Bronte College of Canada

Bronte College of Canada

เป็นโรงเรียนประจำเอกชนที่ตั้งอยู่ในใจกลางเมือง Mississauga มณฑล Ontario ซึ่งไม่ห่างไกลจากเมืองใหญ่อย่าง Toronto แค่นั่งรถเมล์ประมาณ 30นาที และห่างจากสนามบินแค่ 25นาทีเท่านั้น Bronte College เป็นโรงเรียนที่เปิดสอนตั้งแต่ grade 9 – 12 มีโปรแกรม ESLและยังมีหลักสูตร APอีกด้วย ทางโรงเรียนมี ความมุ่งเน้นอุทิศตนเพื่อความสำเร็จของนักเรียนโดยคณะอาจารย์และเจ้าหน้าที่ทุกท่านในหน้าที่ของตนเองอย่างเต็มที่ นอกจากนี้นักเรียนยังสามารถเลือกที่จะเรียนในวิชาที่อยากเรียนได้และทางเดินต่อไปสู่มหาวิทยาลัยโดยมีครูที่ปรึกษา ค่อยช่วยอยู่เสมอๆ และขนาดนักเรียนในหนึ่งห้องเรียนนั้นก็น้อยเพื่อให้นักเรียนและครูผู้สอนเข้าถึงกันได้ง่ายขึ้นเพื่อประโยนช์ ต่อการเรียนรู้ของนักเรียน

หลักสูตรการเรียน

  • Grade 9 – 11
  • Grade 12
  • Grade 12 Express Program
  • ESL Programs

เรียนต่อ ประเทศแคนาดา:

Get Free Consultation

Apex Education บริการแนะแนว เรียนต่อต่างประเทศ เพื่อให้ความรู้และแนะแนวการศึกษาต่อ

1 + 1 =

You have Successfully Subscribed!