Cashmere High School

Cashmere High School

ตั้งอยู่ที่เมืองไครส์เชิร์ท ทางเกาะใต้ของประเทศนิวซีแลนด์ ก่อต้องเมื่อปี ค.ศ. 1956 เป็นโรงเรียนสหศึกษา รับนักเรียนอายุตั้งแต่ 13 – 19 ปี หรือ Y.9 – 13 เป็นโรงเรียนที่อยู่ระดับแนวหน้าในการพัฒนาหลักสูตร การเรียนการสอน มีจำนวนนักเรียนท้องถิ่น 1,600 คน และ นักเรียนต่างชาติจากทั่วโลกอีก 80 คน ทาง Cashmere High School ยังส่งเสริมให้นักเรียนเล่นกีฬาอย่างเต็มที่ ซึ่งทาง Cashmere High School เป็นทีมบาสเก็ตบอลระดับจังหวัดเลยทีเดียว

เรียนต่อ ประเทศนิวซีแลนด์:

Get Free Consultation

Apex Education บริการแนะแนว เรียนต่อต่างประเทศ เพื่อให้ความรู้และแนะแนวการศึกษาต่อ

7 + 9 =

You have Successfully Subscribed!