×
  • Course

  • Country

East Coast School of Languages

ตั้งอยู่ในเมือง Halifax ที่เป็นเมืองหลวงของมณฑล Nova Scotia ซึ่งเป็นเมืองที่น่าอยู่ มีสิ่งอำนวยความสะดวกสบายทันสมัย มีกลิ่นไอวัฒนธรรมเก่าแก่ของเมืองที่ยังหลงเหลืออยู่

ECSLเป็นโรงเรียนสอนภาษาที่มีหลักสูตรการเรียนที่เข้มข้นผสมผสานกับประสบการณ์วัฒนธรรมของประเทศแคนาดา เพื่อให้นักเรียนได้เรียนรู้ภาษาและมีประสบการณ์กับประเทศแคนาดา ทางโรงเรียนมีการจัดกิจกรรมนอกสถานทีต่างๆน่าสนใจให้นักเรียนหลังเลิกเรียนและช่วงวันหยุด ทางโรงเรียนมีการทำงานที่ดีเลิศโดยมีการทำงานที่ใกล้ชิดกับนักเรียน agency และ Homestay อย่างเหนียวแน่นเพื่อต้องการให้นักเรียนของเขานั้นพอใจกับการมาเรียนที่ ECSL ทางโรงเรียนจะเน้นให้มีการเรียนในห้องที่มีจำนวนนักเรียนน้อยเพื่อการเข้าถึงกับครูผู้สอน ส่วนด้านตัวอาคาร ห้องเรียน ห้องพักผ่อนและอุปกรณ์ต่างๆก็มีความทันสมัยน่าใช้และน่าเรียน เพื่อให้นักเรียนรู้สึกดีที่ได้มาเรียน

หลักสูตรการเรียน

  • University Achievement Program
  • English for Business
  • English for Communicative Purpose
  • Academic TOEFL

ขอข้อมูลเพิ่มเติม และราคาค่าเรียนได้ที่

📌สำนักงานใหม่ที่

🗺️ 126/27 อาคาร Park Avenue, (ระหว่างซอยเอกมัย 12 กับ 14) หรือ

line💬: @apexstudyabroad หรือ
Tel📞. 02-002-8855

ขอรับคำปรึกษาฟรี

@apexstudyabroad

@apexstudyabroad

TEL:
FAX:
 
Apex Education Consultant Co.,Ltd.

126/27 ถนน สุขุมวิท 63 (เอกมัย) แขวง คลองตันเหนือ เขต วัฒนา กรุงเทพ 10110