี (รวมเรียนหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงและการจัดการ)
 4. Community Services
  • Certificate III in Community Services เป็นหลักสูตรสำหรับผู้ที่ต้องการเข้ามาในภาคบริการชุมชน การมีบทบาทของผู้ปฏิบัติงานบริการชุมชนระดับเริ่มต้น งานอาจรวมถึงการสนับสนุนรายบุคคลในแต่ละวัน เมื่อสำเร็จหลักสูตรนี้อาจนำไปสู่การศึกษาต่อระดับอนุปริญญาการบริการชุมชน หรือการจ้างงานในภาคบริการชุมชน เช่นผู้ปฏิบัติงานช่วยเหลือผู้พิการ ผู้ดูแลผู้ปฏิบัติงานบริการชุมชน ผู้ปฏิบัติงานบริการชุมชน ผู้ช่วยงานสวัสดิการคนงาน หลักสูตรนี้ประกอบด้วย 12 หน่วยกิต เงื่อนไขการรับสมัคร: คะแนน IELTS 5.5 โดยมีคะแนนในแต่ละทักษะไม่น้อยกว่า 5.0 (หรือเทียบเท่า) และประกาศนียบัตรมัธยมปลาย ระยะเวลาเรียน: 26 สัปดาห์
  • Diploma Of Community Services วุฒิการศึกษานี้มีวัตถุประสงค์เพื่อผู้ที่ต้องการเสริมสร้างคุณวุฒิและประสบการณ์ และได้รับบทบาทในการบริการชุมชนที่เกี่ยวข้อง กับการให้บริการงานลูกค้าโดยตรงการศึกษาชุมชนหรือโครงการพัฒนา เหมาะอย่างยิ่งสำหรับผู้ที่ต้องการได้รับความรู้และทฤษฎีในเชิงลึก หลังจากจบหลักสูตรนี้นักเรียนสามารถทำงานในฐานะผู้ประเมิน ผู้ประสานงาน ผู้ทำงานเคส หรือผู้จัดการเคส หรือผู้ทำงานด้านสวัสดิการหรือผู้ประสานงานโครงการ หรือผู้จัดการโครงการ อีกทางเลือกหนึ่งนักเรียนอาจเลือกที่จะศึกษาต่ออนุปริญญาขั้นสูงของการจัดการภาคชุมชน (Advanced Diploma of Community Sector Management) หรือได้รับเครดิตในระดับมหาวิทยาลัย เช่นปริญญาตรีสาขาการบริการทรัพยากรบุคคล ทำงานในระดับทักษะขั้นสูง และอาจมีความรับผิดชอบในการกำกับดูแลพนักงานคนอื่น ๆ และอาสาสมัคร หลักสูตรประกอบด้วย 18 หน่วยกิต หลักสูตรนี้มีทั้งแบบเร่งรัด และเต็มหลักสูตร เงื่อนไขการสมัคร: คะแนน IELTS 5.5 โดยมีคะแนนในแต่ละทักษะไม่น้อยกว่า 5.0 (หรือเทียบเท่า) และประกาศนียบัตรมัธยมปลาย ระยะเวลาเรียน: 52 สัปดาห์ หรือ 78 สัปดาห์ หรือ 2 ปี เมื่อรวมกับหลักสูตร Certificate III in Community Services) ต้องมีการฝึกงาน 120 ชั่วโมงเพื่อให้เป็นไปตามข้อกำหนดสำหรับหลักสูตรนี้
