×
  • Course

  • Country

Fraser International College

ที่อยู่: 8999 Nelson Way, Burnaby BC V5A 4B5

เว็บไซต์: https://www.fraseric.ca/

Fraser International College 01

 

ตั้งอยู่ใน Simon Fraser University ที่อยู่ในเมือง Burnaby มณฑล British Columbia ทางสถาบัน Fraser International College เป็นเหมือนศูยน์เตรียมความพร้อมให้นักเรียนเพื่อเข้ามหาวิทยาลัย

นักเรียนต้องการจะเข้าเรียนมหาวิทยาลัยชื่อดังอย่าง Simon Fraser Universityแต่คะแนนสอบวัดภาษาไม่ถึงเกณฑ์ ก็เรียนกับทางสถาบัน FIC ปีหนึ่งที่ติวเข้มภาษาพร้อมเรียนปีแรกไปด้วย พอขึ้นปีสองก็สามารถย้ายไปเข้าปีสองที่ Simon Fraser University ได้เลย นอกจากนี้ทางสถาบันยังมีหลักสูตรการเรียนพร้อมจากชั้นมัธยมเพื่อเข้าไปมหาวิทยาลัยอีกด้วย ทางโรงเรียนจะเน้นให้มีนักเรียนในแต่ละห้องน้อยเพื่อการเข้าถึงของอาจารย์ผู้สอนและนักเรียน และคณะอาจารย์และเจ้าหน้าที่แต่ละท่านนั้นก็มีคุณวุฒิและมีประสบการณ์มามากมาย นอกจากนี้ด้วยความที่ว่าสถาบันนั้นตั้งอยู่ในมหาวิทยาลัย นักเรียนสามารถใช้เครื่องมืออุปกรณ์และสิ่งอำนวยความสะดวกได้อีกด้วย นี้ก็เป็นอีกหนึ่งทางเลือกในการเข้ามหาวิทยาลัยชื่อดังที่ได้คุณภาพ

 

หลักสูตรแนะนำ study in Canada เรียนต่อที่แคนาดา

1. Foundation Program

UTP Stage I

Fraser International College 02

UTP Stage I ที่ FIC ได้รับการออกแบบมาเพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับการเข้าศึกษาต่อในระดับมหาวิทยาลัยในสาขาบริหารธุรกิจคอมพิวเตอร์วิทยาศาสตร์วิศวกรรมศาสตร์หรือศิลปะและสังคมศาสตร์ ใน UTP Stage ฉันเรียนครบแปดหลักสูตร หลังจากเสร็จสิ้นโปรแกรมนี้แล้วคุณจะเข้าสู่ UTP Stage II

 

2. Undergraduate Program

– FIC Associate of Arts Degree

โปรแกรมนี้นำเสนอภายใต้ความยินยอมเป็นลายลักษณ์อักษรจากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการศึกษาขั้นสูงและการพัฒนาตลาดแรงงานตั้งแต่วันที่ 28 พฤษภาคม 2010 โดยผ่านกระบวนการประเมินคุณภาพและพบว่าเป็นไปตามเกณฑ์ที่รัฐมนตรีกำหนด อย่างไรก็ตามนักเรียนที่คาดหวังมีหน้าที่รับผิดชอบในการทำให้ตนเองพึงพอใจว่าโปรแกรมและระดับการศึกษาจะเหมาะสมกับความต้องการของพวกเขา (ตัวอย่างเช่นยอมรับกับนายจ้างที่มีศักยภาพหน่วยงานออกใบอนุญาตประกอบวิชาชีพหรือสถาบันการศึกษาอื่น ๆ )

– UTP Stage II: Arts and Social Sciences

Fraser International College 04

UTP Stage II: ศิลปะและสังคมศาสตร์เทียบเท่ากับปีแรกของการศึกษาระดับปริญญาตรีของ SFU เป็นรากฐานสำหรับการศึกษาต่อในหลาย ๆ ด้านเช่นเศรษฐศาสตร์, ภาษาอังกฤษ, การศึกษาระหว่างประเทศ, รัฐศาสตร์, จิตวิทยา, ภาษาศาสตร์และอาชญวิทยา UTP Stage II จะช่วยให้คุณเลือกพื้นที่ที่คุณต้องการชำนาญสำหรับศิลปศาสตรบัณฑิตของคุณ

– UTP Stage II: Business Administration

Fraser International College 05

UTP Stage II: การบริหารธุรกิจเทียบเท่ากับปีแรกของการบริหารธุรกิจบัณฑิตของ SFU มันเป็นพื้นฐานสำหรับการศึกษาต่อในด้านธุรกิจและการพาณิชย์เพื่อช่วยให้คุณเลือกสาขาวิชาเฉพาะสำหรับปริญญาตรีสาขาบริหารธุรกิจ

