×
 • Course

 • Country

Holmesglen Institute (vocational)

ที่อยู่:

Bourke Street
3/206-218 Bourke St, Australia
Chadstone
Corner Batesford & Warrigal Roads, Australia
St Kilda Road
332 St Kilda Road, Australia
Drummond Street
41 Drummond St, Chadstone, Australia
VIC 3148
Moorabbin
488 South Road, Moorabbin,
VIC, 3189, Australia
Glen Waverley
595 Waverley Road, Glen Waverley,
VIC, 3150, Australia
Holmesglen at Eildon
92 Moore Road, Eildon,
VIC, 3713, Australia
North Melbourne
Level 2, 200 Arden St, North Melbourne,
VIC, 3051, Australia

เว็บไซต์:    https://www.holmesglen.edu.au

ข้อมูลทั่วไป study in Australia เรียนต่อที่ออสเตรเลีย

Holmesglen เป็นหนึ่งในผู้ให้บริการด้านอาชีวศึกษา และการศึกษาระดับอุดมศึกษาที่ใหญ่ที่สุดในออสเตรเลียต้อนรับนักเรียนต่างชาติมาตั้งแต่ปี 1987 เรามีหลักสูตรกว่า 60 หลักสูตรสำหรับนักศึกษานานาชาติจากกว่า 70 ประเทศ

เรามี 8 วิทยาเขตใน 6 แห่ง ได้แก่

 • Chadstone
 • Moorabbin and Glen Waverley
 • Bourke Street in the City
 • St Kilda Road
 • Futuretech in North Melbourne
 • Eildon

หลักสูตรแนะนำ study in Australia เรียนต่อที่ออสเตรเลีย

หลักสูตรเปิดสอนสำหรับนักเรียนนานาชาติมีเนื้อหาครอบคลุมใน 9 กลุ่ม

 1. ARTS AND DESIGN

  รายละเอียดหลักสูตร
  Certificate IV in Applied Fashion Design and Merchandising

  เป็นหลักสูตรที่ให้ทักษะพื้นฐานทั่วไปในการออกแบบแฟชั่นขั้นพื้นฐาน รวมถึงการจำแนกเส้นใย และผ้า ภาพประกอบแฟชั่น การออกแบบ และการสร้างแพทเทิร์น การสร้างต้นแบบ การผลิต และการใช้เครื่องมืออิเล็กทรอนิกส์ในการออกแบบแฟชั่น

  เกณฑ์การรับสมัคร:

  • สำเร็จปี 11 หรือเทียบเท่าในประเทศไทย และเป็นข้อดีโดยเฉพาะอย่างยิ่งถ้ามีประสบการณ์การทำงานที่เกี่ยวข้อง
  • IELTS 5.5 โดยคะแนนในแต่ละทักษะไม่น้อยกว่า 5.5

   

  ระยะเวลา:   1 ปี (Full time)

  วิทยาเขต:  St. Kilda Road

  The Certificate IV in Design

  เป็นหลักสูตรสาขาการออกแบบ ในการเตรียมนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลายสำหรับการศึกษาต่อด้านศิลปะ และการออกแบบในระดับอนุปริญญา และปริญญา

  เกณฑ์การรับสมัคร:

  • สำเร็จปี 11 หรือเทียบเท่าในประเทศไทย และเป็นข้อดีโดยเฉพาะอย่างยิ่งถ้ามีประสบการณ์การทำงานที่เกี่ยวข้อง
  • IELTS 5.5 โดยคะแนนในแต่ละทักษะไม่น้อยกว่า 5.5
  ระยะเวลา:   6 เดือน (Full time)

  วิทยาเขต:  Chadstone

  Certificate IV in Interior Decoration

  เป็นหลักสูตรที่จะเตรียมคุณให้พร้อมสำหรับงานออกแบบตกแต่งภายใน ไม่ว่าคุณต้องการที่จะตกแต่งภายในที่อยู่อาศัย การตกแต่งภายในพื้นที่ค้าปลีก เชิงพาณิชย์ หรือห้องพิเศษ หลักสูตรนี้จะช่วยให้คุณไปถึงที่นั่น

  เกณฑ์การรับสมัคร:

  • IELTS 5.0

   

  ระยะเวลา:   1 ปี (Full time)

  วิทยาเขต:  Chadstone

   

  Diploma of Graphic Design

  อนุปริญญาสาขาการออกแบบกราฟิกจะช่วยให้คุณรวมทักษะทางเทคนิค ความคิดสร้างสรรค์ และแนวคิดในการสร้างงานออกแบบที่ตรงตามความต้องการของลูกค้า และแก้ปัญหาการสื่อสารด้วยภาพที่หลากหลาย

  เกณฑ์การรับสมัคร:

  • สำเร็จปี 11 หรือเทียบเท่าในประเทศไทย และโดยเฉพาะอย่างยิ่งถ้ามีประสบการณ์การทำงานที่เกี่ยวข้อง
  • IELTS 5.5 โดยคะแนนในแต่ละทักษะไม่น้อยกว่า 5.5
  • นักเรียนที่ไม่ผ่านเกณฑ์การรับเข้าเรียนสำหรับหลักสูตรนี้ อาจลงทะเบียนในหลักสูตรประกาศนียบัตร IV ด้านการออกแบบก่อน

   

  ระยะเวลา:   1 ปี (Full time)

  วิทยาเขต:  Chadstone

  Diploma of Screen and Media

  หลักสูตรนี้ของเราจะให้โอกาสคุณในการคิดค้นการสร้างสื่อ การผลิตและหลังการผลิตสำหรับแพลตฟอร์มการสตรีมแบบดั้งเดิมและดิจิตอล คุณจะมีโอกาสเลือกวิชาเลือกได้ล่วงหน้า ไม่ว่าจะเป็นเทคนิคภาพยนตร์แอนิเมชั่น หรือวิทยุดิจิตอลและทีวี

  เกณฑ์การรับสมัคร:

  • สำเร็จปี 11 หรือเทียบเท่าในประเทศไทย และเป็นข้อดีโดยเฉพาะอย่างยิ่งถ้ามีประสบการณ์การทำงานที่เกี่ยวข้อง
  • IELTS 5.5
  ระยะเวลา:   1 ปี (Full time)

  วิทยาเขต:  Glen Waverley

  Advanced Diploma of Graphic Design

  หลักสูตรอนุปริญญาขั้นสูงของการออกแบบกราฟิก จะช่วยให้คุณรวมทักษะทางเทคนิคความคิดสร้างสรรค์ และแนวคิดในการสร้างการออกแบบที่ตรงตามความต้องการของลูกค้า และแก้ปัญหาการสื่อสารด้วยภาพที่หลากหลาย

  เกณฑ์การรับสมัคร:

  • IELTS 5.5 หรือเที่ยบเท่า
  • สำเร็จการศึกษาระดับอนุปริญญาด้านการออกแบบกราฟิกและ / หรือมีประสบการณ์การทำงานในอุตสาหกรรมที่เทียบเท่า
  ระยะเวลา:   1 ปี (Full time)

  วิทยาเขต:  Chadstone

  Advanced Diploma of Interior Design

  หากคุณมีความสนใจในการออกแบบและมีความหลงใหลในการตกแต่งภายใน หลักสูตร Advanced Diploma of Interior Design จะพัฒนาและยกระดับทักษะ และความรู้ที่จำเป็นสำหรับการสร้างสรรค์ และการแก้ปัญหาทางเทคนิคเพื่อให้รายละเอียดเกี่ยวกับสภาพแวดล้อมภายในที่อยู่อาศัยเชิงพาณิชย์

  เกณฑ์การรับสมัคร:

  • IELTS 5.5
  • สำหรับหลักสูตร Diploma of Interior Design ที่สถาบัน Holmesglen ด้วยคะแนนที่น่าพอใจ
  ระยะเวลา:   1 ปี (Full time)

  วิทยาเขต:  Chadstone

  Bachelor of Fashion Design

  หลักสูตรปริญญาตรีสาขาการออกแบบแฟชั่นของ Holmesglen เป็นหลักสูตรที่ล้ำสมัยสำหรับผู้ที่ใฝ่ฝันที่จะมีอาชีพในโลกแห่งแฟชั่นอันรวดเร็ว การออกแบบที่ล้ำสมัยอยู่ในระดับแนวหน้าของการเรียนการสอนของเรา โดยมีพื้นฐานทางเทคนิคที่ครอบคลุมในด้านวิศวกรรมการสร้างแพทเทิร์น รูปแบบ สิ่งทอ และการประยุกต์ใช้เครื่องมือออกแบบ CAD

  เกณฑ์การรับสมัคร:

  • สำเร็จปี 12 หรือเทียบเท่าในประเทศไทย และเป็นข้อดีโดยเฉพาะอย่างยิ่งถ้ามีประสบการณ์การทำงานที่เกี่ยวข้อง
  • IELTS 6.0
  ระยะเวลา:   3 ปี (Full time)

  วิทยาเขต:  St Kilda Road

   

Holmesglen Institute-Voca-Aus 01

 1. BUSINESS AND FINANCE
  รายละเอียดหลักสูตร
  Certificate IV in Accounting and Bookkeeping

  หลักสูตร Certificate IV ในการบัญชีและการทำบัญชี จะเตรียมคุณสำหรับบทบาทที่แตกต่างในอุตสาหกรรมบริการทางการเงินของออสเตรเลีย คุณจะได้เรียนรู้ทักษะการบัญชีที่หลากหลาย รวมถึงวิธีการจัดทำรายงานทางการเงิน การจัดตั้งและการใช้งานระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ กิจกรรมทางธุรกิจที่สมบูรณ์ และรายการเดินบัญชีค่างวด (BAS) และการสร้างและบำรุงรักษาระบบบัญชีเงินเดือน

  เกณฑ์การรับสมัคร:

  • สำเร็จปี 11 หรือเทียบเท่าในประเทศไทย และเป็นข้อดีโดยเฉพาะอย่างยิ่งถ้ามีประสบการณ์การทำงานที่เกี่ยวข้อง
  • IELTS 5.5 โดยคะแนนในแต่ละทักษะไม่น้อยกว่า 5.5
  ระยะเวลา:   6 เดือน (Full time)

  วิทยาเขต:  Chadstone, Moorabbin

  Certificate IV in Business

  หลักสูตร Certificate IV in Business จะช่วยให้คุณมีทักษะ และความรู้ที่จำเป็นสำหรับการบริหารการจัดการ และบทบาททางธุรกิจในระดับเริ่มต้น ในหลักสูตรนี้คุณจะได้พัฒนาทักษะพื้นฐานที่สำคัญในกระบวนการดำเนินธุรกิจกระบวนการบริหาร และการจัดการ

  เกณฑ์การรับสมัคร:

  • มีผลการเรียนดีสำเร็จในปีที่ 11 หรือมีคุณสมบัติเทียบเท่าในประเทศไทย หรือมีประสบการณ์การทำงานที่เกี่ยวข้องจากประเทศของตนเอง
  • IELTS 5.5 โดยคะแนนในแต่ละทักษะไม่น้อยกว่า 5.5
  ระยะเวลา:   6 เดือน (Full time)

  วิทยาเขต:  Chadstone

  Certificate IV in Health Administration

  หลักสูตร Certificate IV ในการบริหารสุขภาพ มุ่งเน้นไปที่การเรียนรู้ภาคปฏิบัติ และจะช่วยให้คุณมีทักษะในการดำเนินงานด้านการบริหารที่เกี่ยวข้องกับบริการสุขภาพ

  คุณจะได้รับการสอนเกี่ยวกับข้อกำหนดทางกฎหมาย และจริยธรรมในอุตสาหกรรมสุขภาพ รวมถึงวิธีการทำงานกับลูกค้าที่มีความหลากหลายทางวัฒนธรรมและการจัดการระเบียนผู้ป่วย

  หลักสูตรนี้เหมาะสำหรับผู้ที่ทำหน้าที่บริหารในด้านการบริการด้านสุขภาพและการแพทย์ซึ่งคุณต้องทำงานอย่างอิสระ หรือเป็นสมาชิกอาวุโสของทีมงานฝ่ายธุรการ

  เกณฑ์การรับสมัคร:

  • มีผลการเรียนดีสำเร็จในปีที่ 11 หรือมีคุณสมบัติเทียบเท่าในประเทศไทย หรือมีประสบการณ์การทำงานตำแหน่งอาวุโสที่เกี่ยวข้องจากประเทศของตนเอง
  • IELTS 5.5 โดยคะแนนในแต่ละทักษะไม่น้อยกว่า 5.5
  ระยะเวลา:   6 เดือน (Full time)

  วิทยาเขต:  Chadstone

   

  Diploma of Accounting

  หลักสูตรอนุปริญญาสาขาการบัญชี จะให้ความรู้ในการทำงานที่แข็งแกร่งเกี่ยวกับหลักการบัญชี ภาษี การเงิน สถิติ และกฎหมายที่ใช้กับวิชาชีพบัญชีเช่นเดียวกับสภาพแวดล้อมทางธุรกิจที่กว้างขึ้นของออสเตรเลีย

  เกณฑ์การรับสมัคร:

  • สำเร็จจากหลักสูตร Certificate IV in Accounting and Bookkeeping
  • IELTS 5.5 โดยคะแนนในแต่ละทักษะไม่น้อยกว่า 5.5 หรือเทียบเท่า
  ระยะเวลา:   6 เดือน (Full time)

  วิทยาเขต:  Chadstone

  Diploma of Human Resources Management

  ผู้จัดการฝ่ายทรัพยากรบุคคลที่ทันสมัย เป็นพันธมิตรทางธุรกิจเชิงกลยุทธ์ และเป็นผู้สนับสนุนหลักในการเปลี่ยนแปลงความคิดริเริ่มด้านการจัดการทั่วทั้งองค์กร อนุปริญญาสาขาการจัดการทรัพยากรมนุษย์จะแนะนำให้คุณรู้จักกับทักษะที่สำคัญที่จำเป็นสำหรับการจัดการคน

  เกณฑ์การรับสมัคร:

  • สำเร็จปี 12 หรือเทียบเท่าในประเทศไทยสอบผ่านทุกวิชา หรือ สำเร็จจากหลักสูตร Certificate IV in Business
  • IELTS 5.5 โดยคะแนนในแต่ละทักษะไม่น้อยกว่า 5.5 หรือเทียบเท่า
  ระยะเวลา:   6 เดือน (Full time)

  วิทยาเขต:  Chadstone

  Diploma of Leadership and Management

  เรียนรู้วิธีการมอบอำนาจการจัดการ และสร้างแรงจูงใจด้วยหลักสูตร Diploma of Leadership and Management ของเรา หลักสูตรนี้ครอบคลุมวิธีการใหม่ ๆ ในการบริหารทีม โครงการ และงบประมาณ ช่วยให้นักเรียนวางแผน ออกแบบ นำไปใช้ และประเมินผลการแก้ปัญหาที่คาดเดาไม่ได้

  เกณฑ์การรับสมัคร:

  • สำเร็จปี 12 หรือเทียบเท่าในประเทศไทย และสอบผ่านทุกวิชา หรือ สำเร็จจากหลักสูตร Certificate IV in Business
  • IELTS 5.5 โดยคะแนนในแต่ละทักษะไม่น้อยกว่า 5.5 หรือเทียบเท่า
  ระยะเวลา:   1 ปี (Full time)

  วิทยาเขต:  Chadstone

  Bachelor of Business (Accounting)

  ปริญญาตรีสาขาธุรกิจ (การบัญชี) ของ Holmesglen ได้รับการพัฒนาขึ้น เพื่อให้บุคคลมีโอกาสได้รับวุฒิการบัญชีโดยใช้วิธีการปฏิบัติจริง และการเรียนรู้แบบปฏิบัติจริงมากขึ้น

  เกณฑ์การรับสมัคร:

  • มีผลการเรียนดีสำเร็จในปีที่ 12 หรือมีคุณสมบัติเทียบเท่าในประเทศไทย หรือมีประสบการณ์การทำงานตำแหน่งอาวุโสที่เกี่ยวข้องจากประเทศของตนเอง
  • IELTS 6.0 โดยคะแนนในแต่ละทักษะไม่น้อยกว่า 6.0
  • แนะนำ:  ควรมีความรู้ด้านคณิตศาสตร์ บัญชี หรือเศรษฐศาสตร์เป็นอย่างดี
  ระยะเวลา:  3 ปี (Full time)

  วิทยาเขต:  Chadstone

  Bachelor of Business Administration

  ปริญญาตรีสาขาธุรกิจ (การบัญชี) ของ Holmesglen ได้รับการพัฒนาขึ้นเพื่อให้บุคคลมีโอกาสได้รับวุฒิการบัญชีโดยใช้วิธีการปฏิบัติจริงและการเรียนรู้แบบปฏิบัติจริงมากขึ้น

  เกณฑ์การรับสมัคร:

  • มีผลการเรียนดีสำเร็จในปีที่ 12 หรือมีคุณสมบัติเทียบเท่าในประเทศไทย หรือมีประสบการณ์การทำงานตำแหน่งอาวุโสที่เกี่ยวข้องจากประเทศของตนเอง
  • IELTS 6.0 โดยคะแนนในแต่ละทักษะไม่น้อยกว่า 6.0
  • แนะนำ:  ควรมีความรู้ด้านคณิตศาสตร์ บัญชี หรือเศรษฐศาสตร์เป็นอย่างดี
  ระยะเวลา:  3 ปี (Full time)

  วิทยาเขต:  Chadstone

  Master of Professional Accounting

  หลักสูตรปริญญาโทการบัญชีมืออาชีพช่วยให้คุณมีทักษะ และความเชี่ยวชาญที่จำเป็นต่อการใช้งานในสาขาการบัญชี ผู้สำเร็จการศึกษาของหลักสูตรจะมีรากฐานอย่างละเอียดในสาขาวิชาดั้งเดิมที่สนับสนุนวิชาชีพบัญชี

  เกณฑ์การรับสมัคร:

  • สำเร็จ Australian Bachelor Degree, Graduate Diploma or Graduate Certificate หรือเทียบเท่าระหว่างประเทศที่ได้รับอนุมัติในสาขาที่ไม่ใช่การบัญชี นักศึกษาที่จบปริญญาตรีด้านพาณิชยศาสตร์ (ไม่มีสาขาวิชาเฉพาะ) มีสิทธิ์สมัคร การสมัครจะได้รับการประเมินเป็น
   กรณี ๆ ไป ผู้สมัครจะต้องแสดงให้เห็นถึงความพร้อมความถนัดและความสามารถในการรับมือกับการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาอย่างเป็นทางการในระดับวุฒิการศึกษานี้
  • อาจมีการสัมภาษณ์ ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการประเมิน
  • IELTS 6.5 โดยมีคะแนนในแต่ละทักษะไม่น้อยกว่า 6.0
  ระยะเวลา:  2 ปี (Full time)

  วิทยาเขต:  Chadstone

   

Holmesglen Institute-Voca-Aus 02

 1. BUILDING AND CONSTRUCTION
  รายละเอียดหลักสูตร
  Certificate III in Bricklaying / Blocklaying

  หลักสูตรนี้ให้การฝึกอบรมที่ครอบคลุมสำหรับนักเรียนที่เข้าเรียนหลักสูตรการก่ออิฐ และครอบคลุมทุกแง่มุม ทั้งภาคปฏิบัติและเชิงทฤษฎีของการค้า การก่ออิฐ จะรวมทั้งอิฐ และบล็อก (อิฐขนาดใหญ่) โดยใช้ปูนซึ่งมักจะมีส่วนผสมของปูนซีเมนต์ ปูนขาว และทราย

  เกณฑ์การรับสมัคร:

  • สำเร็จปี 11 หรือเทียบเท่าในประเทศไทย และเป็นข้อดีโดยเฉพาะอย่างยิ่งถ้ามีประสบการณ์การทำงานที่เกี่ยวข้อง
  • IELTS 5.5 โดยคะแนนในแต่ละทักษะไม่น้อยกว่า 5.5
  ระยะเวลา:   1 ปี (Full time)

  วิทยาเขต:  Chadstone

  Certificate III in Cabinet Making

  Certificate III ด้านการทำตู้ (โปรแกรมเกี่ยวกับเฟอร์นิเจอร์) จะทำให้คุณมีทักษะและความรู้ที่หลากหลายในการทำห้องครัว ห้องน้ำ การติดตั้ง และการทำเฟอร์นิเจอร์ สำหรับโรงงานผลิตเฟอร์นิเจอร์ และผลิตภัณฑ์เกี่ยวกับตู้เก็บของ

  เกณฑ์การรับสมัคร:

  • นักเรียนที่เข้าร่วมโปรแกรมนี้จะต้องใช้ภาษาในวงกว้างทั้ง 4 ทักษะเช่น การพูด การฟัง การอ่าน และการเขียน เพื่อช่วยให้ความสามารถในการเรียนรู้
  • จะต้องมีระดับความรู้ที่ยอมรับได้ ซึ่งทำให้พวกเขาเข้าใจการอ่าน และการเขียน รวมถึงสามารถแสดงทักษะการพูด และการฟังได้
  • ข้อกำหนดด้านตัวเลขที่นักเรียนจำเป็นต้องมีสำหรับโปรแกรมนี้ ขึ้นอยู่กับทักษะทางคณิตศาสตร์ขั้นพื้นฐานที่จำเป็นสำหรับการวัด และการคำนวณอย่างง่ายรวมถึงความสามารถในการเข้าใจแผน
  • IELTS 5.5 หรือเทียบเท่า
  ระยะเวลา:   1 ปี (Full time)

  วิทยาเขต:  Chadstone

  Certificate III in Carpentry

  Certificate III สาขาช่างไม้ให้การฝึกอบรมที่ครอบคลุมทุกแง่มุมทั้งภาคปฏิบัติ และเชิงทฤษฎีของการค้า

  เกณฑ์การรับสมัคร:

  • สำเร็จปี 11 หรือเทียบเท่าในประเทศไทย และเป็นข้อดีโดยเฉพาะอย่างยิ่งถ้ามีประสบการณ์การทำงานที่เกี่ยวข้อง
  • IELTS 5.5 โดยคะแนนในแต่ละทักษะไม่น้อยกว่า 5.5
  ระยะเวลา:   1 ปี (Full time)

  วิทยาเขต:  Chadstone

  Certificate III in Glass and Glazing

  Certificate III ด้าน Glass and Glazing นี้จะฝึกอบรมคุณเกี่ยวกับการ
  แปรรูปกระจกการเคลือบหรือ การออกแบบกระจกทั้งในที่อยู่อาศัย หรือเชิงพาณิชย์

  เกณฑ์การรับสมัคร:

  • สำเร็จปี 11 หรือเทียบเท่าในประเทศไทย
  • IELTS 5.5 โดยคะแนนในแต่ละทักษะไม่น้อยกว่า 5.5
  ระยะเวลา:   1 ปี (Full time)

  วิทยาเขต:  Chadstone

  Certificate III in Joinery

  Certificate III ใน Joinery ให้การฝึกอบรมที่ครอบคลุมในด้านการปฏิบัติ และเชิงทฤษฎีของ Joinery (ส่วนประกอบที่ทำจากไม้ของอาคารเช่นบันได ประตูและกรอบประตู และหน้าต่าง)

  เกณฑ์การรับสมัคร:

  • สำเร็จปี 11 หรือเทียบเท่าในประเทศไทย
  • IELTS 5.5 โดยคะแนนในแต่ละทักษะไม่น้อยกว่า 5.5
  ระยะเวลา:   1 ปี (Full time)

  วิทยาเขต:  Chadstone

  Certificate III in Wall and Floor Tiling

  Certificate III ด้านการปูกระเบื้อง และปูพื้น ให้การฝึกอบรมที่ครอบคลุมเกี่ยวกับการปูกระเบื้อง และปูพื้น และครอบคลุมการปฏิบัติจริง และเชิงทฤษฎีทั้งหมดของการค้า

  เกณฑ์การรับสมัคร:

  • สำเร็จปี 11 หรือเทียบเท่าในประเทศไทย
  • IELTS 5.5 โดยคะแนนในแต่ละทักษะไม่น้อยกว่า 5.5
  ระยะเวลา:   1 ปี (Full time)

  วิทยาเขต:  Chadstone

  Certificate IV in Building and Construction (Building)

  Certificate IV สาขาการก่อสร้าง และการก่อสร้าง (อาคาร) จะมอบทักษะที่จำเป็นสำหรับการดำเนินธุรกิจการก่อสร้างขนาดเล็ก ถึงขนาดกลาง และ Certificate IV นี้ได้รับการออกแบบมาสำหรับผู้ที่ต้องการเริ่มต้นอาชีพในอุตสาหกรรมการก่อสร้าง หรือผู้ที่ต้องการเปลี่ยนอาชีพ หรือกลับเข้าทำงานใหม่

  เกณฑ์การรับสมัคร:

  • สำเร็จปี 12 หรือเทียบเท่าในประเทศไทย
  • IELTS 5.0 หรือเทียบเท่า
  ระยะเวลา:   1 ปี (Full time)

  วิทยาเขต:  Chadstone

  Certificate IV in Furniture Design and Technology

  Certificate IV ในการออกแบบเฟอร์นิเจอร์และเทคโนโลยี จะช่วยให้คุณมีทักษะในการออกแบบเฟอร์นิเจอร์ และนำการออกแบบเหล่านั้นไปใช้ในผลิตภัณฑ์เฟอร์นิเจอร์สำเร็จรูป

  เกณฑ์การรับสมัคร:

  • IELTS 5.5 หรือเทียบเท่า
  ระยะเวลา:   1 ปี (Full time)

  วิทยาเขต:  Chadstone

  Diploma of Building and Construction (Building)

  หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงของการก่อสร้าง และอาคาร (อาคาร) ได้รับการออกแบบมาเพื่อตอบสนองความต้องการของมืออาชีพ ที่ต้องประสานงานการก่อสร้างอาคาร รับผิดชอบในการทำงานโดยรวม รวมถึงการคัดเลือกผู้รับเหมา ดูแลงานและคุณภาพ และติดต่อประสานงานกับลูกค้า

  เกณฑ์การรับสมัคร:

  • สำเร็จปี 12 หรือเทียบเท่าในประเทศไทย
  • IELTS 5.5 โดยคะแนนในแต่ละทักษะไม่น้อยกว่า 5.5
  ระยะเวลา:   1 ปี (Full time)

  วิทยาเขต:  Chadstone

  Advanced Diploma of Building Design (Architectural)

  เมื่อคุณศึกษาอนุปริญญาขั้นสูงสาขาการออกแบบอาคาร (สถาปัตยกรรม) คุณจะได้พัฒนาทักษะการออกแบบอาคารสถาปัตยกรรมทั้งในเขตที่อยู่อาศัยและเชิงพาณิชย์ของอุตสาหกรรม คุณจะทำงานในโครงการจริงสะท้อนการปฏิบัติงานในชีวิตจริง ได้ติดต่อกับลูกค้าจริง

  • IELTS 5.5 หรือเทียบเท่า
  ระยะเวลา:   2 ปี (Full time)

  วิทยาเขต:  Chadstone

  Bachelor of Construction Management and Economics

   ปริญญาตรีสาขาการจัดการการก่อสร้างและเศรษฐศาสตร์ เป็นระดับ 4 ปีที่ออกแบบมาเพื่อตอบสนองความต้องการระดับมืออาชีพ สำหรับการรับรองโดย the Australian Institute of Building and the Australian Institute of Quantity Surveyors การสมัครเข้าเรียนในหลักสูตรนี้จะจำกัด เฉพาะนักเรียนที่เรียนหลักสูตรต่อเนื่องจากอนุปริญญา และอนุปริญญาขั้นสูง

  เกณฑ์การรับสมัคร:

  • มีผลการเรียนดีสำเร็จในปีที่ 12 หรือมีคุณสมบัติเทียบเท่าในประเทศไทย
  • IELTS 6.0 โดยคะแนนในแต่ละทักษะไม่น้อยกว่า 6.0
  ระยะเวลา:  4 ปี (Full time)

  วิทยาเขต:  Chadstone

Holmesglen Institute-Voca-Aus 03

 1. COMMUNITY AND HEALTH SCIENCES
  รายละเอียดหลักสูตร
  Certificate III in Pathology Collection

  Certificate III in Pathology Collection จะให้ความรู้และทักษะในการทำงานเป็นผู้รวบรวมเกี่ยวกับพยาธิวิทยา เช่นในภาควิชาพยาธิวิทยาของเอกชน คลินิกการแพทย์ และสถานพยาบาล

  เกณฑ์การรับสมัคร:

  • สำเร็จการศึกษาปี 12 หรือเทียบเท่าในประเทศไทย โดยสอบผ่านทุกวิชา
  • IELTS 5.5 โดยคะแนนในแต่ละทักษะไม่น้อยกว่า 5.5
  • นักเรียนจะต้องแสดงหลักฐานที่เป็นเอกสารเกี่ยวกับผลตรวจสำหรับไวรัสตับอักเสบบีก่อนเริ่มหลักสูตร
  • นักเรียนจะต้องผ่านการตรวจสอบบันทึกของตำรวจแห่งชาติก่อนที่จะมีการบรรจุและปฏิบัติตามข้อกำหนดการฉีดวัคซีน
  • นักเรียนควรมีความสามารถทางกายภาพในการยืนเป็นเวลานาน และควบคุมมอเตอร์ได้เป็นอย่างดี
  ระยะเวลา:   5 เดือน (Full time)

  วิทยาเขต: Moorabbin

  The Certificate IV In Laboratory Techniques

  Certificate IV in Laboratory Techniques จะให้การฝึกอบรมในทุกด้านของการปฏิบัติการในห้องปฏิบัติการ รวมถึงอาชีวอนามัยและความปลอดภัย (OHS) เครื่องมือวิเคราะห์ระบบการจัดการในห้องปฏิบัติการเคมี กล้องจุลทรรศน์ และเทคนิคทางชีวภาพ

  เกณฑ์การรับสมัคร:

  • สำเร็จการศึกษาปี 12 หรือเทียบเท่าในประเทศไทย
  • IELTS 5.5 โดยมีคะแนนในแต่ละทักษะไม่น้อยกว่า 5.5
  ระยะเวลา:   1 ปี
  3 วัน / สัปดาห์ (Full time)วิทยาเขต: Moorabbin
  Diploma of Dental Technology

  อนุปริญญาด้านเทคโนโลยีทันตกรรม เป็นหลักสูตรแบบสองปีซึ่งจะช่วยให้คุณมีทักษะในการทำงานเป็นช่างเทคนิคทันตกรรม

  เกณฑ์การรับสมัคร:

  • สำเร็จการศึกษาปี 12 หรือเทียบเท่าในประเทศไทย โดยสอบผ่านทุกวิชา
  • IELTS 6.0 หรือเทียบเท่า

  แนะนำ: สอบผ่านด้วยคะแนนที่ดี (เช่นระดับ”credit” หรือสูงกว่า) ในสาขาวิทยาศาสตร์ และวิชาที่ต้องใช้ทักษะความชำนาญ เช่นศิลปะ งานไม้ งานโลหะ หรือเทียบเท่า

  ระยะเวลา:  2 ปี (Full time)

  วิทยาเขต:  Chadstone

  Diploma of Nursing

  อนุปริญญาสาขาการพยาบาลจะครอบคลุมทักษะการพยาบาล และความรู้ที่คุณต้องการเพื่อลงทะเบียนกับคณะพยาบาลศาสตร์ และการผดุงครรภ์ของออสเตรเลียในฐานะพยาบาลที่ลงทะเบียนเรียนเพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับการปฏิบัติพยาบาลที่เน้นลูกค้า และองค์รวม

  เกณฑ์การรับสมัคร:
  ข้อกำหนดของภาษาอังกฤษ

  • IELTS 7.0 หรือเทียบเท่า และมีคะแนนในแต่ละทักษะไม่ต่ำกว่า 7.0
  • มีเกณฑ์การเข้าประเทศที่กำหนดโดยสภาการพยาบาล และการผดุงครรภ์แห่งออสเตรเลีย นักเรียนทุกคนที่เข้าร่วมหลักสูตรนี้จะต้องแสดงให้เห็นว่าพวกเขาประสบความสำเร็จในระดับที่กำหนดของคณะพยาบาลศาสตร์ และการผดุงครรภ์แห่งออสเตรเลีย (NMBA) ก่อนที่จะเริ่มหลักสูตร
  • มีคะแนนที่น่าพอใจเมื่อสำเร็จการศึกษาปี 12 / หรือเทียบเท่าในประเทศของตนเอง โดยมีการสอบผ่านในทุกวิชา รวมถึงวิชาคณิตศาสตร์
  • นักเรียนจะต้องมีอายุ 18 ปีขึ้นไปเมื่อเริ่มต้นหลักสูตร
  • ก่อนที่จะเข้ารับการฝึกงาน นักเรียนจะต้องมีหนังสือรับรองความประพฤติ (Police Records Check) จากประเทศที่พำนักอาศัยของตนเอง (แปลเป็นภาษาอังกฤษ) หนังสือรับรองการทำงานกับเด็กในออสเตรเลีย และหนังสือรับรองการตรวจสุขภาพ และวัคซีน
  • – นักเรียนจะลงทะเบียนโดย Holmesglen กับสำนักงานกำกับดูแลสุขภาพแห่งออสเตรเลีย (AHPRA)
  ระยะเวลา:  2 ปี (Full time)

  วิทยาเขต:  Bourke St Melbourne / Moorabbin

  Bachelor of Nursing

  ปริญญาตรีสาขาการพยาบาลมุ่งเน้นไปที่การปฏิบัติวิชาชีพ และทฤษฎีการพยาบาล และภายใต้การสนับสนุนจากปรัชญาการดูแลผู้ป่วยเป็นศูนย์กลาง และแบบองค์รวม ทำให้บัณฑิตของเราเป็นที่ต้องการอย่างมาก

  ผู้สมัครที่มีการศึกษาระดับอุดมศึกษาและ / หรือการศึกษาและฝึกอบรมสายอาชีพ (VET) มีเงื่อนไขการรับสมัครต่อไปนี้:

  • คุณจะได้รับการพิจารณาจากบันทึกการศึกษา
  • คุณต้องทำการทดสอบ Basic Key Builder Builder (BKSB) แบบออนไลน์ ผู้สมัครจะต้องติดต่อ 9209 5876 เพื่อเตรียมการเพื่อเข้าร่วมการทดสอบ Basic Key Skills Builder (BKSB) นี้
  • คุณจำเป็นต้องมีการลงทะเบียน NMBA ในฐานะพยาบาลก่อนที่จะเริ่มหลักสูตร ถ้าสมัครผ่านอนุปริญญาของเส้นทางการพยาบาล

  ผู้สมัครที่มีประสบการณ์การทำงาน:

  • บันทึกการศึกษาทั้งหมดของคุณจะได้รับการพิจารณา
  • การสมัครโดยตรงเข้าสู่หลักสูตรนั้นเป็นไปได้ สำหรับผู้ที่มีอายุ และวุฒิภาวะ คุณสมบัติตรงตามเกณฑ์ข้างต้น และไม่มีใบสมัคร VTAC ในสถานที่สำหรับหลักสูตรระดับอุดมศึกษาแบบวิคตอเรียใด ๆ ผู้สมัครเหล่านี้ได้รับเชิญให้สมัครโดยตรงกับสถาบันเพื่อเริ่มเข้าเรียนในปีที่ 1
  • ผู้สมัครทุกคนจะต้องผ่านการทดสอบ Basic Key Builder Builder (BKSB) แบบออนไลน์ ติดต่อ 9209 5876 เพื่อนัดสอบ BKSB
  • ความสามารถทางภาษาอังกฤษเทียบเท่ากับ IELTS 7.0 โดยมีคะแนนในแต่ละทักษะไม่น้อยกว่า 7.0

  Transition program

  เพื่อให้แน่ใจว่าการเปลี่ยนแปลงจะราบรื่นจากการศึกษาก่อนหน้านี้ นักเรียนที่ลงทะเบียนเรียนในระดับปริญญาผ่านทางเลือก หรือสถานะขั้นสูง จะต้องเข้าเรียนหลักสูตรเตรียมความพร้อมก่อนเข้าเรียนในมหาวิทยาลัย

  ระยะเวลา:  3 ปี (Full time)

  วิทยาเขต:  Moorabbin

  CSU Bachelor of Oral Health

  ปริญญาตรีด้านสุขภาพช่องปาก (การบำบัดและสุขอนามัย) เป็นปริญญาของ Charles Sturt University (CSU) โดยเปิดการเรียนการสอนที่ Holmesglen’s Chadstone นักเรียนจะเข้าร่วมการบรรยาย และการฝึกอบรมก่อนฝึกอบรมเข้าคลินิกในปีที่ 1 และ 2 ที่ Holmesglen โดยจะมีการฝึกอบรมทางคลินิกที่วิทยาเขต CSU ใน Wagga Wagga รัฐ NSW และในปีที่สามของหลักสูตรจะเสร็จสมบูรณ์ในขณะที่ลงทะเบียนที่วิทยาเขต Wagga Wagga ของ CSU

  เกณฑ์การรับสมัคร:

  • ผู้สมัครต้องยื่น ATAR 70 หรือเทียบเท่า และควรสมัครโดยตรงกับ CSU หรือ VTAC (หากตรงตามเกณฑ์ VTAC)
  • ความสามารถทางภาษาอังกฤษเทียบเท่ากับ IELTS 7.0 โดยมีคะแนนในแต่ละทักษะไม่ต่ำกว่า 6.5
  • ผู้สมัครที่ประสบความสำเร็จควรมีใบรับรองการปฐมพยาบาลขั้นสูงก่อนที่จะเริ่มหลักสูตร
  • ก่อนที่จะเริ่มการฝึกงาน นักเรียนจะต้องแสดงหลักฐานการรับฉีดวัคซีน และสถานะการฉีดวัคซีน และใบตรวจสอบการทำงานกับเด็กให้เสร็จสมบูรณ์
  ระยะเวลา:  3 ปี (Full time)

  วิทยาเขต:  Chadstone

Holmesglen Institute-Voca-Aus 04

 1. COMPUTING AND IT
  รายละเอียดหลักสูตร
  Certificate IV in Cyber Security

  หากคุณรู้สึกตื่นเต้นเกี่ยวกับการทำงานในการรักษาความปลอดภัยในโลก
  ไซเบอร์ หลักสูตร Certificate IV in Cyber Security เป็นจุดเริ่มต้นที่ดีสำหรับอาชีพในด้านนี้ และด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศซึ่งเป็นหนึ่งในภาคอุตสาหกรรมที่เติบโตเร็วที่สุดในรัฐวิคตอเรีย หนึ่งในพื้นที่ที่เติบโตเร็วที่สุดของไอทีคือการรักษาความปลอดภัยในโลกไซเบอร์