  • Advanced Diploma of Community Sector Management หลักสูตรเหมาะสำหรับผู้ที่ต้องการได้รับความรู้และทฤษฎีในเชิงลึกของภาคบริการชุมชนคนงาน สามารถทำงานในระดับทักษะขั้นสูงและมีความรับผิดชอบในการกำกับดูแลพนักงานคนอื่น ๆ และอาสาสมัคร และหลักสูตรยังมีวัตถุประสงค์เพื่อผู้ที่ต้องการเสริมสร้างคุณวุฒิและประสบการณ์ และรับบทบาทในการจัดการในองค์กรภาคชุมชน ผู้สำเร็จการศึกษาจากหลักสูตรนี้สามารถทำงานได้อย่างอิสระ หลังจากจบหลักสูตรนี้แล้ว นักเรียนอาจได้รับการจ้างงานในฐานะผู้ช่วยสนับสนุนด้านที่พักผู้ ประสานงานของอาสาสมัคร ผู้จัดการบริการความพิการหรือผู้จัดการการพัฒนาชุมชน นักศึกษาอาจได้รับเครดิตในระดับมหาวิทยาลัย เช่นปริญญาตรีสาขาการบริการทรัพยากรมนุษย์ หลักสูตรประกอบด้วย 13 หน่วยกิต เงื่อนไขในการสมัคร: คะแนน IELTS 5.5 โดยมีคะแนนในแต่ละทักษะไม่น้อยกว่า 5.0 (หรือเทียบเท่า) และประกาศนียบัตรมัธยมปลาย นักศึกษาจะต้องมีประสบการณ์วิชาชีพมาก่อนในสาขาชุมชน หรือการศึกษาที่เกี่ยวข้อง ระยะเวลาเรียน: 52 สัปดาห์ หรือ 2 ปี เมื่อเรียนรวมกับหลักสูตร Diploma Of Community Services)
 5. Early Childhood Education and Care
  • Certificate III in Early Childhood Education and Care เป็นหลักสูตรที่ทำให้เห็นถึงบทบาทของนักศึกษาของการศึกษาปฐมวัยที่ทำงานภายใต้ข้อกำหนดของกฎการศึกษา และมาตรฐานคุณภาพแห่งชาติ เรียนรู้ความเป็นอยู่ที่ดีของเด็ก การเรียนรู้และการพัฒนาของเด็ก นักการศึกษาอาจทำงานภายใต้การดูแลโดยตรงหรือขึ้นอยู่กับสภาพแวดล้อม เมื่อสำเร็จหลักสูตร สามารถศึกษาต่อในระดับ Diploma of Early Childhood Education and Care (อนุปริญญา) หรือทำงานในภาคการดูแลเด็กในฐานะผู้ช่วยดูแลเด็ก พี่เลี้ยงเด็กนอกเวลาเรียน ผู้ช่วยครูฝึกนันทนาการ ผู้ช่วยอนุบาล หรือผู้ช่วยก่อนวัยเรียน หลักสูตรประกอบด้วย 18 หน่วยกิต เงื่อนไขการสมัคร: คะแนน IELTS 5.5 โดยมีคะแนนในแต่ละทักษะไม่น้อยกว่า 5.0 (หรือเทียบเท่า) และประกาศนียบัตรมัธยมปลาย ระยะเวลาเรียน: 52 สัปดาห์ และต้องมีการฝึกงาน 120 ชั่วโมงเพื่อให้เป็นไปตามข้อกำหนดสำหรับหลักสูตรนี้
  • Diploma of Early Childhood Education and Care หลักสูตรการศึกษาปฐมวัยและการดูแลเด็กทั้งหมดของสถาบันเป็นส่วนหนึ่งของคุณวุฒิทางด้านการศึกษาของออสเตรเลีย และการฝึกอบรมที่ได้รับการยอมรับในระดับประเทศ ทำให้เห็นถึงบทบาทของนักการศึกษาปฐมวัยที่มีหน้าที่รับผิดชอบในการออกแบบและการใช้หลักสูตรในการให้ความรู้และการดูแลเด็กปฐมวัยภายใต้กรอบการเรียนรู้ที่ได้รับอนุมัติตามข้อกำหนดของการศึกษาและการบริการดูแลกฎระเบียบแห่งชาติ และมาตรฐานคุณภาพแห่งชาติ หลังจากสำเร็จหลักสูตรนี้ ผู้เรียนสามารถทำงานในฐานะหัวหน้ากลุ่มหัวหน้าทีมผู้ดูแลเด็กที่มีคุณสมบัติเหมาะสม หัวหน้าโครงการผู้ช่วยอนุบาล หรือก่อนวัยเรียน ผู้ช่วยครูโรงเรียนประถม ผู้จัดการบริการหรือผู้อำนวยการศูนย์ หรืออาจเลือกที่จะไปศึกษาต่อระดับอนุปริญญาขั้นสูงในการให้บริการเด็ก หรือได้รับเครดิตต่อระดับมหาวิทยาลัยเช่นปริญญาตรีการศึกษาปฐมวัย
   หลักสูตรประกอบด้วย 28 หน่วยกิต เงื่อนไขการรับสมัคร: คะแนน IELTS 5.5 โดยมีคะแนนในแต่ละทักษะไม่น้อยกว่า 5.0 (หรือเทียบเท่า) และประกาศนียบัตรมัธยมปลาย ระยะเวลาเรียน: 52 สัปดาห์ หรือ
   2 ปีรวมหลักสูตร Certificate III in Early Childhood Education and Care หรือ
   3 ปี รวม Advanced Diploma of Community Sector Management (อนุปริญญาขั้นสูงของการจัดการภาคชุมชน) ต้องมีการฝึกงาน 240 ชั่วโมงเพื่อให้เป็นไปตามข้อกำหนดสำหรับหลักสูตรนี้
 6. Veterinary Nursing
  • Certificate IV in Veterinary Nursing เป็นหลักสูตรเพื่อให้ผู้เรียนได้รู้ถึงบทบาทของพยาบาลสัตวแพทย์ที่ทำงานภายใต้การกำกับดูแลของสัตวแพทย์ที่ลงทะเบียนเพื่อให้การดูแลรักษาสัตว์ เพื่อสนับสนุน
   สัตวแพทย์ในการดำเนินการทางการแพทย์และศัลยกรรม และเพื่อดูแลลูกค้าในการดูแลสุขภาพสัตว์ หลักสูตรนี้ยังเป็นเส้นทางสู่การทำงานในสาขาวิทยาศาสตร์สัตว์ เช่นพยาบาลสัตวแพทย์ผู้ดูแลสัตว์หรือผู้จัดการฝึกหัด หลักสูตรนี้ประกอบด้วย 21 หน่วยกิต
   เงื่อนไขการสมัคร: คะแนน IELTS 5.5 โดยคะแนนในแต่ละทักษะไม่น้อยกว่า 5.0 (หรือเทียบเท่า) และประกาศนียบัตรมัธยมปลาย มีใบรับรองประกาศนียบัตรด้านฝึกอบรมวินัยสัตว์ ระยะเวลา: 78 สัปดาห์ หรือ 2 ปี (รวมหลักสูตร Certificate III in Animal Technology)
  • Diploma of Veterinary Nursing เป็นหลักสูตรเพื่อให้ผู้เรียนได้รู้ถึงบทบาทของพยาบาลสัตวแพทย์อาวุโสที่ทำงานภายใต้การดูแลของสัตวแพทย์ที่ลงทะเบียน และเป็นผู้นำของพนักงาน และการพยาบาลขั้นสูงสำหรับสัตว์รวมถึงการใช้ทักษะเฉพาะทางและความรู้เชิงลึกในการประเมินผู้ป่วย การดูแลและการจัดการงานสัตวแพทย์ หลักสูตรนี้ต้องการการเข้าถึงและการเปิดรับผู้ป่วย (สัตว์)/ ลูกค้า ให้คำปรึกษาทางการแพทย์และศัลยกรรมแก่เจ้าหน้าที่สัตวแพทย์ นักการพยาบาล รวมทั้งนโยบายและขั้นตอนการปฏิบัติ ด้วยหน้าที่และคุณสมบัตินี้จะเป็นเส้นทางสู่การทำงานในสาขาวิทยาศาสตร์เกี่ยวกับสัตว์ เช่นพยาบาล สัตวแพทย์ผู้ดูแลสัตว์ หรือผู้จัดการฝึกหัด หลักสูตรนี้ประกอบด้วย 9 หน่วยกิต เงื่อนไขการสมัครเรียน: คะแนน IELTS 5.5 โดยมีคะแนนในแต่ละทักษะไม่น้อยกว่า 5.0 (หรือเทียบเท่า) และประกาศนียบัตรมัธยมปลาย / วุฒิการศึกษาระดับสูงสุด และ Certificate IV in Veterinary Nursing ระยะเวลาเรียน: 40 สัปดาห์ หรือ 3 ปี รวม Certificate IV in Veterinary Nursing
 7. Animal Technology
  • Certificate III in Animal Technology หลักสูตรนี้สำหรับผู้ที่อยากทำงานในอุตสาหกรรมเทคโนโลยีสัตว์ วุฒิการศึกษานี้เป็นคุณสมบัติของอุตสาหกรรมสำหรับผู้ที่ทำงานในระดับจูเนียร์ หรือผู้ช่วยและทำหน้าที่ด้านเทคโนโลยีสัตว์ในการวิจัย หรือการผลิตทางชีวการแพทย์ งานอาจรวมถึงการสนับสนุนและความช่วยเหลือแบบวันต่อวัน ในงานสัตวแพทย์ หรือช่างเทคนิคสัตว์ในศูนย์วิทยาศาสตร์สัตว์ หรือการดูแลที่ศูนย์สัตว์ คุณสมบัตินี้เป็นเส้นทางสู่การทำงานในสาขาเทคโนโลยีสัตว์ในฐานะช่างเทคนิคสัตว์ ช่างเทคนิคในห้องปฏิบัติการช่างเทคนิคภาคสนามหรือผู้ดูแลสัตว์ หลักสูตรนี้ประกอบด้วย 18 หน่วย เงื่อนไขในการสมัครเรียน: คะแนน IELTS 5.5 โดยมีคะแนนในแต่ละทักษะไม่น้อยกว่า 5.0 (หรือเทียบเท่า) และประกาศนียบัตรมัธยมปลาย ระยะเวลาเรียน: 52 สัปดาห์
  • Diploma of Animal Technology วุฒิการศึกษานี้มีวัตถุประสงค์เพื่อผู้ที่ต้องการเสริมสร้างคุณวุฒิและประสบการณ์ในการทำงานด้านเทคโนโลยีสัตว์ และทำงานระดับอาวุโส หรือระดับผู้บริหารที่เกี่ยวข้องกับการวิจัยทางชีวการแพทย์ หรือสภาพแวดล้อมการผลิต เหมาะอย่างยิ่งสำหรับผู้ที่ต้องการได้รับความรู้และทฤษฎีในเชิงลึก ผู้เรียนหลักสูตรนี้ควรผ่านการทำงานด้านเทคโนโลยีสัตว์มาก่อน หรือมีประสบการณ์ที่ยาวนาน เมื่อสำเร็จหลักสูตรนี้นักเรียนสามารถทำงานในฐานะผู้จัดการเทคโนโลยีสัตว์ ผู้จัดการสถานที่เทคโนโลยีสัตว์อาวุโส ผู้จัดการบ้านสัตว์ควบคุมดูแลช่างเทคนิคสัตว์ หรือได้รับเครดิตเพื่อศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษา หลักสูตรนี้ประกอบด้วย 23 หน่วยกิต เงื่อนไขในการสมัครเรียน: คะแนน IELTS 5.5 โดยมีคะแนนในแต่ละทักษะไม่น้อยกว่า 5.0 (หรือเทียบเท่า) และประกาศนียบัตรมัธยมปลาย / วุฒิการศึกษาระดับสูงสุด ระยะเวลาเรียน: 52 สัปดาห์ หรือ 2 ปีรวมหลักสูตร Certificate III in Animal Technology