โรงเรียนธุรกิจ Beedie ของ SFU ได้รับการรับรองโดยสมาคมเพื่อการพัฒนาโรงเรียนธุรกิจวิทยาลัย (AACSB), ระบบการปรับปรุงคุณภาพยุโรป (EQUIS) และหลักการสำหรับการจัดการความรับผิดชอบ (PRME) มีโรงเรียนธุรกิจเพียงร้อยละ 1 เท่านั้นที่ประสบความสำเร็จในการสร้างตราสัญลักษณ์คุณภาพ

– UTP Stage II: Communication and Business

Fraser International College 06

FIC นำเสนอเส้นทางที่ไม่เหมือนใครเพื่อเข้าสู่ปีการศึกษาที่สองที่ SFU ในโปรแกรมการสื่อสารและธุรกิจไมเนอร์

UTP Stage II: การสื่อสารและธุรกิจเทียบเท่ากับปีแรกของปริญญาศิลปศาสตรบัณฑิตของ SFU ที่ได้รับรางวัลจากคณะการสื่อสารศิลปะและเทคโนโลยี (FCAT) โปรแกรมจะให้พื้นฐานที่จำเป็นแก่คุณในการทำความเข้าใจและสร้างความตื่นเต้นให้กับโปรแกรมที่น่าตื่นเต้น

– UTP Stage II: Computing Science

Fraser International College 07

UTP Stage II: วิทยาศาสตร์คอมพิวเตอร์เท่ากับปีแรกของหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (วิทยาศาสตร์คอมพิวเตอร์) ของ SFU มันเป็นพื้นฐานสำหรับการศึกษาต่อในหลาย ๆ ด้านของการคำนวณเพื่อช่วยคุณเลือกสาขาวิชาเฉพาะสำหรับปริญญาตรีของคุณ

– UTP Stage II: Engineering Science

Fraser International College 08

UTP Stage II: วิศวกรรมศาสตร์เปิดสอนหลักสูตรปีแรกและเป็นรากฐานสำหรับการพัฒนาสู่ระดับปีที่สองของหลักสูตรวิทยาศาสตร์วิศวกรรมศาสตร์ของ SFU นักเรียนที่ลงทะเบียนเรียนในหลักสูตรวิทยาศาสตร์วิศวกรรมศาสตร์ที่ SFU นั้นจะต้องมีประสบการณ์การทำงานแบบชำระเงินเต็มเวลาสามเทอมในระหว่างการเรียน

– UTP Stage II: Environment (Bachelor of Arts)

Fraser International College 09

UTP Stage II: Environment เป็นหลักสูตรปีแรกและเป็นรากฐานสำหรับการพัฒนาสู่ปีที่สองของคณะสิ่งแวดล้อมของ SFU ด้วยความตระหนักที่เพิ่มขึ้นของปัญหาสิ่งแวดล้อมทั่วโลกปริญญาจากคณะสิ่งแวดล้อมจะมอบทางเลือกอาชีพที่หลากหลายในแคนาดาและทั่วโลก

– UTP Stage II: Environment (Bachelor of Environment)

Fraser International College 10

UTP Stage II: Environment (Environment) เป็นหลักสูตรปีแรกและเป็นรากฐานสำหรับการพัฒนาสู่ปีที่สองของคณะสิ่งแวดล้อมของ SFU ด้วยการเน้นการประยุกต์ใช้และสหวิทยาการเพื่อแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อมที่ซับซ้อนโปรแกรมในคณะสิ่งแวดล้อมเสนอทางเลือกอาชีพที่หลากหลายสำหรับนักศึกษาในแคนาดาและทั่วโลก

– UTP Stage II: Environment (Bachelor of Science)

Fraser International College 11

UTP Stage II: Environment (Science) จัดทำหลักสูตรปีแรกและเป็นรากฐานสำหรับการพัฒนาสู่ปีที่สองของคณะสิ่งแวดล้อมของ SFU ด้วยการเน้นการประยุกต์ใช้และสหวิทยาการเพื่อแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อมที่ซับซ้อนโปรแกรมในคณะสิ่งแวดล้อมเสนอทางเลือกอาชีพที่หลากหลายสำหรับนักศึกษาในแคนาดาและทั่วโลก

– UTP Stage II: Health Sciences (BA)

Fraser International College 12

UTP Stage II: Health Sciences (BA): วิธีการแบบสหวิทยาการของโปรแกรมวิทยาศาสตร์สุขภาพของ SFU ส่งเสริมการสำรวจในหลากหลายสาขาวิชาและจะช่วยให้นักเรียนได้รับรากฐานที่ยอดเยี่ยมในหลากหลายสาขาและเลือกสาขาวิชาที่พวกเขาต้องการ เชี่ยวชาญในเมื่อพวกเขาก้าวหน้าถึง SFU

– UTP Stage II: Health Sciences (BSc)

Fraser International College 13

UTP Stage II: วิทยาศาสตร์สุขภาพ (BSc) เปิดสอนหลักสูตรปีแรกและเป็นรากฐานสำหรับการพัฒนาสู่ปีที่สองของคณะวิทยาศาสตร์สุขภาพของ SFU โปรแกรมในวิทยาศาสตร์สุขภาพรวมการสอบถามทางวิทยาศาสตร์เข้ากับการวิจัยทางสังคมและพฤติกรรมเพื่อตรวจสอบสาเหตุพื้นฐานของสุขภาพและโรคและปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อสุขภาพของประชากร

