×
 • Course

 • Country

Cairns College of English & Business

ที่อยู่: 27 Aplin street, Cairns, Qld, 4870. Australia
Tel.: (+61) 7 4041 2322, (+61) 7 4041 2633
เว็บไซต์: https://cceb.qld.edu.au/>

ข้อมูลทั่วไป study in Australia เรียนภาษาที่ออสเตรเลีย

Cairns College of English & Business (CCEB) ตั้งอยู่ใจกลางเมือง Cairns (แครนส์) ล้อมรอบด้วยป่าหนาทึบเขตร้อน และแนว Great Barrier Reef ไม่น้อยกว่า 25 กิโลเมตร นักเรียนที่นี่สามารถไปเดินป่า กระโดดบันจี้จัม ดำน้ำหรือผ่อนคลายบนชายหาด แครนส์เป็นเมืองที่มีชีวิตชีวาขนาดเล็กที่มีหลายสิ่งหลายอย่างมากมายที่จะได้ดูและได้ทำ แครนส์เป็นเมืองท่าเรือที่มีชีวิตชีวาและเป็นศูนย์บริการธุรกิจที่สำคัญสำหรับ Tropical North รัฐควีนส์แลนด์ มีสภาพภูมิอากาศที่ปลอดโปร่ง และสถานที่พักผ่อนริมทะเล แครนส์คือสวรรค์ของนักท่องเที่ยว ปลอดภัยและง่ายต่อการสำรวจทั้งมีประชากรที่เป็นมิตร

CCEB ตั้งอยู่ใกล้กับสถานที่ที่สะดวกสบาย มีความหลากหลายของร้านค้าปลีก อาหาร และร้านขายของที่ระลึก ทั้งหมดอยู่ภายในระยะที่สามารถเดินใกล้ ๆ กับ CCEB ได้ นอกจากนี้ ยังจะได้พบกับร้านกาแฟ ธนาคาร ซูเปอร์มาร์เก็ต และร้านค้าพิเศษอื่น ๆ อีกมากมาย ทุกวันศุกร์ เสาร์ และอาทิตย์ในแครนส์มีตลาดของชาวบ้านมาขายผัก ผลไม้สด และสินค้าแฟชั่น

Cairns College of English and Business 01Cairns College of English and Business 02Cairns College of English and Business 03

หลักสูตรแนะนำแบ่งออกเป็น 2 คอร์ส

 • ENGLISH LANGUAGE COURSES
 • VOCATIONAL COURSES

1. GENERAL ENGLISH COURSEM

ระยะเวลา: 1 – 52 สัปดาห์ (ไม่รวมวันหยุด)
คุณสมบัติของผู้เรียน: สำหรับผู้มีความรู้ระดับภาษาอังกฤษตั้งแต่ระดับ Elementary ถึง Advanced อายุ 16 ปีขึ้นไป เหมาะสำหรับนักเรียนที่ถือวีซ่านักเรียน

รายละเอียดหลักสูตร:

 • เรียนแบบเต็มเวลา: 20 ชั่วโมง/ สัปดาห์ สอนสดในชั้นเรียน และค้นคว้าด้วยตัวเอง
 • เรียนแบบนอกเวลา: 15 ชั่วโมงต่อสัปดาห์ นักเรียนสามารถเรียนในช่วงเช้าและมีเวลาว่างในช่วงบ่าย
 • เริ่มเปิดเรียนทุกวันจันทร์ของสัปดาห์

2. IELTS EXAM PREPARATION COURSE (หลักสูตรเตรียมสอบ IELTS)

เหมาะสำหรับนักเรียนที่ถือวีซ่านักเรียน และสำหรับนักเรียนที่ต้องการเร่งรัดพัฒนาภาษาอังกฤษ หลักสูตรนี้ครอบคลุมเทคนิค กลวิธีและการฝึกฝนสำหรับการสอบทุกประเภท มีการฝึกฝนทั้งคำศัพท์ทั่วไป และคำศัพท์เชิงวิชาการผ่านการอ่าน การเขียน การฟัง และการพูดตั้งแต่ ระดับ Intermediate ถึงระดับ Advanced

ระยะเวลา: 1-30 สัปดาห์
คุณสมบัติของผู้เรียน: ความรู้ภาษาอังกฤษระดับ Upper-Intermediate

