×
 • Course

 • Country

Cardiff Sixth Form College

ที่อยู่:
1-3 Trinity Court, 21-27 Newport Road, Cardiff CF24 0AA

เว็บไซต์:
https://www.ccoex.com/

ข้อมูลทั่วไป Study in United Kingdom เรียนต่อมัธยมที่ประเทศอังกฤษ

CSFC ตั้งอยู่ใจกลางเมือง Cardiff เมืองหลวงแห่งประเทศ Wales ตั้งอยู่ทางตะวันตกของประเทศอังกฤษ โดยอยู่ห่างจากกรุงลอนดอนประมาณ 2ชั่วโมงครึ่งโดยรถไฟ ก่อตั้งขึ้นในปี 2004 เป็นโรงเรียนเอกชนแบบสหศึกษาขนาดเล็ก มีชื่อเสียงด้านคุณภาพทางวิชาการเป็นอย่างมาก โดยโรงเรียนถูกจัดและรับการยกย่องว่าเป็นโรงเรียนเอกชนชั้นนำระดับต้นๆของสหราชอาณาจักร 10 ปีติดต่อกัน ในการประกาศรางวัล Education Advisers’ Awards และ The Telegraph และ Times เป็นเวลา 4 ปีซ้อน อีกทั้งเป็นโรงเรียน boarding ที่มีผลการสอบ A-Level สูงที่สุดในสหราชอาณาจักรต่อเนื่องเป็นเวลา 5 ปีติดต่อกัน และเนื่องจากหลักสูตรการสอนที่มีคุณภาพ รวมถึงโรงเรียนได้ทำการเตรียมพร้อมให้นักเรียนที่จะศึกษาต่อในระดับมหาวิทยาลัย จึงทำให้นักเรียนได้ตอบรับเข้าศึกษาต่อในระดับมหาวิทยาลัยอันดับต้นๆของประเทศ และในเครือ Russell Group  93% ของนักเรียนทั้งหมดได้คะแนนระดับ A*-A grade และ 99% ของนักเรียนทั้งหมดได้คะแนนระดับ A*-B นักเรียนของสถาบันสามารถสอบเข้าหลักสูตรชั้นนำ อาทิ แพทยศาสตร์ ทันตแพทย์ศาสตร์ สัตวแพทย์ศาสตร์ นิติศาสตร์และเศรษฐศาสตร์ มีนักเรียนทั้งหมดประมาณ 300 คน เป็นนักเรียนต่างชาติจาก 30 ประเทศทั่วโลก โดยมีสัดส่วนนักเรียน 7 คนต่อชั้นเรียน ทำให้นักเรียนและอาจารย์มีความใกล้ชิด อาจารย์ทุกคนในโรงเรียน เป็นผู้สอนที่มีประสบการณ์สูงจึงสามารถถ่ายทอดทั้งด้านวิชาการที่มีคุณภาพและประสบการณ์ชีวิตให้นักเรียนได้อย่างใกล้ชิดและเป็นกันเองนอกจากการเรียนในห้องเรียน โรงเรียนยังมีกิจกรรมนอกหลักสูตรสำหรับนักเรียนมากมาย เช่น กิจกรรมจิตอาสาช่วยงานในองค์กรนานาชาติ หรือการแข่งขันทางวิชาการ นอกจากนี้ยังส่งเสริมให้เกิดการเรียนรู้ด้วยตนเอง การฝึกคิดวิเคราะห์ และการเรียนติวเข้มพิเศษ ให้นักเรียนมีความพร้อมสำหรับการสอบต่าง ๆ เช่น BMAT, LNAT และ TSA เพื่อเข้าเรียนในมหาวิทยาลัยชั้นนำของโลก

ภาคการศึกษา โรงเรียนเปิดสอน 3 ภาคการศึกษา คือ Autumn Term (September-December), Spring Term (January-March) และ Summer Term (April-July)

