×
 • Course

 • Country

GEOS Language Centre Singapore

Geos Language Centre
เว็บไซต์: www.geosing.com.sg
ที่อยู่: 178 Clemenceau Avenue Haw Par Glass Tower, #01-00 Singapore 239926

ข้อมูลทั่วไป Study in Singapore เรียนภาษาอังกฤษที่สิงคโปร์ เรียนภาษาที่สิงคโปร์

GEOS Language Centre ก่อตั้งในปี 1997 สถาบัน ตั้งอยู่ใจกลางถนนออร์ชาร์ดที่เป็นที่รู้จักในฐานะย่านช้อปปิ้งของสิงคโปร์ มีรถบัสและรถไฟใต้ดินใกล้เคียงจำนวนมากที่เชื่อมต่อไปยังส่วนต่าง ๆ ของสิงคโปร์ แรกเริ่มของสถาบันนั้นมีเป้าหมายในการสร้างคลาสสำหรับนักธุรกิจและภรรยาที่เข้ามาอาศัยในสิงคโปร์ แต่ภายหลังได้ปรับโครงสร้างให้เหมาะสมกับนักเรียนนานาชาติมากยิ่งขึ้น หากน้องๆสมัครเรียนภาษาอังกฤษในสิงคโปร์ที่ GEOS น้องๆจะได้เรียนภาษากับครูเจ้าของภาษา จำนวนนักเรียนต่อห้องไม่เกิน 16 คน เพื่อให้การเรียนการสอนเข้มข้นและครูผู้สอนสามารถดูแลได้อย่างทั่วถึง ทำให้น้องๆจะรู้สึกเหมือนอยู่บ้าน เพราะน้องๆจะได้รับการดูแลเอาใจใส่อย่างเป็นกันเองจากสถาบัน ทีมงานทุกคนของสถาบันคอยจัดหาหลักสูตรต่าง ๆ เพื่อให้ตรงกับความต้องการของแต่ละคน ไม่ว่าจะเป็นหลักสูตรนอกเวลาหรือเต็มเวลา นอกจากความรู้ทางด้านวิชาการที่จะได้รับกลับไปแล้ว ยังได้เรียนรู้วัฒนธรรมจากเพื่อนนักเรียนต่างชาติและได้พบปะกับเพื่อนใหม่อีกด้วย

Geos Language Centre 01Geos Language Centre 02

จุดเด่นสถาบัน Study in Singapore เรียนภาษาอังกฤษที่สิงคโปร์ เรียนภาษาที่สิงคโปร์

คุณครูของสถาบันเป็นเจ้าของภาษา
โรงเรียนขนาดกลาง สามารถดูแลได้ทั่วถึง (จำนวนนักเรียน ประมาณ 170 คน)
จำนวนนักเรียนต่อห้องมีจำนวนไม่มากเกินไป (ไม่เกิน 16 คน/คลาสเรียน)
ตารางเรียนไม่แน่น ทำให้น้องๆ สามารถที่จะออกไปหาประสบการณ์ใหม่ๆได้ (ชั่วโมงเรียนทั่วไป 20 ชั่วโมง / สัปดาห์)
น้องๆสามารถเริ่มเรียนได้ตามความต้องการ (วันเปิดเรียน- ทุก ๆ วันจันทร์)

