Cambridge High School

Cambridge High School

เป็นโรงเรียนมัธยมของรัฐบาลแบบสหศึกษา (Co-Ed) ก่อตั้งตั้งแต่ปี 1883 โรงเรียนตั้งอยู่เมือง Hamilton โดยห่างจาก downtown แค่ 15 นาที และห่างจากสนามบิน Auckland International เพียง 1.30 ชั่วโมง

ปัจจุบันมีนักเรียนมากกว่า 1,300 คน มีความโดดเด่นทางด้านวิชาการและด้านกีฬา มีอุปกรณ์การเรียนการสอนที่ครบครัน ห้องสมุด ห้องแล็บ โรงยิม สระว่ายน้ำ สนามกีฬาขนาดใหญ่ ฯลฯ ในเนื้อที่ 8.5 เอเคอร์ เปิดสอนตั้งแต่ระดับ Year 9 ถึง Year 13 สำหรับเด็กที่ภาษาอังกฤษยังไม่ดีโรงเรียนยังมีหลักสูตร ESOL โดยอาจารย์ผู้สอนที่มีความเชี่ยวชาญ เทอมที่เปิดสอนมี 4 เทอม คือ Jan-Apr, May-Jul, Jul-Sep และ Oct-Dec อีกทั้งโรงเรียนยังมีบริการจัดหาที่พักแบบ Homestay และรถไปรับที่สนามบินให้น้องๆด้วย

เรียนต่อ ประเทศนิวซีแลนด์:

Get Free Consultation

Apex Education บริการแนะแนว เรียนต่อต่างประเทศ เพื่อให้ความรู้และแนะแนวการศึกษาต่อ

7 + 15 =

You have Successfully Subscribed!