×
 • Course

 • Country

Discover English

ที่อยู่: 247 Collins Street, Melbourne Victoria 3000 Australia
เว็บไซต์: https://www.discoverenglish.com.au

ข้อมูลทั่วไป

study in Australia เรียนภาษาที่ออสเตรเลีย

Discover English เป็นสถาบันที่เปิดสอนมานานกว่า 10 ปี ด้วยประสบการณ์อันยาวนานในอุตสาหกรรมการศึกษาระหว่างประเทศ ผ่านการสอนการตลาด การบริหาร และการจัดการ สถาบันมุ่งมั่นที่จะส่งมอบหลักสูตรโดยอาจารย์ที่ดีที่สุด ใช้สื่อการสอนและวิธีการใหม่ล่าสุด เจ้าหน้าที่ที่ Discover English ได้ทำงานร่วมกับมหาวิทยาลัย วิทยาลัย และตัวแทนการศึกษาหลายแห่งและได้รับการยอมรับว่าเป็นศูนย์สอบใหม่ที่ดีที่สุดจาก Cambridge Assessment English ในปี 2017 และเป็นผู้เข้ารอบสุดท้ายในเรื่องความเป็นเลิศในเรื่องประสบการณ์การสอนนักเรียนนานาชาติ หลักสูตรทั้งหมดที่ Discover English ได้รับการอนุมัติจาก NEAS และ ASQA และสถาบันเป็นสมาชิกของ English Australia

อาจารย์ของ Discover English ทุกคนมีคุณสมบัติครบถ้วน มีประสบการณ์ และอุทิศตนเพื่อการสอนภาษาอังกฤษเป็นภาษาที่สอง

สถาบัน Discover English เป็นอาคาร 5 ชั้นที่ทันสมัยล้อมรอบไปด้วยระบบขนส่งสาธารณะที่ยอดเยี่ยม อยู่ห่างจากสถานีรถไฟหลักทั้งสองแห่ง สถานี Flinders และสถานีกลางเมลเบิร์นเพียงแค่สองช่วงตึก นอกจากนี้ยังอยู่ใกล้ป้ายรถราง และป้ายรถประจำทางอีกด้วย

Discover English 01Discover English 02Discover English 03

หลักสูตรแนะนำ

study in Australia เรียนภาษาที่ออสเตรเลีย

ก่อนเข้าชั้นเรียน นักเรียนจะได้รับการทดสอบวัดระดับความรู้ภาษอังกฤษเพื่อกำหนดจุดเริ่มต้นของตนเอง และเมื่อเข้าเรียนแล้ว นักเรียนก็จะได้รับการประเมินผลทุกสัปดาห์เพื่อเช็คระดับความรู้และรับคำแนะนำจากครูผู้สอน หลักสูตรแนะนำมีดังนี้

 • GENERAL ENGLISH
  หลักสูตรภาษาอังกฤษทั่วไป มุ่งเน้นพัฒนาทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษ สร้างความมั่นใจของนักเรียน และความคล่องแคล่วในสภาพแวดล้อมที่เป็นมิตรและสนุกสนาน นักเรียนจะได้ฝึกทักษะการฟัง การพูด การอ่าน และการเขียนในสถานการณ์จริงที่หลากหลาย หลักสูตรนี้จะช่วยให้นักเรียนมีความมั่นใจ และมีทักษะในการทำงานในประเทศที่ใช้ภาษาอังกฤษเป็นภาษาพูด หรือเพื่อไปศึกษาต่อ
  ข้อกำหนด: ตั้งแต่ระดับ Beginner ถึง Advanced
  ระยะเวลาหลักสูตร: 2 to 60 สัปดาห์ (อย่างน้อย 2 สัปดาห์)

  Discover English 04

 • ENGLISH EXCEL
  English Excel เป็นหลักสูตรแบบเร่งรัดเพื่อเตรียมนักเรียนสำหรับเตรียมสอบ Cambridge B2 First ใช้วิธีการสอนในชั้นเรียนแบบบูรณาการควบคู่ไปกับหลักสูตรที่ครอบคลุมเพื่อพัฒนาทักษะด้านภาษา แต่ยังรวมถึงกลยุทธ์การทำข้อสอบนักเรียนจะได้ศึกษากรอบไวยากรณ์โดยใช้เนื้อหาในโลกแห่งความเป็นจริงเพื่อทำความเข้าใจ หลักสูตรนี้เป็นแบบประเมินผลเพื่อช่วยให้นักเรียนได้รับข้อเสนอแนะอย่างต่อเนื่อง และสามารถปรับปรุงทักษะการอ่าน และการเขียนของตนเองในขณะที่เรียนในบรรยากาศที่มีชีวิตชีวา หลักสูตรที่เรียนรู้อย่างรวดเร็วนี้สอนโดยครูที่มีคุณภาพสูง และมีประสบการณ์ซึ่งจะช่วยสร้างบรรยากาศในห้องเรียนที่สนุกสนาน สถาบัน English Excel เหมาะอย่างยิ่งสำหรับนักเรียนที่พร้อมทำงานหนัก ถูกท้าทาย และพัฒนาอย่างรวดเร็ว
  ข้อกำหนด: ความรู้ภาษาอังกฤษระดับ Upper Intermediate
  ระยะเวลาหลักสูตร: 5 ถึง 10 สัปดาห์

