Edmonton Public Schools

Edmonton Public Schools

เป็นเครือข่ายโรงเรียนขนาดใหญ่ที่มีโรงเรียนมากมาย ตั้งอยู่ในเมือง Edmonton ซึ่งเป็นเมืองหลวงของมณฑล Alberta ทางด้านตะวันตกของประเทศแคนาดา ตัวเมืองเป็นเมืองที่สวยงามน่าอยู่และยังอยู่ใกล้กับแหล่งท่องเที่ยวที่ติดอันดับโลกอย่าง Rocky Mountains อีกด้วย ทุกโรงเรียนที่อยู่ในเครือข่ายของ Edmonton Public Schools เป็นโรงเรียนรัฐบาลที่หมด จำนวนของโรงเรียน High School ในเครือข่ายนี้มีถึง 20 กว่าแห่ง แต่ทาง Apex จะนำเสนอโรงเรียนที่เด่นๆ 3 แห่งคือ

หลักสูตรการเรียน

Harry Ainley School:

 • มุ่งเน้นให้นักเรียนมีประสบการเรียนที่ดีและมีความดีเด่นในทุกๆด้าน
 • เป็นโรงเรียนที่มีนักเรียนต่างชาติอยู่ประมาร 80 คนจากทั่วโลก
 • มีหลักสูตรการสอนมากมายและมีโปรแกรมหลักสูตรการเรียน IB
 • มีหลักสูตรโปรแกรม ESL 3ระดับสำหรับนักเรียนต่างชาติที่ภาษายังไม่ค่อยคล่อง
 • มีชื่อเสียงและความโดดเด่นในด้านกีฬา
 • มีหลักสูตรสอนภาษาหลายภาษาอย่างเช่น สเปน เยอรมันนี ญี่ปุ่น เป็นต้น

Queen Elizabeth School:

 • เป็นโรงเรียนที่อุทิศตนและจัดหาโอกาสต่างๆเพื่อความสำเร็จของนักเรียน
 • มีหลักสูตรโปรแกรม AP และมีหลักสูตรการสอนอื่นๆอีกมากมาย
 • ทางโรงเรียนมีการสนับสนุนให้นักเรียนมีการเรียนดีและกิจกรรมเด่นในด้านกีฬา
 • มีหลักสูตรสอนภาษาต่างประเทศอย่างเช่น ภาษาจีนกลาง เป็นต้น
 • มีหลักสูตร ESL ให้สำหรับเด็กนักเรียนทั้งในและต่างประเทศที่ภาษายังไม่แข็งแรง
 • เป็นโรงเรียนที่มีชื่อเสียงและเป็นที่โดดเด่นในด้านศิลปะ การดนตรี การแสดง และการเต้น
 • นอกจากนี้ยังเป็นโรงเรียนที่มีการเรียนการสอนที่เข้มข้น หลากหลายวิชาเรียน
 • มีโปรแกรมหลักสูตร IB
 • มีหลักสูตร ESL ให้สำหรับนักเรียนที่มีความจำเป็นต้องเน้นให้ภาษาหนักแน่น

เรียนต่อ ประเทศแคนาดา:

Get Free Consultation

Apex Education บริการแนะแนว เรียนต่อต่างประเทศ เพื่อให้ความรู้และแนะแนวการศึกษาต่อ

9 + 5 =

You have Successfully Subscribed!