Dalhousie University

Dalhousie University

ตั้งอยู่ในเมือง Halifax ที่เป็นเมืองหลวงของมณฑล Nova Scotia ทางDalhousie University ก่อตั้งมาเป็นเวลาอันยาวนานถึง 200 ปี การเรียนการสอนที่นี้ประสานวัฒนธรรรมครบคู่ไปกับการเรียนการสอนที่เปลี่ยนแปลง อยู่เรื่อยๆ เพื่อให้นักศึกษาได้มีการเรียนการศึกษาที่ดี ทางมหาวิทยาลัยมีอยู่ 3 วิทยาเขตที่อยู่ในบริเวณเมือง Halifax แถวบริเวณที่พักอาศัยและแหล่งสิ่งอำนวยความสะดวก Studley Campus เป็นสถาบันหลักที่เก่าแก่และสถาบันที่ใหญ่ที่สุด จากสามวิทยาเขตที่เป็นศูยน์รวมเกือบทุกคณะเรียน และอีกสองวิทยาเขตคือ Carleton Campus และ Sexton Campus ทางมหาวิทยาลัยมีคณะในนักศึกษาสามารถเลือกเรียนได้ถึง 11 คณะ มีวิชารียนอยู่ 3,700 วิชา
หลักสูตรการเรียน

Faculty of Architecture and Planning:

 • Bachelor of Environmental Design Studies (BEDS), Master of Architecture (MArch)
 • Bachelor of Community Design (BCD)
 • Bachelor of Environmental Design Studies (BEDS)
 • Bachelor of Community Design, Sustainability (Double Major or Honours) in Environmental Planning (First Professional degree)
 • Bachelor of Community Design, Sustainability (Double Major or Honours) in Urban Design Studies (First Professional degree)

Faculty of Arts and Science:

 • Bachelor of Arts (BA)
 • Bachelor of Arts with Concentration in Gender and Women’s Studies
 • Bachelor of Arts with Honours in Philosophy
 • Bachelor of Arts with Major in History
 • Bachelor of Political Science
 • Bachelor of Sociology and Social Anthropology

Faculty of Computer Science:

 • Bachelor of Computer Science

Faculty of Dentistry:

 • Bachelor of Dentistry

Faculty of Engineering:

 • Bachelor of Engineering (Majors in Biological, Chemical, Industrial, Computer, Civil, Science or Electrical)

Faculty of Law:

 • Bachelor of Law

Faculty of Management:

 • Bachelor of Accounting
 • Bachelor of Business Management
 • Bachelor of Commence
 • Bachelor of Marketing Management
 • Bachelor of International Business

เรียนต่อ ประเทศแคนาดา:

Get Free Consultation

Apex Education บริการแนะแนว เรียนต่อต่างประเทศ เพื่อให้ความรู้และแนะแนวการศึกษาต่อ

1 + 7 =

You have Successfully Subscribed!