×
  • Course

  • Country

Fulford Academy

ที่อยู่: 280 King Sterrt East, Brockville, ON K6V 1E2
เว็บไซต์: https://fulfordacademy.com/

ข้อมูลทั่วไป study in Canada เรียนมัธยมที่แคนาดา

Fulford Academy เป็นโรงเรียนเอกชนทั้งประจำและไป-กลับแบบ Co-Education โดยตั้งอยู่ที่เมือง Brockville รัฐ Ontario, Canada แหล่งกำเนิดของ 1000 เกาะที่มีชื่อเสียงบนแม่น้ำเซนต์ลอว์เรนซ์อันงดงาม ก่อตั้งขึ้นในปีค.ศ.2002 เปิดรับนักเรียนตั้งแต่ระดับชั้น Grade 6-12  และ Online Course สำหรับ Grade 6-12 ซึ่งนำไปสู่ ​​OSSD – Ontario Secondary School Diploma ที่มีชื่อเสียง ประกาศนียบัตรแคนาดานี้ได้รับการยอมรับจากมหาวิทยาลัยทั่วโลกมีโปรแกรมที่แตกต่าง ให้ความสำคัญกับแขนงวิชาด้าน วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิศวกรรมศาสตร์ คณิตศาสตร์ และศิลปศาสตร์ เพื่อปูทางให้นักเรียนเตรียมพร้อมกับการแข่งขันสอบเข้ามหาวิทยาลัยทั่วโลกยี วิศ

การสอนจะการเน้นวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีวิศวกรรม คณิตศาสตร์ และศิลปะ (STEM + A) เเปิดโอกาสให้นักเรียนมีโอกาสพัฒนาทักษะที่จำเป็นสำหรับการประสบความสำเร็จในมหาวิทยาลัยสถานที่ทำงานและอื่น ๆ

เพื่อให้แน่ใจว่าสามารถเข้าศึกษาในสถาบันการศึกษาระดับโลกที่มีการแข่งขันในระดับสูง

Fulford Academy 01 Fulford Academy 02 Fulford Academy 03

Middle School Program: เปิดสอนระดับมัธยม Grade 6-8 เป็นโปรแกรมที่เหมาะสำหรับนักเรียนที่กำลังมองหาความท้าทายในการศึกษาและการเรียนรู้ในแบบที่ตรงกับความต้องการของตนเองมากขึ้น เน้นวิทยาศาสตร์เทคโนโลยี วิศวกรรมคณิตศาสตร์ และศิลปะ (STEM + A) ให้การสนับสนุนแบบตัวต่อตัวจากอาจารย์ที่ผ่านการรับรองของ Ontario ซึ่งทำให้บทเรียนน่าสนใจ และหลากหลายแก่ผู้เรียนแบบที่ยืดหยุ่นและสนับสนุน สอนวิชา Math, Science, Social Studies, Art, Language Art, Physical Education

High School Program: เปิดสอนระดับมัธยม Grade 9-12 สำหรับนักเรียนที่ต้องการความสนใจเป็นส่วนตัวในสภาพแวดล้อมและห้องเรียนขนาดเล็กเพื่อรับหน่วยกิตระดับมัธยมศึกษาออนแทรีโอ (OSSD) เพื่อสำเร็จการศึกษาระดับมัธยมปลาย เหมาะสำหรับนักเรียนที่มีระดับภาษาอังกฤษระดับกลางถึงระดับสูง

ในการสำเร็จการศึกษาและรับประกาศนียบัตรมัธยมปลายออนทาริโอมีข้อกำหนดสำคัญ 3 ข้อที่นักเรียนต้องปฏิบัติตามคือ

  • สำเร็จการศึกษาทั้ง 30 เครดิตที่จำเป็นโดยสมบูรณ์
  • ผ่านการทำแบบทดสอบกาเรียนรู้ของโรงเรียนมัธยม Ontario
  • ผ่านการช่วยเหลือและการบริการชุมชน 40 ชั่วโมง

โดยสอนวิชา

  • Grade 9 – Science, Technology and Math, Arts and Languages, Physical Education
  • Grade 10 – Science, Technology and Math, Arts and Languages, Physical Education
  • Grade 11 – Science and Math, Arts and Business
  • Grade 12 – Science and Math, Arts and Business

University Preparation Program: การเตรียมความพร้อมด้านวิชาการ หลักสูตรนี้เปิดโอกาสให้นักเรียนได้พัฒนาทักษะภาษาผ่านการเรียนรู้เนื้อหาภายในห้องเรียนออนไลน์ โปรแกรมมุ่งเน้นไปที่ Vocabulary Acquisition, Reading, Comprehension, Listening Skills, Writing, Pronounciation

ESL:  เหมาะสำหรับนักเรียนที่ต้องการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษก่อนที่จะเข้าสู่โปรแกรมหน่วยกิต ได้รับการสอนด้วยหลักสูตร Ontario และเตรียมความพร้อมนักเรียนในชั้นเรียนผ่านการเรียนรู้เนื้อหา Math, Science, Social Studies, Art, Language Art, Physical Education

Summer Program: เปิดโอกาสให้ทั้งนักเรียนในท้องถิ่นและนักเรียนต่างชาติได้มีส่วนร่วมในโปรแกรมที่รวมการเรียนรู้การเพิ่มคุณค่าและโอกาสในการหาเพื่อนตลอดชีวิต

Accommodation (ที่พัก)

โรงเรียนมีหอพักนักเรียนที่มีสิ่งอำนวยความสะดวกที่ครบครัน ประกอบไปด้วยโรงยิม เกมส์xBox หอพักทุกชั้นมี Wifi และห้องนั่งเล่นรวมให้นักเรียนใช้สังสรรค์ ห้องครัวกลาง นักเรียนชายและนักเรียนหญิงพักอาศัยแบบแยกอาคาร จำกัดนักเรียนห้องนอนละ 4 คนจากคนละประเทศ หอพักมีบริการซักผ้า และมีผู้ดูแลหอพักตลอด24ชั่วโมง มีอาหารให้ครบ 3 มื้อ

Fulford Academy 04 Fulford Academy 05 Fulford Academy 06

ขอข้อมูลเพิ่มเติม และราคาค่าเรียนได้ที่

📌สำนักงานใหม่ที่

🗺️ 126/27 อาคาร Park Avenue, (ระหว่างซอยเอกมัย 12 กับ 14) หรือ

line💬: @apexstudyabroad หรือ
Tel📞. 02-002-8855