 8. Hospitality
  • Certificate III in Hospitality หลักสูตรนี้เหมาะสำหรับเส้นทางสู่การทำงานในองค์กรต่าง ๆ เช่นร้านอาหารโรงแรม คลับ ผับ คาเฟ่ และร้านกาแฟ และมีวิชาเลือกสำหรับความเชี่ยวชาญในด้านต่าง ๆ เช่นงานบริการที่พัก อาหารและเครื่องดื่ม หรือเกมต่างๆ คุณสมบัตินี้ยังช่วยให้สามารถทำงานในธุรกิจขนาดเล็กที่ต้องการพนักงานที่มีทักษะหลากหลาย หลักสูตรนี้ประกอบด้วย 15 หน่วยกิต เงื่อนไขในการสมัครเรียน: คะแนน IELTS 5.5 โดยมีคะแนนในแต่ละทักษะไม่น้อยกว่า 5.0 (หรือเทียบเท่า) และประกาศนียบัตรมัธยมปลาย ระยะเวลาเรียน: 26 สัปดาห์
  • Diploma of Hospitality Management เป็นหลักสูตรที่ให้ผู้เรียนได้เรียนรู้ถึงบทบาทของบุคคลที่ใช้ความรู้ที่ดีในการดำเนินงานอุตสาหกรรม และทักษะการจัดการที่หลากหลายเพื่อประสานงานการดำเนินงานด้านการบริการ มีความรับผิดชอบต่อผู้อื่น และทำการตัดสินใจทางธุรกิจที่หลากหลาย เมื่อสำเร็จหลักสูตรนี้นักเรียนสามารถทำงานในภาคอุตสาหกรรมการบริการ ในฐานะผู้จัดการแผนก หรือธุรกิจขนาดเล็ก หลักสูตรนี้ประกอบด้วย 28 หน่วยกิต เงื่อนไขในการสมัครเรียน: คะแนน IELTS 5.5 โดยมีคะแนนในแต่ละทักษะไม่น้อยกว่า 5.0 (หรือเทียบเท่า) และประกาศนียบัตรมัธยมปลาย ระยะเวลาเรียน: 52 สัปดาห์ หรือ 78 สัปดาห์ รวมหลักสูตร Certificate III in Hospitality
  • Advanced Diploma of Hospitality Management เป็นหลักสูตรที่ให้ผู้เรียนรู้ถึงบทบาทของผู้จัดการอาวุโสที่มีทักษะสูงที่ใช้ทักษะการต้อนรับที่หลากหลาย รวมกับทักษะการจัดการพิเศษ และความรู้ที่สำคัญของอุตสาหกรรมการบริการ เพื่อประสานงานการดำเนินงานด้านการบริการ มีความรับผิดชอบในการตัดสินใจ การจัดการธุรกิจเชิงกลยุทธ์ วุฒิการศึกษานี้เป็นเส้นทางสู่การทำงานในภาคอุตสาหกรรมการบริการ และเพื่อความหลากหลายของนายจ้างรวมถึงร้านอาหาร โรงแรม ธุรกิจจัดเลี้ยง คลับ ผับ และร้านกาแฟ คุณสมบัตินี้ช่วยให้มีทักษะหลายด้านและมีความเชี่ยวชาญในการให้บริการที่พัก การปรุงอาหาร และเครื่องดื่ม หลักสูตรนี้ประกอบด้วย 33 หน่วยกิต เงื่อนไขการรับสมัครเรียน: คะแนน IELTS 5.5 โดยมีคะแนนในแต่ละทักษะไม่น้อยกว่า 5.0 (หรือเทียบเท่า) และประกาศนียบัตรมัธยมปลาย นักเรียนจะต้องมีประสบการณ์ก่อนหน้านี้ในงานด้านบริการและต้อนรับ หรือการศึกษาที่เกี่ยวข้อง ระยะเวลาเรียน: 52 สัปดาห์ หรือ 2 ปี รวมหลักสูตร Diploma of Hospitality Management
