×
 • Course

 • Country

Holmes Institute

Holmes Institute 1 1
Holmes Institute 1 2
Holmes Institute 2 1
Holmes Institute 2 2
Holmes Institute 3 1
Holmes Institute 3 2
Holmes Institute 4 1
Holmes Institute 4 2
Holmes Institute 5 1
Holmes Institute 5 2
Melbourne
185 Spring Street
Melbourne, Victoria 3000
Sydney
Level 6, 91 York Street
Sydney, New South Wales 2000
Brisbane
171 Elizabeth Street
Brisbane, Queensland 4000
Gold Coast
Level 2, Circle on Cavill
3184 Surfers Paradise Boulevarde
Surfers Paradise, Goldcoast, Queensland 4217
Cairns
18 Lake Street, Queensland 4870

เว็บไซต์: https://www.holmes.edu.au

ข้อมูลทั่วไป study in Australia เรียนต่อมหาวิทยาลัยที่ออสเตรเลีย

วันนี้ Holmes Institute ดำเนินการในฐานะผู้ให้บริการการศึกษาเอกชนแบบหลายภาคส่วน สถาบันประกอบด้วยคณะครุศาสตร์และการฝึกอบรม คณะการอุดมศึกษา โรงเรียนมัธยมศึกษาและศูนย์ภาษาอังกฤษในแต่ละสถานที่

สถาบัน Holmes ดำเนินงานจากวิทยาเขตในเมลเบิร์น ซิดนีย์ บริสเบน โกลด์โคสต์ แคนส์ และฮ่องกง
ได้รับมอบรางวัลมากมายตั้งแต่ระดับสายอาชีพจนถึงระดับปริญญาโท ด้านการบริหารธุรกิจและการบัญชี ในฐานะที่เป็นผู้ให้บริการหลากหลายสาขา Holmes Institute อยู่ในตำแหน่งที่ดี ที่เป็นทางเลือกในการศึกษาระดับอุดมศึกษา

สถาบัน Holmes ขับเคลื่อนด้วยวัฒนธรรมการปรับปรุงคุณภาพอย่างต่อเนื่องและในบริบทนี้สถาบันพยายามหาวิธีจัดผลิตภัณฑ์การศึกษาให้สอดคล้องกับความต้องการของตลาดแรงงาน เป้าหมายนี้ยังแจ้งการพัฒนาหลักสูตรที่ Holmes ซึ่งรวมถึงการส่งเสริมความมุ่งมั่นในการเรียนรู้ตลอดชีวิตมุมมองระหว่างประเทศและการพัฒนาความรู้และความเข้าใจในหมู่นักเรียน

ในฐานะที่เป็นส่วนหนึ่งของความมุ่งมั่นในการพัฒนาคุณภาพอย่างต่อเนื่อง Holmes ได้เปรียบเทียบระบบภายในโครงสร้างกระบวนการและการปฏิบัติกับแนวปฏิบัติที่ดีที่สุดในมหาวิทยาลัยและวิทยาลัย สถาบันยังรวบรวมเทคโนโลยีใหม่ ๆ ด้วยกลยุทธ์การสอนและการเรียนรู้ที่เน้นนักเรียนเป็นศูนย์กลางซึ่งเติมเต็มยุคดิจิตอล

สถาบัน Holmes มุ่งมั่นในการปฏิบัติที่มีคุณภาพซึ่งให้การศึกษาที่น่าตื่นเต้นและเกี่ยวข้องกับนักเรียนและเผยแพร่แนวคิดเกี่ยวกับการเรียนรู้ชุมชนและการเป็นพลเมืองที่เกี่ยวข้องกับโลกที่มีความซับซ้อนและขับเคลื่อนด้วยเทคโนโลยี

Holmes Institute 06

 

หลักสูตรแนะนำ study in Australia เรียนต่อมหาวิทยาลัยที่ออสเตรเลีย

เนื้อหาและหลักสูตรที่เปิดสอน

ระดับปริญญาตรี (Undergraduate degrees)

 1. Bachelor of Business (BBus)
 2. Bachelor of Professional Accounting (BPA)
 3. Bachelor of Fashion Business (BFB)
 4. Bachelor of Information Systems (BIS)

รายละเอียดหลักสูตร

1. Bachelor of Business (BBus) / ปริญญาตรีธุรกิจ (BBus)

Holmes Institute 07

โครงสร้างหลักสูตรและเนื้อหา

ปริญญาตรีสาขาธุรกิจประกอบด้วยวิชาหลัก 16 วิชาและวิชาเลือก 8 วิชา หากนักศึกษาต้องการเรียนวิชาเอกการจัดการการตลาดหรือธุรกิจระหว่างประเทศวิชาเลือก 8 วิชาต้องมีวิชาบังคับ 4 วิชาสำหรับวิชาเอกที่เลือก

วิทยาเขตที่เปิดสอน:  Melbourne / Sydney / Brisbane / Gold Coast

 

