×
  • Course

  • Country

Carey Baptist Grammar School

ที่อยู่ :   Donvale Campus
Donvale 3111 Victoria
ที่อยู่ :   Kew Campus
349 Barkers Road Kew 3101 Victoria

ประเภท:          โรงเรียนสหศึกษา
เว็บไซต์:         http://www.carey.com.au/

ข้อมูลทั่วไป study in Australia เรียนต่อมัธยมที่ออสเตรเลีย

โรงเรียน Carey ก่อตั้งขึ้นในปี ค.ศ. 1923 เป็นโรงเรียนคริสเตียนแบบสหศึกษา ที่มีนักเรียนประมาณ 2,500 คนตั้งแต่ Early Learning ถึง ม.6

ที่โรงเรียนของเรามุ่งมั่นที่จะพัฒนานักเรียน ให้มีความฉลาดเฉียว มีความคิดสร้างสรรค์ และสร้างแรงบันดาลใจ ซึ่งการสร้างแรงบันดาลใจ เพื่อที่ให้นักเรียนพร้อมที่จะสร้างการเปลี่ยนแปลงเชิงบวกในชุมชนท้องถิ่นระดับชาติและระดับโลกที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว

เรามีความก้าวหน้า และทะเยอทะยาน เราท้าทายนักเรียนของเราให้ยอมรับโอกาสที่โรงเรียนจัดให้ เราพัฒนาคุณสมบัติส่วนตัวเพื่อพัฒนาเยาวชนหญิง และชาย ที่ให้สามารถสร้างความเจริญรุ่งเรือง สามารถเป็นผู้นำ และมีความกล้าหาญ ความเห็นอกเห็นใจ และสติปัญญา

ในฐานะที่เป็นโรงเรียนคริสเตียนเราเป็นชุมชนแบบรวมที่มีความหลากหลาย และมีการพัฒนาความสามารถพิเศษ และการเติบโตของนักเรียนแต่ละคน และรวมถึงพนักงาน ความมุ่งมั่นของเราที่มีต่อความยุติธรรมทางสังคม ถูกฝังอยู่ในวัฒนธรรมของเราและสะท้อนให้เห็นถึงคุณค่าของผู้นับถือศาสนาคริสต์นิกาย

โปรแตสแตนต์ของเรา ที่โรงเรียน Carey เราส่งเสริมความสามัคคี และความยั่งยืนระดับโลกพัฒนาความเข้าใจด้านวัฒนธรรมและระหว่างประเทศของนักเรียน

สภาพแวดล้อมการศึกษาของเรา มีการเตรียมการที่ดีที่สุดสำหรับนักเรียนของเราในการเติมเต็มศักยภาพของตนเอง และเป็นส่วนหนึ่งของชุมชนที่กว้างขึ้นที่พวกเขาอาศัย และรับใช้สังคม  โรงเรียนของเราเป็นชุมชนที่ปลอดภัย และมีส่วนร่วมซึ่งประกอบด้วยนักเรียน ครอบครัว เจ้าหน้าที่ ศิษย์เก่า และเพื่อนที่เชื่อมต่อกันไกลเกินกว่าห้องเรียน

เราเป็นหนึ่งเดียวกัน – ได้รับแรงบันดาลใจจาก ความทุ่มเทให้กับความรับผิดชอบร่วมกันของเราในการสร้างพลเมืองในอนาคต

 

Carey Baptist Grammar School-High school-Aus 01 Carey Baptist Grammar School-High school-Aus 02

 

หลักสูตรแนะนำ study in Australia เรียนต่อมัธยมที่ออสเตรเลีย

การรับสมัคร

สถาบันมีการรับสมัครนักเรียนต่างชาติสำหรับการเข้าสู่โรงเรียนมัธยม (ปีที่ 10-12) เท่านั้น

