×
  • Course

  • Country

Cambridge International College

วิทยาลัยแห่งนี้มีอยู่ 3 campuses ในเมือง Adelaide, Melbourne และ Perth แต่ละ campus นั้นตั้งอยู่ในพื้นที่ในเขตศูนย์กลางธุรกิจของแต่ละเมือง การเดินทางไปแต่ละ campus นั้นก็สะดวกสบายเพราะสามารถเดินทางได้โดยรถไฟหรือรถโดยสารประจำทาง รายล้อมไปด้วยแหล่ง Shopping ภัตตาคาร และร้านอาหารมากมาย

นอกจากนี้อุปกรณ์การเรียนก็มีความทันสมัยเพื่อรองรับความต้องการของนักเรียนอย่างเช่น ห้องเรียนที่ทันสมัย ห้องสมุดที่มีข้อมูลที่จำเป็นสำหรับการเรียน หรือ ฟรีอินเตอร์เน็ตทั่ว campus ทางวิทยาลัยได้จัดหลักสูตรการเรียนให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงของโลกเพื่อให้นักศึกษาสามารถจบไปอย่างมีประสิทธิภาพ นอกจากนี้ทางวิทยาลัยยังได้มีการร่วมมือกับมหาวิทยลัยถึง 8 แห่งเพื่อเป็นแนวทางให้นักศึกษาสามารถเรียนต่อในระดับที่สูงขึ้น ด้านคณะอาจารย์ ทุกท่านพูดภาษาอังกฤษเป็นภาษาหลักและมีประสบการณ์การในการสอนมาเป็นเวลานานพอสมควร มีหลายท่านที่สอนมาเป็นเวลามากกว่า 10 ปี และแต่ละท่านมีคุณวุฒิที่จบมาเพื่อการสอนภาษาอังกฤษทั้งนั้น เพราะฉนั้นนักศึกษามั่นใจในคุณภาพของการเรียนที่ Cambridge ได้ ทางวิทยาลัยได้ให้ความสำคัญกับนักศึกษาอย่างมาก และได้มีการทำกิจกรรฒออกนอกสถานที่เพื่อให้นักศึกษาได้มีประสบการณ์มากขึ้น อย่างเช่น Conversation Club, Movie Club หรือ Group Sporting activities เป็นต้น

ขอข้อมูลเพิ่มเติม และราคาค่าเรียนได้ที่

📌สำนักงานใหม่ที่

🗺️ 126/27 อาคาร Park Avenue, (ระหว่างซอยเอกมัย 12 กับ 14) หรือ

line💬: @apexstudyabroad หรือ
Tel📞. 02-002-8855

ขอรับคำปรึกษาฟรี

@apexstudyabroad

@apexstudyabroad

 
TEL:
 
FAX:
 
 
Apex Education Consultant Co.,Ltd.

126/27 ถนน สุขุมวิท 63 (เอกมัย) แขวง คลองตันเหนือ เขต วัฒนา กรุงเทพ 10110