2. Bachelor of Professional Accounting (BPA) / ปริญญาตรีสาขาบัญชีมืออาชีพ (BPA)

Holmes Institute 08

 

ปริญญาตรีสาขาการบัญชีมืออาชีพได้รับการออกแบบมาเพื่อให้การศึกษาการบัญชีที่เข้มงวดด้วยการผสมผสานอย่างรอบคอบของทฤษฎีและข้อกำหนดของการปฏิบัติวิชาชีพ การศึกษาระดับปริญญาให้การฝึกอบรมที่ครอบคลุมในการบัญชีและธุรกิจสำหรับผู้ที่ต้องการเข้าสู่วิชาชีพบัญชี การฝึกอบรมผู้เชี่ยวชาญในสาขาวิชาชีพหลักของการบัญชีการเงินและกฎหมายรวมเข้ากับความเข้าใจในบริบทเชิงพาณิชย์ในวงกว้างที่เกี่ยวข้องกับการจัดการและการดำเนินธุรกิจ ดังนั้นการศึกษาบัญชีและการเงินแบบดั้งเดิมจึงเสริมด้วยการพัฒนาความสามารถของนักเรียนในด้านความรู้เชิงธุรกิจและมุมมอง

 

โอกาสในการทำงาน

ผู้สำเร็จการศึกษาจะไม่เพียง แต่มีความสามารถอย่างมืออาชีพในด้านทฤษฎีและด้านเทคนิคของการบัญชี แต่ยังจะมีการพัฒนาทักษะการวิเคราะห์และการสื่อสารที่จำเป็นเพื่อให้พวกเขาเป็นผู้นำในอาชีพและชีวิตธุรกิจของพวกเขา ผู้สำเร็จการศึกษามีความพร้อมในการประกอบธุรกิจในวงกว้างซึ่งรวมถึงการตรวจสอบบัญชี ภาษี การบัญชีภาครัฐ การบัญชีภาคที่ไม่แสวงหาผลกำไร คลัง การเงิน การให้คำปรึกษาทางการเงิน การจัดการเชิงกลยุทธ์ การธนาคารระหว่างประเทศ การเงินระหว่างประเทศ การจัดการการลงทุน การพยากรณ์ทางการเงิน

Holmes BPA ได้รับการรับรองโดย Chartered Accountants ออสเตรเลียและนิวซีแลนด์ CPA Australia และสถาบันนักบัญชีการจัดการที่ได้รับการรับรอง

คำอธิบายรายวิชา

ปริญญาตรีสาขาการบัญชีมืออาชีพเป็นวิชาที่เปิดสอนทั้งหมด 24 วิชาซึ่งเปิดสอนมากกว่าสามปีในการเรียนเต็มเวลาหรือเทียบเท่านอกเวลา การศึกษาระดับปริญญาประกอบด้วยวิชาบังคับ 12 วิชาซึ่งครอบคลุมความเชี่ยวชาญเฉพาะด้านในด้านวิชาชีพบัญชี, การเงินและกฎหมาย, วิชาธุรกิจหลัก 4 วิชาและวิชาเลือก 8 วิชา วิชาทั้งหมด 24 วิชามีระยะเวลาการศึกษาหกครั้งซึ่งประกอบด้วย 72 คะแนนเครดิต (24 วิชา x 3 คะแนนเครดิตแต่ละวิชา)

วิทยาเขตที่เปิดสอน:  Melbourne / Sydney / Brisbane / Gold Coast

 

 1. Bachelor of Fashion Business (BFB) / ปริญญาตรีธุรกิจแฟชั่น (BFB)
  Holmes Institute 09Holmes Institute 10

  ในขณะที่อุตสาหกรรมแฟชั่นยังคงมีความสำคัญเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องจึงต้องการบุคคลที่มีทักษะสูงและเข้าใจว่าอุตสาหกรรมแฟชั่นทำงานอย่างไร หลักสูตรนี้มุ่งเน้นไปที่ธุรกิจและการค้าที่เป็นหัวใจของอุตสาหกรรมแฟชั่นการศึกษาแฟชั่นและธุรกิจในบริบทร่วมสมัยสะท้อนให้เห็นถึงการเปลี่ยนแปลงในการปฏิบัติงานในอุตสาหกรรมเพื่อให้แน่ใจว่าการจัดตำแหน่งแฟชั่นและธุรกิจใกล้ชิดยิ่งขึ้นความรู้เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์แฟชั่นนั้นได้รับการปรับปรุงใหม่เพื่อบูรณาการการออกแบบและสุนทรียศาสตร์เข้ากับแนวคิดการจัดการและธุรกิจรวมถึงรูปแบบของการศึกษาในอุตสาหกรรมแฟชั่นร่วมสมัยความรู้เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์แฟชั่นการค้าปลีกและผู้บริโภคหลักสูตรนี้จะตรวจสอบว่าแนวคิดแฟชั่นกลายเป็นผลิตภัณฑ์แฟชั่นได้อย่างไรและแนวคิดเหล่านี้เข้าถึงผู้บริโภคอย่างไร มันสำรวจองค์กรและธุรกิจที่เกี่ยวข้องในกระบวนการสร้างสรรค์นี้พร้อมกับสาขาการขายและโปรโมชั่นที่เกี่ยวข้องของอุตสาหกรรมแฟชั่นหลักสูตรนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักเรียนมีความมั่นใจและทักษะในการสร้างสื่อสารและเจริญเติบโตในสภาพแวดล้อมทางธุรกิจแฟชั่นที่มีการแข่งขันสูงปริญญาตรีสาขาแฟชั่นและธุรกิจครอบคลุมทุกด้านของอุตสาหกรรมแฟชั่นระดับสากลด้วยการศึกษาที่จะพัฒนาความรู้เชิงสร้างสรรค์เทคนิคองค์กรและธุรกิจ หลักสูตรนี้วิเคราะห์ประวัติศาสตร์และทฤษฎีที่อยู่เบื้องหลังการค้าการออกแบบและการสื่อสารในอุตสาหกรรมแฟชั่น นอกจากนี้ยังตรวจสอบวิธีการผลิตและการส่งเสริมแฟชั่นในอนาคตซึ่งนักเรียนจะได้พัฒนาทักษะในการจัดการต้นทุนระยะเวลาและประเด็นด้านจริยธรรมที่ส่งผลกระทบต่ออุตสาหกรรมแฟชั่นวิทยาเขตที่เปิดสอน:  Melbourne / Sydney