  เกณฑ์การรับสมัคร:

  • สำเร็จการศึกษาได้ดีระดับ 11 หรือเทียบเท่า ในประเทศ
  • ความสามารถทางภาษาอังกฤษเทียบเท่ากับ IELTS 5.5 โดยมีคะแนนในแต่ละทักษะมากกว่า 5.5
  • Holmesglen ต้องการให้ผู้เรียนมีทักษะไอทีขั้นพื้นฐานในการเปิดเครื่องคอมพิวเตอร์ การบันทึก และการจัดระเบียบไฟล์ การส่งและอ่านอีเมลและคำแนะนำต่อไปนี้สำหรับการติดตั้งซอฟต์แวร์ / แอพพลิเคชั่น
  ระยะเวลา:   1 ปี (Full time)

  วิทยาเขต: Chadstone

  Certificate IV in Digital and Interactive Games

  หากคุณสนใจที่จะสร้าง และ deploying เกมส์ 3D หลักสูตร Certificate IV  in Digital and Interactive Games สำหรับคุณ ด้วยแพลตฟอร์มใด ๆ ที่มีอยู่และการเติบโตอย่างรวดเร็วของอุตสาหกรรมวิดีโอเกมของออสเตรเลีย จึงไม่มีเวลาใดที่ดีไปกว่านี้ที่จะเปิดตัวอาชีพในฝันของคุณในการพัฒนาและออกแบบเกม

  เกณฑ์การรับสมัคร:

  • VCE หรือ เทียบเท่า
  • เป็นผู้มีวุฒิภาวะ หรืออายุ 18 ปีขึ้นไป
  • ความสามารถทางภาษาอังกฤษเทียบเท่ากับ IELTS 5.5
  ระยะเวลา:   6 เดือน (Full time)

  วิทยาเขต: Moorabbin

  Certificate IV in Information Technology Networking

  หากคุณมีความหลงใหลในการออกแบบ และสร้างเครือข่าย ตั้งแต่เครือข่ายไร้สายขนาดเล็กไปจนถึงเครือข่ายขนาดใหญ่ และอินทราเน็ต หลักสูตรนี้เหมาะสมสำหรับคุณ

  เกณฑ์การรับสมัคร:

  • สำเร็จการศึกษาได้ดีระดับ 11 หรือเทียบเท่าในประเทศของตนเอง
  • ความสามารถทางภาษาอังกฤษเทียบเท่ากับ IELTS 5.5 และมีคะแนนในแต่ละทักษะไม่ต่ำกว่า 5.5
  ระยะเวลา:   1 ปี (Full time)

  วิทยาเขต: Chadstone

  Certificate IV in Programming

  Certificate IV ในการเขียนโปรแกรมเป็นเส้นทางที่ดีที่สุดในการออกแบบและพัฒนาซอฟต์แวร์คอมพิวเตอร์ คุณจะได้รับการแนะนำให้รู้จักกับการเขียนโปรแกรม Java การพัฒนาแอปพลิเคชันมือถือและการเขียนโปรแกรมเว็บ

  เกณฑ์การรับสมัคร:

  • สำเร็จการศึกษาได้ดีระดับ 11 หรือเทียบเท่าในประเทศของตนเอง
  • ความสามารถทางภาษาอังกฤษเทียบเท่ากับ IELTS 5.5 และมีคะแนนในแต่ละทักษะไม่ต่ำกว่า 5.5
  ระยะเวลา:   1 ปี (Full time)

  วิทยาเขต: Chadstone

  Certificate IV in Web-Based Technologies

  Certificate IV ในเทคโนโลยี Web-Based เป็นเส้นทางที่เหมาะสำหรับอุตสาหกรรมการพัฒนาเว็บที่กำลังขยายตัว คุณจะพัฒนาทักษะในการออกแบบ UX และ UI การพัฒนาเว็บเพจที่ตอบสนองระบบการจัดการ เนื้อหาเปิดตัวเว็บไซต์ และเพิ่มประสิทธิภาพไซต์ของคุณเพื่อการรับส่งข้อมูลสูงสุด

  เกณฑ์การรับสมัคร:

  • VCE หรือ เทียบเท่า
  • เป็นผู้มีวุฒิภาวะ หรืออายุ 18 ปีขึ้นไป
  • ความสามารถทางภาษาอังกฤษเทียบเท่ากับ IELTS 5.5
  ระยะเวลา:   6 เดือน (Full time)

  วิทยาเขต: Moorabbin

  Diploma of Digital and Interactive Games

  Diploma of Digital และ Interactive Games สอนให้คุณใช้แนวคิดเกม 3 มิติของคุณและทำให้เป็นจริงในขณะที่พัฒนาทักษะที่คุณต้องการในการสร้างเกมแบบโต้ตอบดื่มด่ำและสนุกสนาน

  เกณฑ์การรับสมัคร:

  • VCE หรือ เทียบเท่า
  • เป็นผู้มีวุฒิภาวะ หรืออายุ 18 ปีขึ้นไป
  • ความสามารถทางภาษาอังกฤษเทียบเท่ากับ IELTS 5.5
  ระยะเวลา:   1 ปี (Full time)

  วิทยาเขต: Moorabbin

   

  Diploma of Information Technology Networking

  อนุปริญญาสาขาระบบเครือข่ายเทคโนโลยีสารสนเทศเตรียมความพร้อมให้คุณทำงานในเครือข่าย และบทบาทด้านการบริหารระบบใน บริษัทขนาดเล็กและขนาดใหญ่

  เกณฑ์การรับสมัคร:

  • ต้องผ่านการรับรอง Certificate IV ซึ่งรวมถึงทักษะพื้นฐานและความรู้ในระบบเครือข่าย ความปลอดภัยเครือข่าย Virtual technologies เทคโนโลยีเซิร์ฟเวอร์ และคลาวด์คอมพิวติ้ง คุณสมบัติที่เหมาะสมอาจรวมถึง:Certificate IV in Information Technology Networking และ Certificate IV in Information Technology
  • IELTS 5.5 หรือเทียบเท่า
  ระยะเวลา:   1 ปี (Full time)

  วิทยาเขต: Chadstone

  Diploma of Software Development

  เรียนรู้การเขียนโปรแกรมสำหรับคลาวด์ พัฒนาแอปพลิเคชั่นเว็บโดยใช้. NET Framework และ Microsoft Visual Studio แอปพลิเคชันมือถือขั้นสูงที่ใช้แพลตฟอร์ม Android รวมถึง client-server applications และ Internet of Things โดยใช้ Python

  เกณฑ์การรับสมัคร:

  •  IELTS 5.5 หรือเทียบเท่า
  • คุณจะต้องผ่านการรับรอง Certificate IV ซึ่งรวมถึงทักษะพื้นฐานและความรู้ใน HTML, CSS, C # และ JavaScript
  • คุณสมบัติที่เหมาะสมอาจรวมถึง:
   • Certificate IV in Programming
   • Certificate IV in Information Technology
   • Certificate IV in Web based Technologies
  ระยะเวลา:   1 ปี (Full time)

  วิทยาเขต: Chadstone

  Diploma of Website Development

  อนุปริญญาสาขาการพัฒนาเว็บไซต์ เป็นเส้นทางสู่อุดมคติในอุตสาหกรรม คุณจะได้เรียนรู้การสร้างเว็บไซต์ที่สวยงาม รองรับเว็บไซต์ และ เว็บแอพพลิเคชั่นโดยใช้เครื่องมือและเทคนิคที่จำเป็นในอุตสาหกรรม หลักสูตรนี้มอบทักษะและความรู้ในการเป็นนักพัฒนาเว็บเต็มรูปแบบ สามารถออกแบบ สร้าง และจัดการเว็บไซต์ในฐานะนักพัฒนาเว็บอิสระหรือเป็นส่วนหนึ่งของทีม

  เกณฑ์การรับสมัคร:

  • IELTS 5.5 หรือเทียบเท่า
  • VCE หรือ เทียบเท่า
  • เป็นผู้มีวุฒิภาวะ หรืออายุ 18 ปีขึ้นไป
  • Holmesglen ต้องการให้ผู้สมัครมีความรู้พื้นฐานมาก่อน ในแอปพลิเคชันต่อไปนี้ หรือใบรับรอง Certificate IV in Web-Based Technologies:
   • HTML
   • CSS
   • PHP
   • Illustrator หรือ Photoshop
   • JavaScript

  ทักษะดิจิตอลและคอมพิวเตอร์ จะถูกกำหนดและยืนยันในระหว่างการสัมภาษณ์ การทบทวนก่อนการฝึกอบรม และการทดสอบความรู้ และการคำนวณ

  ระยะเวลา:   1 ปี (Full time)

  วิทยาเขต: Moorabbin

  Bachelor of Information Systems

  หลักสูตร Bachelor of Information Systems มีวิธีการปฏิบัติที่เป็นประโยชน์และมุ่งเน้นการเรียนรู้โดยมุ่งเน้นที่การสร้างทักษะทางเทคนิคตั้งแต่เริ่มต้น

  หลักสูตรนี้จะช่วยให้นักศึกษามีความสามารถในวงกว้างในด้านเครือข่ายการเขียนโปรแกรม และการออกแบบเว็บ การออกแบบฐานข้อมูล ความปลอดภัยทางไซเบอร์ และการวิเคราะห์ธุรกิจ