 9. TESOL
  • Certificate IV in TESOL เป็นหลักสูตรที่ออกแบบมาโดยเฉพาะสำหรับผู้ที่ต้องการสอนภาษาอังกฤษแก่ผู้พูดภาษาอื่น ๆ ในออสเตรเลียหรือต่างประเทศ หลักสูตรประกอบด้วยการแนะนำเทคนิคการจัดการ และการประเมินผลในชั้นเรียน และแนะนำเทคนิคการนำเสนอ การเตรียมบทเรียน และการวิเคราะห์ภาษาอย่างละเอียดเพื่อการสื่อสารที่มีประสิทธิภาพ หลักสูตรนี้มีการปฏิบัติอย่างสูงโดยเน้นการสอนที่สำคัญซึ่งจะจัดส่งผ่านการผสมผสานระหว่างการประชุมเชิงปฏิบัติการ การสังเกตบทเรียน และการส่งบทเรียน หลักสูตรนี้ถือว่าเทียบเท่ากับ Cambridge / RSA Certificate ในการสอนภาษาอังกฤษสำหรับผู้ใหญ่ (CELTA) ซึ่งเป็นที่ยอมรับในระดับสากลว่าเป็นคุณสมบัติสำหรับการสอนภาษาอังกฤษเป็นภาษาต่างประเทศหรือภาษาที่สอง (TEFL หรือ TESL) เงื่อนไขในการสมัครเรียน: คะแนน IELTS 6.0 หรือสูงกว่า และประกาศนียบัตรมัธยมปลาย
  • Diploma of TESOL เป็นหลักสูตรพิเศษด้านการสอนภาษาอังกฤษสำหรับผู้พูดภาษาอื่น (TESOL) เป็นหลักสูตรที่ออกแบบมาโดยเฉพาะสำหรับผู้ที่ต้องการสอนภาษาอังกฤษแก่ผู้พูดภาษาอื่นในออสเตรเลียหรือในระดับนานาชาติ หลักสูตรนี้ครอบคลุมความรู้ทักษะและแนวความคิดทั่วไปที่เฉพาะเจาะจงสำหรับการสอนภาษาอังกฤษแก่ผู้พูดภาษาอื่น หลักสูตรนี้ครอบคลุมหน่วยการเรียนใน Certificate IV เช่นเดียวกับอีก 5 หน่วยวิชาหลักเพิ่มเติม เพื่อให้ครอบคลุมและเข้าใจในเชิงลึกมากขึ้น หลักสูตรนี้เป็นหลักสูตรที่มีประโยชน์มากโดยเน้นการสอนที่เน้นการฝึกปฏิบัติ ซึ่งจะมีการจัดอบรมเชิงปฏิบัติการการสังเกตบทเรียน และการส่งบทเรียน หลักสูตรนี้ถือว่าเทียบเท่ากับ Cambridge / RSA Certificate ในการสอนภาษาอังกฤษสำหรับผู้ใหญ่ (DELTA) ซึ่งเป็นที่ยอมรับในระดับสากลว่าเป็นคุณสมบัติสำหรับการสอนภาษาอังกฤษเป็นภาษาต่างประเทศหรือภาษาที่สอง (TEFL หรือ TESL) เงื่อนไขการสมัครเรียน: คะแนน IELTS 6.0 หรือสูงกว่า และประกาศนียบัตรมัธยมปลาย
 10. Internship: เป็นโปรแกรมฝึกงานภาษาอังกฤษซึ่งประกอบด้วยการผสมผสานระหว่างการเรียนภาษาอังกฤษทั่วไป และภาษาอังกฤษธุรกิจ รวมถึงการฝึกงานในองค์กรที่เลือก
  เงื่อนไขการรับสมัคร: Upper Intermediate Level of English
  ระยะเวลา: 4 – 12 สัปดาห์