 

 1. Bachelor of Information Systems (BIS) /ปริญญาตรีระบบสารสนเทศ (BIS)
  Holmes Institute 11
  โครงสร้างหลักสูตรประกอบด้วยวิชาหลัก 18 วิชา – วิชามืออาชีพ 14 วิชาในสาขาระบบสารสนเทศและ ICT, วิชาธุรกิจ 4 วิชาและวิชาเลือก 6 วิชาโครงสร้างของหลักสูตรปริญญาตรีระบบสารสนเทศที่นำเสนอมีดังนี้:

  • วิชาหลัก 4 วิชาในระดับเบื้องต้น (2 วิชา IS และ 2 วิชาธุรกิจ)
  • 9 วิชาหลัก IS
  • 3 วิชาสำหรับทำสารนิพนธ์ (IS)
  • วิชาธุรกิจเพิ่มเติม 2 วิชา
  • วิชาเลือก 6 วิชา

   

  การเสนอวิชาหลัก 4 วิชาในระดับเกริ่นนำจะช่วยให้นักเรียนได้สัมผัสกับข้อเสนอพื้นฐานสำหรับ IS และวิชาที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจ และให้เส้นทางที่ยืดหยุ่นหากต้องการเปลี่ยนวิชาเอกหลังจากวิชาหลัก 4 วิชาเหล่านี้เสร็จสิ้น

 2. ระดับสูงกว่าปริญญาตรี (Postgraduate degrees)
  1. Graduate Diploma in Business (GDB)
  2. Master of Business Administration (MBA)
  3. Master of Information Systems (MIS)

   

  วิชาหลัก 3 วิชา จะเกี่ยวข้องกับการทำ IS โดยตรงในปีสุดท้าย สิ่งเหล่านี้ถือเป็นยุทธศาสตร์ในให้นักเรียนสามารถนำความรู้ที่ศึกษาไปใช้ในการ การบูรณาการทางเทคโนโลยี / คน และแก้ปัญหาทางการจัดการ

  แต่ละวิชามีการติดต่อสามชั่วโมงต่อสัปดาห์ในภาคการสอน 12 สัปดาห์ (36 ชั่วโมงติดต่อ) โหลดเต็มเวลาปกติประกอบด้วยสี่วิชาในภาคการศึกษา ตารางด้านล่างแสดงถึงลำดับของการศึกษาที่นักเรียนเรียนจบแกนกลางและวิชาเลือกรวมกันในช่วงระยะเวลาสามปี

 

3. Graduate Diploma in Business (GDB) / ประกาศนียบัตรบัณฑิตทางธุรกิจ (GDB)

Holmes Institute 12 Holmes Institute 13

 

เป็นหลักสูตรเพิ่มความเชี่ยวชาญทางธุรกิจที่หลากหลาย ประกาศนียบัตรบัณฑิตสาขาธุรกิจของ Holmes จะทำให้ได้มุมมองทางธุรกิจทั่วโลก ความหลากหลายในอาชีพ และปูทางไปสู่การศึกษาต่มหาบัณฑิตทางธุรกิจ (MBA) หลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษานี้สรุปความรู้และทักษะที่ต้องการในสภาพแวดล้อมทางธุรกิจระดับโลกในปัจจุบัน มันถูกออกแบบมาสำหรับผู้จัดการที่ต้องการและผู้คนที่ทำงานในธุรกิจหรือการจัดการในปัจจุบัน