หลักสูตรที่เปิดสอน Study in United Kingdom เรียนต่อมัธยมที่ประเทศอังกฤษ

 • One Year GCSE Programme หลักสูตร GCSE หนึ่งปีจะมีประโยชน์อย่างยิ่งสำหรับนักศึกษาต่างชาติซึ่งหลายคนไม่ได้สอบอย่างเป็นทางการในขั้นตอนนี้ซึ่งต้องการติดตามหลักสูตร A Level และหวังว่าจะได้เรียนต่อในมหาวิทยาลัยชั้นนำของสหราชอาณาจักรหรือสหรัฐอเมริกา เป็นคุณสมบัติแบบสแตนด์อะโลนซึ่งผลที่ได้จะถูกนำมาพิจารณาในขั้นตอนการเข้าเรียนหลักสูตรมหาวิทยาลัยชั้นนำด้วย รับนักเรียนอายุ 15-16 ในขณะลงทะเบียนเรียน มีระยะเวลา 1 ปี นักเรียนจะเรียนวิชา GCSE ระหว่างหกถึงเก้าวิชาขึ้นอยู่กับความสามารถของนักเรียน และความสามารถทางภาษาอังกฤษ Maths, English (first or second language), Physics, Biology, Chemistry นอกจากนี้นักเรียนยังจะได้ศึกษา the humanities ที่มาจาก History, Geography, Economics, French, German รวมถึงวิชา PHSEE เป็นวิชาที่ไม่มีสอบ เป็นกิจกรรมเพิ่มเติมของโรงเรียน เช่น personal tutor, social, health, economic education and citizenship, Physical Education
 • University Foundation Certificate ออกแบบมาสำหรับเด็กอายุ 17-19 ปีและดำเนินการที่วิทยาเขต Earlscliffe โดยมีการฝึกอบรม STEM ที่ Cardiff ซึ่งแตกต่างจากโปรแกรมพื้นฐานของมหาวิทยาลัยทั่วไป นักเรียนจะได้รับการสนับสนุนเพิ่มเติมเกี่ยวกับสภาพแวดล้อมที่ปลอดภัย การกินนอน การดูแลอภิบาลที่ดีเยี่ยม การสนับสนุนแบบตัวต่อตัวสำหรับการศึกษาทางวิชาการ การทดสอบ TRaC ทุกสัปดาห์ เป็นประโยชน์สำหรับนักเรียนที่ไม่ผูกติดกับมหาวิทยาลัยใดมหาวิทยาลัยหนึ่ง แต่นักเรียนทุกคนจะได้รับคำแนะนำที่ดีเยี่ยมแบบตัวต่อตัวกับผู้สอนส่วนตัวเพื่อให้สามารถเลือกมหาวิทยาลัยที่เหมาะสมกับความสนใจของตน ช่วยให้นักเรียนระดับพื้นฐานได้รับการเข้าเรียนใน Queen Mary, Royal Holloway, Durham, Exeter, Surrey เป็นต้น
 • A-Level ข้อดีอย่างหนึ่งของระบบการศึกษาของอังกฤษคือ A-Levels (หรือที่เรียกว่า GCE Advanced Levels) A-Levels เปิดโอกาสให้นักเรียนมีความเชี่ยวชาญในวิชาที่ตนเลือกก่อนเข้ามหาวิทยาลัย หลักสูตร A-Level จะสำรวจวิชาที่เลือกอย่างเจาะลึก นี่เป็นมาตรฐานที่เหมาะสำหรับการเริ่มต้นหลักสูตรปริญญาในสหราชอาณาจักร ในเวลส์ A-Level ถูกแบ่งออกเป็นสองส่วน AS-Level และ A2-Level

AS-Level เป็นคุณสมบัติในเครือที่มุ่งเสนอการแนะนำที่สูงขึ้นในเรื่องที่เลือก A2-Level ให้การศึกษาในเชิงลึกเกี่ยวกับหัวข้อต่างๆ จากการพัฒนาใน AS-Level