  Discover English 05

 • ENGLISH FOR ACADEMIC PURPOSES (EAP)
  โปรแกรมภาษาอังกฤษเพื่อจุดประสงค์ทางการศึกษา (EAP) เป็นเส้นทางสู่มหาวิทยาลัย ระดับประกาศนียบัตรและอนุปริญญา หลักสูตรจะทำให้นักเรียนคุ้นเคยกับภาษาอังกฤษแบบวิชาการระดับกลาง และพัฒนาทักษะภาษาในสภาพแวดล้อมทางวิชาการ โปรแกรม EAP เป็นการเตรียมความพร้อมให้กับนักเรียนสำหรับการเปลี่ยนจากการเรียนภาษาแม่และประเทศบ้านเกิดมาเป็นการเรียนภาษาอังกฤษที่มหาวิทยาลัยในออสเตรเลีย โปรแกรม EAP สอนให้นักเรียนพิจารณาข้อความ วาทกรรม และปัญหาในแง่มุมที่สำคัญและสนับสนุนนักเรียนในการเป็นผู้เรียนอิสระ โปรแกรม EAP มีสามระดับ: Intermediate, Upper Intermediate และ Advanced. นักเรียนจะได้รับการประเมินรายสัปดาห์เกี่ยวกับเนื้อหาของหลักสูตรที่ได้จากการเรียนการสอน
  ข้อกำหนด: มีคะแนน IELTS 5.0 หรือ PTE Academic Score 36
  ระยะเวลาหลักสูตร: 5 – 20 สัปดาห์ ระดับละ 10 สัปดาห์ (อย่างน้อย 5 สัปดาห์)

  Discover English 06

 • IELTS PREPARATION
  โปรแกรมการเตรียมสอบภาษาอังกฤษนานาชาติ (IELTS) มุ่งเน้นไปที่การพัฒนาเทคนิคการสอบและการเตรียมความพร้อมให้นักเรียนสำหรับการฟัง การพูด การอ่าน และการเขียนที่นักเรียนจะทำในการสอบ IELTS หลักสูตรนี้มีความเข้มข้นและออกแบบมาสำหรับนักเรียนที่ต้องการเพิ่มศักยภาพในการทำคะแนนในการสอบ IELTS ภายในเวลาอันสั้น หลักสูตรนี้จัดทำแบบฝึกหัดและให้คำแนะนำทั้งในแบบทดสอบทั่วไป และแบบทดสอบเชิงวิชาการ และมีจุดมุ่งหมายเพื่อปรับปรุงเทคนิคการทำข้อสอบของนักเรียน และความรู้ในรูปแบบการสอบ IELTS นักเรียนจะได้ทำแบบทดสอบทุกสัปดาห์
  ข้อกำหนด: คะแนน IELTS 5.0 หรือ PTE Academic Score 36
  ระยะเวลาหลักสูตร: 1 – 21 สัปดาห์ เริ่มเรียนทุกวันจันทร์