รายละเอียดหลักสูตร

 • มีการทำแบบทดสอบ และฝึกปฏิบัติสม่ำเสมอเพื่อให้นักเรียนคุ้นเคยกับเนื้อหาที่หลากหลายและโครงสร้างของการสอบ
 • เริ่มเรียนทุกสัปดาห์
 • ให้ข้อเสนอแนะ และให้คำปรึกษาทางวิชาการเพื่อที่จะช่วยให้นักเรียนสามารถกำหนดเป้าหมาย เนื้อหาเฉพาะ และวิธีการปรับปรุงพัฒนาความรู้ของตนเอง

3. CAMBRIDGE EXAM PREPARATION COURSE

เหมาะสำหรับนักเรียนที่ถือวีซ่านักเรียน หลักสูตรนี้ออกแบบมาเพื่อทดสอบความสามารถของผู้เรียนในการใช้ภาษาอังกฤษในที่ทำงาน มหาวิทยาลัย และกับองค์กรวิชาชีพทั่วโลก ผู้เรียนจะได้พัฒนาทักษะภาษาอังกฤษอย่างรวดเร็วเพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับใบรับรองขั้นต้นในภาษาอังกฤษ (FCE) หรือใบรับรองในภาษาอังกฤษขั้นสูง (CAE)

ระยะเวลา: 10 หรือ 12 สัปดาห์
คุณสมบัติของผู้เรียน: ความรู้ภาษาอังกฤษ FCE – Upper-Intermediate และ CAE – Advanced

รายละเอียดหลักสูตร

 • มีการทำแบบทดสอบ แบบฝึกหัดเพื่อช่วยให้นักเรียนคุ้นเคยกับเนื้อหาและโครงสร้างของข้อสอบ
 • ให้ข้อเสนอแนะ และให้คำปรึกษาทางวิชาการเพื่อช่วยให้นักเรียนสามารถกำหนดเป้าหมายเฉพาะเนื้อหา และวิธีการปรับปรุงพัฒนาความรู้
 • มีอาจารย์ผู้สอนที่มีคุณสมบัติ และมีประสบการณ์สูง
 • การติดตามความคืบหน้า
 • ให้ข้อเสนอแนะรายสัปดาห์แบบตัวต่อตัว
 • มีการวางแผนการเรียน และการบ้านเฉพาะบุคคล
 • ให้การช่วยเหลือสนับสนุนแบบรายบุคคล
 • มีการทดสอบเหมือนสอบจริง
 • ฟรีคลาส สำหรับการฝึกฝนหลังเลิกเรียน (การอ่าน การเขียน การฟัง การพูด และไวยากรณ์)
 • ให้ความช่วยเหลือและสนับสนุนในการทำแบบฝึกหัดออนไลน์

4. JOB READY PROGRAM

Get Experience + Certification
หลักสูตรนี้เป็นหลักสูตรที่สนุกและได้รับการออกแบบมาโดยเฉพาะสำหรับนักเรียนที่ต้องการทักษะภาษาอังกฤษพร้อมคุณวุฒิเพื่อทำงานในอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว การโรงแรม และการบริการ เมื่อสำเร็จการศึกษาหลักสูตรนี้นักเรียนจะได้รับใบรับรองงานพร้อมใบรับรองการฝึกอบรมเช่น การดำเนินงานร้านกาแฟและร้านอาหาร การดูแลเกี่ยวกับเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์ (RSA) และใบรับรองการดำเนินงานเกี่ยวกับธุรกิจนันทนาการ พร้อมสมุดรายงานจากครูผู้ฝึกอบรม

ระยะเวลา: 4 สัปดาห์
คุณสมบัติของผู้เข้าเรียน: ความรู้ภาษาอังกฤษระดับ Pre-Intermediate จาก CCEB

Cairns College of English and Business 04Cairns College of English and Business 05Cairns College of English and Business 06

Cairns College of English and Business 07Cairns College of English and Business 08Cairns College of English and Business 09

VOCATIONAL COURSES

เป็นหลักสูตรที่เหมาะสมสำหรับนักเรียนที่ถือวีซ่านักเรียนโดยเฉพาะ มีหลักสูตรที่แนะนำหลากหลายมากเช่น