นักเรียนจะได้รับเวลาเรียนระหว่าง 24 ถึง 30 ชั่วโมงต่อสัปดาห์ นอกจากนี้เรายังจัดให้มีการสอนและการศึกษาเพื่อให้เหมาะกับความต้องการของผู้เรียนแต่ละคน อัตราส่วนครูต่อนักเรียนของเราสูงถึง 1: 7 ซึ่งสูงกว่าค่าเฉลี่ยของประเทศ นักเรียนแต่ละคนได้รับประโยชน์จากความสนใจและการให้คำปรึกษาของแต่ละบุคคลที่พวกเขาได้รับ นักเรียนสามารถเลือกเรียน 4 วิชาได้จากรายวิชาต่อไปนี้ Art, Biology, Business Studies, Chemistry, Economics, English Literature, French, Further Mathematics, Geography, German, Government and Politics, History, Mathematics, Physics, Psychology

Summer School

 • Academic Summer Programmeโปรแกรมนี้ได้รับการพัฒนาโดยเฉพาะสำหรับนักเรียนที่มีอายุ 14 ปีขึ้นไป ซึ่งจะเข้าสู่การศึกษาเต็มเวลาในสถาบันการศึกษาของสหราชอาณาจักรไม่ว่าจะทันทีที่สำเร็จการศึกษาหรือในปีถัดไป มีความเหมาะสมเท่าเทียมกันสำหรับหลักสูตร Pre-GCSE หรือ Pre-A-Level นอกเหนือจากการเตรียมความพร้อมภาษาอังกฤษอย่างเข้มข้นแล้วนักเรียนยังจะได้รับการสอนวิชาหลัก (คณิตศาสตร์ชีววิทยาเคมีฟิสิกส์และเศรษฐศาสตร์) เพื่อช่วยให้พวกเขาปรับตัวตามความต้องการเฉพาะของการศึกษาของอังกฤษ
 • Oxbridge Preparation Programme เพื่อเป็นแรงผลักดันที่จะประสบความสำเร็จที่จะสมัครเข้า Oxford หรือ Cambridge ดังนั้นทุกอย่างเกี่ยวกับความสามารถทางวิชาการ ศักยภาพ และความมุ่งมั่น หลักสูตรนี้จะช่วยให้นักเรียนเข้าใจสิ่งที่ทำให้ Oxbridge ขั้นตอนการสมัครนั้นเกี่ยวข้องกับอะไร โปรแกรมนี้จะเป็นประโยชน์สำหรับนักเรียนที่พิจารณามหาวิทยาลัยชั้นนำอื่นอีก เช่น London School of Economics, Imperial College London, University College London, Durham University และอื่น ๆ
 • Medical School Preparation ได้รับการออกแบบมาเพื่อช่วยให้นักเรียนที่สนใจอาชีพด้านการดูแลสุขภาพที่หลากหลายรวมถึงทันตแพทยศาสตร์ และสัตวแพทยศาสตร์ ทำการตัดสินใจอย่างมีข้อมูลเกี่ยวกับหลักสูตรและมหาวิทยาลัยใดที่เหมาะสมมากที่สุด และพัฒนากลยุทธ์การเตรียมตัวของตนเองเพื่อให้แน่ใจว่ามีโอกาสประสบความสำเร็จ เนื่องจากความสามารถในการแข่งขันของการรับสมัครโรงเรียนแพทย์ผู้สมัครจะต้องได้รับการสนับสนุน และคำแนะนำจากผู้เชี่ยวชาญ รวมถึงคำแนะนำด้านอาชีพส่วนบุคคล และการคำชี้แจงส่วนตัว หลักสูตรนี้ให้ข้อมูลเชิงลึกที่ลึกซึ้งยิ่งขึ้นว่าการเรียนแพทย์เกี่ยวข้องกับข้อกำหนดอะไรบ้างที่นักเรียนต้องปฏิบัติตามและกำหนดเวลาที่ต้องทราบ
 • Engineering School Preparation โปรแกรมเตรียมความพร้อมด้านวิศวกรรม (ระดับขั้นต่ำ B1) เป็นไปตามโครงสร้างเดียวกันกับโปรแกรมเตรียมความพร้อมของโรงเรียนแพทย์ข้างต้น อย่างไรก็ตามได้รับการปรับให้เหมาะกับวิชาเฉพาะของมหาวิทยาลัยเหล่านี้ โปรแกรมวิศวกรรมนั้นรวมถึงการเยี่ยมชมการแข่งขันออกแบบ Space Settlement ของ Swansea University
 • Law School Preparation โปรแกรมเตรียมความพร้อมโรงเรียนกฎหมาย (ระดับขั้นต่ำ B2) จะเป็นไปตามโครงสร้างเดียวกันกับหลักสูตรเตรียมวิศวกรรมข้างต้น อย่างไรก็ตามได้รับการปรับให้เหมาะกับวิชาเฉพาะของมหาวิทยาลัยเหล่านี้ หลักสูตรกฎหมายรวมถึงการเยี่ยมชมการพิจารณาคดีจำลองที่ศาลกฎหมายคาร์ดิฟฟ์