หลักสูตรแนะนำ Study in Singapore เรียนภาษาอังกฤษที่สิงคโปร์ เรียนภาษาที่สิงคโปร์

 1. Intensive English Course (15 – 30 ชั่วโมง / สัปดาห์)
  Functional English course หลักสูตรภาษาอังกฤษเพื่อการทำงานเน้นภาษาอังกฤษเชิงหน้าที่และโครงสร้างที่เป็นประโยชน์สำหรับสถานการณ์ทุกวัน หัวข้อคำศัพท์ภาษาอังกฤษและการแสดงออกที่เกี่ยวข้องกับการใช้โทรศัพท์,, การเดินทาง, งานแต่งงาน, สังคม, ศิลปะและการเมือง น้องๆจะได้เรียนรู้คำศัพท์รูปแบบคำกริยาและโครงสร้างพื้นฐานที่สามารถใช้ได้ในชีวิตประจำวัน
  Practical English course หลักสูตรภาษาอังกฤษเชิงปฏิบัติครอบคลุมทักษะภาษาอังกฤษทั่วไปเช่นการอ่านการเขียนการพูดและการฟังโดยเน้นภาษาอังกฤษเพื่อการใช้งานจริง หัวข้อหลักสูตรประกอบด้วยคำศัพท์ภาษาอังกฤษและการแสดงออกที่เกี่ยวข้องกับกฎหมาย, แฟชั่น, กีฬา, เงินและงาน น้องๆจะได้รับการฝึกฝนภาษาอังกฤษคำศัพท์รูปแบบคำกริยาและโครงสร้างที่สามารถนำไปใช้ในชีวิตประจำวัน, การทำงาน รวมถึงการท่องเที่ยวหรือไปอยู่ในประเทศที่ใช้ภาษาอังกฤษได้
 2. English for KIDS
  หลักสูตรภาษาอังกฤษสำหรับเด็กเน้นที่ทักษะภาษาอังกฤษทั่วไปของการอ่าน,การเขียน,การพูดและการฟัง หลักสูตรประกอบด้วยคำศัพท์ที่เกี่ยวข้องกับกีฬา, กิจกรรมกลางแจ้ง,เสื้อผ้า,ส่วนต่าง ๆ ของร่างกาย,สมาชิกในครอบครัวภาษา เป็นต้น น้องๆจะได้รับการฝึกภาษาอังกฤษคำศัพท์รูปแบบคำกริยาและ โครงสร้างที่มีประโยชน์ในสถานการณ์ทางวิชาการและสังคม
 3. Study Tour Program
  โปรแกรมวันหยุดที่เต็มไปด้วยความสนุกสนานและมีคุณค่าสำหรับเด็ก,วัยรุ่นและแม้แต่ผู้ใหญ่ เป็นโปรแกรมที่มีการเรียนการสอนภาษาอังกฤษและมีกิจกรรมในวันหยุด ในห้องเรียนน้องๆจะได้เรียนรู้ภาษาอังกฤษ สร้างความมั่นใจและทักษะการทำงานเป็นทีม รวมถึงการได้ไปทัศนศึกษาที่สวนสัตว์, เกาะเซ็นโตซ่า, Universal Studios, พิพิธภัณฑ์สัตว์น้ำ SEA และพิพิธภัณฑ์ ฯลฯ
 4. SPRINT English Course
  หลักสูตรนี้ครอบคลุมทักษะภาษาอังกฤษทั่วไปโดยเน้นการพูดและการสนทนา หัวข้อในหลักสูตรประกอบด้วยครอบครัว,บุคคล,เชื้อชาติ, งาน, วรรณคดี, สุขภาพ และกีฬา ฯลฯ น้องๆจะได้เรียนรู้สำนวนภาษาอังกฤษต่างๆ เพื่อประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวัน
 5. My Time English Course
  หลักสูตรนี้เน้นความสามารถในการสนทนา รวมถึงช่วยปรับทักษะภาษาอังกฤษทั้ง 4 ทักษะ เพื่อช่วยสร้างความมั่นใจในการสื่อสารและสามารถประยุกต์ใช้ในสถานการณ์ต่างๆได้
 6. English for Teens
  หลักสูตรนี้มุ่งเน้นพัฒนาความสามารถของน้องๆในการสื่อสารภาษาอังกฤษกับเพื่อนร่วมชั้นและครู โดยการทำงานเป็นคู่และเป็นกลุ่มในห้องเรียน หลักสูตรนี้จะช่วยปรับปรุงการออกเสียงคำศัพท์และทักษะการใช้งาน เช่นการนำเสนอและการกล่าวสุนทรพจน์ สร้างความมั่นใจในความสามารถทางภาษาอังกฤษมากขึ้น เพื่อให้การเรียนการสอนเข้มข้นและทั่วถึง จำนวนนักเรียนในห้องไม่เกิน 6 คน และน้องๆจะได้รับประกาศนียบัตรเมื่อจบหลักสูตร 12 สัปดาห์

Geos Language Centre 03Geos Language Centre 04

ที่พัก

 1. Homestay
  เป็นอีก 1 ช่องทางที่จะช่วยให้น้องๆได้ฝึกทักษะในการใช้ภาษาพร้อมไปกับการเรียนรู้วัฒนธรรมท้องถิ่น
 2. Hostel
  เหมาะสำหรับนักเรียนที่ต้องการความเป็นส่วนตัวและยินดีที่จ่ายเงินเพิ่มเพื่อความสะดวกสบาย โดยเหมาะสำหรับนักเรียนที่สามารถดูแลตัวเองได้ หรือนักเรียนที่มาพร้อมกับเพื่อน

การเดินทาง

การเดินทางที่สะดวกมี 2 ช่องทาง ได้แก่ รถประจำทาง และรถไฟฟ้า

 • รถประจำทาง
  • รถประจำทาง ตรงกันข้าม สถานี MRT Dhoby Ghaut
   • 7, 14, 14e, 16, 36, 65, 77, 106, 111, 124, 128, 162,
    162M, 167, 171, 174, 174e, 175, 190, 652, 656, 660,
    700, 700A, 850E, 951E, 971E, 972.
  • รถประจำทาง ตรงกันข้าม GEOS
   • 64,123,139,143
 • รถไฟฟ้า
  • สถานี MRT
   • สถานี Dhoby Ghaut (ทางออก B, Penang Road)

ขอข้อมูลเพิ่มเติม และราคาค่าเรียนได้ที่

📌สำนักงานใหม่ที่

🗺️ 126/27 อาคาร Park Avenue, (ระหว่างซอยเอกมัย 12 กับ 14) หรือ

line💬: @apexstudyabroad หรือ
Tel📞. 02-002-8855