GDB ได้รับการออกแบบมาเพื่อให้ความรู้และทักษะที่ฝังอยู่ในการดำเนินธุรกิจร่วมสมัยในหลักสูตรการศึกษาขั้นสูงสำหรับทั้งผู้สำเร็จการศึกษาและผู้จัดการที่มีประสบการณ์ หลักสูตรนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาผู้สำเร็จการศึกษาที่มีความสามารถในการสร้างกลยุทธ์และการแก้ปัญหาที่สร้างสรรค์เพื่อแก้ไขปัญหาในธุรกิจและภาครัฐที่ต้องมีความคุ้นเคยกับการวิเคราะห์แบบหลายมิติ ผู้สำเร็จการศึกษามีความรอบรู้สูงในภาครัฐ บริษัทขนาดเล็ก และขนาดใหญ่ โดยสามารถรู้ถึงการเกี่ยวพันธ์กัน ของการเงินและการบัญชี ผู้ประกอบการรายใหม่ๆ การตลาดหรือการจัดการทรัพยากรมนุษย์ ผู้สำเร็จการศึกษาอาจเลือกที่จะจัดตั้งธุรกิจขนาดเล็กในฐานะผู้ประกอบการอิสระ หลักสูตรนี้สร้างโอกาสในการสร้างเครือข่ายกับนักเรียนที่มุ่งเน้นผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและมอบผลตอบแทนการลงทุนที่แข็งแกร่งสำหรับบัณฑิต

หลักสูตรนี้สามารถสำเร็จใน 1 ปีของการเรียนเต็มเวลาในสองช่วงเวลาการศึกษา เมื่อเรียนจบหลักสูตรนี้จะมีเส้นทางสู่การเรียนระดับปริญญาโทสาขาบริหารธุรกิจของHolmes  (MBA) ซึ่งจะแล้วเสร็จในอีก 6 เดือนของการเรียนเต็มเวลา

ข้อดีของ Holmes

โลกธุรกิจกำลังพัฒนาอย่างต่อเนื่องโดยมีประเด็นต่าง ๆ เช่นเทคโนโลยีที่เปลี่ยนแปลงการเคลื่อนไหวทั่วโลกที่มากขึ้นและการแข่งขันที่เพิ่มขึ้นทุกปัจจัยในกระบวนการ ในฐานะเจ้าของธุรกิจหรือมืออาชีพ คุณต้องเข้าใจหลักการธุรกิจหลักที่จะช่วยให้คุณประสบความสำเร็จและก้าวไปข้างหน้าในโลกที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วในปัจจุบัน

โปรแกรมนี้รวมถึงการศึกษาด้านการเงินและการควบคุมงบประมาณการตลาดการจัดการทั่วโลกและกลยุทธ์ทางธุรกิจ

เช่นเดียวกับการชี้นำคุณสู่บทบาทการจัดการที่ยิ่งใหญ่กว่านั้นประกาศนียบัตรบัณฑิตของธุรกิจเป็นเส้นทางสู่การศึกษาต่อรวมถึงหลักสูตรปริญญาโทสาขาบริหารธุรกิจ (MBA) ของHolmes  ผู้สำเร็จการศึกษาจะได้รับเครดิตแปดหน่วยกิตในการบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต

วิทยาเขตที่เปิดสอน:  Melbourne / Sydney / Brisbane / Gold Coast

 

4. Master of Business Administration (MBA)

Holmes Institute 14 Holmes Institute 15

MBA ของ Holmes เป็นโอกาสที่จะเพิ่มพูนทักษะการจัดการที่หลากหลายของคุณ โปรแกรมนี้ครอบคลุมถึงแนวโน้มและอิทธิพลล่าสุดในธุรกิจและพัฒนาทักษะของคุณในการคิดและวิเคราะห์ที่สำคัญ ในฐานะเจ้าของธุรกิจหรือมืออาชีพคุณต้องเข้าใจหลักการธุรกิจหลักที่จะช่วยให้คุณประสบความสำเร็จและก้าวไปข้างหน้าในโลกที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วในปัจจุบัน

เรียนรู้ในสภาพแวดล้อมแบบทีมที่คุณและผู้เข้าร่วมโปรแกรมอื่นแบ่งปันความท้าทายในการจัดการชีวิตจริงและใช้เครื่องมือการจัดการที่ทันสมัยเพื่อใช้ทักษะการแก้ปัญหา

Holmes MBA มีวัตถุประสงค์เพื่อสอนวิธีคิดเหมือนนักธุรกิจโดยใช้การคิดเชิงกลยุทธ์ขั้นสูง Holmes MBA จะช่วยให้คุณสามารถตรวจสอบปัญหาและโอกาสโดยใช้กรอบการวิเคราะห์เช่นการประเมินความเสี่ยงการวิเคราะห์ความคุ้มทุนและแผนกลยุทธ์

ข้อดีของHolmes

MBA ถูกออกแบบมาเพื่อให้ความรู้และทักษะที่ฝังอยู่ในการดำเนินธุรกิจร่วมสมัยในหลักสูตรขั้นสูงของการศึกษาสำหรับผู้สำเร็จการศึกษาและผู้จัดการที่มีประสบการณ์ หลักสูตรนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาผู้สำเร็จการศึกษาที่มีความสามารถในการสร้างกลยุทธ์และการแก้ปัญหาในธุรกิจและภาครัฐ โดยใช้การวิเคราะห์แบบสหวิทยาการ