  Discover English 07

 • CAMBRIDGE ENGLISH B2 FIRST (FCE)
  ใบรับรองที่เป็นที่ยอมรับในระดับสากลภาษาอังกฤษโดยทั้งจากสถาบันการศึกษา และนายจ้างและเป็นคุณสมบัติที่มีค่าสำหรับนักเรียนเมื่อสมัครตำแหน่งงานในสถาบัน หรือในธุรกิจ นักเรียนที่สำเร็จหลักสูตรการเตรียมสอบ Cambridge English B2 First (FCE) และการสอบ FCE จะมีความเข้าใจที่ดีมากของทักษะการเรียนรู้ทั้ง 4 ด้านและความรู้ด้านไวยากรณ์ และคำศัพท์ที่แข็งแกร่ง นักเรียนที่สอบผ่านหลักสูตรนี้ อาจพิจารณาเรียนเพิ่มในหลักสูตรภาษาอังกฤษ Cambridge English หลักสูตรเตรียมสอบขั้นสูง
  ตัวเลือกเคมบริดจ์ (Cambridge Options): ตัวเลือกเคมบริดจ์ของสถาบันจะช่วยให้นักเรียนสามารถเข้าชั้นเรียนเตรียมสอบ FCE จำนวน 4 ครั้ง/ ปีภายในเวลา 10 ถึง 12 สัปดาห์ ซึ่งเป็นตัวเลือกที่ดีสำหรับนักเรียนที่ยังไม่บรรลุผลการทดสอบที่ผ่านมา และต้องมีหลักสูตรทบทวนอย่างย่อก่อนที่จะทำการสอบอีกครั้ง
  ข้อกำหนด: ความรู้ภาษาอังกฤษ IELTS 5.5 หรือ PTE Academic Score 42
 • CAMBRIDGE ENGLISH C1 ADVANCED (CAE)
  การสอบ CAE เป็นที่ยอมรับทั่วโลกใช้เพื่อการประกอบอาชีพ การย้ายถิ่นฐาน การศึกษาต่อ ซึ่งผลการสอบ Cambridge นั้นมีผลตลอดชีวิต เป็นคุณสมบัติสำหรับนักเรียนเมื่อต้องสมัครตำแหน่งงานในสถาบันหรือในธุรกิจ นักเรียนที่สำเร็จการศึกษาหลักสูตรนี้จะแสดงให้เห็นถึงความสามารถอย่างเต็มที่ในทักษะที่จำเป็นทั้งหมด นักเรียนจะมีความรู้ด้านไวยากรณ์และคำศัพท์ที่ถูกต้อง และจะเป็นผู้พูดที่มั่นใจในสถานการณ์ที่หลากหลาย หลักสูตรนี้ครอบคลุมการเขียน การอ่าน การฟังไวยากรณ์ และทักษะการพูดเพื่อเตรียมสอบ นักเรียนสามารถเข้ารับการทดสอบเพื่อฝึกฝน และจะทำแบบทดสอบจำลองเต็มรูปแบบภายใต้เงื่อนไขการสอบซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของหลักสูตรของนักเรียน ตัวเลือก Cambridge ของสถาบันจะช่วยให้นักเรียนเข้าสู่ชั้นเรียนเตรียมสอบ FCE 4 ครั้ง/ ปี นอกจากนี้ยังเป็นตัวเลือกที่ดีสำหรับนักเรียนที่ยังไม่บรรลุผลการทดสอบในครั้งที่ผ่านมา และต้องการหลักสูตรทบทวนความรู้เบื้องต้นก่อนที่จะทำการสอบอีกครั้ง
  ข้อกำหนด: จะต้องสำเร็จหลักสูตร Cambridge FCE Exam Preparation หรือมีคะแนน IELTS 6.0 หรือ PTE Academic Score 50
 • CAMBRIDGE ENGLISH C2 PROFICIENCY (CPE)
  Cambridge English C2 Proficiency เป็นขั้นตอนสุดท้ายของการสอบ เพื่อให้เชี่ยวชาญภาษาอังกฤษ นักเรียนที่สำเร็จการสอบจะมีความมั่นใจในทักษะการสื่อสารในเกือบทุกบริบทตั้งแต่การปฏิสัมพันธ์ทางสังคมไปจนถึงการอภิปรายเชิงธุรกิจ หรือการอภิปรายเชิงวิชาการที่ซับซ้อน นักเรียนจะสามารถอ่านและเข้าใจเนื้อหาที่แท้จริงอย่างหลากหลายตั้งแต่นิยายยอดนิยมไปจนถึงสื่อการเรียนที่ไม่ใช่ผู้เชี่ยวชาญในทุกด้าน จะมีการใช้แบบทดสอบฝึกสอนตลอดหลักสูตรและจะมีการสอบจำลองเต็มรูปแบบในช่วงสัปดาห์ที่ 5 นักเรียนที่เรียนหลักสูตร CPE คาดว่าจะมีความมุ่งมั่นอย่างเต็มที่มีแรงจูงใจในตัวเองและพร้อมที่จะศึกษาในเวลาว่าง นักเรียนจะได้รับการบ้านเพื่อกลับไปฝึกฝนโดยส่วนใหญ่หรือทุกวันรวมถึงวันหยุดสุดสัปดาห์
  ข้อกำหนด: ทุกคนจะต้องทำการทดสอบวัดระดับภาษาอังกฤษของ Discover Discover หรือมีคะแนน IELTS 7.5 โดยคะแนนในแต่ละทักษะไม่ต่ำกว่า 7.0 หรือ ผ่าน CAE ระดับ B หรือสูงกว่า