3. Graduate Program

– FIC Pre-Master’s Program in Engineering

Fraser International College 14

เสนอโดย School of Mechatronic Systems Engineering ที่ Simon Fraser University โปรแกรมมืออาชีพ 16 เดือนนี้มอบหลักสูตรชั้นนำแก่นักศึกษาโดยผ่านหลักสูตรเฉพาะโครงการออกแบบและการร่วมมือทางอุตสาหกรรมเพื่อแข่งขันในการออกแบบผลิตภัณฑ์และการผลิต

สิ่งอำนวยความสะดวก

FIC ตั้งอยู่ในวิทยาเขต Burnaby Mountain ของ SFU ในเมือง Burnaby ที่เฟื่องฟูและมีความหลากหลายทางวัฒนธรรมขับรถ 25 นาทีจากตัวเมืองแวนคูเวอร์ วิทยาเขตเบิร์นนาบีเป็นหนึ่งในสถานที่ตั้งของมหาวิทยาลัยที่น่าประทับใจที่สุดในทวีปยุโรปด้วยทัศนียภาพอันงดงามของภูเขาเมืองมหาสมุทรและหมู่เกาะต่างๆ

ออกแบบโดยสถาปนิกชื่อดังระดับโลก Arthur Erickson วิทยาเขตมีทุกสิ่งที่คุณคาดหวังจากมหาวิทยาลัยสำคัญ ๆ แต่จะทำให้คุณรู้สึกเหมือนอยู่บ้าน นักศึกษาจำนวน 28,000 คนส่วนใหญ่ติดตามการเรียนในวิทยาเขตที่เป็นมิตรกับคนเดินเท้าซึ่งเป็นที่ตั้งของสำนักงานธุรการและวิชาการบริการนักศึกษาที่พักในวิทยาเขตห้องสมุดหลักและชุมชน UniverCity แห่งที่อยู่อาศัยและร้านค้าแห่งใหม่

สำหรับนักเรียนที่ต้องการพักอาศัยในมหาวิทยาลัย SFU ให้บริการห้องพักพร้อมอาหารครบครันและโรงแรมในมหาวิทยาลัยที่สมาชิกครอบครัวสามารถเยี่ยมชมได้ มีรถประจำทางวิ่งระหว่างวิทยาเขตและระบบขนส่งมวลชนของ Greater Vancouver ที่เชิงเขา Burnaby Mountain เป็นประจำ การเรียนที่ FIC จะช่วยให้คุณสามารถเข้าถึงสิ่งอำนวยความสะดวกเหล่านี้และอื่น ๆ อีกมากมาย SFU ยังมีวิทยาเขตใน Surrey และ Downtown Vancouver

ที่พัก

SFU residences (On-Campus Accommodation)

นักเรียนของ FIC สามารถเลือกพักในหอพัก SFU ที่วิทยาเขต Burnaby ซึ่งอยู่ไม่ไกลจากชั้นเรียน ที่พักประกอบด้วยห้องพักเดี่ยวพร้อมเตียงยาวเป็นพิเศษและอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงและห้องส่วนกลางพร้อมทีวีและไมโครเวฟที่ใช้ร่วมกัน พวกเขายังมีโรงอาหารและแผนอาหารที่มีให้กับชุมชนที่อยู่อาศัยทั้งหมด

มีรถประจำทางวิ่งระหว่างวิทยาเขตและระบบขนส่งมวลชนของ Greater Vancouver ที่เชิงเขา Burnaby Mountain เป็นประจำ SFU ยังมีโรงแรมในมหาวิทยาลัยซึ่งสมาชิกครอบครัวสามารถเยี่ยมชมได้

Off-campus Accommodation

ที่พักนอกวิทยาเขตมีให้บริการสำหรับนักศึกษาของ FIC รวมถึงการเช่าส่วนตัวและที่พักรวม แหล่งข้อมูลออนไลน์ต่อไปนี้จะให้รายการที่ครอบคลุมและเป็นปัจจุบันแก่คุณและเป็นสถานที่ที่ดีที่สุดในการเริ่มมองหาที่พักนอกมหาวิทยาลัย

Homestay

นักเรียนสามารถเลือกพักกับครอบครัวชาวแคนาดาได้ นักเรียนจะมีโอกาสได้เป็นส่วนหนึ่งของครอบครัวมีส่วนร่วมในกิจกรรมของครอบครัวและฉลองโอกาสพิเศษ

ขอข้อมูลเพิ่มเติม และราคาค่าเรียนได้ที่

📌สำนักงานใหม่ที่

🗺️ 126/27 อาคาร Park Avenue, (ระหว่างซอยเอกมัย 12 กับ 14) หรือ

line💬: @apexstudyabroad หรือ
Tel📞. 02-002-8855