  ในแต่ละวิชามีการเรียนรู้ในการวิเคราะห์ธุรกิจ การประมวลผลแบบคลาวด์การจำลองเสมือน การรักษาความปลอดภัยไซเบอร์ Big Data และระบบธุรกิจอัจฉริยะ การจัดการธุรกิจ การรักษาความปลอดภัยข้อมูลและความปลอดภัยเครือข่าย

  ระยะเวลา:   3 ปี (Full time)

  วิทยาเขต: Chadstone

   

Holmesglen Institute-Voca-Aus 05

 1. ENGLISH, EDUCATION AND TEACHER TRAINING
  รายละเอียดหลักสูตร
  Certificate III in Early Childhood Education and Care

  Certificate III ด้านการศึกษาและการดูแลเด็กปฐมวัยจะช่วยให้คุณมีทักษะในการวางแผน และนำประสบการณ์การดูแล และการศึกษาที่เหมาะสมไปใช้สำหรับเด็กเล็ก

  เกณฑ์การรับสมัคร:

  • สำเร็จการศึกษาได้ดี ระดับ 11 หรือเทียบเท่าในประเทศของตนเอง
  • ความสามารถทางภาษาอังกฤษเทียบเท่ากับ IELTS 5.5 และมีคะแนนในแต่ละทักษะไม่ต่ำกว่า 5.5
  • นักเรียนจะต้องสามารถฝึกงานและผ่านประเมินได้เพื่อสำเร็จหลักสูตร
  • นักเรียนต้องมีบัตรตรวจสอบการทำงานกับเด็กที่เป็นปัจจุบัน สำหรับการเข้าทำงาน ความผิดทางอาญาบางประการอาจทำให้ผู้สมัครไม่ได้รับบัตรตรวจสอบการทำงานกับเด็ก ดังนั้นจึงไม่สามารถเรียนจบหลักสูตรได้
  ระยะเวลา:  6 เดือน (Full time)

  วิทยาเขต: Glen Waverley, Moorabin

  Diploma of Early Childhood Education and Care

  อนุปริญญาสาขาการศึกษาและการดูแลเด็กปฐมวัยได้รับการออกแบบมาเพื่อผลิตนักการศึกษาที่มีหน้าที่รับผิดชอบในการพัฒนา ดำเนินการ และประเมินผลการศึกษา และการดูแลเด็กปฐมวัย

  เกณฑ์การรับสมัคร:

  • สำเร็จการศึกษาได้ดี ระดับ 11 หรือเทียบเท่าในประเทศของตนเอง
  • ความสามารถทางภาษาอังกฤษเทียบเท่ากับ IELTS 5.5 และมีคะแนนในแต่ละทักษะไม่ต่ำกว่า 5.5
  • นักเรียนต้องมีอายุ 17 ปีเมื่อวันเริ่มเรียน
  • นักเรียนต้องมีบัตรตรวจสอบการทำงานกับเด็กที่เป็นปัจจุบัน สำหรับการเข้าทำงาน ความผิดทางอาญาบางประการอาจทำให้ผู้สมัครไม่ได้รับบัตรตรวจสอบการทำงานกับเด็ก ดังนั้นจึงไม่สามารถเรียนจบหลักสูตรได้
  ระยะเวลา: 18 เดือน (Full time)

  วิทยาเขต: Glen Waverley, Moorabin

  Bachelor of Early Childhood Teaching

  ปริญญาตรีสาขาการสอนปฐมวัย จะเตรียมนักเรียนให้พร้อมเป็นผู้เชี่ยวชาญในการสอนเด็กตั้งแต่แรกเกิดถึง 12 ปี ผู้สำเร็จการศึกษาจะมีคุณสมบัติในการสอนในโรงเรียนประถมศึกษา และในสถานที่ปฐมวัย และจะมีสิทธิ์สมัครเข้าเรียนใน Victorian Institute of Teaching (VIT)

  เกณฑ์การรับสมัคร:

  • สำเร็จจากหลักสูตร Diploma of Early Childhood Education and Care หรือเทียบเท่าก่อนที่จะลงทะเบียนเรียนในระดับปริญญาตรีนี้
  • จบการศึกษาปี 12 ด้วยคะแนนที่ดี ในโปรแกรมคณิตศาสตร์ หรือเทียบเท่า
  • ผู้สมัครที่ไม่ได้เรียนวิชาบังคับคณิตศาสตร์ จะต้องทำแบบทดสอบ Tertiary Admissions Test (STAT) และได้คะแนนเฉลี่ย 150
  • มีคะแนน IELTS 7.5 ใน โดยไม่มีคะแนนต่ำกว่า 7 ในทุก ๆ ทักษะทั้งสี่ด้านและมีคะแนนไม่ต่ำกว่า 8 ในการพูด และการฟัง

  หมายเหตุ: นักเรียนต่างชาติที่มีคะแนน IELTS 7.0 โดยไม่มีคะแนนต่ำกว่า 6.5 ในทั้งสี่ทักษะ และคะแนนไม่น้อยกว่า 7.5 ในการพูด และการฟัง หรือเทียบเท่า อาจได้รับเข้าเรียนในโปรแกรมตามเงื่อนไขที่พวกเขาแสดงหลักฐาน

  ระยะเวลา: 4 ปี (Full time)

  วิทยาเขต: Glen Waverley

  ELICOS-General English

  โปรแกรมใหม่ภาษาอังกฤษทั่วไป ของสถาบัน Holmesglen เป็นวิธีที่ยอดเยี่ยมในการเรียนภาษาอังกฤษ ในขณะที่สร้างความมั่นใจของคุณ มาค้นพบเมลเบิร์น และพัฒนาทักษะความพร้อมในกระบวนการทำงาน

  เกณฑ์การรับสมัคร:

  หลักสูตรเปิดให้เฉพาะผู้ถือวีซ่าชั่วคราวเท่านั้น – tourist visa, working holiday visa หรือ student visa

  ระยะเวลา: Various dates throughout the year

  วิทยาเขต: St Kilda Road

  Pathway English

  หลักสูตรภาษาอังกฤษสำหรับ ELICOS ของเราออกแบบมาสำหรับนักเรียนที่ไม่มีพื้นฐานภาษาอังกฤษ และจะพัฒนาทักษะของคุณในการอ่าน การเขียนการพูด และการฟัง เตรียมความพร้อมสำหรับโอกาสการจ้างงานในอนาคตหรือการศึกษาต่อ

  เกณฑ์การรับสมัคร:

  หลักสูตรเปิดให้เฉพาะผู้ถือวีซ่าชั่วคราวเท่านั้น – tourist visa, working holiday visa หรือ student visa

  ระยะเวลา: Various dates throughout the year

  วิทยาเขต: St Kilda Road

   

Holmesglen Institute-Voca-Aus 06

 1. Hospitality, Tourism and Events
  รายละเอียดหลักสูตร
  Certificate IV in Commercial Cookery

  Certificate IV สาขาการปรุงอาหารเพื่อการพาณิชย์ ให้ทักษะและความรู้แก่คุณในการเป็นผู้ปรุงอาหารที่มีคุณสมบัติเหมาะสมในกลุ่มผู้นำหรือบทบาทการกำกับดูแลในครัว

  เกณฑ์การรับสมัคร:

  • สำเร็จการศึกษาระดับ 11 ด้วยผลการเรียนดี หรือเทียบเท่า ในประเทศ และเป็นข้อดีถ้ามีประสบการณ์ในงานที่เกี่ยวข้อง
  • ความสามารถทางภาษาอังกฤษเทียบเท่ากับ IELTS 5.5 โดยมีคะแนนในแต่ละทักษะไม่ต่ำกว่า 5.5
  ระยะเวลา:   1 ปี (Full time)

  วิทยาเขต: Glen Waverley

  Certificate IV in Hospitality

  Certificate IV in Hospitality ช่วยให้คุณมีทักษะและความรู้ในการเป็นผู้ดูแลด้านอาหาร และเครื่องดื่ม หรือทำงานด้านหลังบาร์เพื่อที่จะเป็นหัวหน้าทีมหรือได้รับบทบาทการกำกับดูแลในภัตตาคาร / โรงแรม / สถานที่

  เกณฑ์การรับสมัคร:

  • สำเร็จการศึกษาระดับ 11 ด้วยผลการเรียนดี หรือเทียบเท่า ในประเทศ และเป็นข้อดีถ้ามีประสบการณ์ในงานที่เกี่ยวข้อง
  • ความสามารถทางภาษาอังกฤษเทียบเท่ากับ IELTS 5.0 โดยมีคะแนนในแต่ละทักษะไม่ต่ำกว่า 5.5

   

  ระยะเวลา:   1 ปี (Full time)

  วิทยาเขต: Glen Waverley

   

  Certificate IV in Patisserie

  Certificate IV in Patisserie มอบทักษะและความรู้เพื่อให้คุณเป็นครัวที่มีคุณสมบัติเฉพาะที่เชี่ยวชาญในการทำขนมหวาน และมองหาทีมที่มีบทบาทเป็นผู้นำหรือหัวหน้างาน

  เกณฑ์การรับสมัคร:

  • สำเร็จการศึกษาระดับ 11 ด้วยผลการเรียนดี หรือเทียบเท่าในประเทศ และเป็นข้อดีถ้ามีประสบการณ์ในงานที่เกี่ยวข้อง
  • ความสามารถทางภาษาอังกฤษเทียบเท่ากับ IELTS 5.5 โดยมีคะแนนในแต่ละทักษะไม่ต่ำกว่า 5.5
  ระยะเวลา:   1 ปี (Full time)

  วิทยาเขต: Glen Waverley

  Diploma of Event Management

  หลักสูตรอนุปริญญาสาขาการจัดการกิจกรรม และ Certificate III in Live Production and Services ได้รับการพัฒนาโดยมุ่งเน้นไปที่การจัดหางานในอุตสาหกรรม ในงานเทศกาล และการผลิตในสนามกีฬา