 1. CERTIFICATE IV IN BUSINESS
  เป็นหลักสูตรสำหรับนักเรียนต่างชาติที่ต้องการทักษะ และความรู้ในการดำเนินธุรกิจ หรือทำงานด้านธุรการ เจ้าหน้าที่โครงการ หรืออาจจะทำงานในฐานะผู้ช่วยของผู้นำ และให้คำแนะนำกับคนอื่น ๆ ได้ ด้วยความรับผิดชอบตามบทบาทและหน้าที่ของตนเอง
  ระยะเวลาเรียน: ประมาณ 380 ชั่วโมง หรือ 20 สัปดาห์ (ไม่รวมวันหยุดพัก) โดยเฉลี่ย
  คุณสมบัติผู้เข้าเรียน: คะแนนสอบ IELTS 5.0 หรือความรู้ภาษาอังกฤษระดับ Upper Intermediate จากสถาบัน CCEB
 2. DIPLOMA OF BUSINESS
 3. เป็นหลักสูตรสำหรับนักศึกษาต่างชาติที่ประสงค์จะได้รับความรู้และทักษะในด้านธุรกิจ หรือการพัฒนาทักษะของตนเองในวงกว้างของการทำงานทางด้านธุรกิจ หรือเป็นผู้ที่ประสบการณ์ทางธุรกิจที่สำคัญอยู่แล้วแต่ต้องการหาทางที่จะพัฒนาทักษะของตนเอง หรือผู้ที่ไม่มีวุฒิทางด้านอาชีวศึกษาเลย และต้องการที่จะสร้างโอกาสในการศึกษาต่อและทำงานต่อทางด้านธุรกิจ
  ระยะเวลาเรียน: ประมาณ 460 ชั่วโมง หรือประมาณ 20 สัปดาห์ (ไม่รวมวันหยุดพัก) คาดว่านักศึกษาสามารถเรียนสำเร็จสมบูรณ์ใช้เวลาโดยเฉลี่ย 20 ชั่วโมงต่อสัปดาห์
  คุณสมบัติของผู้เข้าเรียน: มีคะแนนสอบ IELTS ที่ 5.5 มีความรู้ภาษาอังกฤษระดับ Upper Intermediate จากสถาบัน CCEB
 4. DIPLOMA OF LEADERSHIP AND MANAGEMENT
 5. เป็นหลักสูตรสำหรับนักศึกษาต่างชาติที่ต้องการจะมีทักษะในการบริหารจัดการ และมีทักษะความเป็นผู้นำ
  ระยะเวลาเรียน: ประมาณ 670 ชั่วโมง หรือใช้เวลาเรียน 40 สัปดาห์ (ไม่รวมวันหยุดพัก) คาดว่านักศึกษาสามารถเรียนสำเร็จโดยสมบูรณ์ใช้เวลาโดยเฉลี่ย 20 ชั่วโมงต่อสัปดาห์
  คุณสมบัติของผู้เข้าเรียน: มีคะแนนสอบ IELTS ที่ 5.5 หรือความรู้ภาษาอังกฤษระดับ Upper Intermediate จากสถาบัน CCEB
 6. ADVANCED DIPLOMA OF LEADERSHIP AND MANAGEMENT
 7. เป็นหลักสูตรสำหรับนักศึกษาต่างชาติที่ประสงค์จะเรียนรู้ทักษะของผู้บริหารระดับสูง และเรียนรู้ทักษะความเป็นผู้นำเชิงกลยุทธ์ หรือบุคคลที่มีตำแหน่งเป็นผู้จัดการ หรือมีประสบการณ์เป็นผู้จัดการ ตำแหน่งผู้บริหารระดับสูงที่มีความรับผิดชอบในการเป็นผู้นำเชิงกลยุทธ์ในองค์กรธุรกิจ และอุตสาหกรรมอยู่แล้ว
  ระยะเวลาเรียน: ประมาณ 740 ชั่วโมง หลักสูตรใช้เวลาประมาณ 40 สัปดาห์ (ไม่รวมวันหยุดพัก) คาดว่านักศึกษาสามารถเรียนสำเร็จโดยสมบูรณ์ใช้เวลาโดยเฉลี่ย 20 ชั่วโมงต่อสัปดาห์
  คุณสมบัติของผู้เข้าเรียน: มีคะแนนสอบ IELTS 6.0 หรือมีความรู้ภาษาอังกฤษระดับ Advanced จาก CCEB
 8. CERTIFICATE III IN EARLY CHILDHOOD EDUCATION AND CARE
 9. เป็นหลักสูตรการศึกษาปฐมวัยและการดูแลเด็กปฐมวัยโดยมี 18 หน่วยการเรียน เป็น: 15 หน่วยหลัก และ 3 หน่วยวิชาเลือก