ปัจจุบันบริษัทฯ ยังมีความต้องการผู้สำเร็จการศึกษาทางด้านนี้สูง ทั้งในภาครัฐและ บริษัท ขนาดเล็กและขนาดใหญ่ เพื่อเข้าไปแก้ปัญหาที่เกี่ยวข้องกับความเชี่ยวชาญบัญชี และการเงิน ผู้ประกอบการใหม่ การตลาดหรือการจัดการทรัพยากรมนุษย์ ผู้สำเร็จการศึกษาอาจเลือกที่จะจัดตั้งธุรกิจขนาดเล็กในฐานะผู้ประกอบการอิสระ หลักสูตรนี้สร้างโอกาสในการสร้างเครือข่ายกับนักเรียนที่มุ่งเน้นผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและมอบผลตอบแทนการลงทุนที่แข็งแกร่งสำหรับบัณฑิต

หลักสูตรนี้มุ่งเน้นไปที่ทักษะและความรู้ที่จำเป็นสำหรับการเป็นผู้จัดการในโลกธุรกิจที่รวดเร็วของวันนี้และอนาคต คณาจารย์ของเรามีคุณวุฒิทางการศึกษาที่ดีพร้อมความรู้และประสบการณ์ในอุตสาหกรรมในมหาวิทยาลัยในออสเตรเลียและต่างประเทศ

วิทยาเขตที่เปิดสอน:  Melbourne / Sydney / Brisbane / Gold Coast

 

5. Master of Professional Accounting (MPA) / ปริญญาโท สาขาการบัญชีมืออาชีพ (MPA)

Holmes Institute 16 Holmes Institute 17

Holmes Institute มีความภูมิใจที่จะต้อนรับนักศึกษาสู่ปริญญาโทการบัญชีมืออาชีพ (MPA) ของ Holmes

การศึกษาระดับปริญญาโทนี้ได้รับการออกแบบที่กำหนดเองด้วยปัจจัยการผลิตโดยคณาจารย์และผู้เชี่ยวชาญในสาขา การรวมกันของความรู้ทางวิชาการและวิชาชีพนี้ส่งผลให้หลักสูตรร่วมสมัยที่เกี่ยวข้องกับสภาพแวดล้อมทางธุรกิจในปัจจุบัน

ด้วยการรวมวิชาบัญชีหลักระดับมืออาชีพเข้ากับรากฐานที่แข็งแกร่งในธุรกิจทั่วไปหลักสูตรนี้จึงมุ่งมั่นที่จะสร้างความมั่นใจว่านักศึกษาจะสำเร็จการศึกษาด้วยทักษะและความสามารถที่จำเป็นสำหรับการประกอบอาชีพด้านการบัญชีและธุรกิจที่ประสบความสำเร็จ ผู้สำเร็จการศึกษาจะไม่เพียง แต่มีความสามารถอย่างมืออาชีพในด้านทฤษฎีและด้านเทคนิคของการบัญชี แต่ยังจะมีทักษะการวิเคราะห์และการสื่อสารที่พัฒนาขึ้นเป็นอย่างดีที่จำเป็นเพื่อให้พวกเขาเป็นผู้นำในอาชีพและชีวิตทางธุรกิจของพวกเขา

วัตถุประสงค์ของ MPA คือการสร้างความเชื่อมั่นให้กับผู้ที่จบกระบวนการทักษะและจรรยาบรรณวิชาชีพที่พวกเขาจะต้องสร้างตัวเองเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านการบัญชี โดยเฉพาะอย่างยิ่งผู้สำเร็จการศึกษาจะสามารถสร้างมูลค่าให้กับนายจ้าง / ลูกค้าได้โดยการสังเคราะห์การประยุกต์ใช้กลยุทธ์ตัวเลือกการกระทำการควบคุมและผลลัพธ์ที่เหมาะสมเพื่อแก้ไขข้อกังวลในปัจจุบันและคาดการณ์และหลีกเลี่ยงภาวะแทรกซ้อนในอนาคตที่เกิดจากความกังวลและ / หรือ ความละเอียด ดังนั้น MPA จึงถูกออกแบบมาเพื่อ:

 • ความก้าวหน้าอย่างรวดเร็วของนักเรียนผ่านความรู้ ความเข้าใจในการทำงานของร่างกาย, เครื่องมือ, จริยธรรมและกฎระเบียบของการบัญชี และสาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง
 • พัฒนาทักษะในการใช้วัสดุนั้นในการวิเคราะห์ และประเมินผลกระทบต่อธุรกิจ เกี่ยวกับปัญหาที่ซับซ้อนอย่างรวดเร็ว ในการนำเสนอ NGOs และรัฐบาล
 • เริ่มต้นการรับรู้และการเริ่มต้นที่แข็งแกร่งในการพัฒนาทัศนคติภาระหน้าที่และความเป็นมืออาชีพที่นักบัญชีต้องการและต้องคงอยู่ตลอดไป

