×
  • Course

  • Country

ELS Language Centers

ที่อยู่:

Boston, Massachusetts:
125 Tremont Street
Boston, Massachusetts, United States 02108
Charlotte, North Carolina:
801 W Trade Street Charlotte, North Carolina, United States 28202
Chicago, Illinois:
7200 West Division Street Chicago, Illinois, United States 60305
Cincinnati, Ohio:
60 West Charlton Street Cincinnati, Ohio, United States 45221
Cleveland, Ohio:
11321 Juniper Road Cleveland, Ohio, United States 44106
Dekalb, Illinois:
385 Wirtz Drive DeKalb, Illinois, United States 60115
Grand Rapids, Michigan:
1150 Au Sable Hall; 1 Campus Drive Grand Rapids, Michigan, United States 49401
Houston, Texas:
2990 Richmond Avenue, Suite 600 Houston, Texas, United States 77098
Indianapolis, Indiana:
151 West Ohio Street Indianapolis, Indiana, United States 46204
Verne, California:
1886 Third Street La Verne, California, United States 91750
Melbourne, Florida:
150 West University Boulevard Melbourne, Florida, United States 32901
Miami, Florida:
11300 NE Second Avenue Miami Shores, Florida, United States 33161
Milwaukee, Wisconsin:
1834 W Wisconsin Avenue Milwaukee, Wisconsin, United States 53233
Nashville, Tennessee:
820 Fairview Avenue Murfreesboro, Tennessee, United States 37130
New York – Manhattan:
17 Battery Place New York, New York, United States 10004
Riverdale, New York:
6301 Riverdale Avenue Riverdale, New York, United States 10471
Oklahoma City:
1915 N.W. 24th Street Oklahoma City, Oklahoma, United States 73106
Orlando Florida:
800 Celebration Avenue Celebration, Florida, United States 34747
Philadelphia Pennsylvania:
5414 Overbrook Avenue Philadelphia, Pennsylvania, United States 19131
Philadelphia – West Chester:
Mitchell Hall: 675 S. Church Street West Chester, Pennsylvania, United States 19383
Portland:
2811 NE Holman Street Portland, Oregon, United States 97211
San Diego:
110 West C Street San Diego, California, United States 92101
San Francisco – North Bay:
190 Palm Avenue San Rafael, California, United States 94901
Santa Monica:
1315 Third Street Santa Monica, California, United States 90401
Santa Rosa:
1501 Mendocino Avenue Santa Rosa, California, United States 95401
Seattle:
400 East Pine Street Seattle, Washington, United States 98122
Silicon Valley:
21269 Stevens Creek Boulevard Cupertino, California, United States 95014
St. Louis:
One University Boulevard St. Louis, Missouri, United States 63121
St. Paul:
2115 Summit Avenue, Mail #5032 St. Paul, Minnesota, United States 55105
St. Petersburg:
4200 54th Avenue South St. Petersburg, Florida, United States 33711
Tampa:
701 W Kennedy Boulevard Tampa, Florida, United States 33606
Teaneck:
1000 River Road, Robison Hall, 4th Floor Teaneck, New Jersey, United States 07666
Thousand Oaks:
203 Faculty Street Thousand Oaks, California, United States 91360

Show ..

เวปไซต์: https://www.els.edu

 

ข้อมูลทั่วไป study in USA เรียนภาษาที่อเมริกา

ELS Language Centers เริ่มเปิดให้บริการตั้งแต่ปีพ. ศ. 2504 ELS ได้ช่วยเหลือนักศึกษามากกว่า 1.2 ล้านคนจากกว่า 143 ประเทศทั่วโลกที่เรียนภาษาอังกฤษอย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ เป้าหมายของเราคือการเตรียมความพร้อมให้นักเรียนของเราเพื่อแข่งขันเก่งและประสบความสำเร็จในที่ทำงานระดับโลกโดยเสนอการฝึกอบรมภาษาอังกฤษและความสามารถ ELSมีเป็นศูนย์รวมของเทคโนโลยีทางภาษาล้ำสมัย บริการทดสอบหลากหลายแบบ และความช่วยเหลือด้านการเข้าเรียนในมหาวิทยาลัย สถาบัน ELS สามารถยืนยันความสำเร็จของท่านได้ เพราะเรามีกระบวนการที่เหมาะสมกับผู้เรียนแต่ละคนและความมุ่งมั่นต่อความสำเร็จของนักศึกษา