  คุณสมบัติผู้เข้าเรียน: มีคะแนนสอบ IELTS 4.0-4.5 หรือความรู้ภาษาอังกฤษระดับ Intermediate จากสถาบัน CCEB โดยมีระยะเวลาเรียน: 20 สัปดาห์ หรือโดยเฉลี่ย 20 ชั่วโมง/ สัปดาห์
 10. DIPLOMA OF EARLY CHILDHOOD EDUCATION AND CARE
 11. หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงในการศึกษาปฐมวัยและการดูแลเด็กปฐมวัย ประกอบด้วย 28 หน่วยวิชา โดยมี 23 หน่วยวิชาหลัก และ 5 หน่วยวิชาเลือก
  คุณสมบัติผู้เข้าเรียน: IELTS 5.0 หรือมีความรู้ภาษาอังกฤษระดับ Upper-Intermediate จากสถาบัน CCEB
  ระยะเวลาเรียน: หลักสูตรใช้เวลาประมาณ 40 สัปดาห์ หรือใช้เวลาโดยเฉลี่ย 20 ชั่วโมง/ สัปดาห์จนสำเร็จการศึกษา
 12. CERTIFICATE III IN TOURISM
 13. หลักสูตรประกอบด้วย 15 หน่วยวิชาโดยมี 4 หน่วยวิชาหลัก และ 11 หน่วยวิชาเลือก
  คุณสมบัติผู้เข้าเรียน: IELTS 4.0-4.5 หรือความรู้ภาษาอังกฤษระดับ Intermediate จากสถาบัน CCEB
  ระยะเวลาของหลักสูตร: ใช้เวลาเรียน 20 สัปดาห์ เรียนจบหลักสูตรใช้เวลาโดยเฉลี่ย 20 ชั่วโมง/ สัปดาห์
 14. DIPLOMA OF TRAVEL & TOURISM MANAGEMENT
 15. หลักสูตรประกอบด้วย 23 หน่วยวิชา โดยมี 12 หน่วยวิชาหลัก และ 11 หน่วยวิชาเลือก
  คุณสมบัติผู้เข้าเรียน: IELTS 5.0 หรือความรู้ภาษาอังกฤษระดับ Upper-Intermediate จากสถาบัน CCEB
  ระยะเวลา: หลักสูตรใช้เวลาเรียน 40 สัปดาห์ เรียนจบหลักสูตรใช้เวลาโดยเฉลี่ย 20 ชั่วโมง/ สัปดาห์
 16. CERTIFICATE III IN HOSPITALITY
 17. หลักสูตรประกอบด้วย 15 หน่วยวิชา โดยมี 7 หน่วยวิชาหลัก และ 8 หน่วยวิชาเลือก
  คุณสมบัติผู้เข้าเรียน: IELTS 4.0-4.5 หรือความรู้ภาษาอังกฤษระดับ Intermediate จากสถาบัน CCEB
  ระยะเวลา: หลักสูตรใช้ระยะเวลาเรียน 20 สัปดาห์ เรียนจบหลักสูตรใช้เวลาโดยเฉลี่ย 20 ชั่วโมง/ สัปดาห์
 18. DIPLOMA OF HOSPITALITY MANAGEMENT
 19. เนื้อหาการเรียนหลักจะมุ่งเน้นนักเรียนให้มีการพัฒนาทักษะและความรู้ที่จะเป็นเชฟมืออาชีพ และมีการพัฒนาด้านการสื่อสาร และทักษะการเป็นผู้นำที่ดีรวมถึงการบริการลูกค้า การจัดทำงบประมาณ การจัดการทางการเงิน การควบคุมสินค้าคงคลัง และการวางแผนการดำเนินงาน โดยมีเรียน 27 หน่วยวิชา
  ระยะเวลาเรียน: หลักสูตรนี้จะมีการเรียนการสอน 20 สัปดาห์ และ 120 ชั่วโมงในการฝึกงาน
  คุณสมบัติผู้เข้าเรียน: IELTS 5.0 หรือเรียนสำเร็จหลักสูตรภาษาอังกฤษในระดับ Upper-Intermediate จากสถาบัน CCEB และต้องจบหลักสูตร Certificate III in Commercial Cookery และ Certificate IV in Commercial Cookery มาก่อน
  ตารางเวลา: (อาจมีการเปลี่ยนแปลง)