 

6. Master of Information Systems (MIS) / ปริญญาโทด้านระบบสารสนเทศ (MIS)

Holmes Institute 18

Holmes Institute ก่อตั้งขึ้นในปีพ. ศ. 2506 และมีประสบการณ์และความเชี่ยวชาญกว่า 50 ปีในการส่งมอบการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายให้กับนักเรียนทั้งในและต่างประเทศ การอุทิศตนและการแสวงหาความเป็นเลิศให้กับนักเรียนของพวกเขาได้นำสถาบันHolmes มาพัฒนาระบบข้อมูลมหาบัณฑิต

หลักสูตรปริญญาโทระบบสารสนเทศได้รับการออกแบบมาเพื่อพัฒนาผู้เชี่ยวชาญด้านความรับผิดชอบต่อสังคมและจริยธรรมที่มีความสามารถที่แข็งแกร่งในการสนับสนุนการจัดการและการเปลี่ยนแปลงกระบวนการทางธุรกิจผ่านระบบสารสนเทศ พวกเขายังจะมีทักษะที่สามารถถ่ายโอนที่มีคุณค่าในการแก้ปัญหาทางธุรกิจการทำงานร่วมกันการจัดการโครงการและการปฏิบัติวิชาชีพที่เป็นนวัตกรรมใหม่ที่สนับสนุนผ่านการประยุกต์ใช้แบบจำลองกรอบและทฤษฎี

ความต้องการของโลก

 • องค์กรอยู่ภายใต้ความกดดันอย่างต่อเนื่องในการจัดการและใช้ประโยชน์จากการเปลี่ยนแปลงอย่างต่อเนื่องของเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ICT)
 • สถาบัน Holmes ได้ออกแบบและพัฒนาหลักสูตร Master of Information Systems เพื่อตอบสนองทักษะระบบข้อมูลมืออาชีพที่จำเป็นในสภาพแวดล้อมทางธุรกิจในปัจจุบันและอนาคต
 • หลักสูตรนี้ครอบคลุมเนื้อหาที่มีความสำคัญอย่างยิ่งต่อนายจ้างเช่นการจัดการโครงการความปลอดภัยและการวิเคราะห์ธุรกิจ
 • ผู้สำเร็จการศึกษาจะได้รับความสามารถที่แข็งแกร่งในการรองรับการจัดการ และการเปลี่ยนแปลงกระบวนการทางธุรกิจผ่านระบบสารสนเทศ พวกเขายังจะได้รับทักษะที่สามารถถ่ายโอนทักษะ ในการแก้ปัญหาทางธุรกิจ การทำงานร่วมกันและการจัดการโครงกา ผ่านการประยุกต์ใช้แบบจำลอง โครงสร้างและทฤษฎี
 • โครงสร้างและเนื้อหาของหลักสูตรสอดคล้องกับ Core Computer of Knowledge (ACS) ของ Australian Computer Society (CBoK)
 • หลักสูตรนี้ได้รับการออกแบบโดยสอดคล้องกับ Seoul Accord เพื่อให้ผู้สำเร็จการศึกษามีความรู้และทักษะในการแก้ไข การศึกษาเชิงวิชาการ, ความรู้ในการแก้ไขปัญหาคอมพิวเตอร์, การวิเคราะห์ปัญหา, การออกแบบ / พัฒนาโซลูชั่น, การใช้เครื่องมือที่ทันสมัย, การทำงานเป็นรายบุคคลและเป็นทีม, การสื่อสาร, ความเป็นมืออาชีพด้านคอมพิวเตอร์และสังคม, จริยธรรม, การเรียนรู้ตลอดชีวิต

ความเชี่ยวชาญพิเศษ

 • การบริหารจัดการโครงการ
 • ความปลอดภัยทางไซเบอร์
 • การวิเคราะห์ธุรกิจ

วิทยาเขตที่เปิดสอน:  Melbourne

 

Holmes Institute 19

เกณฑ์การรับสมัคร

นโยบาย Holmes Institute Pty Ltd และสำหรับนักเรียนที่สมัครเข้าเรียนในหลักสูตรของการศึกษาที่ Holmes Institute

Holmes มุ่งมั่นที่จะให้ข้อมูลที่โปร่งใสเกี่ยวกับข้อกำหนดการรับเข้าเรียน

Holmes มีขั้นตอนที่เข้มงวด เพื่อให้มั่นใจว่ามีการรับเข้าเรียนมีความยุติธรรม

หลักสูตรของHolmes ที่เกี่ยวข้องกับการประเมินว่านักเรียนมีคุณสมบัติประสบการณ์ และความสามารถด้านภาษาอังกฤษเหมาะสมที่จะเรียนในหลักสูตรของ Holmes

