×
 • Course

 • Country

Canterbury Language Academy

ที่อยู่ Level 4, 84 Mary Street, Surry Hills, Sydney, NSW 2010 Australia
เว็บไซต์: www.canterburyla.com.au

ข้อมูลทั่วไป study in Australia เรียนภาษาที่ออสเตรเลีย

Canterbury Language Academy (CLA) ก่อตั้งขึ้นในปี 2547 เป็นหนึ่งในผู้นำด้านการศึกษาภาษานานาชาติในซิดนีย์ออสเตรเลีย ในช่วง 10 ปีที่ผ่านมา Canterbury Language Academy ได้จัดฝึกอบรมภาษาอังกฤษแบบมืออาชีพให้กับนักเรียนต่างชาติหลายพันคนจากกว่า 30 ประเทศทั่วโลก ให้การบริการนักเรียนด้วยหลักสูตรที่ทันสมัยซึ่งได้รับการปรับปรุงอย่างต่อเนื่องตามความคิดเห็นของนักเรียนและครู ช่วยให้มีวิธีการสอนที่น่าสนใจ และมีประสิทธิภาพ มีวิธีการสอนที่เอาใจใส่ด้วยความเป็นมิตรจากครูและพนักงานทุกคน นักเรียนทุกคนจะได้รับการปฏิบัติอย่างเท่าเทียมกัน และ สถาบันยังมุ่งเน้นไปที่เป้าหมายการเรียนรู้ของนักเรียนทุกคนเสมอ

วิทยาเขตอันทันสมัยของ CLA ตั้งอยู่ในทำเลที่สะดวกใจกลางเมืองซิดนีย์ ใกล้กับสถานีรถไฟ และศูนย์กลางสถานีขนส่ง ดาร์ลิงฮาร์เบอร์ ไชน่าทาวน์ และใกล้เคียงกับมหาวิทยาลัยที่สำคัญ ๆ ในบริเวณนั้น นอกจากนี้ยังมีสิ่งอำนวยความสะดวกด้านกีฬา ห้องสมุด ร้านอาหาร โรงภาพยนตร์ ร้านกาแฟ แหล่งช้อปปิ้งและพิพิธภัณฑ์ ล้วนอยู่ในระยะที่สามารถเดินไปได้ ในขณะที่กำลังศึกษากับ CLA นักเรียนจะได้สัมผัสกับกิจกรรมนอกหลักสูตรที่สนุกสนานและน่าจดจำ สร้างความทรงจำดี ๆ ตลอดชีวิต และในทุก ๆ 5 สัปดาห์จะมีการออกไปทัศนศึกษาในสถานที่ท่องเที่ยวที่มีชื่อเสียงของซิดนีย์ด้วย

Canterbury Language Academy 01Canterbury Language Academy 02Canterbury Language Academy 03

สรุปแล้ว Canterbury Language Academy จะทำให้ประสบการณ์การเรียนรู้ภาษาอังกฤษของนักเรียนเป็นประโยชน์อย่างมากไม่เหมือนใครและคุ้มค่า การเรียนรู้ภาษาเป็นกิจกรรมที่ซับซ้อนซึ่งต้องใช้วิธีการแบบมืออาชีพ Canterbury Language Academy ให้ความสนใจเป็นพิเศษกับการสร้างสภาพแวดล้อมการเรียนรู้อย่างเป็นทางการในโรงเรียน ในช่วงหลายปีที่ผ่านมา CLA ได้สร้างชื่อเสียงให้กับมาตรฐานการสอนที่ยอดเยี่ยมรวมกับการดูแลนักเรียนทุกคน และความเอาใจใส่รวมถึงบรรยากาศที่อบอุ่นและเป็นมิตรอย่างแท้จริงในราคาที่สมเหตุสมผล

