ก่อตั้งขึ้นในปี พ.ศ. 2508 เป็นสถาบันการศึกษาระดับอุดมศึกษาเอกชนตั้งอยู่ในเมืองเล็ก ๆ ของฟุกุอิ (มีประชากรอาศัยอยู่ตั้งแต่ 250,000-499,999 คน) Fukui University of Technology เป็นสถาบันการศึกษาระดับอุดมศึกษาที่ได้รับการรับรองอย่างเป็นทางการและ / หรือเป็นที่ยอมรับจากกระทรวงศึกษาธิการวัฒนธรรมกีฬาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี Fukui University of Technology เปิดสอนหลักสูตรและโปรแกรมที่นำไปสู่การศึกษาระดับอุดมศึกษาที่เป็นทางการเช่นระดับปริญญาตรีในหลากหลายสาขาวิชา ดูระดับปริญญา uniRank และพื้นที่ของเมทริกซ์การศึกษาด้านล่างสำหรับรายละเอียดเพิ่มเติม สถาบันการศึกษาระดับสูงอายุ 54 ปีแห่งนี้มีนโยบายการรับเข้าเรียนแบบเลือกโดยพิจารณาจากการสอบเข้า

คณะที่เปิดสอน

คณะที่เปิดสอนและวิชาที่ใช้ในการสอบ EJU เพื่อเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี

Fukui University of Technology 07

คณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์และวิศวกรรมศาสตร์ (ปริญญาโท/ปริญญาเอก)

มีทั้งหมด 5 สาขา ได้แก่

 • สาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ อิเล็กทรอนิคและไฟฟ้า
 • สาขาวิทยาการสารสนเทศ
 • สาขาวิศวกรรมเครื่องกล
 • สาขาสิ่งแวดล้อมและชีวเคมี
 • สาขาเทคโนโลยีนิวเคลียร์

คณะวิศวกรรมสังคม (ปริญญาโท/ปริญญาเอก)

 • สาขาวิศวกรรมโยธา
 • สาขาสถาปัตยกรรม
 • สาขาวิทยาการสารสนเทศ
 • สาขาการออกแบบ

สำหรับปริญญาโทและปริญญาเอกจะมีเพียงสอบสัมภาษณ์เท่านั้น (เป็นภาษาอังกฤษ หรือญี่ปุ่น)
ในการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อจำเป็นต้องส่งเอกสารที่เกี่ยวข้องกับการศึกษาหรือการวิจัยในระดับที่ผ่านมา รวมถึงหัวข้อในการวิจัยที่จะใช้ศึกษาต่อโดยทางศาสตราจารย์จะทำการ matching โดยสามารถติดต่อผ่านทาง Fukui University of Technology’s ASEAN Office Research Database สำหรับหัวข้อวิจัย และการ matching สามารถดูได้จาก http://futredb.fukui-ut.ac.jp

การเดินทาง

 • จาก Tokyo: ประมาณ 2 ชั่วโมง / เที่ยวบินจากสนามบินฮาเนดะและรถบัสจากสนามบินโคมัตสึ
 • จาก Nagoya: ประมาณ 1 ชั่วโมงครึ่ง / โดยสาร JR Shinkansen, limited express.
 • จาก Kyoto: ประมาณ 1 ชั่วโมงครึ่ง / โดยสาร JR limited express
 • จาก Osaka: ประมาณ 2 ชั่วโมง / โดยสาร JR limited express
 • จาก Kanazawa: ประมาณ 1 ชั่วโมง / โดยสาร JR limited express
 • จาก Toyama: ประมาณ 1 ชั่วโมงครึ่ง / โดยสาร JR Shinkansen, limited express.
 • จาก Nagano : ประมาณ 2 ชั่วโมง / โดยสาร JR Shinkansen, limited express.

ที่พัก

สำหรับการใช้ชีวิตที่สมบูรณ์แบบในการศึกษาที่ต่างประเทศนั้น การหาห้องพักที่สามารถอาศัยอยู่ได้อย่างสบายใจเป็นสิ่งที่ขาดไม่ได้ ทางสถาบันมีแนะนำที่พักให้ด้วยนะครับ

 • หอพัก Gakushi
 • หอพัก Nishi Gakuen
 • หอพัก Matsumi
 • หอพัก Atsumi