×
  • Course

  • Country

ELS Language Centers (canada)

ที่อยู่:
Toronto: 36 Victoria Street Toronto, Ontario, Canada M5C 1H3 Canada
Vancouver: 549 Howe Street Vancouver, British Columbia, Canada V6C 2C2 Canada

เว็บไซต์: https://www.els.edu/

ข้อมูลทั่วไป study in Canada เรียนภาษาที่แคนาดา

ELS Language Centers เริ่มเปิดให้บริการตั้งแต่ปีพ. ศ. 2504 ELS ได้ช่วยเหลือนักศึกษามากกว่า 1.2 ล้านคนจากกว่า 143 ประเทศทั่วโลกที่เรียนภาษาอังกฤษอย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ เป้าหมายของเราคือการเตรียมความพร้อมให้นักเรียนของเราเพื่อแข่งขันเก่งและประสบความสำเร็จในที่ทำงานระดับโลกโดยเสนอการฝึกอบรมภาษาอังกฤษและความสามารถ ELSมีเป็นศูนย์รวมของเทคโนโลยีทางภาษาล้ำสมัย บริการทดสอบหลากหลายแบบ และความช่วยเหลือด้านการเข้าเรียนในมหาวิทยาลัย สถาบัน ELS สามารถยืนยันความสำเร็จของท่านได้ เพราะเรามีกระบวนการที่เหมาะสมกับผู้เรียนแต่ละคนและความมุ่งมั่นต่อความสำเร็จของนักศึกษา

บุคลากรผู้สอนที่มีประสบการณ์มากที่สุดของ ELS จำนวนหลายท่าน ทั้งผู้สอนระดับอาวุโสและผู้เชี่ยวชาญด้านการสอน ต่างก็เป็นสมาชิกของ TESOL, เราส่งเสริมให้บุคลากรผู้สอนของเราเข้าร่วมในองค์กรและการประชุมต่างๆ สำหรับผู้ประกอบวิชาชีพด้านนี้ และให้การยกย่องบุคลากรที่กระทำดังกล่าว ตั้งแต่ปี 2550 เป็นต้นมา บุคลากรผู้สอนและเจ้าหน้าที่ของ ELS ได้นำเสนอข้อมูลด้านวิชาการกว่า 40 ครั้งที่งานประชุมนานาชาติประจำปีของ TESOL, ELS นำเสนอข้อมูลเป็นประจำที่ NAFSA ซึ่งเป็นสมาคมนักการศึกษานานาชาติที่มีจำนวนสมาชิกมากที่สุด นอกจากนี้แล้ว บุคลากรผู้สอนของ ELS ผู้อำนวยการศูนย์ และเจ้าหน้าที่อื่นๆ ของ ELS ยังดำรงตำแหน่งหลายตำแหน่งและเป็นสมาชิกในคณะกรรมการต่างๆ ของ TESOL,  NAFSA และกลุ่มต่างๆ ที่เกี่ยวข้องซึ่งให้บริการด้านการสอนภาษาอังกฤษแก่คนต่างชาติด้วย

ELS Language Centers 01 ELS Language Centers 02

 

หลักสูตรแนะนำ study in Canada เรียนภาษาที่แคนาดา

หลักสูตรวิชาที่เปิดสอน

1.Intensive English: หลักสูตรภาษาอังกฤษทั่วไปเป็นการผนวกการเรียนทักษะการพูด การเขียน การอ่าน และการฟัง เข้ากับการพัฒนาทักษะต่างๆ หลักสูตรนี้จึงเป็นหลักสูตรการเรียนรู้ภาษาอังกฤษที่มีเอกลักษณ์เฉพาะตัวและไม่เหมือนใคร การเรียนในช่วงเช้าจำนวนสี่คาบจะเน้นหนักที่ทักษะการฟัง การพูด การอ่าน และการเขียน ซึ่งจำเป็นต่อการสื่อสารเป็นภาษาอังกฤษอย่างมีประสิทธิผล เปิดโอกาสให้นักเรียนประยุกต์ใช้สิ่งที่เรียนเป็นภาษาอังกฤษกับการสื่อสารและสภาพแวดล้อมที่เป็นธรรมชาติ โดยใช้หัวข้อที่เหมาะกับความสนใจของนักเรียนแต่ละคน

2.Semi-Intensive English: หลักสูตรนี้เหมาะสำหรับนักเรียนที่ต้องการเปิดโลกทัศน์ของตนไปพร้อมๆ กับการพัฒนาความเชี่ยวชาญด้านภาษาอังกฤษ นักเรียนจะเข้าเรียนในช่วงเช้าและมีเวลาว่างช่วงบ่ายเพื่อไปทำกิจกรรมที่ต้องการ เช่น ไปเที่ยวชมสถานที่ต่างๆ ในแถบนั้น ในหลักสูตรนี้ นักเรียนจะได้เรียนทักษะหลักๆ ด้านภาษา ได้แก่ การพูด การฟัง การออกเสียง คำศัพท์ การอ่าน และการเขียน

3.Vacation English: หลักสูตรที่เพิ่มความมั่นใจในภาษาอังกฤษของคุณขณะพักผ่อนเรียนรู้ภาษาอังกฤษเกี่ยวกับสถานที่ที่หลากหลายให้โอกาสในวันหยุดสำหรับทุกคนสัมผัสกับวัฒนธรรมอเมริกันในบรรยากาศที่ผ่อนคลายและเป็นกันเอง