  Discover English 08

 • BUSINESS ENGLISH
  หลักสูตรภาษาอังกฤษธุรกิจช่วยให้นักเรียนมีทักษะภาษาอังกฤษที่เฉพาะเจาะจงกับสภาพแวดล้อมขององค์กร ภาษาอังกฤษเป็นทักษะที่สำคัญทั้งสำหรับบริษัทที่ต้องการค้าขายต่างประเทศ และสำหรับพนักงานที่ต้องการพัฒนาอาชีพในอุตสาหกรรมระดับโลก หลักสูตรนี้พัฒนาความมั่นใจและความสามารถของนักเรียนในการสื่อสารภาษาอังกฤษอย่างมีประสิทธิภาพในบริบททางธุรกิจ โดยให้ความรู้ด้านภาษา และวัฒนธรรมที่จำเป็นแก่นักเรียน สร้างการรับรู้และประสบการณ์ที่เกี่ยวข้องกับความท้าทายที่สมจริงหรือสถานการณ์ที่พบในโลกธุรกิจ และพัฒนาทักษะที่จำเป็นสำหรับการนำเสนอการประชุม การเจรจาต่อรอง จดหมายทางการ การเขียนอีเมลล์ และการเขียนรายงานการสนทนาทางโทรศัพท์ และการปฏิสัมพันธ์ข้ามวัฒนธรรม หลักสูตรนี้รวมเอาแนวคิดที่น่าสนใจจากโลกธุรกิจเข้ากับวิธีการทำงาน และการลงมือทำอย่างดีโดยมีการแสดงบทบาทสมมติ กรณีศึกษา และโครงการต่าง ๆ เป็นประจำโดยมีหลักสูตรภาษาอังกฤษธุรกิจระดับ Upper Intermediate นักเรียนจะต้องทำการประเมินแบบย่อที่เกี่ยวข้องกับเนื้อหาของหลักสูตรเป็นประจำทุกสัปดาห์
  ข้อกำหนด: มีคะแนน IELTS 5.0 หรือ PTE Academic Score 36
  ระยะเวลาหลักสูตร: 1 – 10 สัปดาห์

  Discover English 09

 • PRIVATE TUITION
  Discover English เสนอชั้นเรียนภาษาอังกฤษแบบตัวต่อตัวพร้อมครูที่มีคุณสมบัติครบถ้วนและมีประสบการณ์ (สามารถระบุเพศของครู) ระยะเวลาของหลักสูตรนั้นสามารถต่อรองได้ทั้งหมด หลักสูตรได้รับการปรับให้เหมาะกับคำขอของนักเรียน มีความยืดหยุ่นในการปรึกษากับครูผู้สอน และเลือกเนื้อหาของภาษาที่นักเรียนต้องการเน้นเพื่อพัฒนาภาษาอังกฤษของตนเอง ซึ่งครูจะอยู่ประจำเพื่อให้คำปรึกษาเสมอในห้องสมุด รวมถึงปฏิทินกิจกรรมรายเดือน 7 วันต่อสัปดาห์เช่น การเต้นรำ ซัลซ่า ทัวร์โรงกลั่นเหล้าองุ่น ทริปแคมป์ปิ้งสุดสัปดาห์ และกิจกรรมกีฬา หรือวัฒนธรรม
  นักเรียนทุกคนสามารถเข้าชั้นเรียนเสริมได้ฟรี 5 ชั่วโมง/ สัปดาห์ (ชั้นเรียนเสริมรวมถึง การเรียนออกเสียง TOEIC ภาษาอังกฤษเชิงวิชาการ คำศัพท์ และการสนทนา

  Discover English 10

 • ENGLISH + DEMI-PAIR
  Demi-Pair เป็นนักเรียนเต็มเวลาถือวีซ่านักเรียนลงทะเบียนเรียนหลักสูตรภาษาอังกฤษและได้รับอนุญาตให้ทำงานนอกเวลา และทำงานนอกเวลาในฐานะ Demi-Pair ซึ่งจะช่วยในการพัฒนาภาษาอังกฤษของนักเรียน และนักเรียนจะได้รับการช่วยเหลือดูแลจากบริษัทในเครือของ Discove English นักเรียนจะได้ที่พักเป็นห้องส่วนตัว และอาหารฟรี 3 มื้อ/ วัน มีรถไปรับที่สนามบิน เพื่อแลกกับการทำงานเป็นเวลา 15 ชั่วโมง/ สัปดาห์ มีเวลาว่างในวันหยุดสุดสัปดาห์ (โดยปกติจะเป็นงานบ้าน 50% และรับเลี้ยงเด็ก 50%) ไม่มีข้อกำหนดคุณสมบัติหรือการรับรอง แต่จำเป็นต้องมีการทดสอบการทำงานกับเด็ก ๆ เพราะบางครอบครัวต้องการนักเรียนที่เคยมีประสบการณ์การทำงานกับครอบครัวเด็ก ๆ มาก่อน ในขณะที่บางครอบครัวอาจไม่ต้องการประสบการณ์มาก่อน นักเรียนควรจะสามารถสื่อสารกับครอบครัวโฮสต์ได้ สามารถโทรหาพ่อแม่เด็กได้หากจำเป็น และแน่นอนว่าเข้าใจในสิ่งที่เด็กพูด ดังนั้นนักเรียนควรต้องมีความรู้ภาษาอังกฤษระดับ Intermediate เป็นอย่างน้อย
  หมายเหตุ: Demi-Pair ไม่รวมค่าเล่าเรียนภาษาอังกฤษที่ Discover English ต้องเรียนภาษาอังกฤษอย่างน้อย 12 สัปดาห์
  ข้อกำหนด:

  • นักเรียนจำเป็นต้องมีการทดสอบทำงานกับเด็ก
  • มีประกันสุขภาพของตนเอง
  • มีความรู้ภาษาอังกฤษระดับ Intermediate
  • ต้องจัดทำใบสมัคร Demi Pair
  • ยื่นแบบฟอร์มสมัครงาน
  • จดหมายปะหน้า และรูปภาพของตัวเอง

  Discover English 11

 • ENGLISH + HOTEL INTERNSHIP
  Hotel Internship จะได้รับค่าฝึกงานจากโรงแรม 4 หรือ 5 แห่งในออสเตรเลีย หลังจากเรียนที่ Discover English นักเรียนจะมีโอกาสได้ทำงานและใช้ชีวิตเป็นเวลา 6 เดือนในหนึ่งในโรงแรม หรือรีสอร์ทที่ดีที่สุดในออสเตรเลีย ซึ่งจะช่วยพัฒนาภาษาอังกฤษของนักเรียน จะได้รับประสบการณ์การทำงานที่มีค่า ได้สร้างมิตรภาพใหม่กับเพื่อนร่วมงานจากออสเตรเลีย และต่างประเทศ ตำแหน่งงานที่ฝึกงานรวมถึงหน้าที่ แม่บ้าน ซักรีด เตรียมครัว ผู้ช่วยส่วนตัว ทำอาหาร ดูแลรักษาอาหาร และเครื่องดื่ม
  ขั้นตอนการสมัคร:

  • ทำการทดสอบ เพื่อประเมินระดับภาษาอังกฤษ
  • ส่งใบสมัคร Discover English พร้อมใบสมัคร Hotel Internship เพื่อออกจดหมายขอเริ่มเรียน
  • การสัมภาษณ์ทางโทรศัพท์ / skype กับที่ปรึกษาฝ่ายบุคคลของโรงแรม ไม่ว่าจะเป็นในระหว่างหลักสูตรภาษาอังกฤษหรือเมื่อจบหลักสูตรภาษาอังกฤษ (หลักสูตรนี้อาจใช้เวลา 4 ถึง 6 สัปดาห์หลังจากสำเร็จหลักสูตรภาษาอังกฤษ หากผลการสัมภาษณ์สำเร็จ นักเรียนจะได้เริ่มงานใน 1 หรือ 2 สัปดาห์ขึ้นอยู่กับนายจ้าง)
  • หากการสัมภาษณ์ครั้งที่ 1 ไม่ได้ผล การสัมภาษณ์ครั้งที่ 2 จะถูกจัดขึ้นภายใน 2 ถึง 3 สัปดาห์

  คุณสมบัติ:

  • ระดับภาษาอังกฤษขั้นต่ำที่ High Pre-Intermediate
  • เรียนหลักสูตรภาษาอังกฤษที่ Discover English อย่างน้อย 5 สัปดาห์
  • มีวีซ่าครอบคลุมตลอดระยะการฝึกงานอย่างน้อย 6 เดือน

  ระยะเวลาหลักสูตร: อย่างน้อย 4 เดือน รวมระยะเวลาอยู่ในระหว่าง 6 – 8 สัปดาห์

  Discover English 12Discover English 13Discover English 14

 • ENGLISH + HOSPITALITY
  English Plus Hospitality เป็นหลักสูตรที่ยอดเยี่ยมสำหรับนักเรียนในการขอวีซ่าแบบ Working Holiday visas นักเรียนสามารถผสมผสานการเรียนภาษาอังกฤษที่มีคุณภาพเข้ากับการฝึกอบรมด้านการโรงแรมเพื่อเตรียมพร้อมในการหางานในออสเตรเลีย ในหลักสูตรนี้นักเรียนจะได้รับทักษะ และคุณสมบัติที่จำเป็นสำหรับทุกคนที่ต้องการหางานทำในอุตสาหกรรมการบริการในร้านอาหารนี้เช่น:

  • การทำงานเกี่ยวกับการบริการในบาร์ (Operating a Bar)
  • การเตรียมและการบริการค็อกเทล (Preparing & serving cocktails)
  • บริการรับผิดชอบแอลกอฮอล์ (RSA) (Responsible Service of Alcohol)
  • บาริสต้าและศิลปะกาแฟ (Barista & Coffee Art)
  • การบริการลูกค้าที่โต๊ะ (Table Service)
  • การปฏิบัติตามขั้นตอนสุขอนามัยในสถานที่ทำงาน (Following workplace hygiene procedures)