ข้อกำหนดขั้นต่ำสำหรับการลงทะเบียนที่ Carey คือนักเรียนจะต้องสำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (ปีที่ 9) และได้รับผลการศึกษาอย่างน้อย 65% สำหรับการเรียนภาษาอังกฤษในปีที่ 7 ถึง 9 Carey ต้องการให้นักเรียนทำการประเมินผลการศึกษาของออสเตรเลีย และมีบริการการทดสอบ (AEAS) ซึ่งประเมินความสามารถทางภาษา และแนะนำระยะเวลาของหลักสูตรภาษาอังกฤษแบบเร่งรัดที่จำเป็นเมื่อเดินทางมาถึง

คุณจะต้องส่งสำเนาสูติบัตรหรือหนังสือเดินทางของนักเรียน สำเนารายงานโรงเรียน และผลการสอบ AEAS โรงเรียนจะส่งแบบฟอร์มใบสมัครให้คุณเมื่อมีที่ว่าง หากโรงเรียนยอมรับการสมัครของคุณ คุณจะได้รับจดหมายตอบรับ จดหมายเสนอให้รายละเอียดการชำระเงินที่จำเป็น และเอกสารที่จำเป็นต้องกรอกให้ครบถ้วน เมื่อเราได้รับการชำระเงิน และเอกสารที่สมบูรณ์แล้วเราจะออกเอกสารยืนยันการลงทะเบียนนักศึกษาต่างประเทศ

หลักสูตรมัธยมศึกษาตอนต้น

ม.1 – 3 เป็นช่วงเวลาที่น่าตื่นเต้นสำหรับการค้นพบและสำรวจซึ่งนักเรียนของเราสร้างจากประสบการณ์การเรียนรู้ตั้งแต่ของปีแรกของพวกเขา จนถึงการเตรียมความพร้อมสำหรับความยากลำบากของปีสุดท้ายของโรงเรียนมัธยมต้น

ในช่วงเวลาสำคัญนี้ในการพัฒนาสังคมและสติปัญญาของเด็กวัยรุ่น เราได้ปรับสภาพแวดล้อมทางกายภาพ และการศึกษาเพื่อตอบสนองความต้องการเฉพาะของพวกเขา สภาพแวดล้อมการศึกษาร่วมของเรายังพัฒนาความรู้สึกที่แข็งแกร่งของความเคารพ ความไว้วางใจ และมิตรภาพระหว่างนักเรียนทุกคน

นักเรียนทุกคนในโรงเรียนมัธยม ใช้คอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊กเพื่อสนับสนุนการเรียนรู้ ในห้องเรียนที่สร้างขึ้นตามวัตถุประสงค์ของเรา ช่วยให้ครูและนักเรียนมีความยืดหยุ่นเป็นพิเศษ ห้องเรียนในโรงเรียนมัธยมมีตัวเลือกที่นั่งและรูปแบบตารางที่หลากหลาย ตั้งแต่เก้าอี้ ม้านั่งสูง ไปจนถึงโซฟา รวมถึงมีหน้าจอขนาดใหญ่ โทรทัศน์จอสัมผัส มือถือแบบโต้ตอบ และผนังแบบยืดหดได้เพื่อให้ครู และนักเรียนสามารถ จัดเปลี่ยนภาพ

ในโรงเรียนประถมและโรงเรียนระดับมัธยมต้น จะได้รับการดูแลและจัดการอย่างรอบคอบ และละเอียดอ่อน

สำหรับชั้นม.1 – 3 ของเรา ก่อนที่จะถึงวันแรกหรือวันสุดท้ายพวกเขาจะรู้สึกเป็นส่วนหนึ่งของสภาพแวดล้อมใหม่ของโรงเรียน โรงเรียนมัธยมต้นและปลายของเราแยกจากกัน แต่ไม่โดดเดี่ยวจากโรงเรียนมัธยมศึกษาตอนต้นและตอนปลายของเรา ซึ่งอนุญาตให้ทำกิจกรรมข้ามอายุกับนักเรียนที่อายุน้อยกว่าและสูงกว่า ในทุกส่วนของโปรแกรมของเรา เราคำนึงถึงความเป็นอยู่ที่ดีของนักเรียนด้วยระบบ House ของเราซึ่งเป็นแกนหลักของโปรแกรมอภิบาลของเรา  โรงเรียนมัธยมนักเรียนจะถูกแบ่งออกเป็นกลุ่มพี่เลี้ยง ข้ามอายุด้วยที่ปรึกษาบ้านคนเดียวกัน ที่ย้ายผ่านโรงเรียนมัธยมกับกลุ่มของพวกเขา