4.Business Communication: หลักสูตรภาษาอังกฤษเพื่อธุรกิจมุ่งเพิ่มความคล่องแคล่ว แม่นยำ และทักษะการสื่อสารเฉพาะทางเพื่อประสบความสำเร็จในการทำงาน การเรียนด้านภาษาอังกฤษในการทำงาน  การเจรจาต่อรอง, การบริหารและการจัดการทรัพยากรมนุษย์, การสร้างแบรนด์สินค้า ส่งเสริมการขาย, การบริหารโครงการ, การจัดทำงบประมาณบริษัท, ใช้เทคนิคการให้นักเรียนมีส่วนร่วมโดยตรง เพื่อให้นักเรียนมีทักษะทางภาษาที่จำเป็นในการสื่อสารอย่างมีประสิทธิผลในสภาพแวดล้อมทางธุรกิจ นักเรียนจะได้ฝึกการนำเสนอ การพูดในที่ประชุม การเจรจาต่อรองข้อตกลง และการอธิบายและแก้ต่างมุมมองของตน โดยทั้งหมดนี้ใช้คำศัพท์เฉพาะทางธุรกิจและคำศัพท์ทางวิทยาการ จะมีการนำข่าวล่าสุดเกี่ยวกับธุรกิจมาสอนในห้องเรียน ไม่ว่าจะเป็นในหัวข้อต่างๆ เช่น โลกาภิวัฒน์ การจัดจ้างบุคคลภายนอก อินเทอร์เน็ต การสร้างตราสินค้า และกระบวนการธุรกิจนานาชาติ

5.Testing & Test Preparation: เป็นการเรียนรู้ด้านภาษาและทักษะทางวิชาการโดยละเอียด เพื่อเตรียมความพร้อมในการศึกษาต่อระดับมหาวิทยาลัยที่ใช้ภาษาอังกฤษเป็นภาษาหลัก มุ่งเน้นการเขียนแบบเฉพาะเจาะจงตามหัวเรื่องที่ได้รับมอบหมาย การฟังเนื้อหาการบรรยายและจดบันทึกอย่างมีประสิทธิภาพ การเตรียมการและการนำเสนอผลงานทางวิชาการ อีกทั้งยังได้เรียนรู้และทำความเข้าใจประเด็นต่างๆที่เกี่ยวข้อง อาทิ หลักการอ้างอิงวิธีการหลีกเลี่ยงการขโมยความคิด รวมถึงเรียนรู้ถึงสิ่งที่ ควร และ ไม่ควร ปฏิบัติภายในรั้วมหาวิทยาลัย

ELS Language Centers 03 ELS Language Centers 04

สิ่งอำนวยความสะดวก

ทุกวิทยาเขตของ ELS ประกอบด้วยสิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆ ห้องเรียนของโรงเรียน ELS ครบครันด้วยอุปกรณ์การสอนที่ทันสมัย มี Interactive Whiteboards (IWBs), ห้องสมุด, ห้องเลาจ์, ห้อง self-study และ WIFI ครอบคลุมทั่วทั้งโรงเรียน

ELS Language Centers เป็นศูนย์ภาษาที่หลังจากเรียนจบแล้วสามารถเข้าปริญญาตรีและปริญญาโท ในกว่า 500 มหาวิทยาลัยที่สหรัญอเมริกา โดยนักเรียนไม่ต้องสอบ IELTS หรือ TOEFL อีกด้วย

ทุกๆเดือนอาจารย์ที่ปรึกษานักเรียนของ ELS จะมีการจัดงานสังสรรค์ทางสังคมกิจกรรมที่จะช่วยให้คุณรู้จักเพื่อนนักเรียนและพนักงานของ ELS ได้ดียิ่งขึ้น กิจกรรมดังกล่าวรวมถึงการไปดูหนังเล่นเกมและเข้าร่วมกิจกรรมทางวัฒนธรรม

ELS Language Centers 05 ELS Language Centers 06

 

ที่พัก:

Homestay: นักเรียนจะได้มีโอกาสเรียนรู้วัฒนธรรมของคนอังกฤษ โดยแต่ละครอบครัวได้ถูกคัดเลือกให้เหมาะสมกับนักเรียนแต่ละคนเป็นอย่างดี โดยเจ้าหน้าที่ที่มีประสบการณ์ในการเลือกสรรครอบครัวเป็นอย่างดี

Student Residence: จะอยู่ใกล้บริเวณโรงเรียน ทำให้นักเรียนเดินทางได้สะดวก ภายในห้องมีสิ่งอำนวยความสะดวกที่ทันสมัย มีพื้นที่ใช้สอยในการทบทวนบทเรียน ทุกห้องมีสัญญาณอินเตอร์เน็ต โทรทัศน์ ภายนอกมีบริการห้องครัว และมีห้องซักล้างไว้บริการ

ขอข้อมูลเพิ่มเติม และราคาค่าเรียนได้ที่

📌สำนักงานใหม่ที่

🗺️ 126/27 อาคาร Park Avenue, (ระหว่างซอยเอกมัย 12 กับ 14) หรือ

line💬: @apexstudyabroad หรือ
Tel📞. 02-002-8855