บุคลากรผู้สอนที่มีประสบการณ์มากที่สุดของ ELS จำนวนหลายท่าน ทั้งผู้สอนระดับอาวุโสและผู้เชี่ยวชาญด้านการสอน ต่างก็เป็นสมาชิกของ TESOL, เราส่งเสริมให้บุคลากรผู้สอนของเราเข้าร่วมในองค์กรและการประชุมต่างๆ สำหรับผู้ประกอบวิชาชีพด้านนี้ และให้การยกย่องบุคลากรที่กระทำดังกล่าว ตั้งแต่ปี 2550 เป็นต้นมา บุคลากรผู้สอนและเจ้าหน้าที่ของ ELS ได้นำเสนอข้อมูลด้านวิชาการกว่า 40 ครั้งที่งานประชุมนานาชาติประจำปีของ TESOL, ELS นำเสนอข้อมูลเป็นประจำที่ NAFSA ซึ่งเป็นสมาคมนักการศึกษานานาชาติที่มีจำนวนสมาชิกมากที่สุด นอกจากนี้แล้ว บุคลากรผู้สอนของ ELS ผู้อำนวยการศูนย์ และเจ้าหน้าที่อื่นๆ ของ ELS ยังดำรงตำแหน่งหลายตำแหน่งและเป็นสมาชิกในคณะกรรมการต่างๆ ของ TESOL,  NAFSA และกลุ่มต่างๆ ที่เกี่ยวข้องซึ่งให้บริการด้านการสอนภาษาอังกฤษแก่คนต่างชาติด้วย

ELS Language Centers 01 ELS Language Centers 02

 

หลักสูตรแนะนำ Study in USA เรียนภาษาที่อเมริกา

  1. Intensive English: หลักสูตรภาษาอังกฤษทั่วไปเป็นการผนวกการเรียนทักษะการพูด การเขียน การอ่าน และการฟัง เข้ากับการพัฒนาทักษะต่างๆ หลักสูตรนี้จึงเป็นหลักสูตรการเรียนรู้ภาษาอังกฤษที่มีเอกลักษณ์เฉพาะตัวและไม่เหมือนใคร การเรียนในช่วงเช้าจำนวนสี่คาบจะเน้นหนักที่ทักษะการฟัง การพูด การอ่าน และการเขียน ซึ่งจำเป็นต่อการสื่อสารเป็นภาษาอังกฤษอย่างมีประสิทธิผล เปิดโอกาสให้นักเรียนประยุกต์ใช้สิ่งที่เรียนเป็นภาษาอังกฤษกับการสื่อสารและสภาพแวดล้อมที่เป็นธรรมชาติ โดยใช้หัวข้อที่เหมาะกับความสนใจของนักเรียนแต่ละคน
  2. Semi-Intensive English: หลักสูตรนี้เหมาะสำหรับนักเรียนที่ต้องการเปิดโลกทัศน์ของตนไปพร้อมๆ กับการพัฒนาความเชี่ยวชาญด้านภาษาอังกฤษ นักเรียนจะเข้าเรียนในช่วงเช้าและมีเวลาว่างช่วงบ่ายเพื่อไปทำกิจกรรมที่ต้องการ เช่น ไปเที่ยวชมสถานที่ต่างๆ ในแถบนั้น ในหลักสูตรนี้ นักเรียนจะได้เรียนทักษะหลักๆ ด้านภาษา ได้แก่ การพูด การฟัง การออกเสียง คำศัพท์ การอ่าน และการเขียน
  3. Vacation English: หลักสูตรที่เพิ่มความมั่นใจในภาษาอังกฤษของคุณขณะพักผ่อนเรียนรู้ภาษาอังกฤษเกี่ยวกับสถานที่ที่หลากหลายให้โอกาสในวันหยุดสำหรับทุกคนสัมผัสกับวัฒนธรรมอเมริกันในบรรยากาศที่ผ่อนคลายและเป็นกันเอง
  4. Business Communication: หลักสูตรภาษาอังกฤษเพื่อธุรกิจมุ่งเพิ่มความคล่องแคล่ว แม่นยำ และทักษะการสื่อสารเฉพาะทางเพื่อประสบความสำเร็จในการทำงาน การเรียนด้านภาษาอังกฤษในการทำงาน การเจรจาต่อรอง, การบริหารและการจัดการทรัพยากรมนุษย์, การสร้างแบรนด์สินค้า ส่งเสริมการขาย, การบริหารโครงการ, การจัดทำงบประมาณบริษัท, ใช้เทคนิคการให้นักเรียนมีส่วนร่วมโดยตรง เพื่อให้นักเรียนมีทักษะทางภาษาที่จำเป็นในการสื่อสารอย่างมีประสิทธิผลในสภาพแวดล้อมทางธุรกิจ นักเรียนจะได้ฝึกการนำเสนอ การพูดในที่ประชุม การเจรจาต่อรองข้อตกลง และการอธิบายและแก้ต่างมุมมองของตน โดยทั้งหมดนี้ใช้คำศัพท์เฉพาะทางธุรกิจและคำศัพท์ทางวิทยาการ จะมีการนำข่าวล่าสุดเกี่ยวกับธุรกิจมาสอนในห้องเรียน ไม่ว่าจะเป็นในหัวข้อต่างๆ เช่น โลกาภิวัฒน์ การจัดจ้างบุคคลภายนอก อินเทอร์เน็ต การสร้างตราสินค้า และกระบวนการธุรกิจนานาชาติ
  5. Testing & Test Preparation: เป็นการเรียนรู้ด้านภาษาและทักษะทางวิชาการโดยละเอียด เพื่อเตรียมความพร้อมในการศึกษาต่อระดับมหาวิทยาลัยที่ใช้ภาษาอังกฤษเป็นภาษาหลัก มุ่งเน้นการเขียนแบบเฉพาะเจาะจงตามหัวเรื่องที่ได้รับมอบหมาย การฟังเนื้อหาการบรรยายและจดบันทึกอย่างมีประสิทธิภาพ การเตรียมการและการนำเสนอผลงานทางวิชาการ อีกทั้งยังได้เรียนรู้และทำความเข้าใจประเด็นต่างๆที่เกี่ยวข้อง อาทิ หลักการอ้างอิงวิธีการหลีกเลี่ยงการขโมยความคิด รวมถึงเรียนรู้ถึงสิ่งที่ ควร และ ไม่ควร ปฏิบัติภายในรั้วมหาวิทยาลัย