  เกณฑ์การรับสมัคร:

  • สำเร็จการศึกษาระดับ 11 ด้วยผลการเรียนดี หรือเทียบเท่าในประเทศ และเป็นข้อดีถ้ามีประสบการณ์ในงานที่เกี่ยวข้อง
  • ความสามารถทางภาษาอังกฤษเทียบเท่ากับ IELTS 5.5 โดยมีคะแนนในแต่ละทักษะไม่ต่ำกว่า 5.5
  ระยะเวลา:   1 ปี (Full time)

  วิทยาเขต: Glen Waverley / Moorabbin

  Diploma of Hospitality Management

  หากคุณกำลังมองหาตำแหน่งผู้บริหารในอุตสาหกรรมการบริการ หลักสูตรเชิงปฏิบัตินี้ จะให้การฝึกอบรมและการพัฒนาที่คุณต้องการสำหรับอาชีพในอนาคตของคุณ

  เกณฑ์การรับสมัคร:

  • ความสามารถทางภาษาอังกฤษเทียบเท่ากับ IELTS 5.5 โดยมีคะแนนในแต่ละทักษะไม่ต่ำกว่า 5.5
  • สำเร็จการศึกษาระดับ 11 ด้วยผลการเรียนดี หรือเทียบเท่าในประเทศ และเป็นข้อดีถ้ามีประสบการณ์ในงานที่เกี่ยวข้อง
  ระยะเวลา: 18 เดือน (Full time)

  วิทยาเขต: Glen Waverley

  Diploma of Travel and Tourism Management

  หากการเดินทางเป็นหนึ่งในความสนใจของคุณ หลักสูตร Diploma of Travel and Tourism Management พร้อมกับหลักสูตร Diploma of Holiday Park and Resort Management จะแนะนำคุณเกี่ยวกับการเลือกอาชีพที่มีอยู่ในอุตสาหกรรมระดับโลกที่น่าตื่นเต้นนี้

  เกณฑ์การรับสมัคร:

  • ความสามารถทางภาษาอังกฤษเทียบเท่ากับ IELTS 5.5 โดยมีคะแนนในแต่ละทักษะไม่ต่ำกว่า 5.5
  • สำเร็จการศึกษาระดับ 11 ด้วยผลการเรียนดี หรือเทียบเท่าในประเทศ และเป็นข้อดีถ้ามีประสบการณ์ในงานที่เกี่ยวข้อง
  ระยะเวลา:   1 ปี (Full time)

  วิทยาเขต: Glen Waverley / Moorabbin

  Advanced Diploma of Hospitality Management

  หลักสูตร Advanced Diploma of Hospitality Management  ให้การฝึกอบรมทักษะ และความรู้ที่ต้องการโดยผู้ที่ต้องการตำแหน่งการจัดการ และอาชีพในอุตสาหกรรมการบริการที่กว้างขึ้น

  เกณฑ์การรับสมัคร:

  • ความสามารถทางภาษาอังกฤษเทียบเท่ากับ IELTS 5.5 โดยมีคะแนนในแต่ละทักษะไม่ต่ำกว่า 5.5
  • สำเร็จการศึกษาระดับ 11 ด้วยผลการเรียนดี หรือเทียบเท่าในประเทศ และเป็นข้อดีถ้ามีประสบการณ์ในงานที่เกี่ยวข้อง
  ระยะเวลา:   2 ปี (Full time)

  วิทยาเขต: Glen Waverley

  Bachelor of Hospitality Management

  Holmesglen’s Bachelor of Hospitality Management (BHM) เป็นหลักสูตร3 ปีสำหรับผู้ที่ต้องการประกอบอาชีพด้านการจัดการโรงแรม หลักสูตรนี้ให้ทักษะการจัดการระดับปฏิบัติการ และสูงกว่า โดยคำนึงถึงบริบทของการต้อนรับ

  เกณฑ์การรับสมัคร:

  • สำเร็จการศึกษาระดับ 12 หรือเทียบเท่าในประเทศของตนเอง หรือมีประสบการณ์ตำแหน่งอาวุโสในการจ้างงานที่เกี่ยวข้อง
  • ความสามารถทางภาษาอังกฤษเทียบเท่ากับ IELTS 6.0 โดยมีคะแนนในแต่ละทักษะไม่น้อยกว่า 6.0
  ระยะเวลา:   3 ปี (Full time)

  วิทยาเขต: Glen Waverley / St Kilda Road

Holmesglen Institute-Voca-Aus 07

 1. HORTICULTURE AND ENVIRONMENT
  รายละเอียดหลักสูตร
  Certificate III in Floristry

  เมื่อคุณศึกษา Certificate III สาขา Floristry ทักษะของคุณจะถูกนำไปใช้เพื่อเฉลิมฉลองประสบการณ์ชีวิตที่สำคัญที่สุดของลูกค้าของคุณ คุณจะได้เรียนรู้ทุกแง่มุมของเทคนิคการออกแบบ และการจัดดอกไม้รวมถึง เทคนิคพื้นฐาน และทักษะการค้าปลีก ครูสอนการจัดดอกไม้ที่มีประสบการณ์ของ Holmesglen จะช่วยให้คุณบรรลุทักษะที่จำเป็นสำหรับการเริ่มต้น หรือก้าวหน้าในอาชีพการค้าปลีก หรืออุตสาหกรรมการจัดดอกไม้ประดิษฐ์ หลักสูตร Floristry ที่ Holmesglen มีจุดเน้นการออกแบบที่แข็งแกร่ง คุณจะได้เรียนรู้ทักษะความคิดสร้างสรรค์ที่หลากหลาย รวมถึงเทคนิคการจัดดอกไม้ และความสัมพันธ์กับลูกค้ารวมถึงการวาดภาพการแสดงภาพและการออกแบบกิจกรรม การมีส่วนร่วมของนักเรียนในการแข่งขัน floristry ได้รับการสนับสนุน และคุณจะมีส่วนร่วมในการสร้างผลงานของ Holmesglen ในงาน Melbourne International Flower and Garden Show

  เกณฑ์การรับสมัคร:

  • สำเร็จการศึกษาระดับ 11 ด้วยผลการเรียนดี หรือเทียบเท่า ในประเทศ
  • ความสามารถทางภาษาอังกฤษเทียบเท่ากับ IELTS 5.5 โดยมีคะแนนในแต่ละทักษะไม่ต่ำกว่า 5.5
  ระยะเวลา:   1 ปี (Full time)

  วิทยาเขต: Glen Waverley

  Diploma of Conservation and Land Management

  อนุปริญญาสาขาการอนุรักษ์ และการจัดการที่ดิน จะช่วยให้คุณมีความเข้าใจอย่างถ่องแท้เกี่ยวกับวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม ทักษะเฉพาะทาง และความรู้ในการจัดการที่ดินทั่วไป

  เกณฑ์การรับสมัคร:

  • สำเร็จการศึกษาระดับ 11 ด้วยผลการเรียนดี หรือเทียบเท่า ในประเทศ
  • ความสามารถทางภาษาอังกฤษเทียบเท่ากับ IELTS 5.5 โดยมีคะแนนในแต่ละทักษะไม่ต่ำกว่า 5.5
  ระยะเวลา: 18 เดือน (Full time)

  วิทยาเขต: Glen Waverley

  Diploma of Horticulture

  หากคุณต้องการเป็นผู้จัดการ หรือทำงานในเรือนเพาะชำสวนสาธารณะ สวนส่วนตัว หรือชุมชน และหลักสูตรนี้จะเป็นคุณสมบัติที่เหมาะสมที่สุด

  หลักสูตรนี้จะนำเสนอการฝึกอบรมในด้านทักษะทางเทคนิคในระดับที่สูงขึ้นซึ่งสามารถใช้งานได้ทั่วทั้งอุตสาหกรรมพืชสวน คุณจะสร้างความรู้และความสามารถของคุณในการออกแบบ และใช้งานการแสดงแผนพิเศษ คุณจะพัฒนาความสามารถในการให้คำปรึกษาในการเลือกพืช และการแก้ปัญหาภูมิทัศน์สำหรับสถานการณ์ในประเทศและการค้า

  เกณฑ์การรับสมัคร:

  • สำเร็จการศึกษาระดับ 11 ด้วยผลการเรียนดี หรือเทียบเท่า ในประเทศ
  • ความสามารถทางภาษาอังกฤษเทียบเท่ากับ IELTS 5.5 โดยมีคะแนนในแต่ละทักษะไม่ต่ำกว่า 5.5
  ระยะเวลา: 18 เดือน (Full time)

  วิทยาเขต: Glen Waverley

  Diploma of Landscape Design

  หลักสูตรอนุปริญญาสาขาการออกแบบภูมิทัศน์ ผ่านโครงการ และการอภิปรายเชิงปฏิบัติ จะสอนวิธีการออกแบบภูมิทัศน์ โดยใช้คอมพิวเตอร์ช่วยวาดภาพเพื่อจัดการโครงการภูมิทัศน์

  เกณฑ์การรับสมัคร:

  • สำเร็จการศึกษาระดับ 11 ด้วยผลการเรียนดี หรือเทียบเท่า ในประเทศ
  • ความสามารถทางภาษาอังกฤษเทียบเท่ากับ IELTS 5.5 โดยมีคะแนนในแต่ละทักษะไม่ต่ำกว่า 5.5
  ระยะเวลา: 18 เดือน (Full time)

  วิทยาเขต: Glen Waverley

   

Holmesglen Institute-Voca-Aus 08

 1. SPORT, FITNESS AND WELLBEING
   

  รายละเอียดหลักสูตร
  Diploma of Remedial Massage

  หลักสูตร Diploma of Remedial Massage สามารถช่วยให้คุณเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านสุขภาพที่ได้รับการยกย่อง ซึ่งช่วยเหลือคนที่มีอาการปวดกล้ามเนื้อ และกระดูก ความผิดปกติของเนื้อเยื่ออ่อน และความรู้สึกไม่สบาย