หลักสูตรมัธยมศึกษาตอนปลาย

โรงเรียนของเราช่วยเยาวชนชายและหญิงในชั้นม.4 – 6 เพื่อเตรียมการศึกษาระดับอุดมศึกษาและชีวิตนอกโรงเรียนมัธยม โดยมอบสภาพแวดล้อมที่ได้รับการออกแบบมาโดยเฉพาะเพื่อช่วยให้พวกเขากลายเป็นผู้เรียนรู้ด้วยตนเองตลอดชีวิต ชั้นม.6 ของเราบรรลุผลอย่างสม่ำเสมอซึ่งส่งผลให้เป็นโรงเรียนชั้นนำของรัฐ และนักเรียนของเราจำนวนมากได้รับข้อเสนอจากมหาวิทยาลัยท้องถิ่น และต่างประเทศชั้นนำ

นอกจากนี้เรายังเข้าใจว่าชีวิตเป็นอะไรที่มากกว่าความสำเร็จด้านวิชาการ  ความเป็นอยู่ที่ดีของนักเรียนของเราแต่ละคนนั้นมีความสำคัญอย่างยิ่งที่โรงเรียนและระบบบ้านของเราทำให้มั่นใจได้ว่าสวัสดิการของนักเรียนแต่ละคนจะได้รับการตรวจสอบอย่างรอบคอบ นักเรียนจะถูกแบ่งอยู่ในกลุ่มผู้ให้คำปรึกษาขนาดเล็ก เพื่อได้รับการสนับสนุนโดยทีมงานให้คำปรึกษา นักจิตวิทยา ที่ปรึกษาด้านอาชีพ และผู้เชี่ยวชาญด้านทักษะการเรียนรู้

โอกาสในการเป็นผู้นำโครงการบริการชุมชน กิจกรรมร่วมหลักสูตร และกีฬาที่มากมายของเรา จะช่วยยกระดับประสบการณ์ของนักเรียนโรงเรียนมัธยมปลาย โดยทุกขั้นตอนของวิธีการที่เราให้คำแนะนำ มีส่วนช่วยสนับสนุนให้กับนักเรียน และครอบครัวของพวกเขา ให้พร้อมเมื่อถึงเวลาที่พวกเขาต้องออกจากโรงเรียน คนหนุ่มสาวเหล่านี้จะพร้อมที่จะพบกับอนาคตไม่ว่ามันจะมีอะไรก็ตาม

ที่พัก

เราไม่มีสิ่งอำนวยความสะดวกในการเป็นนักเรียนประจำ แต่เรามีผู้ประสานงานโฮมสเตย์ ซึ่งสามารถจัดที่พักได้ ที่พักโฮมสเตย์อยู่กับครอบครัวชาวออสเตรเลียในบริเวณใกล้เคียงกับโรงเรียน ครอบครัวโฮมสเตย์ทุกครอบครัวได้รับการคัดเลือกและอนุมัติอย่างรอบคอบจากโรงเรียน ผู้ประสานงานโฮมสเตย์ของเราจะไปเยี่ยมครอบครัวโฮมสเตย์เป็นประจำเพื่อให้แน่ใจว่านักเรียนของเรามีความสุขและมีความเป็นอยู่ที่ดี

ขอข้อมูลเพิ่มเติม และราคาค่าเรียนได้ที่

📌สำนักงานใหม่ที่

🗺️ 126/27 อาคาร Park Avenue, (ระหว่างซอยเอกมัย 12 กับ 14) หรือ

line💬: @apexstudyabroad หรือ
Tel📞. 02-002-8855