  Discover English 15

 • ENGLISH + LANGUAGE TEACHING ASSISTANT
  เป็นหลักสูตรผู้ช่วยสอนภาษาในโรงเรียนประถมศึกษา หรือมัธยมศึกษาของออสเตรเลีย คอยช่วยเหลือครูในการพัฒนาและส่งมอบบทเรียนภาษาสองภาษาแก่เด็ก ๆ นักเรียนจะได้รับความช่วยเหลืออย่างดีจากครูและเด็ก ๆ
  ประโยชน์ที่ได้รับ: นักเรียนจะมีโอกาสพบปะและทำงานกับครูและเจ้าหน้าที่ในโรงเรียนประถม หรือมัธยม ซึ่งจะช่วยในการสร้างทักษะการสนทนา และมอบประสบการณ์อันมีค่าในที่ทำงานระดับมืออาชีพ จะได้พบปะและโต้ตอบกับเด็กนักเรียนชาวออสเตรเลีย และนี่เป็นวิธีที่สนุกและคุ้มค่าในการพัฒนาภาษาอังกฤษของนักเรียนซึ่งส่วนใหญ่จะสื่อสารกับเจ้าหน้าที่ในโรงเรียนเป็นภาษาอังกฤษ ในขณะเดียวกัน ครูและเจ้าหน้าที่ในโรงเรียนก็จะมีโอกาสฝึกฝนทักษะภาษาของตัวเองกับนักเรียนเจ้าของภาษา เป็นการแบ่งปันวัฒนธรรมของนักเรียนกับทั้งพนักงานและเด็ก ๆ ในโรงเรียน
  ลักษณะงาน: นักเรียนจะมีหน้าที่ ช่วยครูในการเตรียมสื่อการเรียนการสอน กิจกรรม และเกมที่ช่วยให้เด็ก ๆ พัฒนาทักษะ ในภาษาเป้าหมาย
  คุณสมบัติ: ที่สำคัญที่สุดที่นักเรียนต้องมีคือการมีความสุข สนุกกับการทำงานกับเด็ก ๆ ควรเปิดใจและมีความยินดีที่จะลองสิ่งใหม่ ๆ หากการเรียนการสอน และการเตรียมกิจกรรมและสื่อการสอนไม่เป็นไปตามแผนที่วางไว้ ดังนั้นนักเรียนไม่จำเป็นต้องมีความกังวล หรือกังวลเกินไปหากสิ่งต่าง ๆ ไม่เป็นไปอย่างสมบูรณ์แบบ ต้องมีความยืดหยุ่น มีส่วนร่วม และทำงานในเชิงรุก
  ข้อกำหนด: นักเรียนต้องมีการทดสอบในการทำงานกับเด็ก และมีประกันสุขภาพของตนเอง
  ระยะเวลาของหลักสูตร: อย่างน้อย 4 สัปดาห์
  หลักสูตรมีการเริ่มต้นทุกวันจันทร์ ทั้งนี้จะเป็นไปตามการเปิดภาคเรียนของโรงเรียนในรัฐวิคตอเรีย สามารถตรวจสอบกับเจ้าหน้าที่ Discover English สำหรับวันเริ่มต้นอีกครั้งหนึ่ง

  Discover English 16

 • FREE EXTRA CLASSES
  ชั้นเรียนเพิ่มเติมเป็นวิชาเลือกฟรีหนึ่งชั่วโมงที่ Discover English จัดให้ ไม่เพียงแต่เป็นหัวข้อสำคัญในหลักสูตรเสริมของสถาบันเท่านั้น แต่เป็นวิชาที่ได้รับการปรับปรุงใหม่ของสถาบัน ยังรวมถึงวิชาที่สนุกและน่าตื่นเต้นอีกมากมาย เช่น ฝึกการออกเสียงให้สมบูรณ์ เพิ่มพูนทักษะการฟัง และเพลิดเพลินกับการสนทนาที่น่าสนใจในบทเรียนหนึ่งชั่วโมง ชั้นเรียนเสริมรองรับภาษาอังกฤษทุกระดับ สาขาวิชา และใช้ทรัพยากรอย่างหลากหลาย * ชั้นเรียนเสริมเป็นวิชาบังคับสำหรับผู้เข้าร่วมทุนการศึกษา Bildunsgurlaub
 • FURTHER STUDY
  โปรแกรม Pathway ของสถาบันเปิดโอกาสให้นักเรียน นักศึกษาได้เข้าถึงการศึกษาต่อในมหาวิทยาลัย และวิทยาลัย ส่วนใหญ่จะผ่านหลักสูตรภาษาอังกฤษเชิงวิชาการ การเตรียมสอบ IELTS และการเตรียมสอบ Cambridge หากมีความสนใจที่จะมีส่วนร่วมในการศึกษาที่วิทยาลัยหรือมหาวิทยาลัยในออสเตรเลีย สถาบันจะร่วมมือกับนักเรียนเพื่อให้แน่ใจว่านักเรียนจะผ่านระดับภาษาอังกฤษตามที่กำหนดเพื่อเข้าเรียน สถาบันมีการทำงานอย่างใกล้ชิดกับสถาบันพันธมิตรและเรายินดีให้คำแนะนำเกี่ยวกับตัวเลือกที่นักเรียนสามารถทำได้
  และหากเป็น Working Holiday Maker ทางสถาบันมีหลักสูตรระยะสั้นและคุณวุฒิทางการศึกษาของออสเตรเลียที่สามารถช่วยนักเรียนในการประกอบอาชีพเช่น:

  Discover English 17         Discover English 18

สิ่งอำนวยความสะดวก

สถาบัน Discover English มีความจริงจังกับความเป็นอยู่ที่ดีของผู้เข้าเรียนที่สถาบัน บริการของสถาบันได้รับการออกแบบเพื่อให้แน่ใจว่านักเรียนมีความสุข กับที่พักและเพลิดเพลินกับการเรียน หากนักเรียนต้องการความช่วยเหลือด้านการศึกษา หรือคำแนะนำเกี่ยวกับหลักสูตรที่ Discover English หรือการศึกษาในอนาคต สามารถพูดคุยกับหนึ่งในผู้จัดการฝ่ายวิชาการที่มีประสบการณ์ของสถาบันได้
สิ่งอำนวยความสะดวก:

 • ห้องรับรองนักศึกษา พื้นที่พักผ่อน
 • พื้นที่พักผ่อนนักเรียนตั้งอยู่ในชั้นใต้ดินของโรงเรียน และมีการตกแต่งสไตล์คาเฟ่
 • โต๊ะ อินเทอร์เน็ต ทีวี ตู้เย็น ไมโครเวฟ น้ำร้อน ตู้หยอดเหรียญและเตียงนอน นักเรียนสามารถผ่อนคลายทานอาหารกลางวันและพูดคุยกับเพื่อน ๆ ก่อนเลิกเรียนและหลังเลิกเรียน และในช่วงปิดภาคเรียนได้ที่นั่น
 • นอกจากนี้ยังมีเตียงนอนให้ในพื้นที่ในทุกชั้น เพื่อให้นักเรียนรวมตัวกัน ได้พบปะสนทนากับนักเรียนจากชั้นเรียนอื่น และใช้ประโยชน์จากบริการอินเทอร์เน็ตระบบไร้สายฟรี
 • ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ / ห้องสมุด ซึ่งมีหนังสือและแหล่งข้อมูลมากมายสำหรับนักเรียนในการเข้าถึงทั้งสองอย่าง
 • ติดตั้งซอฟต์แวร์ให้นักเรียนได้มีส่วนร่วมในกิจกรรมการเรียนรู้ด้วยตนเอง เพื่อสนับสนุนการเรียนในชั้นเรียน
 • สามารถยืมซีดีรอม หนังสือนิตยสาร และสื่อภาษาอังกฤษอื่น ๆ ได้ และชุดหูฟังพร้อมสำหรับการฟัง และฝึกพูด
 • มีครูประจำอยู่ในห้องสมุดทุกวันเพื่ออำนวยความสะดวกในการยืมและช่วยเหลือนักเรียนในการทำการบ้านหรือเมื่อมีคำถามใด ๆ เกี่ยวกับความสัมพันธ์กับการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษของนักเรียน
 • มีคอมพิวเตอร์สำหรับการใช้งานของนักเรียนทั้งในห้องสมุดนักเรียน และบริเวณพักของนักเรียน
 • คอมพิวเตอร์ในห้องสมุดสงวนไว้สำหรับการศึกษาภาษาอังกฤษและการวิจัยเท่านั้น
 • พื้นที่พักสำหรับนักเรียนสามารถเข้าใช้อินเทอร์เน็ต หรืออีเมลได้ฟรี รายละเอียดรหัสผ่านการเข้าถึงสามารถรับได้ที่แผนกต้อนรับส่วนหน้าชั้น 1
 • นอกจากคอมพิวเตอร์ของวิทยาลัยแล้วยังมีบริการอินเทอร์เน็ตไร้สายฟรีทั่วทั้งบริเวณอีกด้วย
 • โทรทัศน์ ดีวีดี และรายการโทรทัศน์ภาษาอังกฤษ ซึ่งเป็นวิธีที่ยอดเยี่ยมในการฝึกฝนทักษะการฟัง
 • ห้องเรียนทุกห้องมีเครื่องฉายภาพต่อกับคอมพิวเตอร์เพื่อเล่นดีวีดี หรือวิดีโอ