  เกณฑ์การรับสมัคร:

  • สำเร็จการศึกษาระดับ 11 ด้วยผลการเรียนดี หรือเทียบเท่า ในประเทศ
  • ความสามารถทางภาษาอังกฤษเทียบเท่ากับ IELTS 5.5 โดยมีคะแนนในแต่ละทักษะมากกว่า 5.5
  ระยะเวลา:   1 ปี (Full time)

  วิทยาเขต: Glen Waverley

  Diploma of Sport Development

  เริ่มอาชีพของคุณในวงการกีฬาที่ Holmesglen ผ่านประกาศนียบัตรการพัฒนากีฬา และอนุปริญญาสาขาการจัดการกิจกรรม มอบโดยการสนับสนุนของสโมสรฟุตบอล St Kilda

  เกณฑ์การรับสมัคร:

  • ความสามารถทางภาษาอังกฤษเทียบเท่ากับ IELTS 5.5 โดยมีคะแนนในแต่ละทักษะไม่ต่ำกว่า 5.5
  ระยะเวลา:   1 ปี (Full time)

  วิทยาเขต: Moorabbin

  Bachelor of Sport Business

  ปริญญาตรีสาขาธุรกิจการกีฬาได้รับการออกแบบมาเพื่อพัฒนานักเรียนให้สามารถทำงานในอุตสาหกรรมกีฬาที่กำลังเติบโต และแข่งขันได้

  เกณฑ์การรับสมัคร:

  • สำเร็จการศึกษาระดับ 12 หรือเทียบเท่าในประเทศของตนเอง หรือมีประสบการณ์ตำแหน่งอาวุโสในการจ้างงานที่เกี่ยวข้อง
  • ความสามารถทางภาษาอังกฤษเทียบเท่ากับ IELTS 6.0 โดยมีคะแนนในแต่ละทักษะไม่น้อยกว่า 6.0
  ระยะเวลา:   3 ปี (Full time)

  วิทยาเขต: Chadstone, St Kilda Road

Holmesglen Institute-Voca-Aus 09

สิ่งอำนวยความสะดวก

Flexible Learning Centres

นักเรียนที่เรียนหลักสูตรภาษาอังกฤษที่สถาบันสามารถเข้าถึงศูนย์การเรียนรู้ที่ทันสมัย และมีอุปกรณ์ครบครัน มีสื่อซอฟท์แวร์ โสตทัศนูปกรณ์ และสื่อสิ่งพิมพ์ที่หลากหลายสำหรับฝึกหัด และศึกษาในศูนย์การเรียนรู้ที่ยืดหยุ่นเหล่านี้ อาจารย์ผู้เชี่ยวชาญมีอยู่ในศูนย์เพื่อจัดทำ และสนับสนุนโปรแกรมการเรียนรู้ภาษาเฉพาะบุคคลสำหรับนักเรียน

Library

Holmesglen ให้บริการห้องสมุดในวิทยาเขตเป็นส่วนใหญ่ ห้องสมุด Holmesglen มอบทรัพยากรการเรียนรู้ ห้องอภิปราย คอมพิวเตอร์และอื่น ๆ อีกมากมาย ห้องสมุดยังให้การเข้าถึงฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ วารสารอิเล็กทรอนิกส์ และวิดีโอสตรีมมิ่ง ซึ่งสามารถเข้าถึงได้ทั้งในและนอกมหาวิทยาลัย

เจ้าหน้าที่ห้องสมุดที่เป็นประโยชน์พร้อมให้ความช่วยเหลือนักเรียนในการใช้ห้องสมุด และค้นหาข้อมูลเฉพาะ สามารถจองคอมพิวเตอร์ และห้องสนทนาล่วงหน้า และมีสิ่งอำนวยความสะดวกในการพิมพ์ และถ่ายเอกสาร อินเทอร์เน็ตไร้สายให้บริการในทุกวิทยาเขตของ Holmesglen

นอกจากนี้นักเรียน Holmesglen อาจยืมหนังสือจากห้องสมุดของมหาวิทยาลัยผ่านโปรแกรมการกู้ยืมแบบ Reciprocal CAVAL สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมโปรดถามเจ้าหน้าที่ห้องสมุดที่แผนกบริการ

Cafeterias

โรงอาหารตั้งอยู่ในทุกวิทยาเขต และมีร้านอาหารเอเชียจำนวนมาก และร้านอาหารฟาสต์ฟู้ดในบริเวณใกล้เคียง

Prayer room

Holmesglen ให้บริการห้องละหมาดในวิทยาเขต Chadstone และ Moorabbin สำหรับนักเรียนด้วย

ที่พัก

Homestay

นักเรียนต่างชาติที่ Holmesglen สามารถเลือกที่พักแบบ “โฮมสเตย์” ซึ่งพวกเขาอาศัยอยู่กับครอบครัวท้องถิ่นหรือบุคคลหรือครอบครัว – ในฐานะแขกในบ้านของพวกเขา

โครงการนี้เปิดโอกาสให้นักเรียนได้สัมผัสกับชีวิตชาวออสเตรเลียในบ้านที่ปลอดภัย และสะดวกสบาย Holmesglen ทำงานร่วมกับ Australian Homestay Network (AHN) เพื่อจัดระเบียบและจัดหาที่พักแบบโฮมสเตย์และมีระยะเวลาการเข้าพักอย่างน้อยสี่สัปดาห์

สามารถสมัครได้โดยตรงกับตัวแทน และนักเรียนของ AHN นักเรียนของ Holmesglen จะได้รับการต้อนรับที่สนามบินฟรีเมื่อจองโฮมสเตย์ผ่าน AHN สามารถทำการจอง และค้นหาข้อมูลเพิ่มเติมได้ผ่านเว็บไซต์ AHN

Institute accommodation

Holmesglen เป็นเจ้าของบ้านหลายหลังใกล้กับ Chadstone Waverley และ Moorabbin ที่มีที่พักสำหรับนักศึกษา การพักอาศัยในที่พักของสถาบัน เป็นวิธีที่ดีในการพบปะ และเรียนรู้เกี่ยวกับผู้คนจากประเทศอื่น ๆ ในขณะที่แชร์บ้าน นักเรียนที่สามารถเข้าพัก จะต้องมีอายุมากกว่า 18 ปีขึ้นไป

บ้านพักจะจัดสิ่งอำนวยความสะดวกเช่น:

 • บ้านตกแต่งพร้อมสองถึงหกห้องนอน
 • นักเรียนทุกคนมีห้องนอนของตัวเองซึ่งสามารถล็อคได้
 • แก๊ส ไฟฟ้า น้ำ และโทรศัพท์ในท้องถิ่น
 • ห้องครัวพร้อมเตาอบไมโครเวฟ หม้อหุงข้าว อุปกรณ์ทำอาหาร และถ้วยชาม
 • เครื่องทำความร้อนและความเย็นกลาง
 • อินเตอร์เน็ตไร้สาย
 • เครื่องซักผ้า เครื่องอบผ้า โทรทัศน์ และเครื่องเล่นดีวีดี
 • Outdoor sensor security lighting
 • การบำรุงรักษาสวนรอบ ๆ
 • การทำความสะอาดพื้นที่ส่วนกลางรายเดือนเช่น ห้องน้ำ ห้องครัว ห้องนั่งเล่น และพื้นที่รับประทานอาหาร
 • ฟรีการรับที่สนามบิน และการขนส่งไปยังที่พัก

ความรับผิดชอบของนักเรียน:

 • การจ่ายค่าเช่าล่วงหน้า และติดตามการชำระค่าเช่าที่จะเกิดขึ้น
 • ใช้ผ้าปูเตียงของตัวเอง
 • ซื้ออาหาร และทำอาหาร
 • ซื้อผลิตภัณฑ์ทำความสะอาด และอุปกรณ์อาบน้ำส่วนตัวเช่น ผงซักฟอกฟองน้ำ ฯลฯ
 • ทำความสะอาดห้องนอน และความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้าน
 • นำขยะออกไปทิ้ง
 • ซักรีด (ซักเสื้อผ้า)
 • แจ้งศูนย์ระหว่างประเทศเกี่ยวกับการบำรุงรักษาสิ่งของที่จำเป็น
 • นักเรียนจะต้องแจ้งเป็นลายลักษณ์อักษรอย่างน้อยสองสัปดาห์เมื่อต้องการออกจากที่พัก
 • คืนกุญแจบ้านในวันที่ออกเดินทาง

สิทธิการเช่าสำหรับนักศึกษาต่างชาติ

ในฐานะนักเรียนต่างชาติเป็นสิ่งสำคัญที่จะต้องทราบถึงสิทธิของคุณเมื่อเช่าใน Victotia โปรดทราบ:

 • คุณมีสิทธิการเช่าเช่นเดียวกับผู้อยู่อาศัยในท้องที่ภายใต้พระราชบัญญัติการเช่าที่อยู่อาศัยปี 1997
 • คุณมีสิทธิ์ที่จะขอให้เจ้าของบ้านเช่า (เจ้าของทรัพย์สินให้เช่า) หรือผู้จัดการทรัพย์สินทำตามข้อตกลงที่ตกลงกันไว้ในสัญญาเช่าของคุณซึ่งจะไม่ส่งผลกระทบต่อวีซ่าของคุณ

ขอข้อมูลเพิ่มเติม และราคาค่าเรียนได้ที่

📌สำนักงานใหม่ที่

🗺️ 126/27 อาคาร Park Avenue, (ระหว่างซอยเอกมัย 12 กับ 14) หรือ

line💬: @apexstudyabroad หรือ
Tel📞. 02-002-8855