Embassy CES Auckland

Embassy CES Auckland

เป็นหนึ่งในผู้นำด้านสถาบันเอกชนคุณภาพสูง สะดวก โรงเรียนตั้งอยู่ย่านใจกลางธุรกิจของเมืองโอ๊คแลนด์ใช้เวลาเดินเพียง 10 นาที ออกแบบตกแต่งทันสมัยหรูหรา บริเวณรอบๆสถาบันมีร้านค้าต่างๆมากมาย และ มีการคมนาคมที่สะดวก มีหลักสูตรเปิดสอนดังนี้ หลักสูตรภาษาอังกฤษทั่วไป, หลักสูตรภาษาอังกฤษตัวต่อตัว และ IELTS preparation นอกจากนี้ทางสถาบันยังมีกิจกรรมต่างๆเสริมให้ในวันเสาร์ อาทิตย์ โดยบางกิจกรรมไม่มีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม รวมถึงพาไปเที่ยวตามสถานที่ท่องเที่ยวต่างๆ อีกด้วย

เรียนต่อ ประเทศนิวซีแลนด์:

Get Free Consultation

Apex Education บริการแนะแนว เรียนต่อต่างประเทศ เพื่อให้ความรู้และแนะแนวการศึกษาต่อ

4 + 1 =

You have Successfully Subscribed!