 

สิ่งอำนวยความสะดวก

 • ห้องออกกำลังกาย
 • สนามแบดมินตัน
 • สนามเทนนิส
 • สระว่ายน้ำในร่มและกลางแจ้ง
 • สนามสควอช
 • ห้องการเรียนรู้ด้วยตนเอง
 • ชั้นเรียนออกกำลังกายและการฝึกอบรมส่วนบุคคล
 • Cafe และโซนอินเทอร์เน็ต

Cardiff Sixth Form College 2 Cardiff Sixth Form College 4

 

Accommodation (ที่พัก)

หอพักนักเรียนที่นี่เป็นแบบ Modern ห่างจากตึกเรียนเพียงแค่ 10 นาที โดยมีห้องพักหลายชนิดให้เลือกและเพียบพร้อมไปด้วยสิ่งอำนวยความสะดวกครบครัน ห้องนอนส่วนใหญ่จะเป็นห้องนอนเดี่ยว จะมีเพียงบางส่วนที่เป็นแชร์ห้องนอน มีชุดเครื่องนอนให้นักเรียนคนละ 1 ชุด ห้องครัวแบบแชร์ มีเครื่องใช้ไฟฟ้าที่จำเป็น เช่นตู้เย็น เตาแก๊ส เครื่องปิ้งขนมปัง เป็นต้น มี Common room สำหรับนักเรียนภายในหอ Free Wi-Fi ทั่วทั้งหอพัก มีคนมาทำความสะอาดห้องน้ำและห้องครัวให้อาทิตย์ละ 1 ครั้ง

จะมีที่พักสำหรับนักเรียนอายุต่ำกว่า 16 ปี จะทำมีห้องนอนเดี่ยว หรือเตียงแฝด ห้องส่วนกลาง และห้องครัวส่วนกลาง บ้านได้รับการดูแลอย่างเต็มที่โดยผู้ปกครองและผู้ช่วยประจำบ้านซึ่งจะดูแลความต้องการด้านการอภิบาลของนักเรียนจัดโปรแกรมการให้คำปรึกษาและดูแลการบ้าน

 

Cardiff Sixth Form College 5 Cardiff Sixth Form College 6 Cardiff Sixth Form College 7

ขอข้อมูลเพิ่มเติม และราคาค่าเรียนได้ที่

📌สำนักงานใหม่ที่

🗺️ 126/27 อาคาร Park Avenue, (ระหว่างซอยเอกมัย 12 กับ 14) หรือ

line💬: @apexstudyabroad หรือ
Tel📞. 02-002-8855