โดยปกติกรณีของนักศึกษาต่างชาติ Holmes อาจใช้ GTE  ในการประเมินการพิจารณาว่าจะรับข้อเสนอการรับเข้าเรียนหรือไม่ ประกอบกับ อาจพิจารณา ประวัติการศึกษาของนักเรียนความสามารถทางการเงิน และทางเลือกของหลักสูตร

นักเรียนที่สมัครเข้าเรียนในหลักสูตรที่Holmes จะต้องกรอกแบบฟอร์มใบสมัคร และจำเป็นต้องจัดเตรียมเอกสารประกอบดังต่อไปนี้:

 1. คะแนนภาษาอังกฤษที่เกี่ยวข้องเพื่อการรับเข้าเรียนตามหลักสูตร
 2. สำเนารับรองผลการเรียน โดยต้องต้องมีการแปล Transcripts จากสถาบันต่างประเทศ
 3. เอกสารประกอบเพิ่มเติมที่ร้องขอโดย Holmes เช่นประวัติย่อ
 4. คุณวุฒิจากต่างประเทศจะได้รับการประเมินความเท่าเทียมกันในออสเตรเลียในเวลาที่สมัคร

โดยใช้ Country Education Profiles (CEP) แบบ Online ของออสเตรเลีย ซึ่งจะได้รับการยืนยันโดยใช้การลงทะเบียนของรัฐบาลออสเตรเลีย หรือผู้ให้บริการ อย่างใดอย่างหนึ่ง เช่น Training.gov.au (TGA) และ TEQSA National Register

 1. นักเรียนต่างชาติที่ทำข้อเสนอรับเข้าเรียนโดยพิจารณาจากระดับนานาชาติ สถานะนักเรียนอาจไม่สามารถเปลี่ยนสถานะนั้นได้ จนกว่าจะอยู่อาศัยจนถึง ภาคการศึกษาต่อไปนี้ ของการศึกษา

 

 • ข้อกำหนดภาษาอังกฤษ:

นักเรียนต่างชาติต้องแสดงความสามารถทางภาษาอังกฤษด้วยวิธีใดวิธีหนึ่งดังต่อไปนี้

 1. สำเร็จการศึกษาเป็นภาษาอังกฤษ (ภาษาหรือโหมดการสอน) เช่น ปีที่ 12 ที่ Australian High School หรืออนุปริญญาออสเตรเลียหรือสูงกว่าวุฒิการศึกษา
 2. การศึกษาที่ประสบความสำเร็จในสถาบันการศึกษาออสเตรเลียในระดับการศึกษาที่เทียบเท่าโดยพิจารณาจากอย่างน้อย ผ่าน 50% ในภาคการศึกษาล่าสุด
 3. คะแนนการทดสอบภาษาอังกฤษ โดยใช้หนึ่งในการทดสอบภาษาอังกฤษต่อไปนี้ตามที่ได้รับอนุมัติจากHolmes :
  1. ระบบทดสอบภาษาอังกฤษนานาชาติ (IELTS)
  2. Pearson Test of English (PTE)
  3. แบบทดสอบภาษาอังกฤษเป็นภาษาต่างประเทศ (TOEFL)
  4. Cambridge English: ขั้นสูงจาก Cambridge ESOL (CAE)

Holmes อาจพิจารณาว่าความสำเร็จในการใช้ภาษาอังกฤษเพื่อจุดประสงค์ทางการศึกษา (EAP) หรือโปรแกรมการเตรียมความพร้อมด้านภาษาอังกฤษเชิงวิชาการจากผู้ให้บริการรายอื่น ที่นี้เกิดขึ้น Holmes จะตัดสินว่านักเรียนมีคุณสมบัติตามข้อกำหนดภาษาอังกฤษของHolmes หรือไม่

หลักสูตร IELTS PTE

Academic

TOEFL

iBT

Cambridge English กำหนดเทียบเท่าโดย Holmes
หลักสูตรประกาศนียบัตรระดับ 3 และ 4, อนุปริญญาและอนุปริญญาขั้นสูง(Certificate III & IV, Diploma and Advanced Diploma courses) 5.5 42-59 46 162 ยอมรับ
หลักสูตรระดับปริญญาตรี

(Bachelor degree courses)

6.0 50 60-78 169 ยอมรับ
ประกาศนียบัตรบัณฑิตสาขาธุรกิจและปริญญาโทสาขาบริหารธุรกิจ

Graduate Diploma in Business and Master of Business Administration

6.0 50 60-78 169 ยอมรับ
ปริญญาโทสาขาการบัญชีมืออาชีพ (Master of Professional Accounting ) 6.5 58 79-93 176 ยอมรับ

 

นักเรียนที่ผ่านเกณฑ์การรับเข้าศึกษา แต่ไม่ผ่านเกณฑ์ภาษาอังกฤษ เกณฑ์ความเชี่ยวชาญตามระดับ IELTS 0.5 หรือมากกว่านั้น สามารถลงเรียนหลักสูตรภาษาอังกฤษที่เปิดสอน (บริหารโดย Oxford House College)

