ก่อตั้งในปี 1997 สถาบันตั้งอยู่ใจกลางถนนออร์ชาร์ด ย่านช้อปปิ้งของสิงคโปร์มีรถบัสและรถไฟใต้ดินมากมายเชื่อมต่อไปยังส่วนต่าง ๆ ของสิงคโปร์ น้องๆจะได้เรียนภาษากับครูเจ้าของภาษา จำนวนนักเรียนต่อห้องไม่เกิน 16 คนเพื่อให้การเรียนการสอนเข้มข้นและครูผู้สอนสามารถดูแลได้อย่างทั่วถึง ทำให้น้องๆจะรู้สึกเหมือนอยู่บ้าน เพราะน้องๆจะได้รับการดูแลเอาใจใส่อย่างเป็นกันเองจากสถาบัน ทีมงานทุกคนของสถาบันคอยจัดหาหลักสูตรต่าง ๆ เพื่อให้ตรงกับความต้องการของแต่ละคน ไม่ว่าจะเป็นหลักสูตรนอกเวลาหรือเต็มเวลา นอกจากความรู้ทางด้านวิชาการที่จะได้รับกลับไปแล้ว ยังได้เรียนรู้วัฒนธรรมจากเพื่อนนักเรียนต่างชาติและได้พบปะกับเพื่อนใหม่อีกด้วย

ข้อมูลทั่วไปของสถาบัน

จำนวนนักเรียน ประมาณ 170 คน
จำนวนนักเรียนต่อห้อง ประมาณ 6-16 คน
ชั่วโมงเรียนทั่วไป 20 ชั่วโมง / สัปดาห์

วันเปิดเรียน- ทุก ๆ วันจันทร์

หลักสูตร

1. Intensive English Course (15 – 30 ชั่วโมง / สัปดาห์)

Functional English course หลักสูตรภาษาอังกฤษเพื่อการทำงานเน้นภาษาอังกฤษเชิงหน้าที่และโครงสร้างที่เป็นประโยชน์สำหรับสถานการณ์ทุกวัน หัวข้อคำศัพท์ภาษาอังกฤษและการแสดงออกที่เกี่ยวข้องกับการใช้โทรศัพท์,, การเดินทาง, งานแต่งงาน, สังคม, ศิลปะและการเมือง น้องๆจะได้เรียนรู้คำศัพท์รูปแบบคำกริยาและโครงสร้างพื้นฐานที่สามารถใช้ได้ในชีวิตประจำวัน

Practical English course หลักสูตรภาษาอังกฤษเชิงปฏิบัติครอบคลุมทักษะภาษาอังกฤษทั่วไปเช่นการอ่านการเขียนการพูดและการฟังโดยเน้นภาษาอังกฤษเพื่อการใช้งานจริง หัวข้อหลักสูตรประกอบด้วยคำศัพท์ภาษาอังกฤษและการแสดงออกที่เกี่ยวข้องกับกฎหมาย, แฟชั่น, กีฬา, เงินและงาน น้องๆจะได้รับการฝึกฝนภาษาอังกฤษคำศัพท์รูปแบบคำกริยาและโครงสร้างที่สามารถนำไปใช้ในชีวิตประจำวัน, การทำงาน รวมถึงการท่องเที่ยวหรือไปอยู่ในประเทศที่ใช้ภาษาอังกฤษได้

2. English for KIDS

หลักสูตรภาษาอังกฤษสำหรับเด็กเน้นที่ทักษะภาษาอังกฤษทั่วไปของการอ่าน,การเขียน,การพูดและการฟัง หลักสูตรประกอบด้วยคำศัพท์ที่เกี่ยวข้องกับกีฬา, กิจกรรมกลางแจ้ง,เสื้อผ้า,ส่วนต่าง ๆ ของร่างกาย,สมาชิกในครอบครัวภาษา เป็นต้น น้องๆจะได้รับการฝึกภาษาอังกฤษคำศัพท์รูปแบบคำกริยาและ โครงสร้างที่มีประโยชน์ในสถานการณ์ทางวิชาการและสังคม

3. Study Tour Program

โปรแกรมวันหยุดที่เต็มไปด้วยความสนุกสนานและมีคุณค่าสำหรับเด็ก,วัยรุ่นและแม้แต่ผู้ใหญ่ เป็นโปรแกรมที่มีการเรียนการสอนภาษาอังกฤษและมีกิจกรรมในวันหยุด ในห้องเรียนน้องๆจะได้เรียนรู้ภาษาอังกฤษ สร้างความมั่นใจและทักษะการทำงานเป็นทีม รวมถึงการได้ไปทัศนศึกษาที่สวนสัตว์, เกาะเซ็นโตซ่า, Universal Studios, พิพิธภัณฑ์สัตว์น้ำ SEA และพิพิธภัณฑ์ ฯลฯ

4. SPRINT English Course

หลักสูตรนี้ครอบคลุมทักษะภาษาอังกฤษทั่วไปโดยเน้นการพูดและการสนทนา หัวข้อในหลักสูตรประกอบด้วยครอบครัว,บุคคล,เชื้อชาติ, งาน, วรรณคดี, สุขภาพ และกีฬา ฯลฯ น้องๆจะได้เรียนรู้สำนวนภาษาอังกฤษต่างๆ เพื่อประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวัน

5. My Time English Course

หลักสูตรนี้เน้นความสามารถในการสนทนา รวมถึงช่วยปรับทักษะภาษาอังกฤษทั้ง 4 ทักษะ เพื่อช่วยสร้างความมั่นใจในการสื่อสารและสามารถประยุกต์ใช้ในสถานการณ์ต่างๆได้

6. English for Teens

หลักสูตรนี้มุ่งเน้นพัฒนาความสามารถของน้องๆในการสื่อสารภาษาอังกฤษกับเพื่อนร่วมชั้นและครู โดยการทำงานเป็นคู่และเป็นกลุ่มในห้องเรียน หลักสูตรนี้จะช่วยปรับปรุงการออกเสียงคำศัพท์และทักษะการใช้งาน เช่นการนำเสนอและการกล่าวสุนทรพจน์ สร้างความมั่นใจในความสามารถทางภาษาอังกฤษมากขึ้น เพื่อให้การเรียนการสอนเข้มข้นและทั่วถึง จำนวนนักเรียนในห้องไม่เกิน 6 คน และน้องๆจะได้รับประกาศนียบัตรเมื่อจบหลักสูตร 12 สัปดาห์

ที่พัก

1. Homestay

เป็นอีก 1 ช่องทางที่จะช่วยให้น้องๆได้ฝึกทักษะในการใช้ภาษาพร้อมไปกับการเรียนรู้วัฒนธรรมท้องถิ่น

2. Hostel

เหมาะสำหรับนักเรียนที่ต้องการความเป็นส่วนตัวและยินดีที่จ่ายเงินเพิ่มเพื่อความสะดวกสบาย โดยเหมาะสำหรับนักเรียนที่สามารถดูแลตัวเองได้ หรือนักเรียนที่มาพร้อมกับเพื่อน

การเดินทาง

บริการ รถประจำทาง

รถประจำทาง ตรงกันข้าม สถานี MRT Dhoby Ghaut
7, 14, 14e, 16, 36, 65, 77, 106, 111, 124, 128, 162,
162M, 167, 171, 174, 174e, 175, 190, 652, 656, 660,
700, 700A, 850E, 951E, 971E, 972.

รถประจำทาง ตรงกันข้าม GEOS
64,123,139,143

สถานี MRT

สถานี Dhoby Ghaut (ทางออก B, Penang Road)