Brisbane College of Australia 03Brisbane College of Australia 04Brisbane College of Australia 05

Brisbane College of Australia 02

สิ่งอำนวยความสะดวก

สถาบันมีทีมการสอนที่มีประสบการณ์และทุ่มเท มีวัสดุอุปกรณ์ที่ยอดเยี่ยม ครบครัน เรามีบริการให้คำปรึกษา และมีกิจกรรมการพบปะสังสรรค์ วิทยาเขตมีห้องครัว ห้องอาหารกลางวัน ห้องคอมพิวเตอร์ ห้องสำหรับการพิมพ์งาน และถ่ายเอกสาร มีห้องสมุดสำหรับนักเรียนทุกคน มีหนังสือ ซีดี และวารสาร BC เป็นวิทยาลัยที่มีอุปกรณ์อย่างดีพร้อมบรรยากาศที่เป็นกันเองและผ่อนคลาย บรรยากาศเอื้อต่อการเรียนรู้และมีความเป็นส่วนตัวที่เหมาะสมที่สุด สถาบันมีหลักสูตรที่ออกแบบมาเพื่อตอบสนองความต้องการของนักเรียน และมีการเรียนรู้แบบโต้ตอบผ่านการใช้เทคโนโลยีและแพลตฟอร์มอื่น ๆ มีห้องเรียนที่ทันสมัย มีแสงสว่างเพียงพอและกว้างขวาง นักเรียนสามารถใช้อินเทอร์เน็ตไร้สาย ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ได้เช่นกัน และมีบริการสวัสดิการนักศึกษาแก่นักเรียน จะช่วยจัดการกับปัญหาใด ๆ ที่ผู้เรียนอาจเผชิญกับการศึกษาหรือชีวิตส่วนตัว ที่ปรึกษาของสถาบันจะได้รับการฝึกฝนมาอย่างเหมาะสม พร้อมให้คำปรึกษาทุกวันจันทร์ – วันพฤหัสบดี

ที่พัก

โฮมสเตย์

ที่พักแบบโฮมสเตย์เป็นวิธีที่ดีที่สุดในการหาเพื่อนใหม่ และปรับให้เข้ากับสภาพแวดล้อมใหม่ ไม่เพียงบันทึกปัญหาในการใช้เวลามองหาที่พักที่เหมาะสม ครอบครัวโฮมสเตย์สามารถช่วยให้นักเรียนเข้าใจวัฒนธรรมออสเตรเลีย ค้นหาสถานที่ช็อปปิ้ง และช่วยให้นักเรียนคุ้นเคยกับระบบขนส่งสาธารณะและสิ่งสำคัญอื่น ๆ เกี่ยวกับการใช้ชีวิตในบริสเบน สิ่งสำคัญที่สุดคือผู้เรียนจะสามารถพัฒนาภาษาอังกฤษ ทักษะภาษาโดยการพูดคุยกับครอบครัวโฮมสเตย์ทุกวัน

อพาร์ทเมนท์และบ้าน

หากนักเรียนเลือกที่จะหาที่พักด้วยตัวเอง BC สามารถให้ข้อมูลเกี่ยวกับตัวแทนอสังหาริมทรัพย์ หน่วยงานของรัฐ สิทธิและความรับผิดชอบ ฯลฯ อพาร์ทเมนท์แบบห้องนอน หรือบ้านแบบหนึ่งห้องนอน หรือสองห้องนอน หรือที่ตั้ง Brisbane House/ Share House Accommodation เป็นแบบ 3 ห้องนอน และบ้านพร้อมเฟอร์นิเจอร์สำหรับนักเรียน

ขอข้อมูลเพิ่มเติม และราคาค่าเรียนได้ที่

📌สำนักงานใหม่ที่

🗺️ 126/27 อาคาร Park Avenue, (ระหว่างซอยเอกมัย 12 กับ 14) หรือ

line💬: @apexstudyabroad หรือ
Tel📞. 02-002-8855