 

ELS Language Centers 03 ELS Language Centers 04 ELS Language Centers 05

 

สิ่งอำนวยความสะดวก

ทุกวิทยาเขตของ ELS ประกอบด้วยสิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆ ห้องเรียนของโรงเรียน ELS ครบครันด้วยอุปกรณ์การสอนที่ทันสมัย มี Interactive Whiteboards (IWBs), ห้องสมุด, ห้องเลาจ์, ห้อง self-study และ WIFI ครอบคลุมทั่วทั้งโรงเรียน

ELS Language Centers เป็นศูนย์ภาษาที่หลังจากเรียนจบแล้วสามารถเข้าปริญญาตรีและปริญญาโท ในกว่า 500 มหาวิทยาลัยที่สหรัญอเมริกา โดยนักเรียนไม่ต้องสอบ IELTS หรือ TOEFL อีกด้วย

ทุกๆเดือนอาจารย์ที่ปรึกษานักเรียนของ ELS จะมีการจัดงานสังสรรค์ทางสังคมกิจกรรมที่จะช่วยให้คุณรู้จักเพื่อนนักเรียนและพนักงานของ ELS ได้ดียิ่งขึ้น กิจกรรมดังกล่าวรวมถึงการไปดูหนังเล่นเกมและเข้าร่วมกิจกรรมทางวัฒนธรรม

 

ที่พัก

1. หอพักนักศึกษา

ศูนย์ ELS ส่วนใหญ่ที่ตั้งอยู่ภายในเขตวิทยาลัย ดังนั้นหอพักนักศึกษาส่วนมากจะอยู่ภายในหรือใกล้ๆกับมหาวิทยาลัย ซึ่งทำให้นักเรียนได้พบปะกับเพื่อนนักศึกษา และสัมผัสประสบการณ์การใช้ชีวิตประจำวันภายในวิทยาเขตของมหาวิทยาลัย เมื่อนักเรียนพักที่หอพักและรับประทานอาหารที่โรงอาหารของมหาวิทยาลัย นักเรียนจะมีโอกาสมากมายในการฝึกฝนทักษะทางด้านภาษาอังกฤษที่เพิ่งได้เรียนรู้มา รวมถึงการมีประสบการณ์ร่วมกับนักศึกษาอื่นๆ และสร้างมิตรภาพที่จะคงอยู่ได้ตลอดไป

ELS Language Centers 06

 

2. Homestay

ศูนย์ ELS ทุกแห่ง มีบริการที่พักแบบการพักร่วมกับครอบครัวคนอเมริกา ซึ่งนักเรียนจะได้พักอาศัยอยู่กับครอบครัวที่ใช้ภาษาอังกฤษ ครอบครัวของ ELS จะผ่านการคัดเลือกมาเป็นอย่างดี เพื่อให้แน่ใจว่าจะสามารถให้ “ที่พักในต่างแดน” ที่มีความน่าอยู่และปลอดภัยสำหรับนักศึกษาของเราได้ การพักอาศัยกับครอบครัว สามารถช่วยให้คุณเรียนรู้ภาษาอังกฤษได้รวดเร็วยิ่งขึ้น ทั้งยังได้สัมผัสขนบธรรมเนียมและวัฒนธรรมแบบอเมริกันอย่างแท้จริง

ELS Language Centers 07

 

ขอข้อมูลเพิ่มเติม และราคาค่าเรียนได้ที่

📌สำนักงานใหม่ที่

🗺️ 126/27 อาคาร Park Avenue, (ระหว่างซอยเอกมัย 12 กับ 14) หรือ

line💬: @apexstudyabroad หรือ
Tel📞. 02-002-8855