ที่พัก

สถาบันสามารถจัดที่พักตามคำขอ สำหรับการจัดหาโฮมสเตย์หรือหอพักนักเรียน บริการที่พักทั้งหมดที่ทางสถาบันแนะนำนั้นได้รับการตรวจสอบโดย Discover English เพื่อให้นักเรียนมั่นใจได้ว่าจะอยู่ในสภาพแวดล้อมที่ปลอดภัย

 • Homestay (อยู่กับครอบครัวอุปถัมภ์)
  สถาบันมีเครือข่ายโฮมสเตย์ที่กว้างขวางซึ่งเป็นประโยชน์ต่อนักเรียน โดยโฮมสเตย์จะเอื้อต่อการแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมและเปิดโอกาสให้นักเรียนได้ฝึกฝนภาษาอังกฤษกับครอบครัวชาวออสเตรเลียอย่างต่อเนื่อง นักเรียนจะได้เรียนรู้เกี่ยวกับวัฒนธรรมของออสเตรเลียโดยดื่มด่ำไปกับอาหาร สัมผัสประสบการณ์ใหม่ ๆ กับกิจกรรมและทัศนคติ โฮมสเตย์จัดไว้มี 2 แบบ

  • Half board: จะรวมอาหาร 2 มื้อ อาหารเช้าและเย็นในวันธรรมดาและอาหาร 3 มื้อในวันหยุดสุดสัปดาห์
  • Room only: ห้องเดี่ยวที่ไม่รวมอาหาร แต่นักเรียนสามารถเข้าใช้ห้องครัวในบ้านได้
 • Student Lodge (ที่พักแบบรีสอร์ท)
  หากนักเรียนต้องการความเป็นอิสระมากกว่านี้ Le Student 8 ให้บริการที่พักแบบพร้อมทุกสิ่งที่ต้องการ พร้อมกับการได้พบปะเพื่อนใหม่ ที่พักแห่งนี้มีสิ่งอำนวยความสะดวกที่ยอดเยี่ยมมากมาย เช่นโต๊ะเล่นปิงปอง บิลเลียด บาร์สำหรับนักเรียน และร้านอาหาร สระว่ายน้ำสไตล์รีสอร์ท และพื้นที่สำหรับบาร์บีคิว ห้องพักสำหรับนักเรียนมีเตาอบไมโครเวฟ และยังมีห้องครัวพร้อมอุปกรณ์ครบครัน ซึ่งสามารถแชร์กับนักเรียนคนอื่น ๆ รีสอร์ทยังเสนอกิจกรรมทางสังคมฟรี และราคาถูก เช่นดูหนัง และบาร์บีคิวเพื่อให้นักเรียนสามารถเพลิดเพลินกับสังคมที่ยอดเยี่ยมในราคาที่ถูกมาก
 • Shared Accommodation (พักรวมร่วมกับนักเรียนคนอื่น)
  ที่พักแบบแชร์ร่วม ให้โอกาสในการพักอาศัยกับนักเรียนคนอื่นจากหลากหลายเชื้อชาติ มีหลายทางเลือกตั้งแต่ห้องเดี่ยวเตียงคู่ ไปจนถึงห้องพักรวม สิ่งอำนวยความสะดวกอื่น ๆ รวมถึงห้องรับประทานอาหาร ห้องครัวพื้นที่นั่งเล่น ระยะสั้นถึงระยะยาวมีให้บริการใน CBD, St Kilda และ Abbotsford
 • Hostel (หอพัก)
  ค่อนข้างคล้ายกับที่พักรวม แต่มีขนาดใหญ่กว่า สิ่งอำนวยความสะดวกรวมถึงห้องน้ำ ห้องครัว ห้องซักผ้าหยอดเหรียญ ห้องออกกำลังกาย พื้นที่บันเทิง และห้องสมุด มีแบบการเข้าพักระยะสั้นถึงแบบระยะยาวให้บริการใน South Yarra และ Collingwood

รับที่สนามบิน (Airport pick up)

Discover English สามารถจัดบริการรับที่สนามบินเมื่อมีการร้องขอ เพื่อบริการนักเรียนจากสนามบินไปยังปลายทางที่เลือก คนขับรถจาก TOGOTO ออสเตรเลียจะทักทายนักเรียนที่สนามบินและพาไปที่โฮมสเตย์หรือที่พักอื่น ๆ

Discover English 19   Discover English 20
Discover English 21   Discover English 22
Discover English 23   Discover English 24

ขอข้อมูลเพิ่มเติม และราคาค่าเรียนได้ที่

📌สำนักงานใหม่ที่

🗺️ 126/27 อาคาร Park Avenue, (ระหว่างซอยเอกมัย 12 กับ 14) หรือ

line💬: @apexstudyabroad หรือ
Tel📞. 02-002-8855