Cairns College of English and Business 10Cairns College of English and Business 11

สิ่งอำนวยความสะดวก

สถาบันมีสิ่งอำนวยความสะดวกทางด้านการเรียนให้แก่นักเรียนเช่น

 • สมุดบันทึกการเรียน
 • การพบปะพูดคุยทุกสัปดาห์ พร้อมข้อเสนอแนะ
 • การรายงานความคืบหน้าของการเรียนทุกอาทิตย์
 • การทดสอบรายสัปดาห์
 • การให้คำปรึกษาทางวิชาการ
 • ครูที่ผ่านการรับรองและมีประสบการณ์
 • การฝึกอบรมพัฒนาอาชีพ
 • สัมภาษณ์สัปดาห์แรก
 • มอบใบรับรองประกาศนียบัตรแก่ผู้สำเร็จทางภาษาอังกฤษระดับสูง (สำหรับนักเรียนที่มีเวลาเข้าชั้นเรียน 80% ขึ้นไป)
 • Job club
 • ชมรมไวยากรณ์
 • มีกิจกรรมทุกบ่าย และทุกสุดสัปดาห์
 • Free WiFi
 • มีบริการให้เช่าจักรยาน
 • ปาร์ตี้สำหรับนักเรียน นักศึกษา
 • ให้ความช่วยเหลือเกี่ยวกับการจองเที่ยวบินทั้งภายในประเทศ และระหว่างประเทศ
 • ให้เช่ากล้องถ่ายรูปสำหรับถ่ายใต้น้ำ
 • บัตรประจำตัว (International ID card)
 • การให้คำปรึกษาด้านที่พัก
 • ปฐมนิเทศ
 • มีเจ้าหน้าที่ที่พูดภาษาไทย

ที่พัก

สถาบันมีบริการจัดหาที่พักแบบอยู่ร่วมกับนักเรียนอื่นในบ้านพัก หรืออพาร์ทเมนต์ (Share house) และแบบ
โฮมสเตย์ กับครอบครัวอุปถัมภ์ (Homestay Family)

ที่พักแบบอยู่ร่วมกับนักเรียนอื่นๆ (Share house) ตั้งอยู่ไม่ไกลจาก CCEB Campus ในเมือง Cairns นักเรียนสามารถเพลิดเพลินกับความเป็นส่วนตัวมีส่วนห้องนอน และห้องเรียนของตัวเองที่ทันสมัยพร้อมเฟอร์นิเจอร์ครบครัน และแบ่งปันกับนักเรียนคนอื่น ๆ ที่มาจากทั่วทุกมุมโลก ที่พักอำนวยความสะดวกในหลายด้านเช่น สามารถเดินไปโรงเรียน และสถานที่ท่องเที่ยวภายใน 15-20 นาที มีความสนุกกับการใช้ชีวิตอย่างอิสระกับนักเรียนคนอื่น ซึ่งเป็นผสมผสานวัฒนธรรม เชื้อชาติที่ยอดเยี่ยม และเป็นวิธีที่สนุกที่จะได้รู้จักเพื่อนใหม่และฝึกฝนภาษาอังกฤษ ที่นี่จะเป็นระเบียบเรียบร้อยและสะอาด ซึ่งบ้านพักแต่ละแห่งจะมีส่วนประกอบดังนี้

 • มี 5 ถึง 6 ห้องนอน
 • มีห้องอาบน้ำ ฝักบัว และห้องสุขาแบบรวม 2 ห้อง
 • มีห้องครัวทันสมัยพร้อมอุปกรณ์
 • มีพื้นที่นั่งเล่นและพื้นที่รับประทานอาหาร
 • มีอุปกรณ์ซักผ้าแบบหยอดเหรียญ และอุปกรณ์สำหรับรีดผ้า
 • มีระบบการรักษาความปลอดภัยของประตู / รั้วและหน้าต่าง
 • มีที่ล็อคทั้งด้านหน้าและหลังของประตู ห้องนอนและ ห้องน้ำ
 • หม้อหุงข้าว (ตามคำขอและมีมัดจำ)

ในแต่ละห้องจะมีของใช้ และสิ่งจำเป็นจัดให้ เช่นโต๊ะเรียน เตียงนอน ตู้เสื้อผ้าส่วนตัว มีหน้าต่าง และฟรี – WiFi

Cairns College of English and Business 13Cairns College of English and Business 14

Cairns College of English and Business 15

ที่พักแบบโฮมสเตย์กับครอบครัวอุปถัมภ์ (Homestay Family)
มีบริการรับส่งจากสนามบินโดยครอบครัวอุปถัมภ์ ที่พักจะใช้เวลาในการเดินทางประมาณ 10-40 นาทีจากโรงเรียน มีห้องพักส่วนตัว มีอาหาร 2 มื้อ/วัน (วันจันทร์ ถึง วันศุกร์) และ 3 มื้อต่อวัน (ในวันหยุดสุดสัปดาห์)

Cairns College of English and Business 16

ขอข้อมูลเพิ่มเติม และราคาค่าเรียนได้ที่

📌สำนักงานใหม่ที่

🗺️ 126/27 อาคาร Park Avenue, (ระหว่างซอยเอกมัย 12 กับ 14) หรือ

line💬: @apexstudyabroad หรือ
Tel📞. 02-002-8855