หลักสูตรแนะนำ study in Australia เรียนภาษาที่ออสเตรเลีย

1. General English
ระยะของหลักสูตร: 4-52 สัปดาห์
หลักสูตรภาษาอังกฤษทั่วไปของเรามีไว้สำหรับนักเรียนที่ต้องการเรียนภาษาอังกฤษเพื่อวัตถุประสงค์ที่แตกต่างและหลากหลาย จะศึกษาถึงทักษะการอ่าน การเขียน การพูด และการฟังทั้ง 4 ด้าน ไม่มีข้อกำหนดสำหรับการเข้าสู่หลักสูตรนี้ นักเรียนจะได้ทำแบบทดสอบเพื่อวัดระดับความรู้ภาษาอังกฤษและจัดชั้นเรียนที่เหมาะสมที่สุดสำหรับความสามารถของนักเรียน สามารถเริ่มเรียนได้ทุกวันจันทร์ 20 ชั่วโมง/ สัปดาห์ สำหรับการเรียนการสอนแบบสดในชั้นเรียน และการเรียนรู้ด้วยตนเองเพิ่มเติม 5 ชั่วโมงในวันศุกร์ ชั้นเรียนภาษาอังกฤษทั่วไปแบ่งเป็น 6 ระดับ ตั้งแต่ระดับ Elementary ไปจนถึงระดับ Advanced และแต่ละระดับจะใช้เวลาเรียน 12 สัปดาห์โดยปกติ

 • Elementary
 • Pre-intermediate
 • Intermediate
 • Upper-intermediate
 • Pre-advanced
 • Advanced

นักเรียนจะได้รับการทดสอบทุกสัปดาห์อย่างสม่ำเสมอ

2. Advanced English for Academic Study (EAP)
ระยะเวลาของหลักสูตร: 10-40 สัปดาห์ และ 20 ชั่วโมง/ สัปดาห์
ระดับ: Preliminary, 1, 2, and 3
โปรแกรมภาษาอังกฤษขั้นสูงเพื่อการศึกษา (EAP) ได้รับการออกแบบมาเพื่อเตรียมความพร้อมนักเรียนต่างชาติด้วยทักษะภาษาอังกฤษที่จำเป็นสำหรับการศึกษาระดับอุดมศึกษาในออสเตรเลีย หลักสูตรมุ่งเน้นไปที่แง่มุมของภาษาอังกฤษที่นักเรียนจะได้พบในวิทยาลัย และมหาวิทยาลัย และพัฒนาสิ่งเหล่านี้ในบริบทของสาขาวิชาต่าง ๆ เช่น
ไอที การบัญชี และธุรกิจ โดยมุ่งเน้นการวิจัย และโครงงานที่แข็งแกร่ง หลักสูตรนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษของนักเรียนภายใต้บริบททางวัฒนธรรมของออสเตรเลีย
แต่ละระดับจะเน้นการพัฒนา และฝึกฝนทักษะการเรียนรวมถึง:

 • การอ่านและการเขียนเชิงวิชาการ
 • การฟังและจดบันทึก
 • ค้นคว้าในห้องสมุด และทักษะการวิจัย
 • การขยายคำศัพท์เชิงวิชาการ
 • การอ้างอิง (APA, MPA, Harvard, Oxford)
 • เรียงความ รายงานธุรกิจ การวิเคราะห์ SWOT
 • คัดลอกหรือถอดผลงาน และสรุป
 • การเตรียมการสอบ
 • ทักษะการพูดนำเสนอ
 • และทักษะทางวิชาการอื่น ๆ ที่จำเป็นเมื่อเรียนในมหาวิทยาลัยของออสเตรเลีย

3. IELTS Preparation
ระยะเวลาของหลักสูตร: 10 – 20 สัปดาห์
การเตรียมสอบ IELTS เป็นหลักสูตรพิเศษที่ออกแบบมาเพื่อเตรียมความพร้อมนักเรียนเพื่อทำการทดสอบภาษาอังกฤษระดับนานาชาติ (IELTS) เป็นคุณวุฒิภาษาอังกฤษระดับอุดมศึกษา ที่เป็นที่ยอมรับในระดับสากล คะแนน 5.5 ในการสอบ IELTS (นอกเหนือจากคุณสมบัติอื่น ๆ ) เป็นข้อกำหนดเบื้องต้นสำหรับการเข้าเรียนหลักสูตรอาชีวศึกษา และหลักสูตร EAP ไปสู่การเรียนระดับมหาวิทยาลัย นักเรียนควรมีความรู้ด้านภาษาอังกฤษระดับ Intermediate สำหรับหลักสูตรนี้ นักเรียนทุกคนจะได้รับการทดสอบวัดระดับภาษาอังกฤษก่อนเข้าเรียน ใช้ระยะเวลาเรียน 20 ชั่วโมง/ สัปดาห์ ในชั้นเรียนแบบสอนสด
คุณสมบัติของหลักสูตร:

 • การเตรียมความพร้อมให้เชี่ยวชาญเพื่อพัฒนาทักษะการสอบ IELTS
 • การพัฒนาทักษะทั้ง 4 ด้านต่อการทดสอบย่อยแต่ละครั้ง
 • โอกาสในการฝึกฝนข้อสอบควบคู่ไปกับการเสริมสร้างทักษะ
 • แนวทางการวางแผนเพื่อการศึกษาด้วยตนเองเพื่อให้เกิดความหลากหลาย

สิ่งอำนวยความสะดวก

สถาบัน CLA มีความทันสมัยและเพียบพร้อมด้วยสิ่งอำนวยความสะดวกมากมาย เช่นห้องเรียนกว้างขวาง ห้องสมุด ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ พื้นที่สำหรับนักเรียนพร้อมตู้หยอดเหรียญ และห้องครัวพร้อมไมโครเวฟ และตู้เย็น ห้องเรียนทั้งหมดได้รับการออกแบบ และติดตั้งตามมาตรฐานอุตสาหกรรมล่าสุดเพื่อให้กระบวนการเรียนรู้มีประสิทธิผลและสนุกสนาน ในห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์นักเรียนสามารถใช้โอกาสในการศึกษาหลักเลิกเรียน นอกจากนี้สถาบันยังให้บริการอินเทอร์เน็ตไร้สายความเร็วสูงแก่นักเรียนฟรี โรงอาหารและพื้นที่รับรองสำหรับนักเรียนมีโทรทัศน์จอใหญ่ดีวีดี เกมปิงปอง และวรรณกรรมต่าง ๆ เพื่อการผ่อนคลายในช่วงพัก ยังมีสิ่งอำนวยความสะดวกด้านกีฬาในสวนสาธารณะใกล้โรงเรียน รวมถึงสระว่ายน้ำขนาดโอลิมปิก สนามเทนนิส บาสเก็ตบอล และสนามวอลเล่ย์บอล

คำแนะนำด้านที่พักการจัดหาและการจัดหา

 • รับที่สนามบิน
 • พบและทักทายบริการเมื่อเดินทางมาถึงโรงเรียนตามด้วยการปฐมนิเทศโปรแกรม
 • บัตรประจำตัวนักเรียน
 • ความช่วยเหลือและคำแนะนำในการเปิดบัญชีธนาคาร
 • โทรศัพท์มือถือการซื้อซิมการ์ดและคำแนะนำการเข้าถึงอินเทอร์เน็ต
 • การสนับสนุนอย่างต่อเนื่องและให้คำปรึกษาตลอดโปรแกรม
 • การให้คำปรึกษาและคำแนะนำเกี่ยวกับปัญหาในทางปฏิบัติ เช่นการขนส่งการท่องเที่ยว และการสอบถามทางการแพทย์
 • ข้อมูลเกี่ยวกับเส้นทางการศึกษาต่อในออสเตรเลีย
 • การช่วยเหลือฉุกเฉินตลอด 24 ชั่วโมง
 • โปรแกรมโซเชียลที่ใช้งาน

นักเรียนสามารถพูดคุยอย่างไม่เป็นทางการและตรงไปตรงมากับที่ปรึกษาเพื่อเสนอแนะแนวคิดสำหรับกิจกรรมหรือแจ้งข้อกังวล

ที่พัก

เมื่อเรียนภาษาอังกฤษที่ Canterbury Language Academy (CLA) นักเรียนจะได้รับมากกว่าหลักสูตรที่ยอดเยี่ยม และอาจารย์ที่ยอดเยี่ยม ทางสถาบันจะดูแลทุกอย่างด้วย ดังนั้นนักเรียนสามารถจดจ่อกับเหตุผลที่มาที่ออสเตรเลียตั้งแต่แรก – สวัสดิการและที่พักของนักเรียนนั้นสำคัญกับค่าเล่าเรียน ผู้ให้บริการนักเรียนของสถาบัน CLA มีความมุ่งมั่นที่จะสร้างความมั่นใจว่านักเรียนทุกคนจะได้ที่พักอย่างปลอดภัย และสนุกสนานในออสเตรเลีย

ดังนั้นสถาบันจะมีผู้ให้คำแนะนำ รายละเอียดของการบริการด้านที่พัก และจัดหาให้

ขอข้อมูลเพิ่มเติม และราคาค่าเรียนได้ที่

📌สำนักงานใหม่ที่

🗺️ 126/27 อาคาร Park Avenue, (ระหว่างซอยเอกมัย 12 กับ 14) หรือ

line💬: @apexstudyabroad หรือ
Tel📞. 02-002-8855