จุดประสงค์ของหลักสูตร เพื่อเรียนเสริมหลักสูตรหลักของพวกเขา โดยหลักสูตรภาษาอังกฤษเสริมสามารถจะนำไปใช้เป็นคะแนนยื่นของแบบทดสอบวัดระดับ โดยมีข้อกำหนดดังนี้

หลักสูตรภาษาอังกฤษ * ขึ้นอยู่กับคะแนนสอบ

IELTS 5.0 (PTE: 36 – 41) – ระดับปริญญาตรี: 20-24 สัปดาห์

สูงกว่าปริญญาตรี: 24 -30 สัปดาห์

IELTS 5.5 (PTE: 42 – 49) – ระดับปริญญาตรี: 10-15 สัปดาห์

สูงกว่าปริญญาตรี: 15-20 สัปดาห์

ELICOS IELST 6.0 (PTE: 50 – 57) – สูงกว่าปริญญาตรี: 10-15 สัปดาห์ ELICOS

IETLS 6.5 (PTE: 58 – 64) – ไม่มีหลักสูตร

สิ่งอำนวยความสะดวก

 • วิทยาเขตของ Holmes ตั้งอยู่ใจกลางเมืองในเมืองหลวงที่มีการเข้าถึงการขนส่งศูนย์สุขภาพและโรงพยาบาลมากมาย นักเรียนสามารถเข้าถึงคอมพิวเตอร์เครือข่ายไร้สายการพิมพ์ถ่ายเอกสารและบริการสแกนในวิทยาเขตทั้งหมด ห้องเรียนทุกห้องทันสมัยและมีเครื่องปรับอากาศพร้อมเทคโนโลยีการศึกษาที่ทันสมัยและอุปกรณ์ภาพและเสียง
 • ห้องรับรองนักศึกษา: สถาบัน Holmes ให้บริการพื้นที่ที่สะดวกสบายแก่นักเรียนในการพบปะกับผู้อื่นผ่อนคลายและทำงานเป็นกลุ่ม เลานจ์เหล่านี้มีอุปกรณ์ครัวพร้อมไมโครเวฟ และพื้นที่นั่งเล่น ข้อมูลเกี่ยวกับกิจกรรมทางสังคมที่เกิดขึ้นรอบ ๆ มหาวิทยาลัย และในเมืองนั้นมีไว้เพื่อให้นักเรียนได้รับความรู้สึกของชุมชนที่จำเป็นสำหรับการมีส่วนร่วมของนักเรียนและความสำเร็จในท้ายที่สุด
 • ศูนย์ทรัพยากรความรู้ / ห้องสมุด: Holmes ยังมีห้องสมุดสำหรับทุกวิทยาเขต ห้องสมุดของHolmes มีหนังสือและทรัพยากรเสริมตามที่กำหนดในพื้นที่ที่Holmes นำเสนอโปรแกรม
 • รถรับ-ส่ง สนามบิน: Holmes สามารถจัดให้นักเรียนได้พบกันที่สนามบินโดยตัวแทนของHolmes และโอนไปยังที่พักที่เลือกไว้อย่างปลอดภัย
 • สวัสดิการของนักเรียนอายุต่ำกว่าเกณฑ์: นักเรียนที่อายุต่ำกว่า 18 ปีสามารถเข้าถึงการสนับสนุนได้ตลอด 24/7 นักเรียนสามารถติดต่อหมายเลขฉุกเฉิน เพื่อขอความช่วยเหลือเกี่ยวกับความปลอดภัยส่วนบุคคลหรือความเป็นอยู่ที่ดี และเพื่อรายงานเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นจากการล่วงละเมิดทางเพศ ทางร่างกายหรือทางอื่นที่เกิดขึ้นจริงหรือที่ถูกกล่าวหา ข้อมูลเกี่ยวกับผู้ติดต่อ และข้อมูลที่เป็นประโยชน์อื่น ๆ มีอยู่ใน U18 Student Handbook ที่นี่ นักเรียนที่มีอายุต่ำกว่า 18 ปีจะต้องมีผู้ดูแลที่คอยดูแลสวัสดิภาพและความก้าวหน้าทางวิชาการของพวกเขาในขณะที่อยู่ในออสเตรเลีย รายละเอียดเพิ่มเติมจะมีให้ในใบสมัคร

 

Holmes Institute 20

 

การจัดสวัสดิการและที่พัก

โฮล์มส์มีที่พักหลากหลายรูปแบบให้เลือก เช่นโฮมสเตย์ โฮสเทล เซอร์วิสอพาร์ทเมนท์ และโรงแรม รายละเอียดเพิ่มเติมจะมีให้ในใบสมัคร

ขอข้อมูลเพิ่มเติม และราคาค่าเรียนได้ที่

📌สำนักงานใหม่ที่

🗺️ 126/27 อาคาร Park Avenue, (ระหว่างซอยเอกมัย 12 กับ 14) หรือ

line💬: @apexstudyabroad หรือ
Tel📞. 02-002-8855